Změna klimatu, panické scénáře, zabíjení vědecké debaty. Temný příběh za „globálním oteplováním“ + video

Autor: F. William Engdahl

Nedávná konference OSN o globálním oteplování pod záštitou klamně pojmenovaného Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC), uzavřela své zasedání v Jižní Koreji diskutováním o tom, jak drasticky omezit nárůst globálních teplot. Mainstreamová média předvídatelně podávají různé panické scénáře předpovídají katastrofické změny klimatu kvůlu, člověkem způsobeným emisím skleníkových plynů, zejména CO2, pokud se neprodleně neprovedou drastické změny v našem životním stylu. Za vším je jen jedna věc. Je to založeno na falešné vědě a zkorumpovaných modelářích klimatu, kteří nyní sklízejí miliardy vládních výzkumných grantů, aby podpořili argumenty pro radikální změnu naší životní úrovně. Mohli bychom se zeptat: „Jaký to dává smysl?“ Odpověď je jednoduchá.

Na zasedání v Jižní Koreji v rámci IPCC OSN se diskutovalo o nezbytných opatřeních podle jejich počítačových modelů k omezení globálního nárůstu teploty o 1,5 ° C nad úroveň předprůmyslové éry. Jeden z členů panelu a autorů poslední zvláštní zprávy IPCC o globálním oteplování, Drew Shindell, z Duke University řekl tisku, že splnění despotického cíle 1,5 stupně bude vyžadovat, aby světové emise CO2 klesly v příštích 12 letech o neuvěřitelných 40%. IPCC požaduje drakonické „nulové čisté emise“ CO2 do roku 2050. To by znamenalo úplný zákaz benzínových, nebo naftových motorů pro osobní a nákladní automobily, žádné uhelné elektrárny, přeměnu světového zemědělství na spalování potravin jako biopaliv. Shindell skromně řekl: „To ale budou obrovské změny.“

Nová zpráva IPCC, SR15, prohlašuje, že globální oteplování o 1,5 ° C „pravděpodobně“ přinese extrémy v počasí a rizika pro zásobování potravinami, zdraví a hospodářský růst. Aby se tomu zabránilo, odhady IPCC vyžadovaly investice do energie 2,4 bilionu dolarů ročně. To by mohlo vysvětlit zájem velkých světových bank, zejména v londýnské City, při prosazování karty Globálního oteplování.

Tento scénář předpokládá ještě neuvěřitelnější rozměr, protože je vytvářen falešnou vědou a získanými údaji úzce spletené skupiny vědců v oblasti klimatu na mezinárodní úrovni, kteří tak polarizovali vědecký diskurs, že označují kolegy vědce, kteří se snaží tvrdit, že nejsou pouhými skeptiky globálního oteplování, ale spíše jako „Popírači změny klimatu“. Co naznačuje tento kousek neurolingvistického programování? Popírači holocaustu? Diskuse o tom, jak zabít legitimní vědeckou debatu, podstatu skutečné vědy. V poslední době prohlásil šéf IPCC OSN: „Debata o vědě o změně klimatu byla v pořádku a skutečně skončila.

Panel OSN se rozhodl ignorovat skutečnost, že debata byla něco jiného než „skončila“. Projekt petičního globálního oteplování podepsaný více než 31 000 americkými vědci uvádí:

„Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že uvolňování oxidu uhličitého, metanu nebo jiných skleníkových plynů člověkem, způsobuje nebo v dohledné budoucnosti způsobí katastrofické zahřátí zemské atmosféry a narušení zemského klimatu. Navíc existují významné vědecké důkazy, že zvýšení atmosférického oxidu uhličitého má mnoho příznivých účinků na přírodní rostlinné a zvířecí prostředí Země.“

Nejzajímavější z hrozných varování před globální katastrofou, pokud se dramatické změny naší životní úrovně neuskuteční, je to, že hrozná varování jsou vždy pokusy vyděsit lidi na základě budoucí predikce. Když „bod zvratu“ takzvané nevratnosti projde bez zjevné katastrofy, vymyslí se další nový bod zvratu v budoucnosti.

