„Velký reset“ je zde. Sledujte toky peněz. Šílený Lockdown globální ekonomiky, „Zelená agenda“, plus Video

Autor: F. William Engdahl, 29. března 2021

Reorganizace světové ekonomiky shora dolů kabalou technokratických korporativistů vedená skupinou kolem Světového ekonomického fóra – takzvaný Velký reset, nebo Agenda OSN 2030 – není žádným imaginárním návrhem. Je to dobře proveditelné, protože svět zůstává v šíleném uzamčení viru. Nejžhavější investiční oblastí od nástupu globálního blokování koronavirů je něco, čemu se říká ESG investování.

Tato vysoce subjektivní a velmi kontrolovaná hra dramaticky posouvá globální kapitálové toky do vybrané skupiny „schválených“ podnikových akcií a dluhopisů. Zejména postupuje podle dystopické agendy OSN 2030 nebo agendy WEF Great Reset. Vývoj je jedním z nejnebezpečnějších a nejméně chápaných procesů přinejmenším v minulém století.

Agendu „udržitelné ekonomiky“ OSN v tichosti realizují ty samé globální banky, které vytvořily finanční krizi v roce 2008. Tentokrát připravují velký reset WEF Klause Schwaba tím, že do jejich rukou nasměrují stovky miliard a brzy biliony investic pro vybrané „probuzené“ společnosti a mimo pro „neprobuzené„, jako jsou uhelné, nebo ropné a plynárenské společnosti.

Bankéři a obří investiční fondy jako BlackRock vytvořily novou investiční infrastrukturu, která vybírá „vítěze“ nebo „poražené“ pro investice podle toho, jak společnost plní jimi zadané úkoly v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních hodnot a správy.

Například společnost získá kladná hodnocení závažnosti zaměstnaváním genderově různorodého managementu a zaměstnanců, nebo přijímá opatření k eliminaci své uhlíkové „stopy“ tím, že své energetické zdroje změní na zelené nebo udržitelné při používání narativ OSN. To, jak korporace přispívají ke globální udržitelné správě a řízení, je nejvíce vágní na ESG a může zahrnovat cokoli, od darů společností, přes Black Lives Matter, až po podporu agentur OSN, jako je WHO.

Rozhodujícím ústředním cílem stratégů ESG je vytvořit přechod k neefektivní a nákladné alternativní energii, jak slibovala utopie „Zero Carbon“. Hlavní světové finanční instituce a centrální banky vytvořily oslnivou řadu organizací, které řídí jejich zelenou investiční agendu.

V roce 2013, dlouho před koronavirem, vytvořila hlavní banka Wall Street, Morgan Stanley, vlastní Institut pro udržitelné investování. To bylo brzy rozšířeno v roce 2015, kdy se Morgan Stanley připojil k řídícímu výboru Partnerství pro uhlíkové účetní finance (PCAF). Na svých webových stránkách uvádějí:

PCAF je založen na postoji Pařížské dohody o klimatu, kde by se globální společenství mělo snažit omezit globální oteplování o 1,5 ° C nad předindustriální úrovní a společnost by měla cestou dekarbonizacce dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050.

Do roku 2020 měla PCAF více než 100 bank a finančních institucí včetně ABN Amro, Nat West, Lloyds Bank, Barclays, Bank of America, Citi Group, CIBC, Danske Bank a dalších. Několik členských bank z PCAF bylo obžalováno v případech praní peněz. Nyní, mají-li uvěřit rétorice, pociťují novou roli modelů ctnosti, které mají změnit světovou ekonomiku. „Pozorovatelem“, nebo konzultantem PCAF, je bývalý guvernér Bank of England Mark Carney.

V srpnu 2020 zveřejnil PCAF návrh standardu, který nastiňuje navrhovaný přístup ke globálnímu účtování s uhlíkem. To znamená, že bankéři vytvářejí svá vlastní účetní pravidla, jak hodnotit nebo účtovat uhlíkovou stopu nebo zelený profil té které společnosti.

