Zkoušky vakcín COVID – zmanipulovaná měřítka a značné vedlejší účinky

Autor: Makia Freeman, 29. 10. 2020

PŘÍBĚH: U všech velkých farmaceutických společností, které provádějí pokusy s vakcínami COVID, trpěli účastníci vedlejšími účinky, často závažnými. Tyto pokusy jsou záměrně prezentovány tak, že vakcína bude úspěšná.

DŮSLEDKY: Big Pharma nehodlá tuto zlatou příležitost nechat zmizet kvůli neúspěšné vakcíně. Vakcíny COVID budou rychle uvedeny na trh a na bezpečnost se moc dívat nebude.

Nyní se dostáváme ke zprávám které unikly o pokusech s vakcínami COVID. Víme, že mnoho společností z kartelu Big Pharma, muselo hlásit trapné výsledky svých pokusů s vakcínami COVID. Nedávno jsme se dozvěděli, že dobrovolný účastník v Brazílii zemřel při pokusu s vakcínou COVID uskutečněném společností AstraZeneca, ve spojení s Oxfordskou univerzitou. Předtím, ve stejné sadě studií AstraZeneca, se u dvou žen vyvinuly závažné nežádoucí účinky, z nichž jedna zaznamenala neurologické příznaky odpovídající závažné zánětlivé poruše páteře zvané příčná myelitida. Mezitím ve studiích vakcín COVID Johnson & Johnson. (ano, je to stejná společnost Big Pharma, která se zůčastnia simulaci prorocké události 201 od Billa Gatese), došlo u jednoho z dobrovolníků k „nevysvětlitelné nemoci“. Dokonce i pro ty, kteří vášnivě věří ve vakcíny, jsou tyto hrozné vedlejší účinky znepokojující, tím spíše, že podle agendy Nového světového řádu (NWO) bude vakcína COVID celosvětově uváděna na kvazi-povinné, nebo zcela povinné bázi.

Všude ve studiích vakcín COVID jsou závažné vedlejší účinky.

V dalším případě vakcína COVID, kterou vyvinula společnost Moderna, vedla k tomu, že jeden účastník dosta horečku vyšší než 39° a později omdlel ve svém domě. V klinické studii Fáze 1 u společnosti Moderna, u 100% dobrovolníků ve skupině s vysokou dávkou došlo k systémovým vedlejším účinkům – únavě, zimnici, bolesti hlavy a myalgii, (bolesti svalů). Ve skutečnosti bylo prokázáno, že vakcína společnosti Moderna, má ve skupině s vysokou dávkou 20% vážného onemocnění. Jeden účastník jejich pokusu řekl, že po podání vakcíny se dostal do „nejhoršího stavu, jaký kdy v životě měl“.

V rozhovoru s Gatesem, CBC odhalila, že až 80% účastníků studie dostalo po 2. dávce systémovou reakci. Korupce jde ještě hlouběji, protože FDA právě udělila povolení další společnosti Big Pharma Pfizer, aby otestovala svou experimentální vakcínu COVID na amerických dětech!

Ačkoli to nebylo pro vakcínu COVID, byla zastavena další studie COVID, kde NIH zastavil zkoušku protilátek proti „Eli Lilly COVID“ z bezpečnostních důvodů. Značné množství vedlejších účinků zjevně nebylo problémem společnosti AstraZeneca, která podle agentury Reuters, dokázala uzavřít dohody s mnoha státy, (Poznámka překladatele: Také s EU a ČR) čímž získala ochranu před budoucími nároky z titulu odpovědnosti za bezpečnost vakcíny.

Pro dosažení úspěchu, byly u zkoušek vakcín vědomě nastaveny velmi nízké referenční hodnoty.

Značné vedlejší účinky jsou dost zlověstné, ale tím to nekončí. Existuje také podvod nastavením příslušných parametrů. Nastavením velmi nízkých parametrů, může vakcína testováním projít i když není nijak zvlášť účinná, nemluvě o její bezpečnosti. Mercola píše:

Šokující je, že prevence infekce SARS-CoV-2 není kritériem úspěchu v těchto pokusech s vakcínami. Jediným kritériem pro úspěšnou vakcínu COVID-19 je snížení symptomů sdílených jak COVID-19, tak běžným nachlazením. V případě společnosti AstraZeneca zahrnuje předběžná analýza 50 příjemců vakcíny. Vakcína bude úspěšná, pokud se po expozici SARS-CoV-2, objeví příznaky u 12, nebo méně zůčastněných, ve srovnání s 19 v kontrolní skupině 25 osob.

V dobře citovaném článku Williama Haseltine Protokoly o vakcínách Covid-19 ukazují, že zkoušky jsou navrženy tak, aby byly úspěšné. William Haseltine píše:

Končným výsledkem musí být prevence inekce. Ale prevence infekce není kritériem úspěchu žádné z těchto vakcín. Ve skutečnosti všechny jejich koncové body vyžadují potvrzení infekce. Neočekává se, že vakcíny zabrání infekci, pouze upraví příznaky infikovaných.

Všichni očekáváme, že účinná vakcína zabrání vážným onemocněním, pokud někdo bude infikován. Tři z vakcínových protokolů – Moderna, Pfizer a AstraZeneca – nevyžadují, aby jejich vakcína zabránila závažným onemocněním, pouze aby zabránila mírným příznakům, jako kašel nebo bolesti hlavy. Vakcína musí významně nebo úplně snížit počet úmrtí na Covid-19. Ale žádná z těchto neuvádí úmrtnost jako kritický koncový ukazatel.

