Výpis dat z dokumentů Pfizer o následcích jejich vakcíny.

Zdroje: Global Reserarch a The Election Wizard, 11.12.2021

Zde se můžete podívat na výpis z „dokumentů o údajích“ vakcín Pfizer. e to bomba. Není divu, že FDA bojovala za to, aby byly 55 let utajeny. Níže je odkaz na jeden z dokumentů v PDF souboru, bohužel jen v angličtině.

Zde je stručný výtah:

Do února 2021, tedy za necelé tři měsíce od začátku očkování v USA, obdržela společnost Pfizer již více než 1.200 hlášení o úmrtích údajně způsobených vakcínou a desítky tisíc hlášených nežádoucích účinků, včetně 23 případů spontánních potratů z 270 těhotenství a více než 2 000 hlášení o srdečních poruchách.

Opakuji znovu, že nejde o nějaký Hoax, ale o údaje poskytnuté společnosti Pfizer.

****

Poznámka redakce Global Research

Tato zpráva poskytuje údaje o úmrtích a nežádoucích příhodách zaznamenaných společností Pfizer od začátku projektu vakcíny v prosinci 2020 do konce února 2021, tedy za velmi krátké období (maximálně dva a půl měsíce).

Vakcína Pfizer BioNTech byla v USA uvedena na trh 14. prosince po udělení povolení k mimořádnému použití 11. prosince 2020.

To, co je obsaženo v důvěrné zprávě společnosti Pfizer, jsou podrobné důkazy o dopadech „vakcíny“ na úmrtnost a nemocnost. Tyto údaje, které vycházejí z „koňských úst“, lze použít ke konfrontaci i k formulaci právních postupů proti Big Pharma, vládám, WHO a médiím.

Nezapomeňte, že jde o údaje, které vycházejí z nahlášených a zaznamenaných případů, jež tvoří malé procento skutečného počtu úmrtí a nežádoucích účinků souvisejících s očkováním.

Jedná se de facto o Mea Culpa ze strany společnosti Pfizer. Ano, je to vražedná vakcína. „Zabíjení je dobré pro obchod„: Je to celosvětový provoz v hodnotě několika miliard dolarů.

Vyzýváme „Covid-19 Kontrolory faktů„, aby si tuto zprávu společnosti Pfizer prostudovali.

Vybrané výňatky, tabulky a diagram jsou uvedeny níže:

Zde můžete přečíst zprávu společnosti Pfizer.

***

Screen-Shot-2021-12-05-at-17.53.16-700x183Vybrané výňatky ze zprávy

Tento dokument obsahuje integrovanou analýzu kumulativních poregistračních bezpečnostních údajů, včetně amerických a zahraničních poregistračních hlášení nežádoucích příhod přijatých do 28. února 2021.

Společnost Pfizer je odpovědná za správu poregistračních bezpečnostních údajů jménem společnosti MAH BioNTech v souladu s platnou smlouvou o farmakovigilanci. Údaje od společnosti BioNTech jsou v příslušných případech zahrnuty do zprávy.

Hlášení jsou předkládána dobrovolně a rozsah nedostatečného hlášení není znám.

Kumulativně bylo do 28. února 2021 [za necelé tři měsíce] nahlášeno celkem 42.086 případů (25.379 lékařsky potvrzených a 16.707 lékařsky nepotvrzených), které obsahovaly 158.893 událostí. Nejvíce případů (34.762) bylo přijato z USA (13.739), Spojeného království (13.404) Itálie (2.578), Německa (1.913), Francie (1.506), Portugalska (866) a Španělska (756); zbývajících 7.324 případů bylo rozděleno mezi 56 dalších zemí.

Jak ukazuje obrázek 1 [viz níže], systémové orgánové třídy (SOC), které obsahovaly největší počet (≥2 %) příhod, v celkovém souboru dat byly: celkové poruchy a stavy v místě podání (51 335 AE), poruchy nervového systému (25.957), poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně (17.283), Poruchy trávicího traktu (14.096), Poruchy kůže a podkožní tkáně (8.476), Poruchy dýchacího, hrudního a mediastinálního traktu (8.848), Infekce a invaze (4.610), Poranění, otravy a procedurální komplikace (5.590).

pfizer-obrazek-1-700x545(Pro větší zobrazení u všech obrázků, klikněte na obrázky.)

pfizer-table-1-700x384

pfizer-table-2-700x356

pfizer-table-7-700x580Originál zdroj článku: Global Research
Zdrojúvodního obrázku: Shutterstock
Překlad a úprava obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2