Vyhlídky na třetí světovou válku – analýza

Autor: Aleks, 04. 02. 2023

Úvod

V poslední době se hodně mluví o tom, kde skončí eskalační spirála. Skončí třetí světovou válkou? Dojde k jaderné válce? Jaké jsou rozhodující faktory? A co by naznačovalo, že se třetí světová válka blíží? Tyto otázky podrobně rozeberu ze strategického hlediska.

Bude tedy třetí světová válka? Řekl bych, že ano, a to s naprostou jistotou. Zbývá však ještě několik otázek, které je třeba objasnit, než začneme panikařit. Já osobně v současné době nevidím důvod k panice. Zatím. Ale o jakých otázkách mluvím? O následujících otázkách:

 • Kdy vypukne třetí světová válka?
 • Za jakých okolností?
 • Které aliance se jí zúčastní?
 • Kde bude hlavní bojiště?
 • Koneckonců: Střetnou se tři velké mocnosti přímo ve velkém měřítku proti sobě?

Na tyto otázky neznám odpovědi. Ale vidíte, že se jedná o strategické otázky, nikoliv o otázky operativní, jako jsou ty, které v současné době zvažujeme na Ukrajině. Nemyslím si, že operační otázky, tedy zda bude na Ukrajinu dodáno 100 tanků, nebo dokonce 200 stíhaček, rozhodnou něco o pravděpodobnosti třetí světové války.

Doufám, že zde pomůžu čtenářům rozvinout jejich strategické myšlení tak, aby dokázali dohlédnout dál než na krátkozraké operační otázky, o nichž jsem se zmínil dříve.

Předpoklady

V BMA jsme vytvořili strategický a operační obraz, který je stále platný. Vlastně můžeme říci, že od mé poslední operativní aktualizace není co dodat. Mohu jít ještě dál. Vidím, jak nyní postupně všichni významní a známí analytici podcastů naskakují do mého vlaku. Všichni teď mluví místo o velkých šípech o metodickém rozmělňování na několika teatrech, aby se na Ukrajince vyvinul co největší tlak a oni se mohli zhroutit. To mi naprosto vyhovuje.

Lidem, kteří ještě nečetli mou analýzu, vřele doporučuji přečíst si následující články v tomto sledu:

 1. Analýza 3. fáze války
 2. Role Artemovska (Bachmut), Běloruska, Polska a Oděsy
 3. Předpověď BMA o ruské ofenzívě
 4. Některé podklady, proč neočekáváme ofenzivu „Velkého šípu“

Další dodávky zbraní

Začněme s dodávkami zbraní. Později v tomto článku uvidíme, že předpokládám, že se válka vyostřila mnohem více, než by si obě strany kdy pomyslely. Z mého pohledu předpokládám, a bylo to možné vypozorovat i v mých dřívějších článcích, že Rusko počítalo s eskalací až do zničení třetí iterace „ukrajinské“ armády.

 • První iterace:
  Zničení původní ukrajinské armády. (Do dubna 2022)
 • Druhá iterace:
  Zničení ukrajinské armády, vybavené západní lehkou technikou, určenou jako nárazník proti Rusku, dokud nebude „třetí iterace“ vycvičena a vybavena v zahraničí. Druhá iterace byla poražena do konce července 2022.
 • Třetí iterace:
  Vojáci vycvičení v zahraničí a vybavení všemi zbraněmi, které země se starými sovětskými zásobami mohly ušetřit.
  Zničena v den, kdy velení SMO převzal generál Gerasimov. Jedenáctého ledna 2023.
 • Čtvrtá iterace:
  Tato armáda je v současné době ve výrobě a je již částečně nasazena do boje, aby zabránila zhroucení frontových linií. Což je přesně jejich účel. Udržet bitvu (Spálenou zemi) co nejdéle, jak je to fyzicky možné. Tato armáda se skládá ze dvou složek, které by měly zajistit, že tohoto cíle bude dosaženo.

1. Profesionální armáda:

Profesionální část této armády budou tvořit lidé, kteří jsou od několika měsíců mobilizováni a vycvičeni v zahraničí. Jedná se především o „ideologicky zmatené, vysoce motivované“ lidi. I pro to existuje jedno jediné slovo.

Budou vycvičeni v používání nových západních zbraní a vybavení. Je vysoce pravděpodobné, že původní plán před několika měsíci byl použít je k další ofenzívě, aby Rusové utrpěli další „porážku“ před úplným zhroucením Ukrajiny. Jak to ale vypadá, události byly rychlejší.

Rozhodně již není prostor pro jakoukoli ofenzívu. Tyto jednotky budou s největší pravděpodobností použity pro operační mobilní obranu. Jinými slovy, budou použity tam, kde to nejvíce bolí, ke zpomalení kolapsu. Viz pět divizí BMA. Velkou otázkou je, zda bude tato armáda na západní straně Dněpru použita rozumně a mobilně, aby způsobila Rusům co největší škody, nebo bude jednoduše nakrmena do mlýnku na maso v Donbasu a pohřbena spolu s ukrajinským státem.

2. Nuceně odvedená armáda:

Pokud to mohu na dálku posoudit, mám pocit, že všichni „ideologicky zmatení vysoce motivovaní Ukrajinci“ jsou „vyčerpáni“ nebo v procesu vyčerpávání v rámci čtvrté iterační hasičské brigády. Viz výše.

Jedním z důvodů samozřejmě je, že se rozpadla vládní propaganda, že ukrajinská armáda neměla téměř žádné ztráty. V rámci Ukrajiny je nyní velmi dobře známo, že každý, kdo je odveden, buď zemře, bude těžce zraněn, nebo se v lepším případě stane ruským válečným zajatcem.

Nic jiného nezbude, protože jedním z cílů Rusů je úplné fyzické zničení ukrajinské armády. Čehož bude dosaženo do léta 2023. Do té doby budou všichni mrtví, zranění nebo zajatí. Možná se najde pár tvrdých „ideologicky zmatených a vysoce motivovaných“ lidí, kteří budou pokračovat v boji, ale ti budou jednat pouze na vlastní pěst, nikoliv jako součást organizované armády.

Po těchto slovech se můžeme vrátit k brancům. Protože nikdo nechce umírat za ztracenou věc (teď už vědí, že je po všem a zbývá jen umírání), ukrajinští muži se nyní skrývají nebo se jinak snaží vyhnout odvodu. V každém městě nyní pátrají mobilní „odvodní“ týmy, které se snaží muže za jakýchkoli okolností pochytat. Cíl vyčerpat každého práceschopného ukrajinského muže je stále aktivní.

Nuže, tito nemotivovaní lidé budou, mírně řečeno, vrženi do zákopů, aby získali čas. Nemají jiné vyhlídky než být buď zabiti, nebo, budou-li mít štěstí, zajati Rusy.

