Válka na Ukrajině – pochopení a odpor vůči hlubším záměrům globální elity

Poznámka Admina k úvodu: Tento článek se možná nebude líbit mnoha lidem, zejména těm, kteří zcela nekriticky adorují prezidenta RF Vladimír Putina. Autor, i když ne zcela otevřeně říká, že válka RF-UA, byla předem naplánována WEF v rámci Velkého Resetu, jako pokračování Covid 19, ke snížení populace lidstva na světě. Článek jsem zařadil do rubriky „Konspirace“ a teprve čas nám ukáže, zda se vše změní na tvrdou realitu.

Autor: Robert J. Burrowes, 29.04.2022

V televizním projevu 24. února 2022 oznámil ruský prezident Vladimir Putin své rozhodnutí nařídit ruským vojenským silám invazi na Ukrajinu, kterou označil za „speciální vojenskou operaci“ na obranu nedávno vyhlášených samozvaných republik Doněck a Luhansk a „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“. Na projev Putina se můžete podívat ve videu níže. Video v rozsahu 25 minut jsem upravil do českého dabingu.

 

Od začátku invaze se k ní objevilo obrovské množství komentářů od obrovského množství autorů s pozoruhodně různorodými pohledy. Kromě toho jsou kaskádovité dopady války spolu se změnami, které byly urychleny na různých úrovních, již dalekosáhlé a budou pro lidstvo jako celek stále ničivější.

V tomto článku se zaměřím na některé nejasnější aspekty hlubší agendy, která vede k tomu, že se tento konflikt projevuje tak, jak se projevuje. Odráží to můj vlastní dlouhodobý zájem o pochopení toho, jak se moc elit ve světě projevuje.

Jak jsem již vysvětlil dříve, od úsvitu lidské civilizace před pěti tisíci lety vedou „obyčejní“ lidé neustálý boj proti elitám, ať už místním, imperiálním, náboženským, ekonomickým, národním nebo nyní globálním. Viz „Proč aktivisté selhávají„. Ať už je však kontext jakýkoli, záměr elit je vždy stejný: vyvraždit nežádoucí populaci a/nebo ovládnout životy všech ostatních tím, že je připraví o spravedlivý podíl na politických, ekonomických, sociálních a ekologických zdrojích.

Zhruba od roku 1500 před naším letopočtem se intenzita tohoto konfliktu značně prohloubila, přičemž elity hodlaly vyvraždit podstatnou část lidské populace a zotročit ty, kteří zůstali naživu. Děje se tak prostřednictvím imperiálních výbojů, které urychlují genocidní kampaně proti původnímu obyvatelstvu, válek, kontroly nad zásobami potravin a dalších zdrojů s cílem vyvolat masové hladovění, lékařských technologií, zavádění smrtících technologií, zejména nyní včetně 5G, a nejnověji programu injekční aplikace, údajně na ochranu proti „viru“.

Jak globální elita využívá eugeniku a transhumanismus k utváření budoucnosti“.

Záměr elity se v podstatě nikdy nezměnil. Zopakujme si to: Ať už se elita v určitém kontextu řídila jakoukoli ideologií, obvykle chtěla podstatnou část místní lidské populace vyvraždit a většinu těch, kteří zůstali naživu, zotročit v té či oné formě, přičemž donekonečna využívala planetární zdroje pro potřeby elity.

Jediný rozdíl mezi dřívějšími epochami a současností je ten, že útok na lidstvo je nyní skutečně globální a nachází se ve své závěrečné fázi.

Bohužel i tento útok se odehrává před očima, přičemž většina obyvatelstva si vůbec neuvědomuje, co se děje, a ti, kteří jsou alespoň znepokojeni a nějakým způsobem se brání, se zaměřují na nepodstatné problémy, které odvádějí pozornost vyprávěním o „viru„/“vakcíně“ a výstřelcích politiků.

To znamená, že program elity „zabít a ovládat„, který je realizován prostřednictvím „Velkého resetu“ Světového ekonomického fóra, probíhá s minimálním odporem. A ti, kteří nebudou zabiti různými opatřeními používanými k depopulaci lidstva, budou zotročeni v technologickém vězení, z něhož nebude úniku. Koneckonců naprosto minimálními požadavky pro účinný odpor jsou život, mysl se svobodnou vůlí a jídlo, nic z toho už nelze považovat za samozřejmost.

Jak do toho všeho zapadá válka na Ukrajině?

