Velké kriminální spiknutí s nulovým obsahem uhlíku, plus videa

Autor: F. William Engdahl, 11. června 2021

Globalistické Světové ekonomické fórum, (WEF) z Davosu prohlašuje nutnost dosáhnout celosvětového cíle „čistého nulového uhlíku“ do roku 2050. Většina lidí to vidí jako dalekou budoucnost a proto to do značné míry ignoruje. Přesto probíhající transformace z Německa na USA, na množství dalších ekonomik, připravují půdu pro vytvoření toho, co se v 70. letech nazývalo Nový mezinárodní ekonomický řád.

Ve skutečnosti jde o plán globálního technokratického totalitního korporativismu, který slibuje obrovskou nezaměstnanost, deindustrializaci a záměrný ekonomický kolaps. Podívejme se na to trochu podrobněji.

Klaus Schwab, zakladatel a ředitel WEF v současné době propaguje své oblíbené téma „Velký reset“ světové ekonomiky. Klíčem k tomu všemu je pochopení toho, co globalisté myslí pod pojmem „Nulový uhlík“ do roku 2050.

EU je v čele závodu s odvážným plánem stát se do roku 2050 prvním „uhlíkově neutrálním“ kontinentem na světě a do roku 2030 snížit emise CO2 nejméně o 55%. Ve videu níže se podívejte na projev předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyenová.

 

V příspěvku na svém blogu v srpnu 2020 napsal samozvaný globální vakcínový car Bill Gates o nadcházející krizi klimatu:

Jak hrozná je tato pandemie, změna klimatu může být horší. Relativně malý pokles emisí v letošním roce objasňuje jednu věc. Nemůžeme se dostat k nulovým emisím jednoduše – nebo dokonce většinou – jenom tím, že budeme létat a jezdit méně.

Díky virtuálnímu monopolu v médiích hlavního proudu i v sociálních médiích dokázala lobby Globálního oteplování vést většinu světa k předpokladu, že nejlepší pro lidstvo je eliminovat uhlovodíky včetně ropy, zemního plynu, uhlí a a dokonce i „bezuhlíkovou“ jadernou elektřinu do roku 2050, že bychom se snad mohli vyhnout nárůstu průměrné světové teploty o 1,5 až 2 stupně Celsia. S tím je jen jeden problém. Je to krytí kriminální postranní agendy.

Počátky globálního oteplování

Mnoho lidí zapomnělo na původní vědeckou práci předloženou k ospravedlnění radikálního posunu v našich zdrojích energie. Nebyla to „změna podnebí“. Podnebí Země se neustále mění v korelaci se změnami v emisích slunečních erupcí nebo cyklech slunečních skvrn, které ovlivňují klima Země.

Na přelomu tisíciletí, kdy již nebyl patrný předchozí oteplovací cyklus vedený solární energií, Al Gore a další posunuli příběh v jazykové lince z „Globálního oteplování“ na „Klimatickou změnu„. Nyní je příběh o strachu natolik absurdní, že se s každou povětrnostní událostí zachází jako s „klimatickou krizí“. Každý hurikán nebo zimní bouře je považována za důkaz toho, že klimatičtí bohové nás trestají za hříšné emise CO2, které vypouštíme do atmosféry.

Celým důvodem přechodu na alternativní zdroje energie, jako je sluneční nebo větrná energie, a opuštění zdrojů uhlíkové energie, je jejich tvrzení, že CO2 je skleníkový plyn, který nějakým způsobem stoupá do atmosféry, kde vytváří pokrývku, která údajně ohřívá Zemi dole – Globální oteplování. Emise skleníkových plynů podle americké agentury pro ochranu životního prostředí pocházejí převážně z CO2. Proto se zaměřujeme na „uhlíkové stopy“.

Téměř nikde se nepíše a neříká, že CO2 nemůže stoupat do atmosféry z výfukových plynů automobilů nebo uhelných elektráren nebo z jiného umělého původu . Oxid uhličitý není uhlík ani saze. Je to neviditelný plyn bez zápachu nezbytný pro rostlinnou fotosyntézu a všechny formy života na Zemi, včetně nás. CO2 má molekulovou hmotnost něco málo přes 44, zatímco vzduch (hlavně kyslík a dusík) má molekulovou hmotnost pouze 29.

