Vyhlašuje Čína válku Spojeným státům?

Autor: Gonzalo Lira, 22. 02. 2023

Celý dokument: Hegemonie USA a její nebezpečí

Obsah:
Úvod
I. Politická hegemonie – prosazování jejich zájmů vůči všem
II. Vojenská hegemonie-bezohledné použití síly
III. Ekonomická hegemonie – drancování a vykořisťování
IV. Technologická hegemonie – monopol a potlačování
V. Kulturní hegemonie-šíření falešných narativů
Závěr

Úvod

Od doby, kdy se Spojené státy po dvou světových válkách a studené válce staly nejmocnější zemí světa, se stále odvážněji vměšují do vnitřních záležitostí jiných zemí, usilují o hegemonii, udržují ji a zneužívají, podporují podvratnou činnost a infiltraci a svévolně vedou války, čímž poškozují mezinárodní společenství.

Spojené státy vypracovaly hegemonistickou příručku, podle níž pod záminkou podpory demokracie, svobody a lidských práv inscenují „barevné revoluce“, podněcují regionální spory a dokonce přímo zahajují války. Spojené státy se drží mentality studené války, a proto vyostřují blokovou politiku a podněcují konflikty a konfrontace. Překračují pojem národní bezpečnosti, zneužívají kontroly vývozu a vnucují ostatním jednostranné sankce. K mezinárodnímu právu a pravidlům přistupovaly selektivně, využívaly je nebo je odmítaly podle vlastního uvážení a snažily se ve jménu dodržování „mezinárodního řádu založeného na pravidlech“ zavést pravidla, která slouží jejich vlastním zájmům.

Cílem této zprávy je předložením relevantních faktů odhalit zneužívání hegemonie Spojených států v politické, vojenské, hospodářské, finanční, technologické a kulturní oblasti a upozornit mezinárodní společenství na nebezpečí, které postupy USA představují pro světový mír a stabilitu a pro blaho všech národů.

I. Politická hegemonie – prosazování jejich zájmů proti všem

Spojené státy se již dlouho snaží formovat ostatní země a světový řád podle svých vlastních hodnot a politického systému ve jménu podpory demokracie a lidských práv.

◆ Případů zasahování USA do vnitřních záležitostí jiných zemí je mnoho. Ve jménu „podpory demokracie“ Spojené státy uplatňovaly „neomonroeovskou doktrínu“ v Latinské Americe, podněcovaly „barevné revoluce“ v Eurasii a zorganizovaly „arabské jaro“ v západní Asii a severní Africe, které přineslo chaos a katastrofu do mnoha zemí.

V roce 1823 vyhlásily Spojené státy Monroeovu doktrínu. Ačkoli se tato oháněla heslem „Amerika pro Američany“, ve skutečnosti chtěla „Ameriku pro Spojené státy“.

Od té doby byla politika následných amerických vlád vůči Latinské Americe a karibské oblasti plná politických zásahů, vojenských intervencí a rozvracení režimů. Od 61 let trvajícího nepřátelství vůči Kubě a její blokády až po svržení Allendeho vlády v Chile byla politika USA vůči tomuto regionu postavena na jediné zásadě – kdo se podřídí, bude prosperovat, kdo se postaví na odpor, zahyne.

V roce 2003 začala série „barevných revolucí“ – „revoluce růží“ v Gruzii, „oranžová revoluce“ na Ukrajině a „tulipánová revoluce“ v Kyrgyzstánu. Ministerstvo zahraničí USA otevřeně přiznalo, že v těchto „změnách režimů“ hraje „ústřední roli“. Spojené státy zasahovaly také do vnitřních záležitostí Filipín, kde v roce 1986 svrhly prezidenta Ferdinanda Marcose staršího a v roce 2001 prezidenta Josepha Estradu prostřednictvím takzvaných „revolucí lidové moci“.

V lednu 2023 vydal bývalý ministr zahraničí USA Mike Pompeo svou novou knihu Never Give an Inch: Bojovat za Ameriku, kterou miluji. Prozradil v ní, že Spojené státy plánovaly intervenci ve Venezuele. Plánem bylo donutit Madurovu vládu k dohodě s opozicí, zbavit Venezuelu možnosti prodávat ropu a zlato za devizy, vyvinout vysoký tlak na její ekonomiku a ovlivnit prezidentské volby v roce 2018.