Jedná se o čtvrtou iteraci ukrajinské armády. Takříkajíc poslední obrana. Jedna složka by měla získat čas výměnou krve, druhá složka by měla způsobit Rusku škody.

Toto je poslední iterace. Po této mobilizaci „Volkssturmu“ už nezbývají žádné lidské zdroje, které by mohly pokračovat v boji. Jak jsem již několikrát zdůraznil, Ukrajina zažije tento kolaps do léta 2023.

Co to má společného s dalšími dodávkami zbraní?

Inu, ve válce lze pokračovat jen tehdy, budou-li mít tito poslední Ukrajinci obrněná vozidla. „Zmatení“ Ukrajinci stále věří ve vítězství se západní technikou. Bez obrněné asistence by v boji nepokračovali ani by nenapadali ruské pozice holýma rukama.

Platí pro ně následující okolnosti:

 • Všechny sovětské zásoby NATO a Ukrajiny jsou vyčerpány.
 • Větší část ukrajinské živé síly je vyčerpána.

Proto se buduje nová „frankensteinovská“ armáda s nejrůznějším materiálem NATO, aby byli Ukrajinci motivováni umírat za Západ. Frankenstein proto, že je to nekompatibilní směs všeho možného, která nemá bez schopnosti kombinovaných zbraní žádnou bojovou hodnotu.

Vzhledem k současnému stavu ukrajinské armády nemůže pomoci nic. Ve skutečnosti už nezáleží na tom, co Západ dodává. Na výsledek války to má nulový vliv. Je to pouze motivace a podpora Ukrajinců, aby pokračovali v boji, dokud nebudou zabiti nebo zajati poslední „mobilizovatelní“ muži. Tím plně dosáhne svého cíle.

Navíc bude znamenat mnohem více mrtvých Rusů, protože prodloužení války znamená mnohem více mrtvých Rusů. Což NENÍ dobré.

Červené linie

A co červené linie? Červené linie skutečně existují. Ale nemyslím si, že je Rusko poměřuje množstvím a kvalitou tanků nebo letadel, které tam posílá Západ.

Osobně jsem přesvědčen, že červené linie byly dohodnuty Sergejem Naryškinem a Williamem Burnsem v Ankaře 14. listopadu 2022. A tyto červené linie se z mého pohledu týkají kontroly a bezpečnosti území po válce.

Ve skutečnosti předpokládám, že všechny druhy dodávek zbraní by Rusové „tolerovali“, ale ne s radostí, pokud by nehrozilo riziko ztráty území. A Ukrajina jako celek, s výjimkou míst, která by mohla být vyjednána pryč do jiných zemí, je považována za ruské území.

Proč je přijímána? Ukrajinská armáda je většinou poražena. Rusko bojuje proti čtvrté a poslední iteraci. Nejlepší lidé jsou již mrtví nebo uprchli. A je tu ještě jeden hlavní důvod. Budu se jím zabývat v kapitole „Zraněné zvíře“.

Posledním bodem, kterým se chci v této kapitole zabývat, je Německo. Německo je samozřejmě nuceno poslat na Ukrajinu své tanky. Nebude to mít žádné vojenské důsledky, ale kalkuluje se s tím, že Rusko by kvůli historii eskalovalo a navždy přerušilo vztahy s Německem. Spojené státy si zoufale přejí navždy zničit vztahy mezi Německem a Ruskem. Německo by tak bylo závislé na Americe a z nového multipolárního světového řádu orientovaného na BRICS/SCO by nemělo žádný prospěch.

Zde je několik osobních úvah a předpokladů:

 • Německo chce, aby se Ukrajina co nejdříve zhroutila, aby se dostalo z pekelné situace, do které je vnutila Amerika.
 • Rusko to ví a nechává si otevřené zadní dveře do Německa, aby zvládlo přechod z amerického sevření. Předpokládám, že dodávky tanků se příliš nezmění, pokud nedojde k další eskalaci. Pokud však budou součástí eskalace i vojska NATO, jsme ve třetí světové válce.

Západ

Západ je v současné době v prudkém úpadku. Hospodářsky, vojensky i politicky.

Přesto nesmíme zapomínat, že Západ byl po desetiletí dominantní mocností. Takže samozřejmě nashromáždil velké bohatství a rozsáhlou armádu. A nyní se dostáváme k problému. Rusko víceméně otevřeně pracovalo na zavedení nového multipolárního světového řádu kolem BRICS a ŠOS. Američané si toho byli vědomi. Zároveň americké impérium, pokračující v práci jiných impérií před ním, pracovalo na zničení Ruska. Tedy strategie obrátit všechny bývalé spojence a sovětské státy kolem Ruska proti nim a poté vyvolat vnitřní kolaps v Rusku.

Nuže, jak Rusko, tak Amerika aktivovaly své odpovídající plány v roce 2022. Každý chce něco, ale jen jedna strana bude mít navrch. Kdo na Ukrajině zvítězí, dosáhne svých geopolitických cílů. Alespoň v to věří obě strany. Od této chvíle by mělo být politikům a tajným službám všech západních států jasné, že je konec. Ukrajina brzy padne a s ní i jednopolární americko-centrický světový řád.

Rusko zničeno nebude.

Cíle

Co teď? Američané o svém osudu dobře vědí, protože jejich plán na Ukrajině selhal. Což nemusí být konec USA. Mohou se stát normálními a mocnými členy budoucího multipolárního světového řádu. Sedět u stolu s ostatními velmocemi. Myslím, že jsou dva možné výsledky.

 1. Přesně tento scénář. Amerika se stane „normální“ multipolární mocností u stolu s ostatními. Vznikne jednotný nový světový systém, který bude řízen organizací, a nikoliv státy. Buď nový druh OSN/Ligy národů, nebo zásadní rekonstrukce OSN a očištění od „západního“ „vlivu“ a „ovlivňovatele“. Tedy „de-západnizace“ světa.
 2. Amerika by se mohla rozhodnout, že zůstane „protipólem“, proti multipolárnímu uspořádání světa. Pak bychom měli dva systémy současně, které by si navzájem konkurovaly. Zbytek Západu a státy BRICS/SCO, které by si konkurovaly a bojovaly o sporné trhy bez bloků, dokud by nezůstal žádný stát bez bloku.

Bohužel předpokládám, že zvítězí varianta druhá. Což je pro svět a lidstvo ta horší varianta.

Jaké jsou cíle takové Ameriky (Západu)?