Měrná hmotnost CO2 je přibližně 1,5krát větší než vzduch. To naznačuje, že výfukové plyny CO2 z vozidel nebo elektráren nevystoupí do atmosféry nějakých 12 km a více nad zemi, aby vytvořily obávaný skleníkový efekt.

Maurice Strong

Abychom ocenili, jaké trestné činy se dnes odehrávají kolem Gatesa, Schwaba a zastánců údajné „udržitelné“ světové ekonomiky, musíme se vrátit do roku 1968, kdy David Rockefeller s přátelí vytvořili hnutí kolem myšlenky, že lidská spotřeba a populační růst jsou hlavním světovým problémem. Rockefeller, jehož bohatství bylo založeno na ropě, vytvořil ve vile Rockefeller v italském Bellagio neo-malthuský Římský klub. Jejich prvním projektem bylo v roce 1972 financování studii na MIT nazvané Limits to Growth, (Meze růstu) .

Klíčovým organizátorem Rockefellerovy agendy „nulového růstu“ na začátku 70. let byl jeho dlouholetý přítel, kanadský naftař jménem Maurice Strong, rovněž člen Římského klubu. V roce 1971 byl Strong jmenován podtajemníkem OSN a generálním tajemníkem konference Stockholmského „Dne Země“ v červnu 1972. Byl také členem správní rady Rockefellerovy nadace.

Maurice Strong byl klíčovým prvním propagátorem vědecky nepodložené teorie, že emise způsobené člověkem z dopravních vozidel, uhelných elektráren a zemědělství způsobují dramatický a zrychlující se nárůst globální teploty, který ohrožuje civilizaci, tzv. Globální oteplování. Vynalezl pružný termín „udržitelný rozvoj„.

Jako předseda Stockholmské konference OSN ke „Dni Země“ v roce 1972, prosazoval Strong snižování počtu obyvatel a snižování životní úrovně po celém světě, aby „zachránil životní prostředí„. O několik let později stejný Strong uvedl:

Je to jen jediná naděje pro naši planetu, když hrozí, že se industrializované civilizace zhroutí. Není naší odpovědností toho dosáhnout?

Tato agenda je dnes známá jako Velký reset nebo Agenda OSN 2030. Strong pokračoval ve vytvoření Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), politického orgánu, který prosazuje neprokázané tvrzení, že emise CO2 způsobené člověkem se chystají přivést náš svět do nevratné ekologické katastrofy.

Spoluzakladatel Římského klubu Dr. Alexander King, o několik let později připustil zásadní podvod jejich environmentální agendy ve své knize První globální revoluce, kde kromě jiného píše:

Při hledání nového nepřítele, který by nás spojil, jsme si uvědomili, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobné příležitosti, by šlo eliminovat. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidským zásahem a lze je překonat pouze změnou postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tedy samotné lidstvo.

King připustil, že „hrozba globálního oteplování“ byla pouze trikem ospravedlňujícím útok na „samotné lidstvo“. Toto se nyní zavádí jako Great Reset a Net Zero Carbon, (Nulový obsah uhlíku).

Katastrofa alternativní energie

V roce 2011 Angela Merkelová a německá vláda na základě doporučení Joachima Schnellnhubera z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima (PIK), v rámci vládní strategie z roku 2001 s názvem Energiewende nebo Energy Turn, rozhodly o úplném zákazu jaderné elektřiny do roku 2022 a tuto nahradit na bázi solární a větrné energie a dalších „obnovitelných zdrojů“. Cílem bylo, aby se Německo stalo prvním průmyslovým státem, který bude „uhlíkově neutrální“.

Tato strategie se stala ekonomickou katastrofou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu z nejstabilnějších levných a spolehlivých sítí na výrobu elektrické energie v průmyslovém světě, stalo se dnes Německo nejdražším elektrickým generátorem na světě. Podle německé asociace energetického průmyslu BDEW, bude Německo čelit výpadkům elektřiny nejpozději do roku 2023, kdy se uzavře poslední jaderná elektrárna.