V roce 1982 Mostafa Tolba, výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), varoval, že „svět čelí během několika desetiletí ekologické katastrofě jakou by byla jaderná válka, pokud vlády nebudou okamžitě jednat„. Předpověděl, že nedostatek jednání přinese „na přelomu století, ekologickou katastrofu, která způsobí nezvratnou úplnou devastac,i jako nějaký jaderný holocaust„. V roce 1989 Noel Brown, z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) řekl, že „celé národy by mohly být vymazány z povrchu Země stoupající hladinou moře, pokud se trend globálního oteplování nezmění do roku 2000″. James Hansen, klíčová postava ve scénářích soudného dne v té době prohlásil, že „350 ppm CO2 je horní mez, zachovat planetu podobnou té, na které se vyvinula civilizace a na kterou je přizpůsoben život na Zemi“. Rajendra Pachauri, tehdejší šéf IPPC OSN, prohlásil, že „rok 2012 je klimatickým termínem, do kterého je nutné jednat. Pokud do roku 2012 nedojde k žádné akci, je to příliš pozdě.“ Dnes je naměřená úroveň 414.

Jak poznamenává britský vědec Philip Stott:

V zásadě bylo na Zemi posledních padesát let pravidelně upozorněno na desetileté varování o přežití. Naše postmoderní období změny klimatu lze pravděpodobně vysledovat až do konce šedesátých let Do roku 1973 a po něm, bylo globální ochlazení, v plném proudu s předpovědí hrozícího zhroucení světa do deseti, do dvacet let. Environmentalisté varovali, že do roku 2000 počet obyvatel USA klesne na pouhých 22 milionů. V roce 1987 se strašení náhle změnilo na globální oteplování a byl zřízen IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu – 1988).

Chybná data

Ústřední vadou počítačových modelů uvedených v IPCC je skutečnost, že se jedná o čistě teoretické modely a nikoli o skutečné. Hypotéza závisí zcela na počítačových modelech vytvářejících scénáře budoucnosti, bez empirických záznamů, které by mohly ověřit tyto modely, nebo jejich chybnou předpověď. Jak jedna vědecká studie uvedla:

„Počítačové klimatické modely, na nichž je založeno „globální oteplování způsobené člověkem“, mají značné nejistoty a jsou značně nespolehlivé. To není překvapivé, protože klima je spřažený nelineární dynamický systém. Je to velmi složité .“

Současně odkazuje na jev, že oceány způsobují změny v atmosféře a atmosféra zase ovlivňuje oceány. Oba jsou komplexně spojeny se slunečními cykly. Žádný jediný model předpovídající globální oteplování, nebo „body zvratu do roku 2030“ není schopen ani se nesnaží integrovat nejhlubší vliv na klima a počasí Země, aktivitu cyklů slunce a sluneční erupce, které určují oceánské proudy, proudové aktivity, El Niňos a naše denní počasí.

Australský odborník na IT a nezávislý výzkumník John McLean, nedávno provedl podrobnou analýzu zprávy o klimatu IPCC. Poznamenává, že HadCRUT4 je primární datový soubor používaný Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC), aby učinil dramatická tvrzení o „umělém globálním oteplování“, aby odůvodnil své požadavky na utrácení bilionů dolarů na „boj proti změně klimatu“. McLean však poukazuje na závažné chyby v HadCRUT4, který používá IPCC. Poznamenává: „Je to velmi nedbalé a amatérské. Má to standard prvního ročníku univerzitního studenta.“ Mezi chyby cituje místa, kde byly „průměrné teploty“ vypočteny bez jakýchkolv reálných informací. Po dobu dvou let byly teploty nad zemí na jižní polokouli odhadovány pouze z jednoho místa v Indonésii. Na jiném místě zjistil, že pro ostrov v Karibiku byla teplota Svatého Kryštofa zaznamenána po celý měsíc 0° C, a to dvakrát. Oddělení klimatického výzkumu na „University of East Anglia“. Byla to skupina ve východní Anglii, která se proslavila před několika lety notoricky známými skandály Climategate předstíraných dat a mazání trapných e-mailů, které je skryly. Mainstreamová média tento příběh okamžitě pohřbila a místo toho obrátila pozornost na to, „kdo nelegálně hackl e-maily z východní Anglie“.