 • Úplné odčerpání energie ze všech kolonií a jejich naprostá závislost na sobě samých. Zajistit si trhy a území pro budoucí boj proti mocnostem v Heartlandu. Zároveň oslabit Heartland, protože Evropa je jeho nedílnou součástí s obrovským potenciálem, pokud bude správně řízena.
 • Vyčerpání zásob zbraní v Evropě má pozitivní vedlejší účinek v tom, že všechny tyto zbraně bude třeba doplnit. Vzhledem k tomu, že náklady na průmyslovou výrobu stouply do nebeských výšin, například kvůli vyhození plynovodů do povětří (jaká to náhoda) a mnoha dalším sebezničujícím důvodům, bude mít Evropa problém tyto zásoby sama reprodukovat. Odůvodnění je takové, že přijdou do Ameriky a budou prosit o „levné“ zbraně.

Ve skutečnosti Amerika Evropu znásilňuje a nutí ji, aby se k ní vracela a žebrala o další. Zvrácenost. Nebo jak to říká Scott Ritter? Odporné!

Zraněné zvíře

Západ s největší pravděpodobností nečekal, že se válka vyvine tak, jak se vyvinula. Několikrát jsem o tom psal. Nejprve očekávali, že Ukrajina padne během několika dní a pak zorganizují partyzánskou válku. Pak, když viděli, že Rusko nevede strategickou doktrinální ofenzívu, ale SMO, mysleli si, že Západ vyhraje.

Nic z toho však není pravda. Ani Rusko během několika dní nezvítězilo, ani neprohraje. Ve skutečnosti poráží Západ, jeho armády a ekonomiku na Ukrajině. Kdo by si to byl pomyslel?

Amerika dobře ví, jaká bude její nová role, a tak se na ni připravuje tím, že Evropu učiní na sobě zcela závislou, deindustrializuje ji a na příští desetiletí ji vyčerpá. Nejen Evropu, ale i všechny ostatní kolonie, včetně Kanady, Austrálie, Japonska, Jižní Koreje atd.

Zde je problém. Jelikož si je Amerika dobře vědoma svého blížícího se pádu ze supervelmoci na normální, ale mocný národ, potýká se s určitým syndromem. Když je všechno v pořádku, všichni jsou šťastní a soutěží o to, kdo si úspěch přivlastní. Když se věci zvrtnou, pak platí pravý opak. Každý se snaží svalit vinu na toho druhého. Což je v současné době případ Ameriky. O Americe napíšu samostatný článek. Takže to tady rychle přejdu.

Směr vývoje Spojených států neurčuje jediná mocnost. Vládnoucí oligarchie (politici jsou pouze „sponzorovanými vykonavateli“ oligarchie) neví přesně, kudy se vydat. Existují mocnosti, které chtějí zvolit možnost 1, tedy odklon od impéria a směřování k multipolaritě, a existují i mocnosti, které nechtějí padnout bez boje. Bohužel většina establishmentu či oligarchie je zastáncem druhé možnosti. A jsme u toho. Amerika se chová přesně jako zraněné divoké zvíře. Kouše, pere se a škrábe všechny kolem sebe. Což je pro lidstvo nesmírně nebezpečné. Stačí jedna chyba a všichni zemřou.

Přesně to vidíme na Ukrajině. Teď se dodá všechno, co by kromě jaderných zbraní zvládlo i těch pár schopných Ukrajinců, kteří ještě zbyli. A ze strany Ruska by bylo idiotské dělat z toho vědu. Bude to zvládnuto. Řízení eskalace. Ano, pár tisíc Rusů navíc zemře. Nebo pokud počítáte Ukrajince jako Rusy, tak o pár desítek či stovek tisíc víc. Ale i tak to svět přežije.

Je na Rusku a ostatních civilizovaných lidech, aby zvládli zuřivost tohoto zraněného zvířete a zkrotili ho, abychom nemuseli použít jaderné zbraně nebo odstartovat 3. světovou válku. Proto Rusko schytává mnoho tvrdých úderů, aniž by na ně reagovalo.

Výzva

Pro Rusko je výzvou vyhrát válku na Ukrajině, aniž by došlo k přílišné eskalaci, aby nevyvolalo žádnou reakci ze strany Západu, která by ještě mohla vyvolat 3. světovou válku kvůli Ukrajině.

V současné době neexistuje žádný potenciál pro takovou eskalaci, pokud bereme v úvahu pouze ukrajinskou a ruskou armádu. Ukrajinská armáda brzy (do konce léta 2023) zanikne. Američané by se však mohli rozhodnout obětovat evropské armády proti Rusku jako další zástupnou sílu. Bez americké účasti.

Není to nemožné, i když si myslím, že pravděpodobnost je velmi malá.

Vezměte si, že Polsko a další evropské země vyšlou vlastní jednotky na obranu západní Ukrajiny, Oděsy nebo Kyjeva.

Lidé to nechtějí? Není tam taková nálada? Nejsou tam zbraně? Koho to zajímá?

Vytvořte dostatek operací pod falešnou vlajkou v rámci EU a NATO, aktivujte velkou mediální kampaň a budete mít fanatické Evropany, kteří budou fandit válce a dobrovolně pochodovat proti Moskvě.

Takovému scénáři je třeba se vyhnout. Říká se tomu „řízení eskalace“.

Proč jsem napsal, že Američané využijí Evropany jako zástupnou sílu? Evropa už pro Ameriku není zajímavá. Přesouvají se na nové horké místo pro obchod, na Asii. Evropa skončila. Může být použita jako použitý kondom, k dalšímu oslabení Ruska. Házení starých věcí a lidských vln proti Rusům vytváří pro Rusko ztráty. Jak na lidech, tak ekonomicky. Poučte se o nákladech obětované příležitosti. To jsou náklady nebo výnosy, kterých jste nedosáhli, protože jste se rozhodli udělat něco méně výhodného. Proto by Rusko mohlo prosperovat rozvíjením obchodu a vztahů s „novým světem“. Místo toho by však muselo plně mobilizovat a vložit obrovskou část svých zdrojů, peněz a blahobytu do armády a války. Zatímco ostatní tržní subjekty využívají nepřítomnosti Ruska na světových trzích.

Hororový scénář? Ano, ale nevěřím, že se uskuteční.

Indikátory

Je však třeba o tom diskutovat. Mluvíme o zraněném divokém zvířeti. Jeho jednání je naprosto nepředvídatelné. A vždy se zdvojnásobuje. Takže nelze nic vyloučit. Měli bychom si toho být vědomi. A proto jsem se rozhodl sepsat několik důležitých ukazatelů, které by naznačovaly, že byla překročena hranice, odkud už není návratu.

