Zúčtování na Ukrajině

Ochromené USA se uchylují k válce, aby si zachovaly své slábnoucí prvenství

Autor: Mike Whitney, 26. 02. 2023

O budoucnosti lidstva se rozhodne na bojišti na Ukrajině. To není nadsázka. Konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem rozhodne o tom, zda se globální ekonomická integrace rozšíří v rámci vyvíjejícího se multipolárního systému, nebo zda se „řádu založenému na pravidlech“ podaří rozdrtit jakéhokoli oponenta jeho západocentrického modelu. Právě to se dnes děje na Ukrajině, ostatně všechny nedávno připravené vládní dokumenty týkající se národní bezpečnosti označují Rusko a Čínu za největší hrozby pro hegemonii USA. Podívejte se například na tuto krátkou ukázku ze zprávy Výzkumné služby Kongresu z roku 2021 s názvem Obnovená velmocenská konkurence: Implikace pro obranu – otázky pro Kongres:

Cíl USA zabránit vzniku regionálních hegemonů v Eurasii… je politickou volbou odrážející dva úsudky: (1) že vzhledem k množství lidí, zdrojů a ekonomických aktivit v Eurasii by regionální hegemon v Eurasii představoval dostatečně velkou koncentraci moci, která by mohla ohrozit životně důležité zájmy USA…..

Z pohledu USA na velkou strategii a geopolitiku lze konstatovat, že většina lidí, zdrojů a ekonomických aktivit na světě se nenachází na západní polokouli, ale na druhé polokouli, zejména v Eurasii. V reakci na tento základní rys světové geografie se američtí politici v posledních několika desetiletích rozhodli sledovat jako klíčový prvek národní strategie USA cíl zabránit vzniku regionálních hegemonů v Eurasii. („Obnovená velmocenská soutěž: Důsledky pro obranu – problémy pro Kongres“ Kongres USA)

To v kostce vystihuje zahraniční politiku USA: „zabránit vzniku regionálního hegemona“ za každou cenu. Nyní se podívejte na shrnutí Národní obranné strategie USA z roku 2022, které na World Socialist Web Site napsal Andre Damon:

Tyto dokumenty, které nebyly v amerických médiích seriózně diskutovány, jasně ukazují základní nepravdu, že masivní vojenské posilování USA v tomto roce je reakcí na „ruskou agresi“. Ve skutečnosti je v myšlení Bílého domu a válečných plánovačů Pentagonu masivní nárůst vojenských výdajů a plány na válku s Čínou vyvolán „dramatickými změnami v geopolitice, technologii, ekonomice a našem životním prostředí“.

Z těchto dokumentů jasně vyplývá, že Spojené státy považují ekonomický vzestup Číny za existenční hrozbu, na kterou je třeba reagovat hrozbou vojenské síly. Spojené státy považují podmanění Ruska za rozhodující odrazový můstek ke konfliktu s Čínou“. („Dokument o národní strategii Pentagonu se zaměřuje na Čínu„, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Tyto dva úryvky v žádném případě nepředstavují vyčerpávající shrnutí cílů zahraniční politiky USA, ale jsou docela účinným nástinem. Podtrženo a sečteno: Válka na Ukrajině není o Ukrajině. Jasně formulované americké strategické cíle jsou následující: Oslabit Rusko, svrhnout jeho vůdce, převzít kontrolu nad jeho rozsáhlými přírodními zdroji a přejít k zadržování Číny. Jednoduše řečeno, stupňující se agrese Washingtonu na Ukrajině je záměrem, jehož cílem je zadržet nově vznikající centra ekonomické moci, aby si zachoval své slábnoucí postavení ve světovém řádu.

