Video: Atlantida, elita v hledání nesmrtelnosti, (české titulky)

Vložil: Admin

Atlantida, elita v hledání nesmrtelnosti“ – film, který byl ukázán ve formátu pořadu „Od ateisty ke svatosti“ na ALLATRA TV. PRAVDA o původu elity v současné lidské společnosti, jejich hledání nesmrtelnosti. Elita – služebníci Ela. Historie předpotopní vysoce rozvinuté civilizace – Atlantidy, zmiňovaná ve světovém literárním dědictví Sumerů, Babylónie, Ellady a také v mýtech různých národů světa. Vysoce rozvinuté technologie, boj o moc, klimatické zbraně, jaderná válka v dávné minulosti, megality, unikátní technologie pro prodloužení života za výhledové hranice, nesmrtelnost v těle pro vyvolené. Fakta a důkazy. Jaký vliv měla ideologie potomků Atlanťanů na současný světonázor lidstva? Historie vývoje spiknutí světové elity. PRUDKÉ A RYCHLÉ KLIMATICKÉ ZMĚNY. Poslední předěl. Nyní vše záleží na volbě každého!

Atlantida je film o skutečné historii starodávné civilizace. Příčina zničení Atlantidy, jak se formovala světová vláda v dávné minulosti, kdo je El. Proč je v představách většiny lidí Bůh – někdo s plnovousem sedící na trůně? Proč si lidé šablonovitě myslí, že Bůh dovoluje války a konflikty? Jak se předávaly dávné tradice o duchovním světě a jeho představitelích – sedm nesmrtelných Mudrců (Bódhisattvů), a jak byly překrucovány? Kdo je Ahriman?

Stará slova, pocházející od „mo“ a „do“, například slova „moc“, „mohu“. Světové spiknutí kněží v VII. století před naším letopočtem – zapovězená témata historie. Kdo a za jakým účelem psal pod pseudonymem „Homér“ díla „Ilias“ a „Odyssea“, a jaký vliv mají na světonázor ateistů a náboženské představy lidí od dob starověkého Řecka až po současnost? Kdo a za jakým účelem organizoval první olympijské hry v dávných dobách, a proč se ve skutečnosti konaly? Jaké šablony pohledu na svět vštěpuje ve vědomí Trojská válka, Elysium, Olymp? Co ve skutečnosti znamená původní význam slov „hrdinové“, „tragédie“. Kdo má zájem o to, aby ve světě mladé generace studovaly a věděly o “hrdinech” starověkých států Sumer a Ellady (Řecko) takových jako Gilgameš, Achilles, Herakles, Odysseus, a jakou roli hráli ve skutečnosti? Byla jaderná válka ve starověku? Ovládali lidé klimatické zbraně? Kdo stavěl megality a za jakým účelem?

Tajemství a hádanky, co je skryto ve starých textech: „Ten, který vše viděl …“, „Kněz na „Horu nesmrtelného“, „Enlil! Všude…“, Enúma Elish, „Tanach“, Starý Zákon, Mahábhárata a dalších starodávných pracích. Dokumentární film, ve kterém je poprvé odhalena pravdivá historie lidstva. Alternativní historie.


Nastavení českých titulků kliknutím na ikonku CC, poté na další vpravo a vybrat čeština.