 • Otevřené nebo skryté mobilizační úsilí ve velkých evropských zemích.
 • Otevřený nebo skrytý přechod na válečné hospodářství/výrobu ve velkých evropských zemích.
 • Pokud počet mobilizovaných vojáků Ruska přesáhne jeden a půl milionu mužů. Mluvím pouze o mobilizovaných. Nikoli o již stojící branné a profesionální mírové armádě.
 • Klid Vladimira Putina je na delší dobu pryč. Ve skutečnosti by byl vizuálně velmi rozzlobený a jeho rétorika by dosáhla dosud nevídané úrovně. Podívejte se na jeho chování od listopadu 2021 do února 2022, to je malá verze toho, co bychom viděli.
 • Aktivní a oficiální účast vojsk NATO v bojových akcích proti Rusku.
 • Oficiální přerušení vztahů mezi Ruskem a hlavními zeměmi NATO. Stažení diplomatických misí a personálu atd.
 • Úplné přerušení všech hospodářských vztahů.
 • Rusko se bez zjevných důvodů stáhne z mnoha ne zcela zásadních trhů.
 • Rusko se stahuje ze Sýrie.
 • Otevřená nebo skrytá plná mobilizace v Rusku.
 • Stažení Američanů z důležitých a významných regionů bez jasného důvodu. Řekněme náhlé stažení Američanů z Blízkého východu, včetně jejich námořnictva. Američané by se snažili odvézt co nejvíce vybavení a co nejvíce vojáků z nebezpečí, než začnou ruské nálety zasahovat americké základny po celém světě.

Důležité faktory

Jak jsem již řekl. Chci být upřímný, myslím si, a je to jen moje domněnka… Na vyvolání 3. světové války je pozdě:

 • Ukrajinský lidský potenciál je téměř vyčerpán. A brzy BUDE ZNIČEN.
 • Evropané byli demilitarizováni. A budou demilitarizováni dál, dokud to neskončí. Není toho mnoho, co by se dalo použít k reálnému boji proti Rusům.
 • Američané by stáhli své vybavení do Ameriky nebo Asie. To je důležitý region. Evropa ztratila svůj význam a s ním i závazek vůči NATO.
 • Článek 5 říká, že spojenci by měli konzultovat, zda a jak podpořit napadeného člena. Rozhodnutí jednotlivých členských států by mohlo spočívat ve vyslání zdravotnického vybavení nebo prostě v tom, že nebudou dělat nic. To platí i pro Ameriku. Amerika by toho pro východoevropské státy moc neudělala. A rozhodně by kvůli nim NEbojovala s Ruskem. Nejsem si zatím jistý, jak je to se střední a západní Evropou, protože Amerika je bude potřebovat k reindustrializaci přes jejich zdroje a průmysl.
 • Dokud tato válka neskončí, bude NATO jen čtyřmi písmeny na papíře. Upřímně řečeno, takhle jsem to nečekal. Na svůj předpoklad, jak by se NATO mohlo rozpadnout, upozorním v kapitole „strategický výhled“. Ale jak se ukazuje, vojenská větev NATO brzy skončí a zmizí. Zůstane klub lidí, kteří se pravidelně scházejí, aby vydávali nějaké hrozby z paralelního vesmíru směrem k Rusku. Jak jsem řekl, hlouběji se tomu budu věnovat později.

Chci, abyste si všichni pamatovali, co je konečným cílem Ruska. Konečným cílem Ruska je zajistit svou strategickou bezpečnost západním směrem tím, že donutí Západ přijmout návrh nové smlouvy o evropské bezpečnosti. Buď dobrovolně, nebo silou. Síla může být vojenská, ekonomická nebo revoluční. Na tuto část nezapomeňte. V případě neúspěchu nás prostě všechny čeká smrt. Na postup a důvody jsem podrobně poukázal ve své analýze 3. fáze.

Jak jsem zdůraznil v citovaném článku, kdo fandí prohře Ruska, fandí vlastní smrti.

Základní pilíř – Oděsa

Strategickou otázkou, která rozhoduje o tom, zda Ukrajina bude, či nebude existovat, je Oděsa. Díky Oděse by Ukrajina mohla udržet určitou ekonomiku díky přístupu k Černému moři. Pravděpodobně by to stačilo, aby pokračovala v existenci jako klasický americký padlý stát, jako je Libye a některé další, které nebudu jmenovat, abych neurážel lidi, kteří tam žijí.

Pokud Rusko obsadí Oděsu nebo porazí ukrajinskou armádu někde jinde, takže Oděsu už nebude možné bránit, válka skončí. Oděsa je pro Ukrajinu důležitější než samotný Kyjev.

Oděsa je také jedním ze strategických cílů, které jmenoval prezident Vladimir Putin, než zahájil SMO. Podrobně si je přečtěte zde. Jedním z těchto cílů je nastolení spravedlnosti za to, co se stalo v Oděse v roce 2014, kdy ukrajinští nacionalisté upálili asi padesát Rusů. Je to osobní cíl Vladimira Putina, aby se zmocnil města a usiloval o spravedlnost za tato úmrtí. Zde jsou další důvody:

 • Jedná se o strategické město. Bez něj by už nikdy nemohlo existovat něco jako „Ukrajina“. Nebylo by ekonomicky udržitelné.
 • Dalo by Rusku kontrolu nad velkou částí Černého moře. Dominantní postavení Ruska v Černém moři by už vlastně nemohlo být zpochybňováno. Nejen z moře, ale ani ze země či ze vzduchu.
 • Rusko by mělo hluboké předpolí v rámci východního křídla NATO, což je klíčové. Pomyslete na radary, letecké základny, protivzdušnou obranu, raketové základny, základny flotily, seřadiště atd.
 • Odessa je ruské město. Ne jen tak ledajaké ruské město. Je to velmi důležité ruské město. Postavila ho velmi oblíbená ruská carevna Kateřina Veliká. Navíc je to město hrdinů. (Viz města hrdinů 2. světové války).
 • Ukrajina a Západ nikdy nepřijmou mír s Ruskem, dokud bude Rusko držet území, na které si Západ činí nárok, jako je Cherson, Krym atd. Pokud by Rusové na základě nějaké smlouvy přenechali Oděsu Ukrajině, vždy by hrozilo nebezpečí, že se Ukrajina vzpamatuje a využije Oděsu a její přístup k Černému moři, aby poškodila Rusko. Jak všichni víme, a Rusko ví ještě víc, Západ porušuje VŠECHNY smlouvy, které podepíše.
 • Oděsa je posledním krokem před tím, než se Rusko může sjednotit s Podněstřím. To je problém, který je rozhodně třeba vyřešit. A je třeba ho vyřešit hned. A bude vyřešen nyní.

Ve skutečnosti můžete vzít tyto argumenty a převrátit je, pak máte důvody, proč má NATO (Amerika) strategický zájem na obsazení Oděsy. Argumenty jsou v podstatě podobné těm, proč Západ zoufale chce mít Krym. Řekněme si to na rovinu. Krym a Oděsa jsou pro Západ daleko důležitější než Kyjev nebo jakýkoli jiný region Ukrajiny. Proto stále slyšíme řeči o ofenzivě proti Krymu. Otázkou je, zda bude mít Západ strategickou výhodu proti Rusku, nebo zda bude mít Rusko strategickou výhodu proti NATO. Odpověď je zřejmá.

