Zelená agenda „od farmy k vidličce“ Jak EU a kabala WEF v Davosu plánují ovládnout zemědělství

Autor: William Engdahl, 01. října 2021

Kdykoli uslyšíme slovo „udržitelný“, bylo by dobré, kdybychom se na něj podívali kriticky. V případě globalistické Agendy 2030 s jejími 17 udržitelnými cíli do roku 2030 to, které se týká vytvoření „udržitelného zemědělství“, při bližším pohledu vede ke zničení obrovské části zemědělské produkce EU a ke zvýšení již tak rostoucích světových cen potravin. Komise EU nazývá svou Zelenou dohodu pro potraviny roztomilým názvem „Farm to Fork“. Podporuje ji všudypřítomné Světové ekonomické fórum Klause Schwaba a jeho Velký reset.

Podívejte se na krátké video Agenda OSN 2030
(vloženo Adminem TOP-CZ – mimo článek)

 

Je nutno nezapomínat na to, že udržitelnost podle definice OSN a Světového ekonomického fóra v Davosu znamená dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2050.

Přesto neexistuje žádná vědecká studie, která by nezávisle prokázala, že CO2 ohrožuje naši planetu tím, že způsobuje globální oteplování. Pouze nesčetné množství pochybných, dobře financovaných počítačových modelů.

Tento neškodný plyn je nezbytný pro život lidí, zvířat i všech rostlin. Nyní Komise Evropské unie v rámci své špatně koncipované Zelené dohody EU prosazuje radikální program shora dolů v srdci zemědělství druhého nejvýznamnějšího světového producenta potravin. Pokud bude realizována, což je pravděpodobné, způsobí drastické snížnení produkce plodin, výrazné snížení množství bílkovin v mase a což je možná nejnebezpečnější, zrušení současných právních předpisů EU regulujících nové geneticky upravené plodiny neboli GMO.2. To bude mít globální důsledky.

Z farmy na vidličku…

V květnu 2020 vydala Evropská komise strategii Farm to Fork. Oficiální bruselská rétorika zní, jako by se blížila potravinová nirvána. Uvádí se v ní: „Strategie Farm to Fork je jádrem evropské zelené dohody, jejímž cílem je, aby potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí„. Páni, to zní skvěle.

Pak se dostávají ke skutečné agendě:

Musíme změnit koncepci našich potravinových systémů, které dnes představují téměř třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů, spotřebovávají velké množství přírodních zdrojů, vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a mají negativní dopady na zdraví….

Jedná se o chytrý způsob, jak démonizovat zemědělce a naši produkci potravin jako porušovatele předpisů o emisích CO2.

Řešení?

Nové technologie a vědecké objevy v kombinaci s rostoucím povědomím veřejnosti a poptávkou po udržitelných potravinách přinesou prospěch všem zúčastněným stranám.

Jaké nové technologie budou představeny?

Jak chtějí nevolení byrokraté v Bruselu „přepracovat naše potravinové systémy“, aby do roku 2050 eliminovali třetinu globálních emisí skleníkových plynů?

Tím, že donutí zemědělce zkrachovat tím, že budou požadovat nové nákladné vstupy do výroby a nové radikální geneticky manipulované patentované rostliny s neprokázanou bezpečností. Především však plánují zrušit současný faktický zákaz pěstování geneticky upravených rostlin. Pro ty, kteří to nevědí, jde o stejnou neprokázanou rizikovou technologii, jakou používají vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer a mRNA genově editované vakcíny Moderna využívající CRISPR.

Komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski o zelené agendě Farm to Fork říká: „Zemědělci budou muset radikálně změnit své výrobní metody a co nejlépe využívat technologická, digitální a vesmírná řešení, aby zahájili nový přechod k zemědělství.“ Plánují tedy radikální transformaci. Už to zní zlověstně.

Zvýšit podíl ekologického zemědělství bez pesticidů na 25 % z celkového objemu EU a zároveň snížit používání chemických pesticidů o 30 % do roku 2030 zní pro  většinu neinformovaných lidí skvěle. Stejně jako tvrzení společnosti Monsanto a průmyslu GMO, že jejich GMO plodiny snižují potřebu pesticidů, je to jen lež. EU to používá jako návnadu k zavedení radikální změny přísných současných pravidel EU pro povolování schvalování geneticky upravených rostlin a zvířat do zemědělství. Ve svém dokumentu z května 2020 o ekologickém postupu od Farmy k Vidličce EU uvádí, že Komise „vytváří studii, která se bude zabývat potenciálem nových genomických technik pro zlepšení udržitelnosti v celém potravinovém řetězci“. To znamená úpravu genů, genetickou modifikaci CRISPR/Cas9.

Nové genomové techniky

V dubnu letošního roku zveřejnila Evropská komise uvedenou studii o nových genomových technikách (NGT). NGT produkují geneticky upravené rostliny a dokonce i zvířata.