◆ Spojené státy uplatňují dvojí standardy v oblasti mezinárodních pravidel. Spojené státy, které kladou na první místo své vlastní zájmy, odstoupily od mezinárodních smluv a organizací a nadřadily své domácí právo nad mezinárodní právo. V dubnu 2017 Trumpova administrativa oznámila, že přeruší veškeré americké financování Populačního fondu OSN (UNFPA) s odůvodněním, že organizace „podporuje program nucených potratů nebo nedobrovolné sterilizace nebo se podílí na jeho řízení“. Spojené státy vystoupily z UNESCO dvakrát, a to v letech 1984 a 2017. V roce 2017 oznámily odchod z Pařížské dohody o změně klimatu. V roce 2018 oznámily odchod z Rady OSN pro lidská práva s odkazem na „zaujatost“ organizace vůči Izraeli a neschopnost účinně chránit lidská práva. V roce 2019 Spojené státy oznámily odstoupení od Smlouvy o jaderných silách středního doletu, aby usilovaly o neomezený vývoj pokročilých zbraní. V roce 2020 oznámily odstoupení od Smlouvy o otevřeném nebi.

Spojené státy jsou také překážkou kontroly biologických zbraní, protože se staví proti jednání o ověřovacím protokolu k Úmluvě o zákazu biologických zbraní (BWC) a brání mezinárodnímu ověřování aktivit zemí týkajících se biologických zbraní. Spojené státy jako jediná země, která vlastní zásoby chemických zbraní, opakovaně odkládaly zničení chemických zbraní a nadále se zdráhaly plnit své závazky. Staly se tak největší překážkou realizace „světa bez chemických zbraní“.

◆ Spojené státy skládají dohromady malé bloky prostřednictvím svého aliančního systému. Vnucují asijsko-tichomořskému regionu „indo-pacifickou strategii“, sestavují exkluzivní kluby jako Five Eyes, Quad a AUKUS a nutí regionální země, aby se postavily na jejich stranu. Tyto postupy mají v podstatě za cíl vytvořit v regionu rozkol, podnítit konfrontaci a podkopat mír.

◆ USA svévolně posuzují demokracii v jiných zemích a vytvářejí falešný příběh „demokracie versus autoritářství“, aby podnítily odcizení, rozdělení, soupeření a konfrontaci. V prosinci 2021 Spojené státy uspořádaly první „Summit pro demokracii“, který vyvolal kritiku a odpor mnoha zemí za to, že zesměšňuje ducha demokracie a rozděluje svět. V březnu 2023 budou Spojené státy hostit další summit pro demokracii, který zůstane nevítaný a opět nenajde žádnou podporu.

II. Vojenská hegemonie – bezohledné použití síly

Dějiny Spojených států se vyznačují násilím a expanzí. Od získání nezávislosti v roce 1776 Spojené státy neustále usilovaly o expanzi silou: vyvražďovaly indiány, napadly Kanadu, vedly válku proti Mexiku, vyvolaly americko-španělskou válku a anektovaly Havajské ostrovy. Po druhé světové válce Spojené státy vyprovokovaly nebo zahájily války v Koreji, ve Vietnamu, v Perském zálivu, v Kosovu, v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi a v Sýrii, přičemž zneužily své vojenské hegemonie k tomu, aby připravily půdu pro expanzivní cíle. V posledních letech průměrný roční vojenský rozpočet USA přesáhl 700 miliard amerických dolarů, což představuje 40 % celkového světového rozpočtu, tedy více než 15 zemí, které stojí za ním, dohromady. Spojené státy mají v zámoří přibližně 800 vojenských základen a 173 000 vojáků rozmístěných ve 159 zemích.

Podle knihy America Invades: Jak jsme napadli nebo se vojensky angažovali téměř ve všech zemích na světě, Spojené státy bojovaly nebo se vojensky angažovaly téměř ve všech 190 zemích uznaných Organizací spojených národů s pouhými třemi výjimkami. Tyto tři země byly „ušetřeny“, protože je Spojené státy nenašly na mapě.