Vzhledem ktomu všemu není šance, že by Rusko Oděsu nezískalo. Bez ohledu na to, jaké dohody by byly navrženy, jaké smlouvy nebo cokoli jiného. Možná byl okamžik, kdy by to bylo možné. V první fázi. MOŽNÁ ještě ve fázi 2. Ale od srpna 2022 je to všechno pryč. Bylo příliš mnoho obětí na to, aby se to nedotáhlo do konce. Ve skutečnosti by to byla obrovská urážka do tváře všech lidí, kteří zahynuli na ruské straně, a to jak civilní, tak vojenské.

Tak jako tak však nastane oděský okamžik. Okamžik, kdy bude všem jasné, že Oděsu nelze ubránit. Uvedu zde neúplný výčet případů, které by se daly považovat za „oděský moment“:

 • Oděsa.
 • Rozpad ukrajinských ozbrojených sil.
 • Rozpad ukrajinského státu.
 • Úplné zničení ukrajinské armády.
 • Úplná kapitulace ukrajinské armády.
 • Odříznutí Oděsy dále na sever. Např. v Podněstří.
 • Přiblížení se ruské armády k Oděse bez vojáků, kteří by ji bránili z jihu.

To bude nejnebezpečnější okamžik války. Je to okamžik, kdy se Západ bude muset rozhodnout, zda se vzdá Ukrajiny, nebo zdvojnásobí své síly a zasáhne se západními jednotkami. To je v podstatě otázka nad tím, zda ke 3. světové válce dojde, nebo ne.

Ať už se Západ rozhodne jakkoli, pro Rusko je to z výše uvedených důvodů bezvýznamné. Rusko by ji přijalo bez ohledu na to, jaká by byla hrozba eskalace ze strany Západu. I kdyby to znamenalo konec lidstva. Neexistuje scénář, podle kterého by Rusko Oděsu nezabralo a svět by neskončil v plamenech. Vůbec žádný.

Kuřata v Oděse

A tady se dostáváme k problému. Tento scénář jsem již popsal v jedné ze svých operativních aktualizací. Viz zde.

Američané mají ve zvyku vniknout na nějaké místo a nárokovat si ho navždy jen svou přítomností. Odůvodňují to tím, že když tam budou oni, nikdo se to nikdy neodváží zpochybnit. Například proto, aby se vyhnuli 3. světové válce.

To je v podstatě pravda a funguje to dobře, po celém světě. Viz Srbsko (naše provincie, Kosovo) a východní Sýrie. Příkladů je samozřejmě mnohem více. Já tomu říkám „hra na kuře“.

Proč byla 101. výsadková divize americké armády nasazena ve východní Evropě do Rumunska? Můj osobní předpoklad je, že zůstanou nečinní pro okamžik Oděsy. Pokud k oděskému momentu dojde, americká vláda (lépe řečeno americká oligarchie) bude mít příležitost, přesunout 101. leteckou skupinu do Oděsy.

Proč by to dělaly? 101. armáda není schopna odrazit ruský útok. Potenciálně by mohla získat čas, než budou USA schopny zmobilizovat velké síly v Rumunsku, aby je vystřídaly. Pravdou je, že takové síly neexistují a nemohly by nic vystřídat. V současné době má Rusko konvenční schopnosti hloubkového úderu s hypersonickými raketami, které jsou nezastavitelné. Celý evropský týl není obranyschopný. Američané nejsou idioti a jejich vojenští plánovači to vědí.

Tak proč 101. armáda? Inu, mohou být rychle nasazeni pomocí vrtulníků a vytvářet fakta na zemi. Vlastně vytvořit velkou „hru na kuře“ přímo v Oděse. To by Rusům způsobilo dva problémy:

1. Pokud by nyní Rusové zaútočili na Oděsu a americké jednotky, pak by z pohledu Západu vyvolali 3. světovou válku. To je hlavně pro civilní publikum na celém světě, aby si mohlo změřit, jak světová válka začala a jak se jí dalo zabránit. Nikdo se nebude ptát, proč Američané zasáhli až poté, co začnou létat první rakety. Možná se budou ptát, kdo střílel první, ale na tom nezáleží. Všichni by stejně zemřeli v jaderném ohni.

2. Jak jsem již uvedl výše, Oděsa je pro Rusko klíčovým a nádherným historickým městem. Ve skutečnosti Rusko nechce v takových městech bojovat, aby je zachovalo. Pokud by se tam Američané nastěhovali, Rusko by bylo nuceno Oděsu zničit, aby je odtamtud dostalo. Znovu opakuji, že v takové chvíli už na tom nezáleží.

Bude tento “ kuřecí plán“ aktivován Američany? To opravdu nevím. Pokud budou předpokládat, že Rusko ustoupí, pokud tam vstoupí, pak by se to mohlo stát. Ale taková informace by byla mylná a začala by eskalace. Osobně zatím nevěřím, soudě podle politického klimatu, že by byla spuštěna. Ale toto hodnocení se může kdykoli změnit. Zatím nechci vydávat žádná varování.

Za předpokladu, že by takový “ kuřecí plán“ byl Američany spuštěn, zůstává otázka, jakou strategii by zvolili Rusové, aby je odtamtud dostali. Zde je několik možností:

 • Mohlo by se jednat o velmi krátký časový rámec pro diplomatické řešení, ale žádné, které by ponechalo Oděsu v rukou Západu. Pravděpodobnější je nějaký geopolitický obchod někde jinde, aby se zachovalo lidstvo. Tím krátkým myslím ne déle než 48 hodin. Ruská armáda nemůže čekat, až se americké obrněné brigády/divize shromáždí v Rumunsku, aby je nakrmila na Ukrajinu a vystřídala výsadkáře (101.) v Oděse.
 • Přímý útok na Oděsu, kdy ji jednoduše srovnáme se zemí se vším, co je uvnitř, abychom nedali Američanům čas dohnat jejich výsadkáře. Bolestivé řešení.
 • Zvýšení ciferníku bolesti pro Ameriku po celém světě, aby ji donutili dobrovolně se stáhnout. Tedy potopení amerického námořnictva (což by mohlo kdykoli spustit Rusko svými hypersonickými raketami dlouhého doletu), bombardování všech špatně chráněných amerických základen po celém světě se zaměřením na živou sílu a vybavení a zničení celé infrastruktury NATO v Evropě pomocí odjištěných zbraní.

Proti tomu se nedá nic dělat, protože v současné době neexistuje technologie, která by dokázala hypersonické rakety sestřelit. Tato strategie je omezena pouze počtem dostupných raket. Nejsem si jist, kolik jich bylo doposud vyrobeno.