Ústřední role Marka Carneyho

Mark Carney je ve středu reorganizace světových financí, aby podpořili zelenou agendu OSN 2030 cestou WEF Davos Great Reset, kde je členem správní rady. Je také poradcem generálního tajemníka OSN jako zvláštní vyslanec OSN pro oblast klimatu. Popsal plán PCAF takto:

Abychom dosáhli nulové hodnoty, potřebujeme přechod celé ekonomiky. Každá společnost, každá banka, každá pojišťovna a investor, budou muset upravit své obchodní modely, vypracovat a implementovat důvěryhodné plány přechodu. Pro finanční firmy to znamená kontrolovat více než emise generované jejich vlastní obchodní činností. Musí měřit a vykazovat emise generované společnostmi, do kterých investují a půjčují jim. Práce PCAF na standardizaci přístupu k měření emisí financí je důležitým krokem k zajištění toho, aby každé finanční rozhodnutí zohledňovalo změnu klimatu.

Jako guvernér Bank of England hrál Carney klíčovou roli při zajišťování toho, aby světové centrální banky stály za Zelenou agendou systému OSN 2030. Hlavní centrální banky světa prostřednictvím zastřešující Banky pro mezinárodní platby (BIS) v Basileji, vytvořily klíčovou součást rostoucí globální infrastruktury, která řídí investiční toky do „udržitelných“ společností a od těch, jako jsou ropné a plynárenské společnosti, které považuje za „neudržitelné“.

Velký restart – často se teď o něm mluví, co to ale je? Je to vážně tak „benevolentní” věc, jak se nám elity snaží namluvit? Posuďte sami.

Když tehdejší guvernér Bank of England Mark Carney stál v čele Rady pro finanční stabilitu (FSB) BIS, založil v roce 2015 něco, čemu se říká Task-force on Climate-Financial Financial Disclosure (TCFD).

Centrální bankéři FSB nominovali 31 osob do TCFD. Předsedal jí miliardář Michael Bloomberg a kromě společnosti BlackRock zahrnovala JP MorganChase; Banku Barclays; HSBC; Swiss Re, druhou největší pojišťovnu na světě; Čínskou banku ICBC; Tata Steel; ENI; Dow Chemical; těžebního giganta BHP; a David Blood z Al Gore’s Generation Investment LLC.

Anne Finucane, místopředsedkyně Bank of America, členka jak PCAF, tak TCFD, uvedla:

Zavázali jsme se k zajištění toho, že rizika a příležitosti související s klimatem jsou v našem podnikání řádně řízeny a že spolupracujeme s vládami a trhy na urychlení požadovaných změn. Změna klimatu představuje rizika pro podnikatelskou komunitu a je proto nutné formulovat, jak jsou tato rizika řízena.

Místopředsedkyně Bank of America popisuje, jak hodnotí rizika ve svém portfoliu úvěrů na nemovitosti, kdy v Analýze akutního fyzického rizika ve vzorovém portfoliu hypoték na bydlení Bank of America v USA“, každá nemovitost dostala skóre na základě úrovně rizika spojené s 12 potenciálními riziky:
* tornádo,
* zemětřesení,
* tropický cyklón,
* krupobití,
* požár,
* povodeň,
* přívalová povodeň,
* pobřežní povodeň,
* blesk,
* tsunami,
* aktivace sopky a
* zimní bouře.

Investiční „riziko“ bank v ropě a zemním plynu a dalších průmyslových odvětvích je rovněž přezkoumáváno na základě kritérií TCFD Carney. Všechna rizika jsou definována jako související s CO2, přestože neexistují přesvědčivé vědecké důkazy o tom, že emise CO2 vytvořené člověkem se chystají zničit naši planetu globálním oteplováním. Spíše důkazy o sluneční aktivitě naznačují, že vstupujeme do nestabilního období ochlazení.

Další klíčovou součástí finanční přípravy na Velký reset, zásadní transformaci z ekonomiky s vysokou energetickou náročností na nízkou a ekonomicky neefektivní, je Rada účetních standardů pro udržitelnost (SASB).

SASB říká, že „poskytuje jasnou sadu standardů pro hlášení informací o udržitelnosti v celé řadě otázek„. Zní to hezky, dokud se nepodíváme na to, kdo tvoří členy SASB, kteří budou poskytovat klimaticky příznivé informace. Mezi členy patří kromě největšího světového správce fondů, BlackRock (má ve své správě více než 7 bilionů $), také Vanguard Funds, Fidelity Investments, Goldman Sachs, State Street Global, Carlyle Group, Rockefeller Capital Management a řada významných bank, jako je Bank of America a UBS. Mnoho z nich je zodpovědných za globální finanční kolaps v roce 2008.

