Všichni, kdo podporují blokování a dodržování příkazů, mají krev na svých rukou.

Autor: Gary D. Barnett

„Neposlušnost je skutečným základem svobody. Poslušní musí být otroci.“

Existuje jedna věc, která je zcela jasná v této nesnázi v níž se dnes nacházíme, týkající se tyranského převzetí této země a světa několika ovládajícími. Je to skutečnost, že lidé v této zemi jsou sami sobě největším nepřítelem a nemají nárok na označení „oběti“, protože všechny jejich problémy si způsobují sami. Každé přijaté nařízení bylo dobrovolně přijato a toto idiotské chování vedlo ke katastrofě a umírání. Mocní nepoužili zbraně a bomby k podrobení lidí. Lidé prostě dělají, jak je jim nařízeno, aby zničili své živobytí, ublížili svým vlastním rodinám, schovávají se pod postelemi, nosí smrtící masky a ztratili smysl svého života. Zbabělost na této úrovni je tak obrovská, že hraničí se šílenstvím. Co se to stalo s touto společností, že přiměla lidí jednat tak žalostně? Je to prostě jen strach? Myslím, že ne, protože skutečný strach vede lidi k tomu, aby se chránili a nedovolí aby šli dobrovolně do jejich vlastního otroctví a smrti.

Ale v této davové reakci je mnohem víc, než se zdá na první pohled. Většina lidí v této zemi nejen plní každý drakonický příkaz, ale také požaduje, aby tak činili i ostatní. To znamená, že většina občanů nejen ničí sebe, ale také si přeje způsobit stejný výsledek všem ostatním, zejména těm odvážným disidentům s mozkovými buňkami a schopností vidět skrz tento podvod. To dává nový význam myšlence, že si stádo zvolí „rovnost“ tím, že bude chtít, aby se všichni stali otroky, aby si mohli i nadále stěžovat na svůj životní úděl, zatímco doufají, že je jejich vládci zachrání tím, že je ovládnou. To odhaluje, že mnoho vašich sousedů je vaším nepřítelem více, než jakákoli vláda. Za tuto parodii si mohou sami lidé.

Je naprosto zřejmé, že tato obecná populace nevidí nic kromě televizní obrazovky a je irelevantní zda je to ČT, Nova, Prima, nebo jakákoliv jiná, protože všechny iinformují takřka shodně. Jaká je tedy šance na probuzení velkého počtu lidí? Je evidentní, že vládnoucí činitelé společnosti mají snahu dokončit toto komunistické a technokratické převzetí moci, protože nejenže existuje jen malý nebo vůbec žádný skutečný odpor vůči autokratické vládě, ale ovce ve skutečnosti pomáhají těm, kdo je chce ovládnout. Stali se stádem, protože propagují tyranii proti všem a jsou ochotni jménem vlády sledovat a udávat své sousedy. Tato země se stala živnou půdou pro státem sponzorované loutky. Pojem „lidé jsou v zásadě dobří“, se otočil vzhůru nohami!

Všechna dosavadní vládní opatření „nouzového stavu“, jsou zodpovědná za zbytečná úmrtí a ničení a nyní se v této zemi a ve světě rozrůstají v radostném očekávání nadcházející chřipkové sezóny. Nadcházející svátky budou použity jako krmivo k obviňování všech těch, kteří si přejí být s rodinou a přáteli, že způsobili nová ohniska falešného viru, zatímco řetězce jako Tesco, Lidl, Billa a mnoho dalších uvítají miliony ve svých obchodech, přičemž běžné podniky budou uzavřeny kvůli falešnému riziku šíření falešného viru. Velmi brzy přijdou nové příkazy, nařízení, pokuty, sankce a vyhlášky a každý, kdo si chce užít svátky, bude státem i svými sousedy proklet pro „jeho sobecké touhy“.

Stát a každá jednotlivá osoba podporující stát, jsou plně zodpovědní za veškeré krveprolití, ke kterým dnes dochází. Masivní chudoba přijde brzy, protože ztráta příjmu v důsledku uzamčení a karantén doslova vytahuje jídlo z úst dětí na celém světě. Uzamčení zničilo většinu této populace a způsobilo ztrátu pracovních míst, ničení obživy a obrovské psychologické škody. Sebevraždy jsou zcela mimo kontrolu a každým dnem se zvyšuje jejich počet a to vše kvůli reakci na tento puč pod falešnou vlajkou nazvaným Covid.

Žijeme v době šílenství, vražd, brutality, lhostejnosti a plánovaného ničení této země a lidského ducha. Ti, kdo se podílejí na tomto podvodu, by měli nést odpovědnost a to zahrnuje nejen „elitní“ správce, kteří se sami tak nazývají, ale také vládu na všech úrovních a všechny ty, kteří podporují, nebo požadují uzamčení, povinné vakcíny, nebo jakákoli izolační opatření. Jakákoli podpora, ospravedlňování a pomoc vládě v tomto úsilí podporuje smrt milionů lidí po celém světě. Jejich krev je na jejich rukou!

Nikdy nezapomenu na ty, kteří jsou zodpovědní za tento masakr, ani na občany, kteří pomáhají státu v jeho úsilí zničit lidstvo. Jak děti hladovějí, jak explodují sebevraždy, jak chudoba pohlcuje svět, jak jsou jedy násilně injektovány nevinným, jak jsou ekonomiky záměrně zdecimovány a jak miliony lidí umírají. Ti, kdo jsou zodpovědní, ti, kteří pomáhají a podporují tuto parodii, a ti, kteří jsou zticha, všichni jsou vinni a dopustili se vražd, genocidy a ohavnosti. Hloubka tohoto zla je neomezená.

Co jsme to za lidi?

Originál článku: LewRockwell
Překlad a mírná úprava: Administrátor TOP-CZ