Víte, mnohem lepší by bylo, kdyby Západ prostě akceptoval navrácení ruského města Rusku. Chci to říci na rovinu. Nechci vidět ani moment Oděsy, ani ruský pokus o vyhnání kuřat.

Ještě jedna poznámka. Scott Ritter se také často odvolává na „oděský moment“. Chci jen zdůraznit, že zde máme podobný pojem, ale není to totéž. Jak jste jistě přišli na to sami.

Strategický výhled

Základy

V této kapitole chci představit několik strategických úvah.

Polsko a jeho možnosti

Domnívám se, že nejprve se objevily úvahy o přímé intervenci na západní Ukrajině prostřednictvím Polska. Ne proto, aby bojovalo proti Rusům, ale aby si zajistilo území. A také si myslím, že prezident Putin dal v jednom ze svých prvních projevů během války zcela jasně najevo, že takové akce by vyvolaly bleskovou reakci. S největší pravděpodobností mluvil o hypersonickém dešti nad Polskem. Tyto záměry poté utichly. Nicméně se zdá, že Polsko stále touží po tom, aby se zmocnilo některých částí Ukrajiny, které Polsko považuje za bývalá polská území.

To je ovšem zajímavá skutečnost.

Proč?

Inu, Rusko chce donutit Západ, aby realizoval návrh nové smlouvy o evropské bezpečnosti. Tedy zatlačit zpět vliv NATO a vojenskou infrastrukturu ve východní Evropě. V dřívějších článcích jsem představil ekonomické osy, které by mohly vyvolat evropský politický kolaps. Zde představím některé strategie v geopolitickém měřítku.

Polsko otevřeně hovoří o zabrání bývalých polských území. Rusko na tuto skutečnost upozorňuje v médiích. Dokonce i Dimitrij Medveděv na to často upozorňuje na svém kanálu Telegram. Ale kromě zdůrazňování se nezdá, že by proti tomu bylo mnoho námitek. Ve skutečnosti se domnívám, že by to pro Rusko mělo určité výhody, kdyby Polsko skutečně zabralo Lvovskou oblast. Nejprve se podívejte na mapu.

black-mountai

Rusko by skutečně mohlo Polsku povolit, aby si vzalo výše vyznačenou Lvovskou oblast. Je to oblast, která je velmi oddaná ideologii Stěpana Bandery a je s ní spojena. Jsou hluboce protiruské a těžko by je někdo nazval Rusy nebo bývalými Rusy. Ve skutečnosti by její zabírání, uklidňování a řízení bylo pro Rusko přítěží. Pro Polsko to bude také zátěž, ale oni to chtějí.

Velká výhoda není v tom, že by se jí vládlo nebo uklidňovalo. Ne, velkou výhodou je, že by to vyvolalo velké napětí v rámci EU a NATO, zejména mezi Polskem a dalšími velkými zeměmi EU, Německem, Francií a Itálií. Vzpomínám si na výrok německého kancléře Olafa Scholze z roku 2022. Údajně Polákům soukromě řekl, že pokud budou trvat na reparačních platbách ze strany Německa, že by si Německo mohlo vzpomenout na bývalá německá území, která jsou v současnosti součástí Polska. Pokud by Polsko získalo Lvov, pak by se tento spor vyhrotil.

Napětí v EU a NATO rozhodně přispívá k provádění návrhu nové smlouvy o evropské bezpečnosti. Ne dobrovolně, ale diplomatickou silou. Takže si opravdu dovedu představit, že by k takovému kroku mohlo dojít, pokud by to Poláci opravdu chtěli, ale po dohodě s Ruskem, ne proti jeho vůli.

Zde se dostáváme ke dvěma zásadním omezením:

1. Oblasti severně od Lvova se Polsko nesmí dotknout. Jsou to nárazníkové a bezpečnostní zóny pro Bělorusko.

2. Oblasti na jih od Lvova se Polsko rovněž nesmí dotknout. Jsou to geopolitické brány do východoevropských států. Tedy, abychom tak řekli, pozemní mosty přes státy, které nejsou pod kontrolou Západu. Západní Ukrajina (má být provedeno), Maďarsko (uvolní se, jakmile bude zřízen pozemní most) a Srbsko (totéž).

Pokud by si Polsko nárokovalo tato území, následovala by blesková reakce prezidenta Putina. Myslím, že vzkaz Polsku byl jasný.

Vysvětlil jsem to již ve své analýze 3. fáze. Je možné, že západní Ukrajina (bez Lvova) se k Rusku nepřipojí. Kdo ví? Ale určitě bude zabrána, demilitarizována a denacifikována. Poté by mohla být uvolněna v jakési pseudonezávislosti, s ruskými vojenskými základnami na svém území, aby tento stav zajistila. Tato „pseudonezávislá země“ by však byla klíčová, protože by byla branou Ruska do východní Evropy. Jeho pozemní most.

Maďarsko, Srbsko a konec NATO

A tady se dostáváme přímo k těmto pozemním mostům a obchodním cestám.

Než začnu, chci jen připomenout své články „Ekonomika a říše 1“ a „Ekonomika a říše 2„. V podstatě jde o to, že Srbsko a Maďarsko jsou v současné době rukojmími Západu. Jelikož se jedná o vnitrozemské země, které jsou rovněž rukojmími Ameriky, ale submisivnějšími rukojmími než ostatní evropské národy, nemohou Srbsko a Maďarsko rozvíjet nezávislou zahraniční politiku ani zahraniční obchod. Pokud nebudou dělat, co se jim řekne, může se jim kromě vojenských akcí stát mnoho věcí:

 • Vydírání
 • Zastrašování
 • blokáda obchodních cest
 • Odepření kritických dodávek
 • Uzavření vzdušného prostoru

A to aniž by to otevřeně přiznal, ale vymýšlí si důvody. Západ rád využívá Chorvatsko k omezení obchodu se Srbskem směrem do Evropy. Chorvatsko si pak vymýšlí důvody, proč srbské kamiony nesmějí jezdit přes Chorvatsko. A podobné věci.

To je důvod, proč je Srbsko už mnoho let nuceno říkat, že chce vstoupit do EU, ačkoli lidé nechtějí. Takovou úlitbu vyžaduje Západ, aby Srbsko zase netlačil dolů.

A zde vstupuje do hry válka na Ukrajině a „západní Ukrajina“. Pokud se Rusku podaří zajistit pozemní most do Maďarska na západní Ukrajině, pak se celý domeček z karet postavený na vydírání východní Ukrajiny rozpadne. Rusko by mělo přes Maďarsko, které se potýká s podobnými problémy jako Srbsko, přestože Maďarsko je součástí EU a NATO, přímý přístup do Srbska.