Když uděláme malý základní výzkum, zjistíme, že IPCC nikdy neprovedl skutečné vědecké šetření o možných případech změny v zemském klimatu. Umělé zdroje změn byly svévolně prosazovány a hra pokračovala.

Malthusian Maurice Strong

Málokdo si je však vědom politických a dokonce geopolitických původů teorií globálního oteplování. Jak k tomu došlo? Takzvaná změna klimatu, tzv. Globální oteplování, je neo-malthusovskou deindustrializační agendou, která byla původně vyvinuta kruhy kolem rodiny Rockefellerů na počátku 70 let s cílem zabránit vzestupu nezávislých průmyslových soupeřů, stejně jako dnes Trumpovy obchodní války. Ve své knize „Mýty, lži a ropné války“, podrobně popisuji, jak vysoce vlivná skupina Rockefellerů podpořila vytvoření Římského klubu, Aspen Institutu, Worldwatch Institute a MIT zprávy o limitech růstu. Klíčovým organizátorem Rockefellerovy agendy „nulového růstu“ na počátku 70 let byl dlouholetý přítel Davida Rockefellera, kanadský olejář jménem Maurice Strong.

Jako předseda konference OSN ve Stockholmu v roce 1972 prosadil Strong agendu snižování počtu obyvatel a snižování životní úrovně po celém světě, aby „zachránil životní prostředí“. O několik let později stejný Strong zopakoval svůj radikální ekologický postoj: „Jediná naděje pro planetu je, že se industrializovaná civilizace zhroutí. Naši odpovědností je abychom toho dosáhli!

Spoluzakladatel římského klubu svázaného s Rockefellerem, dr. Alexander King připustil podvod ve své knize „První globální revoluce„, kde napsal: „Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by vyhovovyly návrhu zákona. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidským zásahem. Skutečným nepřítelem je tedy samotné lidstvo.

Prosím přečtěte si to a nechte to zapadnout. Odpovědnost nese lidstvo, a nikoli 147 globálních bank a nadnárodních společností, které de fakto určují dnešní prostředí.

Po summitu byl Maurice Strong jmenován náměstkem generálního tajemníka OSN a hlavním politickým poradcem Kofiho Annana. Byl klíčovým architektem Kjótského protokolu z let 1997–2005, který podle „konsensu“ prohlásil umělé globální oteplování, a že je „velmi pravděpodobné“, že jej převážně způsobují emise CO2. V roce 1988 byl Strong klíčovým hráčem při vytváření IPCC OSN a později Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu na summitu v Riu, kterému předsedal a který schválil jeho globalizovanou Agendu OSN 21

IPCC OSN a jeho program globálního oteplování je politický a ne vědecký projekt. Jejich poslední zpráva je, stejně jako ta předchozí, založena na falešné vědě a přímém podvodu. Profesor MIT Richard S. Lindzen v nedávné řeči kritizoval politiky a aktivisty, kteří tvrdí, že „věda je usazena“, a požadují „bezprecedentní změny ve všech aspektech společnosti.“ Poznamenal, že pro tak složitý „multifaktorový systém“, jakým je klima je uvažováno pouze s jednou proměnnou, globální změnou průměrné teploty, a primárně řízeno pouze 1-2% rozptylem energetického rozpočtu kvůli CO2. Lindzen popsal, jak se nepřetržitě opakována „nepravděpodobná domněnka podložená falešnými důkazy“, stala „znalostmi“, používanými k podpoře likvidace průmyslové civilizace. Náš svět skutečně potřebuje „ohromující transformaci“, ale takovou, která podporuje zdraví a stabilitu lidského druhu.

Poznámka Admina: F. William Engdahl je konzultant a lektor strategických rizik. Je držitelem politického titulu na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky. Píše zejména pro New Eastern Outlook, kde byl tento článek původně publikován. Často přispívá do Global Research.

Zdroj textu: Global Research
Úvodní fotka z New Eastern Outlook
Překlad: Administrátor TOP-CZ

hr

No a pokud stále nejste přesvědčeni, že jde o jeden z největších podvodů spáchaných na lidstvu v tomto stolení, podívejte se na video níže. Možná pak pochopíte a to video vám otevře oči.