To je geopolitická šachová partie, která se hraje pod rouškou „války proti nevyprovokované agresi Ruska“. Lidé by se neměli nechat tímto absurdním podvodem oklamat. Tato válka byla vymyšlena jako zoufalý pokus Spojených států ubránit svou skomírající globální hegemonii. O to na Ukrajině ve skutečnosti jde. Jde o střet mezi válečnými oligarchy Západu, kteří mají pod palcem americká média a politický establishment, a rozvíjejícími se ekonomikami, které využívají tržní systém k propojení svých zdrojů a vyráběného zboží se zeměmi po celém světě prostřednictvím „vysokorychlostní“ infrastruktury a kooperativního rozvoje.

Každý si tedy musí položit následující otázku: Chtěli byste více ekonomické integrace, nižší ceny, více sdílené prosperity a méně válek, nebo dalších 80 let zatěžujících a svévolných sankcí, barevných revolucí, operací na změnu režimu, genocidních intervencí a válek s biologickými zbraněmi (Covid-19)? Co chcete?

Možná patříte mezi miliony Američanů, kteří věří, že Čína je nepřítelem Spojených států. Možná si také neuvědomujete, jakou roli sehrály USA při vytváření moderní Číny. Zde je otázka pro vás:

Přesunuly USA a západní korporace své provozy do Číny, aby unikly vysokým výrobním nákladům v USA?

odpověď: Ano, přesunuly.

A zradily americké dělníky, protože nechtěly, aby spravedlivá mzda narušovala jejich nadměrnou tvorbu zisku?

odpověď – Ano.

A dělali offshorové firmy, zadávali výrobu svých produktů a dělali vše, co bylo v jejich silách, aby se stali vítězi, zatímco okrádali americké pracovníky o možnost vydělat si slušnou mzdu, aby měli co jíst?

odpověď: Určitě ano.

Kdo je tedy vlastně zodpovědný za vzestup Číny?

odpověď- Západní korporace jsou za to zodpovědné. Pokud chtějí Američané někoho obvinit, ať obviní je!

Nyní jsou však korporátní mandaríni a další elity s Čínou nespokojeni, protože jim Čína nedovolí převzít kontrolu nad svými trhy, finančním systémem a měnou, jako se to stalo v Americe. Takže nyní tytéž bezcharakterní korporace chtějí, abychom vedli válku s monstrem, které stvořily?

Chápete to? Vidíte, že neustálé provokace proti Číně nemají nic společného s národní bezpečností USA nebo americkými zájmy. Jsme voděni za nos, abychom bojovali a umírali za kádry nenasytných západních oligarchů, kteří si Čínu vybrali jako další cíl své velkolepé loupežné operace.

Ale zapomeňme na chvíli na minulost a soustřeďme se na budoucnost, vždyť na té přece opravdu záleží, ne?

Tak tedy, která země má „pozitivnější vizi“ budoucnosti: Čína nebo Spojené státy?

Slyšeli jste někdy o čínské iniciativě Pásmo a stezka, rozsáhlém infrastrukturním plánu v hodnotě několika bilionů dolarů, který je ústředním bodem čínské zahraniční politiky? Jedná se o největší infrastrukturní program v historii a do plánu již investovalo více než 150 zemí. Jedná se o rozvojově zaměřený projekt, jehož cílem je zvýšit propojení prostřednictvím vysokorychlostních železnic, námořních tras a přístavů, mrakodrapů, železnic, silnic, mostů, letišť, přehrad, elektráren a železničních tunelů. Zvýšením rychlosti cestování se čínské výrobky a zboží dostanou na trhy rychleji, což přinese větší prosperitu jí samotné i ostatním zúčastněným zemím. A nezapomeňte, že BRI propojí země celého světa vysokorychlostním systémem, který nebude vyžadovat, aby se jeho účastníci řídili konkrétním ekonomickým modelem diktovaným Pekingem. Jinými slovy, iniciativa Pásmo a stezka je ekonomikou volného trhu bez politiky. Je to situace „win-win“ pro všechny, záruka vzájemné prosperity bez politické manipulace, nátlaku nebo vykořisťování.