Srbsko a Maďarsko by si tak mohly svobodně vybrat, s kým chtějí obchodovat a mít vztahy. Proto by se těmto zemím otevřelo celé srdce země. A s ním i státy ŠOS a BRICS. Západ by již nemohl těmto zemím vyhrožovat blokováním obchodu a dodávek, a v případě použití vojenských hrozeb by Rusko mohlo prostřednictvím koridoru rozmístit vojska nebo poskytnout neomezenou vojenskou pomoc.

Nicméně vojáky bych si dokázal představit pouze v Srbsku, protože je to bratrský stát. To by byla velká část řešení problému Kosova, které je Západem okupovanou srbskou provincií. Dnes může NATO hrozit Srbsku bombardováním v případě, že Srbsko chrání své občany v Kosovu. Pokud by Srbsko mělo přímý pozemní a letecký přístup do Ruska, situace by byla zcela jiná. Kromě toho Rusko opustilo imperiální cestu se Sovětským svazem, což je dobře! Rusko už nebude utrácet krev a peníze na udržování vzdáleného impéria.

Přesně to by byla smrt EU i NATO. Proč? Podívejte se na mou druhou mapu.

black-mountai-2

Černé čáry jsou nové hlavní obchodní trasy s původními „odtrženými“ zeměmi, Srbskem a Maďarskem. Ty ve skutečnosti čekají na otevření těchto tras. Dokud nebudou otevřeny, musí obě země snášet masivní zastrašování ze strany Západu.

Červené čáry představují potenciální nové obchodní trasy mezi Ruskem (BRICS/SCO) a jednotlivými východoevropskými zeměmi. Až tyto země uvidí, jak Srbsko a Maďarsko mohou rozvíjet nezávislou politiku a obchod, stále více evropských zemí se k tomuto modelu připojí a vymaní se z vlivu/vyděračství/kolonialismu Západu. Jakmile by se to začalo rozpadat, znamenalo by to konec NATO a EU. Zkombinujte to s ekonomickým tlakem v důsledku samosankcí a možného polského zabrání Lvova a NATO a EU skončí. Samozřejmě by si nikdo neměl představovat, že by takový odstředivý proces skončil ze dne na den. Mluvíme o několika letech.

Nevidíte žádnou linku do Rumunska? Inu, Rumunsko je zdaleka nejpoddajnější kolonie bez kousku vlastní vůle. Nevím, nakolik by se mohlo osvobodit, a to ani s pozemním přístupem k Rusku.

Možná byste chtěl argumentovat tím, že některé z těchto zemí (Chorvatsko, Řecko atd.) už přístup k moři mají. Ano, ale nemají žádný pozemní přístup k Rusku. Teoreticky by mohly obchodovat nezávisle. Ale v případě vojenské eskalace by byly bez pozemního mostu do Ruska odkázány samy na sebe.

Ruský parní válec

Na něco nesmíme zapomínat. Rusko zatím není mobilizováno v žádném rozumném smyslu. Nemluvím o plné mobilizaci. Rusko zatím není mobilizováno ani částečně. Ale pamatujte na jednu věc: pokud by Západ donutil Rusko přepnout svou ekonomiku na plně válečné hospodářství, jeho společnost také přejde do plně válečné nálady a pokud její ztráty přesáhnou rozumné číslo, pak Západ dostane to, co dostal po Napoleonovi a Hitlerovi. Ruskou společnost, armádu a válečnou mašinérii, kterou po znovudobytí Ukrajiny nelze jednoduše „vypnout“. Bude-li na polských hranicích stát milionová nebo dokonce dvoumilionová armáda, pak tato armáda udělá to, co dělali její předkové. Pochodují k Berlínu nebo i dál a skoncují s novou hrozbou ruské státnosti.

K tomuto bodu jsme ještě nedospěli. A pokud nedojde k eskalaci, která by zahrnovala západní vojska NA Ukrajině, tak tohoto bodu nikdy nedosáhneme. Nicméně pokud by Západ provedl eskalaci s účastí západních vojsk na Ukrajině, tohoto bodu bychom mohli snadno dosáhnout.

Vzhledem k tomu, že NATO se v současné době ve velkém měřítku demilitarizuje a brzy bude existovat jen jako čtyři písmena na papíře, dokážete si představit, co zastaví ruskou armádu na cestě do Berlína. Nic.

Je Rusko dostatečně silné, aby to dokázalo? Tato otázka je zcela nepodstatná. Uvědomte si, co se stane, pokud Rusko vojensky prohraje. Vzhledem ke stavu NATO toho proti takové události, pokud bude Rusko bojovat doktrinálně, moc nezmůže. Na Ukrajině probíhá občanská válka mezi Rusy. Prezident Putin opakovaně řekl, že Ukrajince stále považuje za bratry a Rusy. Proto se stará o to, aby civilisté v takovém válečném prostředí trpěli co nejméně. Neměli byste se ani pokoušet přemýšlet o tom, jaké zbraně a strategie by byly použity proti nepřátelskému národu, jako je Polsko nebo (doplňte si sami). Určitě ne pomalé rozmělňování s cílem pouze zničit nepřátelskou armádu.

Nezáleží ani na tom, jak hlasitě by lidé křičeli „ČLÁNEK 5“. Nejde o kouzelné zaklínadlo, po kterém by ruská armáda zmizela. Myslíte, že by došlo k jaderné odvetě ze strany Spojených států? Ne! Evropa je pro Američany použitý kondom. Noví borci jsou v Asii. Amerika se nikdy nevystaví riziku použitého kondomu. Pardon, pro Evropu.

Znovu opakuji, že si takový scénář nepředstavuji. Ale nic není jisté.

Nyní se blížíme k mému závěru.

Čína

Původně jsem tvrdil, že dojde ke 3. světové válce. A ano, myslím si, že 3. světová válka bude. Ale pochybuji, alespoň prozatím, že bude vyvolána v Evropě. A také pochybuji, že její hlavní bojiště bude v Evropě. I když k bitvě v Evropě dojde.

Velká bitva naší doby bude v Asii a v Tichomoří. A ne dnes, ale v roce 2030. Bitva bude o vyhození Spojených států z regionu, kam nepatří. Čína připravuje dvě strategie.

Nejlepším scénářem pro svět by bylo, kdyby BRICS a ŠOS srazily americkou imperiální ekonomiku na kolena takovým způsobem, že by už nemohla udržet své impérium a síť vojenských základen. Tím by se pod vlivem ekonomického a sociálního kolapsu stáhla ze svých základen v zahraničí. Nechápejte mě špatně. Nepřeji Američanům jejich pád. Rozhodně ne! Mám Američany (lidi, ne imperiální parazity) rád stejně jako kohokoli jiného. Přeji americkému lidu, aby vaše země vyšla z těžkých časů, které ji čekají, silnější. Aby se vám podařilo stát se normálním národem mezi ostatními a aby se každému jednotlivému Američanovi dařilo dobře. A to s normálními obchodními vztahy s ostatními národy, bez nutnosti je bombardovat, abyste získali dobré obchodní podmínky.