Uhlí, největší zdroj elektrické energie, je zároveň postupně vyřazováno, aby se dosáhlo čisté nuly uhlíku. Tradiční energeticky náročná průmyslová odvětví, jako je výroba oceli, výroba skla, výroba základních chemikálií, výroba papíru a cementu, čelí rostoucím nákladům a odstávkám nebo offshoringu a ztrátě milionů kvalifikovaných pracovních míst. Energeticky neúčinná větrná a solární energie dnes stojí přibližně 7 až 9krát více než plyn.

Německo má ve srovnání s tropickými zeměmi málo slunce, takže vítr je považován za hlavní zdroj zelené energie. K výrobě solárních nebo větrných farem je zapotřebí obrovské množství betonu a hliníku. K výrobě potřebuje levnou energii – plyn, uhlí nebo jadernou energii. Jakmile bude toto ukončeno, náklady se stanou neúnosnými, a to i bez dalších „uhlíkových daní“.

Německo má již nyní asi 30 000 větrných turbín, více než kdekoli jinde v EU. Gigantické větrné turbíny mají vážné problémy s hlukem nebo infrazvukem pro obyvatele v blízkosti obrovských staveb a počasí a poškození ptáků. Odhaduje se, že do roku 2025 bude nutné vyměnit 25% stávajících německých větrných mlýnů a likvidace odpadu je obrovským problémem. Společnosti jsou žalovány, protože si občané uvědomují, o jakou katastrofu se jedná. K dosažení cílů do roku 2030 Deutsche Bank nedávno připustila, že stát bude muset vytvořit ekologickou diktaturu.

Výsledkem současného tlaku na ukončení dopravy fosilními palivy do roku 2035 ve prospěch elektrických vozidel je samozřejmě zničení největšího a nejziskovějšího německého průmyslu, automobilového sektoru, a zrušení milionů pracovních míst. Ale když vezmeme v úvahu „uhlíkové stopy“ při těžbě lithia a výrobě lithium-iontových baterií, výjde nám celková „uhlíková stopa“ několikanásobně větší, než stávající provoz s využitím fosilních paliv.

Nemluvě o množství potřebné elektrické energie pro zemi s „nulovým obsahem uhlíku“ do roku 2050. Vybudování infrastruktury s miliony nabíjecích stanic a jejich provoz bude znamenat obrovskou spotřebu síťové elektřiny se spolehlivým výkonem. EU a Německo již nyní nastupují k zavádění „uhlíkových daní“, údajně k financování přechodu na „nulový uhlík“. Díky těmto daním dojde k dalšímu nárůstu cen elektrické energie, což zajistí rychlejší kolaps německého průmyslu.

Vylidňování

Podle těch, kdo prosazují agendu s nulovým obsahem uhlíku, bude to přesně to, co si přejí. Deindustrializace nejpokročilejších ekonomik, desetiletí trvající vykalkulovaná strategie, jak řekl Maurice Strong, s cílem způsobit kolaps průmyslových civilizací.

Chcete-li obrátit současnou světovou průmyslovou ekonomiku zpět na dystopii spalující větrný mlýn, kde se výpadky stávají normou jako nyní v Kalifornii, je nezbytnou součástí transformace Great Reset v rámci Agendy 2030. Globální pakt OSN pro udržitelnost.

Poradce Merkelové pro klima, Joachim Schnellnhuber, v roce 2015 zaslal papeži Františkovi encyklický dopis „Laudato Si“, v kterém představil radikální zelenou agendu a byl papežem jmenován do Papežské akademie věd. V rozhovoru z roku 2015 Schnellnhuber prohlásil, že „věda“ nyní určila, že maximální únosnost „udržitelné“ lidské populace bude přibližně o šest miliard lidí méně.

Řečeno velmi cynickým způsobem, je to triumf pro vědu, protože jsme konečně něco stabilizovali – jmenovitě odhady únosnosti planety, konkrétně pod 1 miliardu lidí.