Inu, za cenu bezprostředních a velkých osobních ztrát vojáků a civilistů, kteří jou zabíjení nebo jinak nepříznivě ovlivněni bojem, je válka používána jako kouřová clona k zastření vysoce organizovaného sledu událostí, které urychlují program globální elity zabíjet a ovládat, stejně jako to udělal narativ Covid-19. Válka se tak stává jen zástěrkou, která má za cíl zastřít vysoce organizovaný sled událostí.

S využitím dvou bohatých členů Světového ekonomického fóraRuského prezidenta Vladimira Putina, a Prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského (viz Co odhalily Pandora Papers o Zelenského offshorových účtech a financování ze strany ukrajinské kleptokracie) – podporovaných podpůrným týmem klíčových elitních agentů a nevědomých kompliců napříč institucemi, jako je NATO, Evropská unie, vlády USA a dalších zemí, korporátní média a další, zuří vojenský konflikt na očích veřejnosti, s velkým množstvím debat o různých opatřeních, která jsou v rámci tohoto konfliktu prováděna – jako jsou sankce mnoha zemí vůči Rusku – zatímco několik životně důležitých výsledků je z obecného pohledu zastřeno nebo přijato jako „nešťastné“ důsledky války, nikoliv jako plánovaná opatření elity, která nás mají všechny zabít nebo ovládnout.

Jaké jsou to výsledky?

Zatímco tato válka zuří a vyvolává obrovské emoce mezi těmi, kteří jsou na straně Ruska nebo Ukrajiny – a jsou tedy, velmi zjednodušeně řečeno, rozhořčeni buď urychleným vnikáním NATO a vojenským posilováním v posledních desetiletích, nebo Putinovouneoprávněnouagresí – zde je krátký, částečný seznam rychle se zrychlujících klíčových důsledků, které jsou komplimentem této války a které vás v nejbližší době přiblíží smrti nebo technologickému otroctví, ať už žijete kdekoli na světě.

1) Válka by se náhodou (vzhledem k tomu, že ostatní klíčoví představitelé elit dobře vědí, co se děje, a pravděpodobně ji nebudou úmyslně urychlovat) mohla „stát jadernou“ a vyhubit obrovskou část lidstva a v závislosti na její závažnosti vyhladovět většinu nebo dokonce všechny, kteří zůstali naživu. Ale za předpokladu, že se tomuto výsledku vyhneme, existuje spousta dalších nepříjemných možností, o kterých je třeba uvažovat.

2) Rusko a Ukrajina dodávají 30 % světové produkce pšenice a významný podíl dalších obilovin, slunečnicového oleje, hnojiv, ropy a plynu a strategických nerostů (např. palladia a platiny) a dalších produktů. Válka, stejně jako sankce uvalené na Rusko mnoha zeměmi, zhoršily již tak vážně narušené dodavatelské řetězce těchto produktů, které buď nelze získat alternativně, nebo ne tak levně. A dříve vzniklé zhroucení dodavatelských řetězců ve všech odvětvích, které způsobilo nedostatek potravin (a dalších produktů), nárůst cen a energetické krize po celém světě, nelze obnovit v žádném krátkém časovém horizontu. Kvůli těmto kolapsům dodavatelského řetězce zemřou miliony lidí hlady.

Podle jedné z nedávných zpráv: „Domníváme se, že stojíme na počátku celosvětového hladomoru historických rozměrů. Viz „Farmáři na pokraji„.

Zopakujme: „Jsme na počátku celosvětového hladomoru historických rozměrů“.

A promyšlená zpráva Rileyho Waggamana obsahuje tento komentář Anatolije Nesmijana: Proto je „speciální operace“ na pozadí blížících se kataklyzmat bezvýznamnou epizodou….. Skutečnost, že Ukrajina a Rusko byly použity jako nástroj, nevypovídá ani tak o mysli Západu, ale o neproniknutelné hlouposti přímých účastníků současného soupeření. Viz Globální potravinová krize.

Pokud chcete pozorně sledovat ničení zásob potravin, které nyní dramaticky urychluje válka na Ukrajině, sledujte každodenní aktualizace, které sdílí Ice Age Farmer na různých kanálech.

3) Počet úmrtí na injekční léčbu stále rychle stoupá, a to navzdory společnému úsilí elitních činitelů, jako je Světová zdravotnická organizace, politiků, oficiálních zdravotnických systémů, farmaceutického průmyslu a korporátních a vládních médií tato úmrtí před veřejností utajit. Jen dva nedávné pokusy o sestavení seznamu zpráv viz „Kolik lidí zabíjejí vakcíny?“ a „COVID-19 Vaccine Massacre: „Vakcíny COVID zvýšily počet mrtvic o 68 000 %, počet srdečních onemocnění o 44 000 %, počet úmrtí o 6 800 % oproti vakcínám bez COVID“. (Poznámka Admina: Ta čísla procent nárůstu vypadají jaako fake, takže se podívejme, jak k tomu autor dospěl. Z tabulky co je na stránce pod odkazem vezměne údaj, např. počet mrtvých následkem očkování za posledních 30 let, (360 měsíců) a vydělíte 360. Dostanete měsíční průměr. Vezměte další údaj počet úmrtí následkem očkování proti Covid 19 za posledních 15 měsíců, podělíte 15 a dostanete měsíční průměr. Ve výsledku máte základ pro porovnání v procentech.)