Druhou možností je válka. Proto Čína v současnosti buduje největší armádu, jakou kdy svět viděl. Není však ještě připravena z hlediska množství ani profesionality/zkušeností. Ale určitě bude, a to během několika příštích let, nejpozději do roku 2030. Rusko, které v současné době svírá impérium v Evropě a vyčerpává ho, je největším darem, který může Čína dostat. Proto Čína udělá, co bude moci, aby si tento status udržela. Proto Čína pomáhá Rusku obejít většinu sankcí.

A Rusko jí to více než vrací. Svou krví si kupuje čas pro Čínu jako vedlejší efekt svého existenčního boje proti NATO.

No, tady se zastavím, protože o boji v tichomořském regionu mám v plánu napsat samostatný článek. Mějte však prosím na paměti následující. Mohu učinit více či méně přesné předpovědi pro časový rámec jednoho roku (operativní). Mohu vysvětlit podobu, pravděpodobnosti a hranice strategie, která pokrývá až tři roky. Skutečná realizace může vypadat úplně jinak. A všechno, co někdo napíše, včetně mě, že by dělal předpovědi na dobu po třech letech (vize), prostě píše pohádky.

Přesto se pokusím takovou pohádku o Tichomoří napsat v jiném článku. Označím ji však jako předpoklad a také jako jeden z možných scénářů mezi nekonečným množstvím možných scénářů. Proto ji budete muset vzít v úvahu, abyste se dozvěděli pozadí, ale kromě toho byste ji měli brát s rezervou.

Závěr

Dobrá, dostali jsme se na konec článku. Pokusím se to shrnout a udělat závěr.

Otázka, na kterou se tento článek snaží odpovědět, se týká perspektivy rozvoje světové války na základě ukrajinské krize. Pravděpodobnost, že se válka na Ukrajině nerozvine ve válku světovou, vidím na 90 %. Bohužel 90 % ještě zdaleka není jistých! Stále existuje možnost, že se Západ pokusí zatlačit na Ukrajinu zástupné síly (Polsko, Rumunsko, Německo?), aby vytvořil větší „lokální“/kontinentální konflikt, zatímco Američané se zaměří na Asii. Zde jsme na 5 %. A nad tím je 5% pravděpodobnost, že Spojené státy přímo zasáhnou (viz Oděský moment atd.), což by se jistě vyvinulo v okamžitou světovou válku.

 • Mír po porážce ukrajinské armády (90%)
 • Rozvíjející se válka mezi Ruskem a evropskými zmocněnci v rámci Ukrajiny/Evropy (5 %)
 • Americká intervence à 3. světová válka (5 %).

To je samozřejmě stále příliš vysoká hodnota. Mluvíme o lidském rodu.

Existují totiž dva hlavní určující faktory, které rozhodnou o tom, zda dojde k eskalaci, či nikoli:

Oděský moment“ a moment „Západní Ukrajiny“.

 • Oděský moment:
  Západ se bude snažit udělat vše pro to, aby Oděsu Rusům nevydal. Důvodem jsou strategické vojenské úvahy. Pokud ji Rusové získají, budou mít strategickou výhodu a páku na NATO. Pokud ji bude mít NATO, bude to platit i pro NATO vůči Rusku.
 • Moment „Západní Ukrajinx“
  Zde se jedná o pozemní přístup Ruska do Maďarska, a tím i do Srbska. Pokud ho Rusko získá, NATO a EU v podstatě končí. Historie. Ne okamžitě, ale v rozumném počtu let.

Mohu vás zde jen zanechat a říci, že až se jeden z těchto okamžiků bude blížit, začněte se modlit, ať už se modlíte ke komukoli.

Přesto chci tento článek zakončit pozitivně. Protože já JSEM pozitivní. Vše závisí na rozhodnutích oligarchů ve Spojených státech. Jsou ochotni nechat Ukrajinu jít, nebo ne, když jim hrozí globální zničení? Tito lidé nejsou idioti. Jistě, chtějí vlastnit moc nad ostatními, ale v případě jaderné války nebudou oni ani jejich děti vlastnit nic. Přesně jako všichni ostatní.

I když se zdá, že nemají zpátečku a vždycky zdvojují, v tomto konkrétním případě předpokládám, že by udělali správnou věc a Ukrajinu vyklidili. Proč je tu stále možnost 10% eskalace? Inu, Rusko (BRICS) se zabývá řízením eskalace, aby zajistilo Američanům bezpečný přechod do normálního stavu.

A tady se dostáváme k tomu, že ani Američané a jejich oligarchové nemohou mít všechno pod kontrolou. Je možné, že nějaká šílená skupina lidí, ať už v Americe, nebo v Evropě, může náhle udělat něco nesmírně hloupého, když cítí, že se blíží konec. Vzpomeňte si na Poláky nebo pobaltské státečky nebo na některé extrémně šílené americké neokonzervativce. Dobré je, že takovému idiotskému řetězci událostí nedávám větší než 10% šanci.

*****

„Aleks“ autor vystupující pod tímto pseudonymem je ekonomický inženýr, absolvent MTI. Jeho pravou identitu neznám. Vím ale, že je dlouholetým přítelem a autorem článků publikovaných známým blogerem, Andrejem Rajevským, kterého řada z vás zná pod pseudonymem „The Saker„. Mimochodem, po cca 20 letech se „The Saker“ rozhodl, tento celosvětově známý alternativní web do konce února ukončit. Autor je také dobrým přítelem Scotta Rittera a Larryho Johnsona. Tyto detaily mě přesvědčily o tom, že v jeho případě jde o chlápka, který „ví co píše“ a jeho argumentům je vhodné věnovat pozornost.

Originál článku a obrázků:  Black Mountain Analysis
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

2 KOMENTÁŘE

 1. Vyhlídky na třetí světovou válku –????? JAKÉ VYHLÍDKY?????????????????????Celý západ , se veřejně přiznal ,že bojují proti RUSKÉ FEDERACI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  TAKŽE JE TO 3, SVĚTOVÁ VÁLKA
  KTEROU OPĚT ZÁPAD S uss VYPROVOKOVAL PROTI RUSKU!!!

 2. No, napřed jsem to chtěl vymazat, nesnáším psaní komentářů velkými znaky, ale OK. Co to je „celý Západ“, to je snad svět? USA s UK a EU, zdaleka netvoří „svět“. Takže zatím to žádná 3. světová válka není.

Comments are closed.