◆ Jak řekl bývalý americký prezident Jimmy Carter, Spojené státy jsou bezpochyby nejválečnější zemí v dějinách světa. Podle zprávy Tuftsovy univerzity „Introducing the Military Intervention Project: A new Dataset on U.S. Military Interventions, 1776-2019“, podnikly Spojené státy v těchto letech téměř 400 vojenských intervencí po celém světě, z toho 34 % v Latinské Americe a Karibiku, 23 % ve východní Asii a Tichomoří, 14 % na Blízkém východě a v severní Africe a 13 % v Evropě. V současné době rostou její vojenské intervence na Blízkém východě a v severní Africe a v subsaharské Africe.

Alex Lo, publicista listu South China Morning Post, upozornil, že Spojené státy od svého založení jen zřídka rozlišují mezi diplomacií a válkou. Ve 20. století svrhly demokraticky zvolené vlády v mnoha rozvojových zemích a okamžitě je nahradily proamerickými loutkovými režimy. Dnes na Ukrajině, v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii, Pákistánu a Jemenu Spojené státy opakují svou starou taktiku vedení zástupných válek, válek nízké intenzity a válek bezpilotních letounů.

◆ Vojenská hegemonie USA způsobila humanitární tragédie. Od roku 2001 si války a vojenské operace, které Spojené státy zahájily ve jménu boje proti terorismu, vyžádaly více než 900 000 obětí, z toho přibližně 335 000 civilistů, miliony zraněných a desítky milionů vysídlených osob. Válka v Iráku v roce 2003 si vyžádala přibližně 200 000 až 250 000 mrtvých civilistů, včetně více než 16 000 přímo zabitých americkou armádou, a více než milion lidí zůstalo bez domova.

Spojené státy vytvořily po celém světě 37 milionů uprchlíků. Jen počet syrských uprchlíků se od roku 2012 zvýšil desetkrát. V letech 2016-2019 bylo v syrských bojích zdokumentováno 33 584 úmrtí civilistů, z toho 3 833 bylo zabito při bombardování koalicí vedenou Spojenými státy, polovina z nich byly ženy a děti. Veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice (PBS) 9. listopadu 2018 uvedla, že jen při leteckých úderech, které americké síly podnikly na Rakku, zahynulo 1 600 syrských civilistů.

Dvě desetiletí trvající válka v Afghánistánu zemi zdevastovala. Při vojenských operacích USA zahynulo celkem 47 000 afghánských civilistů a 66 000 až 69 000 afghánských vojáků a policistů, kteří neměli souvislost s útoky z 11. září, a více než 10 milionů lidí bylo vysídleno. Válka v Afghánistánu zničila základy tamního hospodářského rozvoje a uvrhla afghánský lid do bídy. Po „kábulském debaklu“ v roce 2021 USA oznámily, že zmrazí aktiva ve výši přibližně 9,5 miliardy dolarů patřící afghánské centrální bance, což je považováno za „čisté drancování“.

V září 2022 turecký ministr vnitra Suleyman Soylu na shromáždění poznamenal, že Spojené státy vedou zástupnou válku v Sýrii, proměnily Afghánistán v pole opia a továrnu na heroin, uvrhly Pákistán do chaosu a Libyi nechaly v neustálých občanských nepokojích. Spojené státy dělají vše pro to, aby okradly a zotročily obyvatele jakékoli země s podzemními zdroji.

Spojené státy rovněž používají ve válce otřesné metody. Během války v Koreji, ve Vietnamu, v Perském zálivu, v Kosovu, v Afghánistánu a v Iráku použily Spojené státy obrovské množství chemických a biologických zbraní, kazetové bomby, bomby typu palivo-vzduch, grafitové bomby a bomby s ochuzeným uranem, což způsobilo obrovské škody na civilních objektech, nespočet civilních obětí a trvalé znečištění životního prostředí.