Druhým překvapením z těchto protokolů je, jak mírné jsou požadavky na příznaky Covid-19. Pečlivé čtení ukazuje, že minimálním ukazatelem pro případ Covid-19 je pozitivní test PCR a jeden, nebo dva mírné příznaky. Patří mezi ně bolest hlavy, horečka, kašel nebo mírná nevolnost. To zdaleka nestačí. Tyto pokusy s vakcínami testují jak zabránit příznakům běžného nachlazen.

Pochopili jste tto? Vakcíny nejsou určeny k prevenci infekce, ale pouze ke zmírnění možných příznaků. Je tomu tak zejména proto, že neexistuje žádný izolovaný čištěný virus SARS-CoV-2. Takže kdokoli, kdo je hodnocen jako „infikovaný“ výsledkem vysoce chybného testu PCR, může být „infikován“ jednoduše proto, že test zachytil jeho vlastní DNA nebo jiné RNA / virové sekvence.

Zdá se, že všechny farmaceutické společnosti předpokládají, že vakcína nikdy nezabrání infekci. Jejich kritériem pro schválení je rozdíl symptomů mezi infikovanou kontrolní skupinou a infikovanou vakcínovou skupinou. Neměří rozdíl mezi infekcí a neinfekcí jako primární motivace. Znovu vidíme, že těžké onemocnění a smrt jsou v těchto studiích pouze sekundárními cíli. Žádná z nich neuvádí prevenci smrti a hospitalizace jako kriticky důležitou bariéru.

Nový federální soud zřízený k vyřizování reklamací k vakcínám COVID

V roce 1986 byl v USA přijat zákon NCVIA (National Childhood Vaccine Injury Act), který chrání společnost Big Pharma před odpovědností za vakcíny, nyní bude existovat nový soud pro žádosti o odškodněí po použití vakcíny COVID. Jon Rappoport říká následující:

Jednoduchá pravda je: americká vláda očekává, že mnoho lidí bude podávat žádosti o odškodnění, když budou jejich rodinní příslušníci poškozeni nebo zabiti novou vakcínou COVID. Tento nový federální soud pro vakcíny pro COVID bude fungovat přesně jako současný systém plateb, vyřizovat nároky za zranění dětí očkováním. Občané musí projít mnoha absurdními požadavky a překonat všechny druhy byrokracie, aby se pokusili dostat peníze z federální vlády. Systém je nastaven tímto způsobem. Je to vaše základní byrokratická noční můra.

Dokument, kterým se zřizuje nový soud pro vakcíny COVID, se nachází ve Federálním rejstříku, 17.3.20, který je uveden v části 14 dokumentu s názvem: Deklarace podle zákona o stavu nouze k přípravě veřejnosti na mimořádná opatření a připravenosti lékařských opatření proti COVID-19
Zde je příslušná pasáž v tomto dokumentu:

Program kompenzace úrazů v protiopatřeních. Oddíl 319F-4 zákona o PHS, 42 USC 247d-6e, umožňuje program kompenzace úrazů v protiopatření k poskytování náhrad osobám, které utrpí vážné fyzické zranění nebo zemřou v přímém důsledku podání nebo použití nějakého COVID protiopatření, např. vakcínu. Odškodnění podle CICP za újmu přímo způsobenou protiopatřením je založeno na požadavcích stanovených v tomto prohlášení, správních pravidlech programu a statutu. Pro prokázání přímé příčinné souvislosti mezi protiopatřením a vážným fyzickým zraněním vyžaduje zákon „přesvědčivé, spolehlivé, platné, lékařské a vědecké důkazy“. Správní pravidla programu dále vysvětlují nezbytné požadavky na způsobilost podle CICP.

Závěrečné myšlenky

Běžné vakcíny, které procházejí rozsáhlými zkouškami bezpečnosti a jejich uvedení na trh trvá v průměru 7–20 let, jsou ze své podstaty toxické a nebezpečné. To platí tím spíše pro nadcházející vakcíny COVID, které mohou být rychle uvedeny na trh podle EUA (Emergency Use Authorisation) od FDA. Víme, že armáda bude do zavádění vakcín COVID silně zapojena jak v USA (Operation Warp Speed), tak ve Velké Británii. (Poznámka překladatele: Pravděpodobně i u nás.) Jsme na pokraji celosvětové katastrofy, pokud jde o značné vedlejší účinky a můžete si být jisti, že Big Pharma vše popře, odvrátí pozornost a utají. („Není nemocný z vakcíny COVID, je nemocný z COVID„). Musíme být připraveni na zavedení vakcíny COVID a všemi nanotechnologií, které s ní příjdou, protože máme čas jen několik týdnů nebo měsíců. Hledejte inferomace a aktivujte své znalosti.

******

Makia Freeman je redaktorkou The Freedom articles, dlouholetou badatelkou pravdy a propagátorkou svobody. Poskytuje, nestraníckou, jedinečnou a špičkovou analýzu toho, kdo řídí svět, jak to dělá a jaká je hlubší agenda – a také řešení pro obnovení míru a svobody ve světě. Kromě geopolitiky, suverenity, zdraví a vyššího vědomí píše články, které odhalují propagandu a četné aspekty celosvětového spiknutí. Její články jsou pravidelně publikovány a uváděny na webech jako David Icke, Wake Up World, Activist Post, Waking Times, Global Research, The Sleuth Journal a mnoha dalších.

Originál zdroj článku a úvodního obrázku: The Freedom Articles
Překlad: Administrátor TOP-CZ.