VIDEO: Svíce proti temnotě! Miloš Zeman na galavečeru Ronalda Laudera jeho Světového židovského kongresu

VIDEO: Svíce proti temnotě! Miloš Zeman na galavečeru Ronalda Laudera a jeho Světového židovského kongresu odhalil bizarní rozdělení židovské moci nad světem a potvrdil, že Československo a Izrael plní roli tandemového systému ochrany celosvětového židovstva. Jako by chtěli zakřičet: “Praha je naše!” [CZ Titulky]

Autor: VK


České titulky zapněte kliknutím na ikonku CC

Nejprve obecná trivia k tomuto článku. Když Miloš Zeman minulý týden vystoupil s projevem ve Valném shromáždění OSN, bez zjevené publicity se do médií dostala zpráva, že už večer předtím v New Yorku získal cenu Bojovníka za pravdu, kterou převzal od prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera. Ten je hlavní spojkou mezi Milošem Zeman a Donaldem Trumpem. Podle informací naší redakce bylo dojednáno focení Miloše Zemana spolu s Donaldem Trumpem a Melanií Trump právě přes prostřednictví Ronalda Laudera.

Donald Trump, a to je děsivé, dostal zákaz setkávání s Milošem Zemanem od sionistických kruhů v americkém Kongresu. Sionisté se bojí Zemanova ideologického vlivu a obrovské moci, kterou disponuje v souladu s Lauderovým židovským kongresem, který je se sionisty ve válce. Ten je mimochodem hlavní centrálou největší etnické židovské diaspory v USA, Chabad Lubavitch. Výše uvedené video je tím hlavním, co se událo minulý týden v New Yorku. Zapomeňte na zasedání OSN, to bylo divadlo pro celosvětové gojímstvo, naprosto bezvýznamná slezina pro plebs a média, tak jako každý rok.

Miloš ZemanMiloš Zeman během projevu v New Yorku na galavečeru J100 The Algemeiner, který uspořádal Ronald Lauder.

Svět podle sionismu: Když mír zabíjí

To hlavní se událo už den předtím večer v hale Cipriani v New Yorku na galavečeru J100 The Algemeiner, což je speciální nadace, která oceňuje 100 nejvlivnějších lidí na světě, kteří pomohli za uplynulý rok etnickému židovstvu a zachování státu Izrael. Akce je jednou z největších akcí Světového židovského kongresu a lidé, kteří se dostanou do blízkosti Ronalda Laudera a do jeho osobní přízně, je třeba od toho okamžiku považovat za plnohodnotné sentinely židovské národní otázky a projektu uzavření světového židovstva do hranic uzavřeného státu Izrael. Dokud nebude v Izraeli mír a vyřešená otázka územního uspořádání s Palestinci, do té doby budou světoví sionisté mít oficiální důvod prosazovat politiku setrvání židů ve světě v celosvětové diaspoře. To je oficiální dogma. Jenže to neoficiální je mnohem hrozivější. Sionisté se snaží už celé dekády zničit projekt Izraele skrze písmo v Talmudu. Mír je pro sionisty nežádoucí, mír v Izraeli doslova zabíjí zájmy světového sionismu.

Zeman, Trump, TrumpováMiloš Zeman při focení s Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií.

Československo a Izrael jako tandemové řízení světa podle Židů

Židovský národ se stane vládcem nad celým světem, až Chrám v Jeruzalémě bude zbořen a Izrael shoří v moři ohně. Bůh dá potom židům ke správě a vládnutí celou planetu jako náhradu za ztrátu domova. Cílem sionistů je zdánlivá pomoc Izraeli, ale tato pomoc vede k válkám se sousedy a permanentní hrozbě zničení Izraele a naplnění proroctví v Talmudu. Není mi jasné, jestli Miloš Zeman ví a je seznámen o bratrovražedné válce mezi židy a Židy, tzn. o válce mezi Světovými sionisty a Světovým židovským kongresem, ale vystoupit na galavečeru židovského kongresu a vystoupit před 2 lety na sjezdu AIPACu, to jsou dvě centra s různými cíli. A obě dvě centra se přetahují o postavu Miloše Zemana.

AIPAC je hlavní lobbistickou klikou světových sionistů v USA a jeho cílem je lobování u amerických politiků pro vojenskou pomoc Izraeli, která povede k válce se svými sousedy a tím k jeho zničení. Světový kongres usiluje o to samé, o pomoc Izraeli, ale hlavně před útoky okolí. Kdo se neorientuje v tomto jemném, ale zato kriticky zásadním rozdílu, ten je obvykle zmaten a považuje židy za jednotnou skupinu, která podporuje Izrael k jeho dobru. Pomáhat Izraeli, aby stáhl do sebe ze světa všechny židy, je cestou ke konci sionistické světovlády. Pomáhat Izraeli, aby bojoval se všemi a proti všem, je cestou ke zničení Izraele a ke konci etnických Židů.

Cena za svoboduOcenění Bojovníka za svobodu pro Miloše Zemana.