III. Ekonomická hegemonie – drancování a vykořisťování

Po druhé světové válce stály Spojené státy v čele úsilí o vytvoření Brettonwoodského systému, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, spolu s Marshallovým plánem vytvořily mezinárodní měnový systém soustředěný kolem amerického dolaru. Kromě toho si Spojené státy vytvořily institucionální hegemonii v mezinárodním hospodářském a finančním sektoru také tím, že manipulovaly s váženými hlasovacími systémy, pravidly a ujednáními mezinárodních organizací, včetně „schvalování 85 %  většinou“, a svými domácími obchodními zákony a předpisy. Tím, že Spojené státy využívají postavení dolaru jako hlavní mezinárodní rezervní měny, v podstatě vybírají “ výpalné“ z celého světa; a pomocí své kontroly nad mezinárodními organizacemi nutí ostatní země, aby sloužily americké politické a hospodářské strategii.

◆ Spojené státy využívají světové bohatství pomocí „služby“. Výroba stodolarové bankovky stojí jen asi 17 centů, ale ostatní země musí zaplatit 100 dolarů skutečného zboží, aby ji získaly. Již před více než půl stoletím bylo poukázáno na to, že Spojené státy požívají nehorázných privilegií a deficitu, který bez slz vytváří jejich dolar, a využívají bezcennou papírovou bankovku k drancování zdrojů a továren jiných zemí.

◆ Hegemonie amerického dolaru je hlavním zdrojem nestability a nejistoty ve světové ekonomice. Během pandemie COVID-19 Spojené státy zneužily své globální finanční hegemonie a napumpovaly na světový trh biliony dolarů, na což doplatily ostatní země, zejména rozvíjející se ekonomiky. V roce 2022 Fed ukončil svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku a přešel k agresivnímu zvyšování úrokových sazeb, což způsobilo zmatek na mezinárodním finančním trhu a výrazné znehodnocení ostatních měn, například eura, z nichž mnohé klesly na dvacetileté minimum. V důsledku toho se řada rozvojových zemí potýkala s vysokou inflací, znehodnocením měny a odlivem kapitálu. Přesně to kdysi Nixonův ministr financí John Connally se sebeuspokojením a zároveň ostrou přesností poznamenal, že „dolar je naše měna, ale je to váš problém“.

◆ Díky své kontrole nad mezinárodními hospodářskými a finančními organizacemi kladou Spojené státy další podmínky pro jejich pomoc jiným zemím. Aby se snížily překážky pro příliv amerického kapitálu a spekulace, musí přijímající země pokročit ve finanční liberalizaci a otevřít finanční trhy tak, aby jejich hospodářská politika byla v souladu s americkou strategií. Podle časopisu Review of International Political Economy bylo spolu s 1 550 programy odpuštění dluhů, které MMF v letech 1985-2014 poskytl 131 členským zemím, připojeno až 55 465 dalších politických podmínek.

◆ Spojené státy záměrně potlačují své odpůrce ekonomickým nátlakem. V 80. letech 20. století Spojené státy, aby eliminovaly ekonomickou hrozbu, kterou představovalo Japonsko, a aby jej ovládly a využily ve službách amerického strategického cíle, jímž byla konfrontace se Sovětským svazem a ovládnutí světa, využily proti Japonsku svou hegemonickou finanční moc a uzavřely dohodu z Plaza. V důsledku toho byl „yen“ vytlačen vzhůru a Japonsko bylo nuceno otevřít svůj finanční trh a reformovat svůj finanční systém. Plaza Accord zasadila těžkou ránu růstovému tempu japonské ekonomiky a zanechala Japonsko před obdobím, které bylo později nazváno „třemi ztracenými desetiletími“.

◆ Americká hospodářská a finanční hegemonie se stala geopolitickou zbraní. Spojené státy zdvojnásobily jednostranné sankce a „jurisdikci dlouhých rukou“ a přijaly takové vnitrostátní zákony, jako je zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích, Magnitského zákon o globální odpovědnosti za lidská práva a zákon o boji proti protivníkům Ameriky prostřednictvím sankcí, a zavedly řadu exekutivních příkazů k uvalení sankcí na konkrétní země, organizace nebo jednotlivce. Statistiky ukazují, že sankce USA proti zahraničním subjektům vzrostly v letech 2000 až 2021 o 933 %. Jen Trumpova administrativa uvalila více než 3 900 sankcí, což znamená tři sankce denně. Spojené státy dosud uvalily hospodářské sankce na téměř 40 zemí po celém světě, včetně Kuby, Číny, Ruska, KLDR, Íránu a Venezuely, což se týká téměř poloviny světové populace. „Spojené státy americké“ se změnily ve „Spojené státy sankcí“. A „jurisdikce s dlouhými zbraněmi“ se zredukovala na pouhý nástroj, který Spojeným státům umožňuje využívat prostředky státní moci k potlačování ekonomických konkurentů a zasahování do běžného mezinárodního obchodu. To je vážný odklon od zásad liberální tržní ekonomiky, kterými se Spojené státy dlouho chlubily.

