WHO jako „zástupná světová vláda“? Zrušení národního státu? WHO sahá po moci nad zemí a světem.

Autoři: Dr. Rudolf Hänsel a Peter Koenig, 12.03.2022

Ve stínu války na Ukrajině připravuje WHO – bez povšimnutí veřejnosti – „mezinárodní dohodu o prevenci a kontrole pandemií„, která bude závazná pro všechny státy podle mezinárodního práva.

Jednání v Ženevě již začala. Původně bylo „předání pravomocí“ plánováno na 1. května 2022, tj. všech 194 členských států WHO by pak bylo nuceno zavést opatření, o nichž WHO rozhodla, jako jsou výluky nebo všeobecné povinné očkování.

Nové memorandum Concilium Europa ze dne 3. března 2022 však tento proces značně oddálilo.

Mezitím se plánuje, že pracovní návrh této nové „světové vládní dohody“ WHO bude připraven k dalším interním jednáním 1. srpna 2022. Viz tento článek. Mezinárodní smlouva o prevenci a připravenosti na pandemie„.

Podívejte se na kratičké video, kde o tom mluví Dr. Stueckelbergerová, která pracovala ve WHO více jak 20 let:

 

Rada dala zelenou zahájení jednání o mezinárodní smlouvě o pandemii

Dne 3. března 2022 přijala Rada rozhodnutí, kterým povolila zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie.

Mezivládní vyjednávací orgán, jehož úkolem je vypracovat a projednat tento mezinárodní nástroj, se sejde na dalším zasedání do 1. srpna 2022, aby projednal pokrok v přípravě pracovního návrhu. Poté předloží zprávu o pokroku 76. Světovému zdravotnickému shromáždění v roce 2023 s cílem přijmout tento nástroj do roku 2024.

Podle „Rady EU“ je oficiálním zdůvodněním tohoto podniku, který WHO považuje za nezbytný, záminka, že mezinárodní společenství musí být ještě lépe připraveno na možné budoucí pandemie a jejich koordinovanou kontrolu (2). Podle listu „Epochtimes“ z 5. března se zdá, že zdrojem myšlenek je EU a také soukromé subjekty, jako je Rockefellerova nadace a Bill Gates (3). Vzhledem ke zkušenostem s pandemií z posledních dvou let to naznačuje, co může svět očekávat.

Základem dohody je článek 19 stanov WHO. Ten stanoví, že Valné shromáždění WHO může dvoutřetinovou většinou přijmout dohody závazné pro všechny členské státy. Národní státy tudíž již nebudou moci suverénně rozhodovat o tom, jaká opatření pro kontrolu pandemie chtějí zavést.

Zrušení národního státu znamená zároveň ztrátu základních a občanských práv.

Před tím varoval již před mnoha lety známý německo-britský sociolog, publicista a politik Ralf Dahrendorf:

Kdo se vzdá národního státu, ztrácí tím jedinou dosavadní účinnou záruku svých základních práv. Kdo dnes považuje národní stát za postradatelný, prohlašuje tím – byť neúmyslně – za postradatelná i občanská práva.“ (4)

V takto dalekosáhlé otázce však musí mít poslední slovo lid: Všichni občané země s volebním právem musí mít právo a možnost vyjádřit svůj názor v referendu.

Návrh expertky pro vlády všech států:

Dr. Štukelbergerová, která pracovala pro WHO více než 20 let, předložila podle serveru „greatreject.org“ následující návrh:

  • Každá země by měla WHO zaslat veřejný protestní dopis.
  • „Vlády“ by měly napsat dopis, v němž by uvedly, že lidé nesouhlasí s tím, aby podpis ministra zdravotnictví mohl rozhodovat o osudu milionů lidí bez referenda. Je velmi důležité, aby tento dopis zaslala každá země WHO do Ženevy.
  • WHO žádá všechny země, aby opatření zavedly do května 2022 [tento požadavek byl mezitím posunut na rok 2024, viz ZDE].
  • Doposud takový odmítavý dopis zaslali pouze Rusové (5).

Mezinárodní právo neumožňuje, aby nařízení OSN bylo nadřazeno ústavě jednotlivých zemí.

To platí i pro WHO – organizaci OSN.

Originál článku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2