Všichni teroristi jsou muslimové…kromě těch 94 procent, jež muslimové nejsou

Vložil: Admin

CNN nedávno vydala článek nazvaný „Studie: Hrozba muslimsko-amerického terorismu v USA je zveličená (viz Study: Threat of Muslim-American terrorism in U.S. exaggerated ); podle studie, již vydaly Duke University a University of North Carolina v Chapel Hill, je „teroristická hrozba, jakou představují radikalizovaní američtí muslimové, zveličovaná.“

Přesto Američané nadále žijí ve smrtelném strachu z radikálního islámu, strachu, propagovanému a zažehnutému pravicovými islamofoby. Pokud sledujete zprávy kabelových televizí, zdá se, že všichni teroristé jsou muslimové. V některých kruzích už je dokonce axiomatické říkat: „Ne všichni muslimové jsou teroristé, ale téměř všichni teroristé jsou muslimové.“ Muslimové a jejich „levicoví dhimmi (věřící nemuslimové, židé a křesťané; pozn. překl.) spojenci“ reagují jen chabě, když je zmíněno Waco (texaské město, u něhož došlo ke krvavému střetu mezi adventistickou sektou a federálními silami USA s mrtvými na obou stranách; pozn. překl.) jako jediný kontra-příklad, což mimovolně potvrzuje přesvědčení, že „téměř všichni teroristé jsou muslimové“.

Ale brát něco jako fakt ještě neznamená, že tomu tak je. Samotné údaje takový letmý, ukvapený závěr prostě nepotvrzují. Na oficiálním webu FBI existuje chronologický seznam všech teroristických útoků spáchaných na půdě USA od roku 1980 až do roku 2005. Seznam je dostupný zde here (https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005#terror_05sum ; přetáčej až úplně dolů).

graf

Podle těchto údajů bylo ve Spojených státech spácháno víc židovských teroristických činů než islamistických (7 % oproti 6 %). Tito radikální Židé páchali teroristické činy ve jménu své víry. Nebyli to teroristé, kteří by se stali Židy; byli to židovští extrémisté, kteří se dopouštěli teroristických činů na základě svých náboženských vášní, stejně jako Al-Káida a spol.

Všimněte si ale rozdílu v mediálním pokrytí těchto dvou. Bylo by skutečně velice zajímavé sestrojit odpovídající kruhový graf, jenž by zobrazil úroveň mediálního pokrytí každé skupiny. Důvod, proč si obhájci muslimů a jejich „levicových dhimmi spojenců“ nemohou vzpomenout na jiný neislamistický teroristický čin než Waco, je daný skutečností, že sdělovací prostředky se takovým událostem věnují jen okrajově (pokud vůbec). Když teroristický útok nezapadá do příběhu, že „islám je trvalou existenční hrozbou naší doby“, prostě se mu nevěnuje mnoho pozornosti, což předjímaný příběh jaksi oklikou posiluje a „dokazuje“. Děje se to v takovém rozsahu, že si průměrný Američan ani nemůže na žádného židovského či latinského teroristu vzpomenout; nakonec proč by měl, když ani nikdy neslyšel o Lize na obranu Židů (the Jewish Defense League) nebo o Lidové armádě Boricujských macheteros (Ejercito Popular Boricua Macheteros)? O čem neví, to přece neexistuje!

Islamofobové tvrdí, že islám je ve skutečnosti teroristické náboženství. Důkaz? Dobrá, vždyť skoro každý teroristický útok je islamistický, odseknou. Naneštěstí pro ně to není až tak úplně pravda. Víc jak šest procent. Když použijeme jejich neplatnou logiku, tito pravičáci by teď měli dojít k závěru, že téměř všechny teroristické činy spáchali Latinos (nebo Židé). Ať se odváží to vyslovit…nemohou; říci něco takového by byla politická sebevražda. Většina Američanů by takové řeči zarazila jakožto zaslepenost; podobná prohlášení i nadále padají o islámu, bez jakékoli odezvy.

Islamofobové žijí ve světě fantazie, kde se předpokládá, že všichni jsou také „politicky korektní“ a kritizují islám a muslimy. Skutečnost je přesně opačná: uspějete, když řeknete něco proti srpku měsíce nebo rohlíku. Dokážete si představit reakci, kdybych řekl, že by měli být vyprofilovaní Latinos, protože nakonec to jsou oni, kdo spáchá nejvíc terorizmu v zemi? (Pro připomenutí: Nevěřím v takové profilování, protože, na rozdíl od pravičáckých magorů, věřím v americké ideály.)

Morální poučení z toho je, že Američané by se měli uklidnit a ztichnout, když dojde na islámský terorismus. Pravičáci vždycky žijí ve smrtelném strachu – nebo se spíše snaží, abyste se vy tak cítili. Ve skutečnosti Pamela Gellerová, královna internetové islamofobie, doslova řekla, že jejím posláním je „děsit panebože tebou“ ( Pamela Geller (the queen of internet Islamophobia) literally said her mission was to “scare the bejeezus outta ya.” ) Nenechte se zmást a nebuďte padavky. Nežijete ve stálém strachu z radikalizovaných Latinos (pokud nejste Lou Dobbs[americký televizní komentátor, proslulý svými výroky proti imigrantům; pozn. překl.]), dokonce i když v Americe spáchají sedmkrát víc teroristických činů než muslimové. Proč se ale potom po… z islamistických radikálů? Slovy Cenka Uygura: je vám deset, když potřebujete, aby vám byly čtyři. Nikdo neříká, že islámský terorismus nevzbuzuje obavy, ale jsou hrubě zveličované.

Ortiginál zdroj: http://www.loonwatch.com/feature-2/
Pžeklad: Vladimír Sedláček

Poznámka Admina: Jenomže že my nejsme v USA a dokud podobný průzkum, který by deklaroval, že situaace v EU je podobná té v USA, tak je to prozatím pro Evropu zcela jiná situace. Islám, jenž se řídí jednak „koránem“ a zákonem „šária“, již jen z obsahu těchto dvou základních dokumentů, je pro naši civilizaci neakceptovatelný. Tím netvrdím, že každý muslim je terorista, ale díky ustanovení Koránu a z něj vyplývajícímu zákonu šária jako hlavních dokumentů pro řízení státu a chování občanů, jsou civilizačně na úrovni Evropy před cca 700 roky, kdy něco podobného platilo v Evropě ze strany Římsko-katolické církve. Evropa, díky rozvoji průmyslu, (průmyslové revoluce), se z toho dostala, islámské státy, ať již v Africe, nebo na Blízkém východě tuto šanci nedostali, nebo nevyužili.