IV. Technologická hegemonie – monopol a potlačování

Spojené státy se snaží bránit vědeckému, technologickému a hospodářskému rozvoji ostatních zemí uplatňováním monopolní moci, potlačují opatření a omezují technologie v oblastech špičkových technologií.

◆ Spojené státy si ve jménu ochrany monopolizují duševní vlastnictví. Využívají slabé postavení ostatních zemí, zejména rozvojových, v oblasti práv duševního vlastnictví a institucionální neobsazenosti v příslušných oblastech, USA tak získávají prostřednictvím monopolu nadměrné zisky. V roce 1994 Spojené státy prosadily Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a vynutily si tak amerikanizovaný postup a standardy v oblasti ochrany duševního vlastnictví ve snaze upevnit svůj technologický monopol.

V 80. letech 20. století Spojené státy, aby omezily rozvoj japonského polovodičového průmyslu, zahájily vyšetřování „301“, prostřednictvím mnohostranných dohod si vybudovaly vyjednávací sílu při dvoustranných jednáních, vyhrožovaly, že Japonsko označí za zemi, která provádí nekalý obchod, a zavedly odvetná cla, čímž Japonsko donutily podepsat americko-japonskou dohodu o polovodičích. V důsledku toho byly japonské polovodičové podniky téměř zcela vytlačeny z celosvětové konkurence a jejich podíl na trhu klesl z 50 % na 10 %. Mezitím s podporou americké vlády využilo velké množství amerických polovodičových podniků příležitosti a získalo větší podíl na trhu.

◆ Spojené státy politizují, vyzbrojují technologické problémy a používají je jako ideologické nástroje. Překračujíce pojem národní bezpečnosti, Spojené státy mobilizovaly státní moc k potlačení a sankcionování čínské společnosti Huawei, omezily vstup výrobků Huawei na americký trh, přerušily její dodávky čipů a operačních systémů a přiměly další země, aby zakázaly společnosti Huawei provádět místní výstavbu sítí 5G. Dokonce přemluvily Kanadu, aby neoprávněně zadržela finanční ředitelku společnosti Huawei, Meng Wan-čou na téměř tři roky.

Spojené státy si vymyslely řadu záminek, aby si došláply na čínské high-tech podniky s globální konkurenceschopností, a zařadily více než 1 000 čínských podniků na sankční seznamy. Kromě toho Spojené státy rovněž zavedly kontroly biotechnologií, umělé inteligence a dalších špičkových technologií, posílily vývozní omezení, zpřísnily prověřování investic, potlačily čínské aplikace sociálních médií, jako jsou TikTok a WeChat, a lobbovaly v Nizozemsku a Japonsku, aby omezily vývoz čipů a souvisejícího vybavení nebo technologií do Číny.

Spojené státy rovněž uplatňují dvojí standardy ve své politice vůči technologickým odborníkům z Číny. S cílem odsunout na vedlejší kolej a potlačit čínské výzkumné pracovníky byla od června 2018 zkrácena platnost víz pro čínské studenty, kteří se zaměřují na některé obory související s vyspělými technologiemi, opakovaně se vyskytly případy, kdy byli čínští vědci a studenti vyjíždějící do Spojených států na výměnné programy a studium neoprávněně odmítnuti a obtěžováni, a bylo provedeno rozsáhlé vyšetřování čínských vědců působících ve Spojených státech.