BeltwayMapMW

Prodejní oligarchové, kteří řídí USA, si projekt takového rozsahu a potenciálu nedokážou ani představit. Ve skutečnosti nedokážou sehnat ani tolik peněz, aby v Americe udržely vlaky na kolejích. Zisky, které tito miliardářští parazité ze své činnosti vytěží, vždy pocházejí ze zpětného odkupu akcií, daňových úniků a dalších lstivých podvodů, které nikomu nepřinášejí prospěch a pouze přesouvají další část národního bohatství na jejich vlastní bobtnající bankovní konta. Samozřejmě, že okrádání země by bylo dost špatné, ale nyní vidíme, jak se stejná třída darebáků usadila ve veřejném zdravotnictví jako prostředku k posílení své politické moci, aby mohla zavést represivní, policejně-státní opatření, která výrazně omezují svobodu všech obyvatel. Stručně řečeno, chtějí absolutní společenskou kontrolu a nehodlají polevit, dokud ji nezískají.

Kde je v tomto chování „pozitivní vize“?

Žádná není. Amerika bývala zemí idejí, ideálů a vizí. Nyní je to oligarchy řízené detenční centrum, v němž hrstka námezdních miliardářů nemilosrdně uhasila veškerou naději na budoucnost.

V případě Číny si alespoň můžeme představit lepší, prosperující svět, který je vzájemně propojený a dostupnější pro všechny. Ale co Spojené státy? Máme věřit, že válčení ve východní Evropě zlepší naše životy? Máme věřit, že jediný způsob, jak „zůstat na vrcholu“, je zatlačit všechny ostatní dolů? Máme snad nenávidět Čínu a Rusko, i když naše vlastní vláda démonizuje 80 milionů z nás za to, že jsme volili špatného prezidentského kandidáta nebo že nepodporujeme teroristy, kteří vypalují a drancují naše města, nebo že věříme, že lidé ve Východní Palestině, (Poznámka: Oblast v USA, kde došlo k vykolejnění vlaku s chemikáliemi), si zaslouží naši podporu a pomoc více než nacistické šturmoviky v Kyjevě?

Faktem je, že naši představitelé si nedokážou představit, že by věnovali veřejné prostředky na obří propojený infrastrukturní projekt, jako je BRI, protože by to pro ně samotné znamenalo méně zisku. Proto se rozhodli jej zničit, stejně jako zničili Nord Stream. Stačí si přečíst recenze tisku na tento průlomový projekt. Západní novináři o něm nemohou najít jediné „dobré slovo“. Rozsáhlé území v centru Ameriky bylo ďábelsky rozbombardováno vinylchloridem, butylakrylátem a izobutylenem, ale západní média raději kritizují ambiciózní čínský projekt BRI, než aby hnala k odpovědnosti své placené pány. Jděte na to.

BeltwayImageMW

Stejné pravidlo platí i pro Rusko. Bidenův tým a jeho bohatí spojenci si nepřejí užší vztahy mezi Německem a Ruskem, protože užší vztahy znamenají větší prosperitu pro obě země, a to Washington nemůže dopustit, proto vyhodili do povětří ropovod, který byl pro Německo záchranným lanem k levným pohonným hmotám. Tak Washington problém vyřešil. Zatlačil Německo a Rusko dolů, aby USA mohly zůstat na vrcholu. Kdo to nevidí?

Naproti tomu iniciativa Pásmo a stezka přináší pozitivní vizi budoucnosti, což je myšlenka, kterou podporuje většina světa. Staví nás na cestu k propojenému světu, v němž mohou lidé zvyšovat svou životní úroveň, smysluplně přispívat svým komunitám a užívat si své vlastní kultury a tradic beze strachu, že budou sankcionováni, uvězněni nebo vybombardováni k smrti. Jedná se o výňatek z čínského deníku Global Times:

Čínou navrhovaná iniciativa Pásmo a stezka (BRI) se již stala dobře přijímaným mezinárodním veřejným statkem a zcela důležitou platformou pro mezinárodní spolupráci.