K tomu je třeba demontovat industrializovaný svět. Christiana Figueresová, přispěvatelka agendy Světového ekonomického fóra a bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, na tiskové konferenci v Bruselu v únoru 2015 odhalila skutečný cíl klimatické agendy OSN, kde uvedla: „Je to poprvé v historii lidstva, kdy si klademe úkol záměrně změnit model ekonomického rozvoje, který vládl od průmyslové revoluce.

Její vyjádření z roku 2015 nově použil francouzský prezident Macron na „Davosově agendě“ Světového ekonomického fóra z ledna 2021, kde tvrdil, že „za současných okolností již kapitalistický model a otevřená ekonomika nejsou proveditelné“. Macron, bývalý bankéř Rothschildů, tvrdil, že „jediným způsobem, jak se z této epidemie dostat, je vytvořit ekonomiku, která bude více zaměřena na odstranění rozdílu mezi bohatými a chudými„.

Merkelová, Macron, Gates, Schwab a jejich další přátelé tak učiní snížením životní úrovně v Evropě na úroveň Etiopie nebo Súdánu. Toto je jejich dystopie s nulovým obsahem uhlíku. Důsledné omezení letecké dopravy, cestování autem, pohybu lidí, zavření „znečišťujícího“ průmyslu, a to vše ke snížení CO2. Je zajímavé, jak pohodlně a úspěšně pandemie coronaviru připravila půdu pro Great Reset a OSN Agendu 2030 – Net Zero Carbon!

V následném videu se podívejte, jak coronová krize jenž s sebou přinesla spoustu drakonických opatření, vytvořila podmínky pro úspěšný nástup 4. průmyslové revoluce v rámci Schwabova mokrého snu Great Reset.

 

****

F. William Engdahl je konzultant a lektor strategického rizika, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky.

Originál článku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ
Úvodní obráze od NEO