◆ Spojené státy upevňují svůj technologický monopol ve jménu ochrany demokracie. Vytvářením malých technologických bloků, jako je „aliance čipů“ a „čistá síť“, Spojené státy přikládají špičkovým technologiím nálepky „demokracie“ a „lidských práv“ a z technologických otázek dělají otázky politické a ideologické, aby si mohly vyrobit záminky pro svou technologickou blokádu vůči jiným zemím. V květnu 2019 Spojené státy přihlásily 32 zemí na Pražskou bezpečnostní konferenci 5G v České republice a vydaly Pražský návrh ve snaze vyloučit čínské produkty 5G. V dubnu 2020 tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil „čistou cestu 5G“, plán, jehož cílem je vytvořit technologickou alianci v oblasti 5G s partnery, které spojuje společná ideologie demokracie a potřeba chránit „kybernetickou bezpečnost“. Tato opatření jsou v podstatě pokusem USA udržet si technologickou hegemonii prostřednictvím technologických aliancí.

◆ Spojené státy zneužívají své technologické hegemonie prováděním kybernetických útoků a odposlechů. Spojené státy jsou již dlouho nechvalně proslulé jako „říše hackerů“, která je obviňována z bezuzdných kybernetických krádeží po celém světě. K prosazování všudypřítomných kybernetických útoků a sledování disponují nejrůznějšími prostředky, včetně využívání analogových signálů základnových stanic k přístupu do mobilních telefonů za účelem krádeže dat, manipulace s mobilními aplikacemi, pronikání do cloudových serverů a krádeží prostřednictvím podmořských kabelů. Seznam je dlouhý.

Sledování ze strany USA je nevybíravé. Cílem sledování se mohou stát všichni, ať už jde o soupeře nebo spojence, dokonce i vedoucí představitelé spojeneckých zemí, jako je bývalá německá kancléřka Angela Merkelová a několik francouzských prezidentů. Kybernetický dohled a útoky zahájené Spojenými státy, jako jsou „Prism“, „Dirtbox“, „Irritant Horn“ a „Telescreen Operation“, jsou důkazem toho, že Spojené státy své spojence a partnery pečlivě sledují. Takové odposlouchávání spojenců a partnerů již vyvolalo celosvětové pobouření. Julian Assange, zakladatel Wikileaks, webové stránky, která odhalila americké sledovací programy, uvedl, že „nečekejte, že globální sledovací velmoc bude jednat se ctí nebo respektem. Existuje jen jedno pravidlo: žádná pravidla neexistují“.

V. Kulturní hegemonie – šíření falešných narativů

Globální expanze americké kultury je důležitou součástí její vnější strategie. Spojené státy často používají kulturní nástroje k posílení a udržení své hegemonie ve světě.

◆ Spojené státy vkládají americké hodnoty do svých produktů, například TV a filmů. Americké hodnoty a životní styl jsou spjaty s jeho filmy, TV pořady, publikacemi s, mediálním obsahem a programy neziskových kulturních institucí financovaných vládou. Utváří tak kulturní a názorový prostor, v němž americká kultura vládne a udržuje si kulturní hegemonii. Americký vědec John Yemma ve svém článku Amerikanizace světa odhalil reálné zbraně americké kulturní expanze. Hollywood, továrny na image design na Madison Avenue a výrobní linky společností Mattel a Coca-Cola.

Existují různé prostředky, které Spojené státy používají k udržení své kulturní hegemonie. Nejvíce jsou využívány americké filmy, které nyní zaujímají více než 70 % podílu na světovém trhu. Spojené státy obratně využívají své kulturní rozmanitosti, aby oslovily různá etnika. Když se hollywoodské filmy snesou na svět, křičí o amerických hodnotách, které se k nim vážou.

◆ Americká kulturní hegemonie se projevuje nejen přímými zásahy, ale také „mediální infiltrací“ a jako „hlásná trouba světa“. Západní média ovládaná Spojenými státy hrají zvlášť důležitou roli při formování světového veřejného mínění ve prospěch vměšování USA do vnitřních záležitostí jiných zemí.

Americká vláda přísně cenzuruje všechny společnosti provozující sociální média a vyžaduje jejich poslušnost. Generální ředitel společnosti Twitter Elon Musk 27. prosince 2022 přiznal, že všechny platformy sociálních médií spolupracují s americkou vládou na cenzuře obsahu, uvedla Fox Business Network. Veřejné mínění ve Spojených státech podléhá vládním zásahům s cílem omezit všechny nepříznivé výroky. Google často nechává stránky zmizet.