BRI překonává zastaralou mentalitu geopolitických her a vytvořila nový model mezinárodní spolupráce. Nejedná se o exkluzivní skupinu, která vylučuje ostatní účastníky, ale o otevřenou a inkluzivní platformu spolupráce. Není to jen sólové úsilí Číny, ale symfonie v podání všech zúčastněných zemí…..

Od roku 2013, kdy byla iniciativa Pásmo a stezka (BRI) navržena, byla vždy zaměřena na rozvoj a důsledně se snažila zajistit, aby byla vysoce kvalitní, udržitelná a zaměřená na lidi…..

Do srpna dosáhl čínský obchod se zbožím se zeměmi zapojenými do BRI přibližně 12 bilionů dolarů a přímé nefinanční investice země v těchto zemích přesáhly 140 miliard dolarů. Do konce roku 2021 čínské podniky investovaly 43 miliard dolarů do výstavby zón hospodářské a obchodní spolupráce v zemích BRI a vytvořily více než 340 000 místních pracovních míst, vyplývá z oficiálních údajů…

Čína je otevřená účasti dalších zemí a regionů na BRI a zvažuje propojení s infrastrukturními iniciativami navrženými jinými zeměmi, aby světu poskytla více kvalitních veřejných statků….. Čína doufá, že se spojí se všemi partnery, aby pokročila ve vysoce kvalitním rozvoji … zdůraznil, že Čína usiluje o globální propojení, nikoliv o roztříštěnost, o vzájemné otevírání, nikoliv o zavírání dveří, o vzájemnou integraci, nikoliv o hru s nulovým součtem. („BRI zůstává otevřená, inkluzivní pro všechny, překonává zastaralou mentalitu geopolitických her„, Global Times)

Jaký je projekt vedený Američany, který konkuruje iniciativě Pásmo a stezka?

Žádný takový není. USA ročně vyčleňují více než 1 bilion dolarů na smrtící zbraně a válčení, další biliony na záchranu banksterů z Wall Streetu a další biliony na zavření všech podniků v celé zemi, které byly nuceny vyhovět diktátu miliardářských elit, jež chtěly do obyvatelstva cpát svou toxickou břečku, ale nulu na jakýkoli globální infrastrukturní projekt, který by mírumilovně sblížil lidi na světě prostřednictvím obchodu a rekreace.

Nikdo netvrdí, že Čína je dokonalá, alespoň já ne. Ani já bych v Číně žít nechtěl. Nechci. Jsem Američan a mám v plánu zde zemřít.

ShatteredFlagMW

Ale já nejsem slepý. Vidím, že tato válka s Ruskem nemá nic společného s „nevyprovokovanou agresí“. To je jen kouřová clona, která se používá k zakrytí skutečného cíle, jímž je zachování americké globální hegemonie. Nyní je třeba poctivě analyzovat, „co se děje“; pokusit se pochopit, „proč se to děje“, a poté zjistit, jaký bude výsledek, pokud Spojené státy zvítězí. Jinými slovy, chceme udržovat oligarchy ovládaný systém, který drtí Rusko, zadržuje Čínu, zbavuje Evropu potřebných energetických zdrojů, sabotuje infrastrukturní plán Belt and Road a posiluje stejnou neúspěšnou politiku, která nám přinesla Afghánistán, Libyi, Sýrii a Irák?

Chceme to? Chcete to vy?

Američtí občané chtějí, aby jejich vláda plně spolupracovala s ostatními národy a vytvořila tak prosperující a mírumilovnější svět. Nechtějí nový světový řád a rozhodně nechtějí třetí světovou válku.

 *****

Mike Whitney je renomovaný geopolitický a sociální analytik působící ve státě Washington. Svou kariéru nezávislého občanského novináře zahájil v roce 2002 s odhodláním věnovat se poctivé žurnalistice, sociální spravedlnosti a světovému míru. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a obrázků: The Unz Review
Překlad a úpravy obrázků a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ

1 komentář

  1. Inu i zde je potvrzení pravdivosti definice, že: Spojení moci finanční a korporátní s mocí politickou = fašismus!

Comments are closed.