Ve výše uvedeném videu, které jsem otitulkoval, hovoří nejprve Ronald Lauder, prezident Světového židovského kongresu o tom, jak Československo a Izrael jsou dva národy, které spojuje společný osud. Všimněte si, že Lauder ani na okamžik nemluví o projektu sionistů, o České republice, ale pouze o Československu. Slova obdivu padala i na Václava Havla, což mi znovu potvrzuje, že byl pod ochranou Světového židovského kongresu, minimálně v první polovině 90. let, později už o tom mám pochybnosti, tam jsem cítil vliv sionistů. Zaznívají slova o tom, že appeasement nikdy nefunguje a Izrael se musí bránit útokům.

Přímo od Laudera a později ve videu od Miloše Zemana slyšíte, jak světové společenství nechce ukotvit Jeruzalém jako hlavní město, že nechce dovolit Izraeli, aby se bránil a odpovídal na palestinský terorismus. Tyto kroky proti Izraeli v Evropě prosazují globalisté, chtějí Izrael postupně rozebrat. V kontrastu proti tomu stojí sionisté, kteří v Izraeli podporují militaristické kroky, bombardování pásma Gazy, válečné údery v Sýrii a kdyby to šlo, klidně i v Íránu. Jenže nikdo z nich v Izraeli nežije, sionisté žijí v cizině, v New Yorku, v Londýně, v Paříži, v Bruselu a dalších městech. Takže válka Izraele s kýmkoliv a dopadající bomby a rakety na Izrael v odvetě by sionisté nepocítili. Pouze by se dívali, jak jejich etničtí bratří umírají v další válce, stejně jako se dívali, jak umírali za II. sv. války jejich soukmenovci v koncentrácích. A tučně na tom vydělávali.

Jeruzalém jako hlavní město Izraele by nastartovalo počátek konce světového sionismu

Miloš Zeman znovu zopakoval výzvu pro uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Jenže pokud by se tak stalo a nastal by mír v Izraeli, sionisté by ztratili moc, normalizace vztahů Izraele a sousedů by vedla k tomu, že sionisté by už nemohli v americkém kongresu lobovat za Izrael, nastal by mír a s tím by skončily i štědré dotace a finance od americké vlády pro Izrael. A ruku v ruce by s tím padl i plán na splnění proroctví z Talmudu o tom, že židé převezmou vládu nad celým světem. Ve chvíli, kdy stát Izrael by byl bezpečným místem pro všechny židy, lidé ve světě by se začali ptát, co tady ti židé ještě dělají a pohledávají, když mají vlastní stát a žijí už se všemi sousedy v míru? Nastartoval by se tím tlak na odchod židů z USA, z evropských zemí, z Ruska, ze všech států. A s jejich odchodem by padla moc světového sionismu. Někdo si myslí, že židé by odešli z amerického FEDu a předali by ho gojímům? Ne, to je utopie.

NetanjahuBenjamin Netanyahu na konferenci AIPACu v roce 2015.

Židovský stát Izrael nesmí nikdy být v míru, protože by tím nastal počátek konce světové židovské moci, která kontroluje chod této planety v roli pověřených správců. Proto pokaždé, kdy se skoro už už podaří dojednat mír s Palestinci, tak najednou se něco stane, neznámo kdo odpálí na izraelskou osadu raketu. Obviní se Palestinci. Izraelci odpoví náletem, Palestinci to vezmou jako křivdu a znovu je mír v nedohlednu. Už tolikrát jsme toho byli svědky. Sionisté nikdy nepřipustí mír v Izraeli, protože by tím nastartovali svůj vlastní konec světové vlády. Pokud se podíváme do historie na tzv. židovskou otázku, problémem se zdál být neexistující židovský stát, kam by se mohli Židé vrátit. Jenže židovská diaspora byla na židovský národ uvalena jako cesta vyvoleného národa, kterému budou odhalena tajemství moci, řízení, peněz a úvěru. Židé však zašli dál, získali tajemství jaderné hmoty, kvantových procesů, transhumanismu. Nic z toho nebylo v plánu, nic z toho židé neměli nikdy světu přinést. Vývoje nelze zvrátit a Syndikát musel akceptovat, že lidstvo se vymyká kontrole.

Svící v boji proti temnotě. Četl Miloš Zeman v Talmudu?

V Talmudu je odstavec o svíci a tmě. V kostce jde o tento popis: Neznalý světa kráčí tmou se svící v ruce a JHVH mu předkláda úkoly. „Kdyby nebylo světla, nebyla by tma, protože nikdo by tmu neviděl. “Není dost světla pro všechen lid světa, jen pro lid vyvolený, národ Židů. Ale jedno světlo pomáhá najít cestu tisícům. Půjdou za Tebou. Zhasni a zbavíš se tmy, světlo tě oslepuje, tma bystří smysly. Ztratíš však následovatele.” Neznalý uposlechne a vidí podsvětí tak jasně, tak přesně, jako blázen, který vidí myši, šváby a hady. Světlo zakrývalo a překrývalo, co odhaluje jenom tma.