Zpráva tvrdí, že NGT, „techniky pro změnu genomu organismu, mají potenciál přispět k udržitelnějšímu potravinářskému systému jako součásti cílů evropské Zelené dohody a strategie „od Farmy k vidličce„. Zpráva vyzývá k „veřejné diskusi“ o změně přísných zákonů EU o schvalování GMO plodin, které vyžadují rozsáhlé testování a označování GMO plodin.

Tento zákon z roku 2001 úspěšně omezil používání GMO v celé EU, na rozdíl od USA, kde u klíčových plodin převládají neregulované GMO. V roce 2018 Evropský soud rozhodl, že geneticky modifikované plodiny by měly podléhat stejně přísným předpisům jako geneticky modifikované organismy první generace (GMO). Klíčem k agendě Davosu a EU Farm to Fork je radikální omezení pesticidů, které mají být nahrazeny geneticky upravenými plodinami údajně schopnými nahradit pesticidy.

Komise EU ve spolčení s Bayer-Monsanto a dalšími členy lobby GMO agrobyznysu usilovně pracuje na odstranění tohoto soudního omezení. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová o jejich dubnové studii EU prohlásila: „Studie, kterou dnes zveřejňujeme, dochází k závěru, že nové genomové techniky mohou podpořit udržitelnost zemědělské produkce v souladu s cíli naší strategie Farm to Fork.“ Nové genomové techniky je eufemismus pro plodiny upravené genovou metodou.

Místopředseda EU odpovědný za Zelenou dohodu Franz Timmermans otevřeně přiznal, že lákadlem je příslib obrovského snížení spotřeby pesticidů, a naznačil, že k němu dojde zrušením omezení genové editace. Na nedávné konferenci Zelený týden EU řekl, že „cílem EU je poskytnout zemědělcům nástroje k zavedení precizního zemědělství a k využití vědeckých objevů k optimalizaci osiv. Takto omezíme naši závislost na pesticidech.“

Přesné zemědělství a vědecké objevy pro optimalizaci osiva jsou bruselským dvojsmyslem pro masivní zavádění neregulované úpravy genů. Pokračoval: „Přechod k ekologickému zemědělství neznamená, že všichni budeme muset chroupat trávu a žít v jeskyních, musíme využít nejmodernější technologie, abychom se tam nedostali.To znamená úpravu genů CRISPR.

Přeloženo do srozumitelné češtiny, jádrem iniciativy Farm to Fork je plánované zrušení rozhodnutí soudu ESD z roku 2018, podle kterého se na rostliny nebo zvířata upravované genem CRISPR vztahují stejná přísná pravidla „principu předběžné opatrnosti“ jako na geneticky modifikované organismy.

Bez jakýchkoli omezení budou moci společnosti zabývající se úpravou genů, jako je Bayer-Monsanto, volně zavádět experimentální a neověřené geneticky upravené rostliny a zvířata do naší stravy bez jakéhokoli označování.

Takový režim bez genových úprav již existuje v USA, kde USDA a regulační orgány povolují sójový olej upravený pomocí genů CRISPR, houby, které nehnědnou, pšenici s větším množstvím vlákniny, rajčata s lepší produkcí, řepku tolerantní k herbicidům a rýži, která při růstu neabsorbuje půdu  znečištění. Mezi americké projekty editace genů u ryb a zvířat patří takové pochybné projekty, jako jsou krávy, které mají pouze samčí telata, s použitím CRISPR; prasata, která nepotřebují kastraci; dojnice bez rohů a sumci s vylepšeným růstem, kteří pomocí CRISPR vyvíjejí sumce s více svalovými buňkami. Z toho se člověku sbíhají sliny…

Rizika CRISPR jsou obrovská, přínosy nikoliv

Hlavní lobbistický tlak na zrušení nařízení EU o geneticky upravených plodinách nebo zvířatech vyvíjí společnost Bayer-Monsanto a další giganti GMO agrobyznysu včetně společností Syngenta, BASF a DowDupont’s Corteva.

V listopadu 2020 řekl Liam Condon, prezident divize Bayer-Monsanto Crop Science, na konferenci Bayer Future of Farming, že Bayer „velmi silně“ lobbuje za změnu předpisů EU o GMO, aby se z nich vyjmuly úpravy genů. Condon řekl: „Velmi silně prosazujeme, aby předpisy dohnaly technologii a umožnily tuto technologii používat, nejen ve prospěch Evropanů, ale také ve prospěch ostatních lidí na celém světě, kteří se na Evropu dívají, pokud jde o předpisy.“ Condon označil úpravu genů a technologii CRISPR za „úžasný průlom„, který by umožnil, aby zemědělství bylo udržitelnější. Pominul však, že deregulace geneticky upravených plodin umožní společnosti Bayer-Monsanto a dalším velkým GMO společnostem účtovat zemědělcům poplatky za jejich patentovaná „udržitelná“ semena.