Co tato rámcová skupina dělá? Podle jejich webových stránek: „Od roku 2011 pracujeme na ambiciózním cíli rozvoje a udržování sedmi účetních standardů udržitelnosti pro 77 průmyslových odvětví„.

V postatě to vše představuje transformovat síť globálně založených finančních subjektů, které ovládají kombinované bohatství včetně pojišťovacích a penzijních fondů do toho, o čem tvrdí, že má hodnotu 100 bilionů dolarů. Stanovují pravidla a chtějí diferencovat společnosti, nebo dokonce celé státy, podle stupně emisí uhlíku, který tyto vytvářejí.

Pokud budete čistí a zelení, budete moci potenciálně získat investice.

Pokud budete považováni za znečišťovatele tvorbou uhlíku, přičemž dnes do této kategorie patří nejen uhelný, ale i ropný a plynárenský průmysl, globální kapitálové toky vás zbaví investic nebo se vyhnou financování.

Hlavním cílem této finanční kabaly je likvidace páteře světové ekonomiky, ropného, plynárenského průmyslu a uhlí. [Má také geopolitické a strategické důsledky].

Uhlovodíky pod útokem

Analytici ropného průmyslu předpovídají, že během příštích pěti let, nebo dříve, investiční toky do největšího energetického sektoru na světě dramaticky poklesnou. Prezident a generální ředitel společnosti BlackRock, Larry Fink ve svém dopise z roku 2021 generálním ředitelům velkých společností napsal:

Vzhledem k tomu, jak zásadní bude energetická transformace pro vyhlídky růstu každé společnosti, žádáme společnosti, aby zveřejnily plán, jak bude jejich obchodní model kompatibilní s čistou nulovou ekonomikou.

Blackrock je největší investiční skupina na světě s investicí přes 7 bilionů dolarů. Další manažér BlackRock řekl na nedávné energetické konferenci, „Cestu, kterou jde Black Rock budou všichni další následovat„.

Aby bylo možné i nadále přitahovat kapitál, je třeba vybudovat portfolia na klíčových výhodných aktivech – nízkonákladových, dlouhodobých a nízkouhlíkových“ řekl Andrew Latham, viceprezident pro globální průzkum společnosti WoodMac, energetická poradna.

Bidenova administrativa již plní svůj příslib postupného rušení ropy a zemního plynu zákazem nových leasingů ve federálních státech, na moři a ropovodu Keystone XL. Nezávisle na tom že ropný a plynárenský sektor a jeho deriváty, jako jsou petrochemie, jsou srdcem světové ekonomiky. 50 největších ropných a plynárenských společností na světě, včetně státních i veřejně obchodovaných společností, zaznamenalo v roce 2015 tržby ve výši přibližně 5,4 bilionu USD.

Důsledkem toho, jak nová Bidenova administrativa prosazuje svou ideologickou opozici vůči takzvaným fosilním palivům, bude, že svět uvidí strmý pokles investic do ropy a zemního plynu. Garantují to plány davoských globalistů a finančních hráčů ESG.

A poražení budeme my.

Ceny energií vzrostou, jako tomu bylo během nedávných vánic v Texasu. Náklady na elektřinu v průmyslových zemích se stanou neúnosnými pro zpracovatelský průmysl. To vše je součástí probíhajícího Velkého resetu a jeho nové doktríny investování ESG.

V roce 2010 vedoucí pracovní skupiny „Třetího mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu“ Dr. Otmar Edenhofer řekl tazateli: Je třeba jasně říci, že klimatickou politikou redistribuujeme de facto světové bohatství. Je třeba se osvobodit od iluze, že mezinárodní politika v oblasti klimatu je politikou v oblasti životního prostředí. To už nemá téměř nic společného s politikou v oblasti životního prostředí Velký reset WEF není jen nějakou novou velkou myšlenkou Klause Schwaba, jenž uvažuje o ekonomické devastaci pomoci koronaviru. Mistři peněz to už dlouho plánovali předem.

 Originál článku a úvodního obrázku: Global Research
České titulky: Otevři svou mysl
Překlad: Administrátor TOP-CZ