Vidíš, co se stane, když zhasneš svíci? Vidíš, co jiní nevidí. Neznalý se diví. Světlo oslepuje a zabraňuje mi vidět. Proč? JHVH odpoví, že vidět vše by přivedlo lidstvo i zvířectvo všechno k šílenství. A tak JHVH zalije neznalého světlem, tak mocným a teplým, tak krásným a přitažlivým, tak kouzelným. A z hadů jsou stromy a ze švábů motýli. Světlo oslepuje oči, které kreslí do očí jiné obrazy. JHVH světlo zhasne. Opět je tma. Zapal svíci! Neznalý zapálí svíci a vidí na cestu. Ty jdi po cestě temné a světla nebude, ty budeš skryt a uvidíš vše jsoucí. Ty jdi po cestě temné a nes svíci, ty uvidíš tváře uschlých a kořeny živých. Průvody za tebou pokráčí, ty pastýřem budeš. Uvidíš pravdu a poznáš lež. Ty jdi po cestě zalité sluncem a neuvidíš nic, ale uvidíš tam mne. Neznalý nechápe. Svíce je kouzlo? JHVH se podiví, že nic nepochopil. Kam vstoupím, vstupuje láska a mír. Odkud odcházím, tam temnotu a chlad nacházíš. Nes svíci před sebou a poneseš mne.

Miloš ZemanV roce 2015 byl na sjezdu AIPACu i Miloš Zeman. Sklidil od publika potlesk vestoje.

Chasidské Menorah skripty pro oslavu Hanuky a obrazy z Talmudu používají symbol svíce jako nástroje pro boj se zlem v podobě temnoty na mnoha místech. Miloš Zeman možná použil myšlenku svíce v boji proti temnotě náhodou, ale pokud je to náhoda, tak se opravdu trefil, protože o svíci, tmě a boji v temnotách je toho poměrně dost, hlavně v Talmudu. Jenže Miloš Zeman je prezidentem ČR a je hlavním garantem Prahy, takže jeho pozice Bojovníka za pravdu z něho dělá hlavní postavu pro Světový židovský kongres. Československo je tandemovým státem spolu s Izraelem.

Proto je Praha považována za evropský Jeruzalém a proto je Praha centrem světového židovstva. Proto probíhají v ČR všechny procesy tak divně a nelogicky, tak jinak a nesystémově, tak zvláštně a neuchopitelně. Proto je česká vláda plná rozporuplných proudů, proto Hrad jede jinou politiku než Strakova akademie. Jinou politiku jel Hrad, když byl prezidentem Havel a premiérem Klaus. Jinou politiku Hradu jel Klaus, než vlády po nástupu Klause na Hrad. Po nástupu Zemana jede i on jinou politiku, než jede česká vláda.

Donald Trump a LauderDonald Trump a Ronald Lauder po jednání s izraelskou delegací.

Vyrovnávání mocenských vah v Praze jako centra světového židovstva

V Česku se veškerá moc dělí mezi Židovský kongres a mezi Světové sionisty. Nic mezi tím. Je to systém rovnováhy. Židovský kongres má pod kontrolou Donalda Trumpa a Vladimira Putina, více zde. Proto logicky Ronald Lauder a Miloš Zeman mají k sobě tak blízko. Je to jedna strana mocenských vah. Proti nim bude stát sionistický systém moci definovaný v této chvíli americkými neocony a jejich ozbrojenou silou. Ta bude prosazovat po (pro globalisty) katastrofálním výsledku voleb v Německu mnohem ostřejší a silnější kroky směrem proti Rusku a k zabránění spojení Berlína a Moskvy. Boj mezi židy a Židy pokračuje na plné obrátky. Nikdy je neuvidíte bojovat mezi sebou. Pokaždé jen skrze prostředníky. Ať už to jsou američtí neoconi, nebo vybraní politici ochraňující zájmy židovských kongresů.

Donald TrumpDonald Trump na galavečeru The Algemeiner před rokem.

Miloš Zeman získal obrovskou ochranu, ale měl by se mít na pozoru před Andrejem Babišem. Ten v rámci vyrovnání rovnováhy v Praze mezi židy a Židy spadne pod kontrolu a vliv sionistů skrze americkou moc, neocony. Zeman a Babiš tak vytvoří tandem, který bude vyvažovat moc židů a Židů v celé Evropě. Je to vidět už teď. Zatímco Miloš Zeman vyzývá k normalizaci vztahů s Ruskem, Andrej Babiš a jeho ministr obrany předali poslušně velení nad brigádou z Žatce do rukou německého Bundeswehru. Na příkaz generála neoconů v Evropě, vrchního velitele amerických vojsk v Evropě, gen. Bena Hodgese. To je vyvažování moci.

Výše uvedené video s Ronaldem Lauderem a Milošem Zemanem je to nejdůležitější video s prezidentem Zemanem tento rok. Je to ukázkový studijní materiál, jak funguje celosvětový systém židovské moci a tandemové řízení světové moci z pohledu světového židovstva.

Zdroj textu a foto: AE News