2 KOMENTÁŘE

 1. Pani ucitelka se pta v 5. tride zakladni skoly: Pepicku, za poslednich 200 let se zvysil obsah CO2 v atmosfere o 0.01% z 0.03% na 0.04%. Planeta Venuse ma (skoro) 100% CO2 a teplota povrchu je kolem 450°C, jaka teplota pripada na 1°? Pancelko,. to je 4.5°C deleno 100, rovna se 4.5°C.
  Vyborne Pepicku, pisi ti za 1.
  Pani ucitelka se pta dale: Marenko, na Zemi je v atmosfere 0.04% CO2. Kdyz se zvysi obsah CO2 o 0.01% na 0.05 % o kolik se zvysi teplota na Zemi? Marenka: Pancelko, to je 4.5 deleno 100, teplota by se zvysila o 0.045°C (za dalsich 200 let).
  Vyborne Marenko, dostanes jednicku.
  Dale se pani ucielka pta Jenicka: Jenicku, sopky emituji 20-krat vice CO2 nez lidstvo. Jake otepleni zpusobilo lidstvo za poslednch 200 let? Pancelko, to je 0.045 deleno 20, lidstvo ma na svedomi otepleni za 200 let o 0.00225 °C
  Prima Jenicku, hodnotim te jednickou.
  Dalsi otazka zakovi Karlickovi: Karlicku, kdyby priroda neemitovala zadny CO2, jak dlouho by trvalo, aby teplota na Zemi stoupla o 2.5°C? karlicek premysli a rekne. Pancelko, to je lehke spocitat, musim 2.5 vydelit 0.00225 a potom znasobit s 200 , takze zaokrouhleno to bude trvat 222000 let. Ale lide nesmi produkovat vice CO2 nez produkuji dnes. Je treba prirodu poradne zdanit aby neprodukovala CO2.
  Vyborne Karlicku, to byla tezka otazka mas 1+.
  Lehrerin vyborne Karlicku to byla tezka otazka a vypocet. Ale tvuj napad zdanit prirodu je pod politickym uhlem skvely, davam ti 1+. Napis dopis Papezovi aby dal panu Bohu ucet.
  Ucitelka pozoruje, ze si v zadni lavici hraje Angela s mobilem a nesleduje vyucovani. Pta se Angelo, jakou zmenu teploty Zeme zavini lidstvo za 20 let?
  Pancelko, je to 2.5°C. Ucitelka: Angelo, to je spatne, Karlicek prave spocital, ze to bude trvat 222000 let. Jak jsi to spocitala? Angela: to jsem nespocitala to rekla ale svedska Greta. A ta tom musi vedet! Ta vi vsechno, ona umi dokonce CO2 videt. A chodi za skolu, pitome pocty nepotrebuje. Podobne jako Pippi Langstrumpf, ta taky vedela ze 2 krat tri je devet a navic to byla nejsilnejsi divka na svete a zvedla i kone bez navstevy debilni skoly.
  Ucitelka matematiky rika:Angelo, ty musis zvyseni za 200 let, 0.00225°C, co spocital Jenicek, vydelit 20 a dostanes, ze 20 let se zvysi teplota Zeme o 0.000114°.
  To neni mozne, rika Angela, svedska Greta rekla, ze za 12 let teplota Zeme dusledkem emisi CO2 stoupne o 2.5°C, ledovce roztaji a lidstvo vymre.
  Lehrerin: pisi ti znamku 5.
  Co chces Angelo delat az vyrostes? Angela: Budu politickou, tam nepotrebuji nejakou idiotskou matematiku. Staci 100-krat opakovat nejakou blbost a ta je potom vzdy pravdou. To rekl jiz Göbbels pred 80-ti lety!!
  Prosim at mi nekdo vysvetlil, proc to tolik vjedcu nemohou spocitat kdyz to umi spocitat deti z 5-.te tridy? U Grety bych to omluvil, chodi za skolu a neumi proto pocitat. Asi ale ti „fsichni vjedci“ maji novou a moderni inkluzni skolu.
  ( Kdo to chce spocitat presneji, Venuse je blize Slunci, ma jen 98% CO2 ale ma jine abledo nez Zeme, takze se ten vliv zareni zhruba vyrovna, ale i jinak je vypocet pancelky priblizny, Zeme by nikdy nedosahla teploty 450°C, je dale od Slunce a abledo Zeme by se zmenilo, a zavislost teploty od obsahu CO2 taky neni proto linearni funkce, takze vypocet Jenicka je jeste vysoky.)
  FACIT: EMISE CO2, KTERE ZPUSOBUJE LIDSTVO NEMA MERITELNY
  VLIV NA ZMENU KLIMATU NA ZEMI. (I deti to umi spocitat)

  V atmosfere je 0.04% CO2, male mnozstvi. Za poslednich 200 let se mel obsah CO2 zvysit o 0.01 az 0.015% z ca. 0.03% na 0.04%. Kdyby se po kazdem zvyseni CO2 o 0.01% (priblizne zvyseni za poslednich 100 az 200 let, nevim jak presne udaje jsou, ale neni to dulezite) mela zvysit teplota povrchu zeme o 2.5°C, byla by teplota Zeme pri 100% CO2 ( predpokladaje linearni zavislost) 2.5*100/0.01=25000°C. A teplota povrchu Slunce je „jen“ kolem 6000°C (a to by se mela teplota Zeme zmenit o 2.5°C uz za 12 let). Takze z toho vyplyva, ze cele vyplody nejake posahane svedske Grety jsou jen totalni hovadina. Za predpokladu Grety by mela Zeme 25000°C a musela by zarit vice nez Slunce, pricemz musi byt kazdemu jasne , ze zdroj o 6000°C nemuze zahrat primym zarenim nejaky objekt na 25000°C.
  Jen nerozumim tomu, ze pri tak jednoduche zavislosti je mozne zblbnout tolik lidi i „vjedcu“, nebo to jsou jen sarlatani?

 2. Oprava:
  Pani ucitelka se pta v 5. tride zakladni skoly: Pepicku, za poslednich 200 let se zvysil obsah CO2 v atmosfere o 0.01% z 0.03% na 0.04%. Planeta Venuse ma (skoro) 100% CO2 a teplota povrchu je kolem 450°C, jaka teplota pripada na 1% CO2? Pancelko,. to je 4.5°C deleno 100, rovna se 4.5°C.

Comments are closed.