V těchto věznicích bych nechtěl být ani jako bachař, natož jako vězeň.