Editace genů rostlin nebo zvířat není vůbec bez rizika, jak se tvrdí. Tato technologie není vůbec přesná ani kontrolovaná a často má nepředvídatelné následky, jako jsou neúmyslné genetické změny, dokonce i neúmyslné přidání cizí DNA jiných druhů nebo dokonce celých cizích genů do genomu geneticky upravených organismů.

Jedná se stále o novou experimentální technologii. Její zastánci, jako například Bayer-Monsanto, tvrdí, že editace genů rostlin je přesná. Podle šetření to však zdaleka není prokázáno. Dr. Allison K Wilsonová z The Bioscience Resource Project uvádí: „Metody editace genů rostlin jsou také náchylné k zavádění UT (Unintended Traits nebo genetické poškození)… nové důkazy ze zvířat i rostlin naznačují, že samotná editace genů může vést k nechtěným mutacím v cílovém místě nebo v jeho blízkosti. Patří mezi ně vložení vektorové, bakteriální a jiné nadbytečné DNA a nechtěné zavedení velkých DNA deletací a přestaveb.

Nejedná se o drobné nedostatky, které lze ignorovat. Wilsonová uzavírá, že „výsledky editace genů rostlin jsou nepřesné a nepředvídatelné a že v závislosti na kombinaci použitých technik může být editace genů vysoce mutagenní. Teoreticky by sice jednou mohlo být možné vytvořit geneticky modifikovanou plodinu, která by splňovala široké požadavky udržitelného zemědělství, v praxi se však zdá být vysoce  nepravděpodobné, že by k tomu někdy došlo.

Podívejte se na video, část z cyklu „Kabala“, o potravinách a GMO
(Vloženo Adminem TOP-CZ, není součástí článku)

 

Podle analýzy strategie EU Farm to Fork, kterou provedla společnost Global Ag Media, „bude důsledkem těchto strategií bezprecedentní snížení výrobní kapacity EU a příjmů jejích zemědělců. Všechna odvětví vykazují pokles produkce o 5 % až 15 %, přičemž nejvíce jsou postižena odvětví živočišné výroby… Mezitím, bez ohledu na scénář, vykazují výrobní ceny čistý nárůst o přibližně 10 % s negativním dopadem na příjmy většiny zemědělců. “ Svaz zemědělců EU Copa-Cogeca varuje, že tato politika povede k bezprecedentnímu snížení zemědělské kapacity. To je však skutečným záměrem „udržitelného zemědělství„.

Davos a EU Farm to Fork

Radikální zelená agenda EU Farm to Form nachází svou odezvu ve Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které již v roce 2014 propagovalo tzv: Od farmy k vidličce“.

Zpráva WEF z ledna 2018 uvádí: „Technologie úpravy genů, jako je CRISPR-Cas, by mohly poskytnout způsob, jak dosáhnout zlepšení více vlastností, což by vedlo k zásadní změně produktivity a zároveň ke zlepšení odolnosti vůči suchu a nutriční hodnoty potravin. “ Tato zpráva byla vypracována společně s McKinsey & Co v rámci iniciativ WEF „Food Security and Agriculture and their Great Reset„, (Iniciativy v oblasti potravinové bezpečnosti a zemědělství a jejich Velký reset). Mezi partnery fóra WEF patří společnosti Bayer, Syngenta a BASF. Podle webových stránek WEF „Světové ekonomické fórum na svém výročním zasedání v Davosu v lednu 2020 svedlo dohromady vedoucí představitele průmyslu a obchodu s výkonným místopředsedou Fransem Timmermansem, aby prozkoumali, jak aktivovat evropskou zelenou dohodu“. Přítomen byl také Liam Condon ze společnosti Bayer, stejně jako šéfové společností Syngenta a BASF.

Pokud bude zemědělský sektor EU zapojen do režimu geneticky modifikovaných organismů a jeho produkce bude v důsledku toho radikálně omezena, povede to ke stále většímu nedostatku potravin na celém světě. To je plán Davosu spolu s jejich eugenickou agendou COVID-19 Great Reset. Nazývají ho Farm to Fork, aby zněl neškodně. Tak tomu ale zjevně není.

****

F. William Engdahl je konzultant pro strategická rizika a přednášející, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je autorem bestsellerů o ropě a geopolitice. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Originál článku a úvodníhoobrázku: GlobalResearch
Český překlad: Administrátor Nekorektní TOP-CZ
České titulky ve videích: Otevři svou mysl

header-600x120-zl_up

1 komentář

  1. No to je drzost, Bayer-Monsanto! EU by měla naopak dělat ekologické zemědělství, zákaz pesticidů a GMO. Vzhledem k současné zemědělské nadprodukci, tím by se EU krásně dostala na rovnováhu, produkce ekologického zemědělství je asi o 20 – 30 % nižší než při konvenčním.

Comments are closed.