Ministerstvo obrany USA manipuluje sociálními médii. V prosinci 2022 odhalil nezávislý americký investigativní web The Intercept, že v červenci 2017 dal úředník amerického Centrálního velení Nathaniel Kahler pokyn týmu veřejné politiky Twitteru, aby na jím zaslaném seznamu rozšířil přítomnost 52 arabskojazyčných účtů, z nichž šest mělo být upřednostněno. Jeden z těchto šesti účtů byl věnován pro ospravedlňování útoků amerických dronů v Jemenu, například tvrzením, že útoky byly přesné a zabíjely pouze teroristy, nikoli civilisty. V návaznosti na Kahlerův pokyn Twitter zařadil tyto arabsky psané účty na „bílou listinu“, aby zesílil určité zprávy.

◆ Spojené státy uplatňují dvojí standardy v oblasti svobody tisku. Různými prostředky brutálně potlačují a umlčují média jiných zemí. Spojené státy a Evropa zakazují vstup do svých zemí mainstreamovým ruským médiím, jako jsou Russia Today a Sputnik. Platformy jako Twitter, Facebook a YouTube otevřeně omezují oficiální účty Ruska. Společnosti Netflix, Apple a Google odstranily ruské kanály a aplikace ze svých služeb a obchodů s aplikacemi. Na každý obsah související s Ruskem je uvalena bezprecedentní drakonická cenzura.

◆ Spojené státy zneužívají své kulturní hegemonie k podněcování „mírového vývoje“ v sociálních zemích. Zakládají zpravodajská média a kulturní zařízení zaměřená na sociální země. Do rozhlasových a televizních stanic sypou závratné částky z veřejných prostředků na podporu jejich ideologické infiltrace a tyto hlásné trouby dnem i nocí bombardují sociální země v desítkách jazyků podněcující propagandou.

Spojené státy používají dezinformace jako kopí k útokům na jiné země a vybudovaly kolem nich průmyslový řetězec: existují skupiny a jednotlivci, kteří vymýšlejí příběhy a prodávají je po celém světě, aby s podporou téměř neomezených finančních zdrojů klamali veřejné mínění.

Závěr

Zatímco spravedlivá věc získává svému zastánci širokou podporu, nespravedlivá věc odsuzuje svého pronásledovatele k tomu, aby se stal vyvrhelem. Hegemonistické, panovačné a šikanující praktiky, kdy se síla využívá k zastrašování slabších, odnímá se druhým silou a lstí a hraje se hra s nulovým součtem, působí vážné škody. Historické trendy míru, rozvoje, spolupráce a vzájemného prospěchu jsou nezastavitelné. Spojené státy svou mocí překrývají pravdu a pošlapávají spravedlnost, aby posloužily vlastním zájmům. Tyto jednostranné, egoistické a regresivní hegemonistické praktiky vyvolávají rostoucí, intenzivní kritiku a odpor mezinárodního společenství.

Země se musí vzájemně respektovat a jednat s ostatními jako rovný s rovným. Velké země by se měly chovat způsobem, který odpovídá jejich postavení, a měly by se ujmout vedení při prosazování nového modelu vztahů mezi státy, který by zahrnoval dialog a partnerství, nikoli konfrontaci nebo spojenectví. Čína se staví proti všem formám hegemonismu a mocenské politiky a odmítá zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí. Spojené státy musí provést vážnou duševní analýzu. Musí se kriticky podívat na to, co udělaly, zbavit se své arogance a předsudků a skoncovat s hegemonistickými, dominantními a šikanujícími praktikami.

****

(Autor uvádí, zdroj Čínské ministerstvo zahraničí se souhlasem autora nebo zástupce)

Poznámka: Článek jsem přeložil „tak jak byl originál“, i když mám výhrady k některým závěrům autora, zejména k jeho predikcím v závěru videa.

Zdroj článku: The Unz Review
Překlad a české titulky: Admin Nekorektní TOP-CZ

1 komentář

Comments are closed.