Mnozí významní odborníci, kteří jsou korporátními médii silně potlačováni, samozřejmě již dávno varovali, že tyto „smrtící výstřely“ „zdecimují lidstvo“. Malou ukázku najdete v článcích „Pravda o vakcíně Covid-19“ nebo „Poslední varování lidstvu„, J. Accuse! Vakcíny na bázi genů zabíjejí lidi. „Vlády po celém světě lžou vám, lidem, obyvatelstvu, kterému údajně slouží“ , „ Vakcínami COVIDu k „decimaci světové populace,“ varuje Dr. Bhakdi  a  „BREAKING – Více než 150 000 lidí včetně 600 dětí zemřelo v důsledku onemocnění Covid-19 Vakcíny v USA‘„.

Rychlá kontrola však ukazuje, že ruská i ukrajinská vláda se nadšeně podílely na celém podvodu s „virem“/“vakcínou“ Covid-19 a zavedly známou škálu opatření – povinné očkování, QR kódy… – zavedených jinde, aby naplnily program elity zabíjet a ovládat.

Patří sem i účast elitního Ruska v Globální radě pro monitorování připravenosti (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB), která, jak poznamenal Robert F. Kennedy Jr. ve své nedávné knize The Real Anthony Fauci, je

skutečný autoritativní kolektiv pro zavádění pravidel během… pandemie. Účelem tohoto takzvaného „nezávislého“ monitorovacího a odpovědného orgánu bylo potvrdit zavedení kontroly policejního státu ze strany globálních a místních politických vůdců a technokratů…: potlačení odporu, bezohledná cenzura nesouhlasu, izolace zdravých, zhroucení ekonomik a nucení k očkování během předpokládané celosvětové zdravotní krize.

Viz „Věřím, že čelíme zlu, které nemá v dějinách lidstva obdoby“ a „Sputnik V je podvod: Sociálně-ekonomický experiment na ruském obyvatelstvu„.

Stejně je tomu i na Ukrajině, kde vláda používá donucovací prostředky, aby svým občanům vnutila očkování, a to navzdory neobvykle vysokému povědomí o nebezpečnosti vakcín – což vede ke značnému odporu – mezi obyvatelstvem. Viz „V době nárůstu COVID vyšli do ukrajinských ulic protestující proti povinnému očkování„.

Sledujete stále se prodlužující seznam těch, kteří jsou zraněni nebo zabiti injekcí, jež se odehrává v pozadí této války?

4) Zavádění 5G, které je nezbytné pro vytvoření sítě dohledu a kontroly elit, nabírá na obrátkách pod záminkou „viru„/“vakcíny“ a nyní i války mezi Ruskem a Ukrajinou. Elektromagnetické záření samozřejmě také zabije obrovské množství lidí, a to jak přímo, tak prostřednictvím decimování hmyzí populace (čímž se dále sníží celosvětové zásoby potravin), a síť dohledu a kontroly, kterou umožní, vás uvězní ve vašem domě a nejbližším okolí, přičemž jakýkoli náznak lidské svobody a lidských práv upadne v zapomnění. Viz „Cesta do pekla: Technologický převrat globální elity proti lidstvu“ a „Smrtící duha: Bude 5G znamenat zánik veškerého života na Zemi?„.

5) A pokud jste neignorovali „Velký reset“ Světového ekonomického fóra, dobře víte, že globální elita plánuje transformovat 200 oblastí lidského života pomocí technologií spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí a transhumanismem (včetně 5G a 6G, vojenských zbraní, umělé inteligence [AI], velkých dat, nanotechnologií a biotechnologií, robotiky, internetu věcí [IoT] a kvantové výpočetní techniky). Tyto technologie rozvrátí lidskou identitu, lidskou svobodu, lidskou důstojnost, lidskou vůli a lidské soukromí a zredukují ty, kteří zůstanou naživu, na transhumánní otroctví, v němž budete mít digitalizovanou osobní identitu. Tato digitalizovaná identita bude propojena s vašimi bankovními, zdravotními, právními a dalšími záznamy, aby bylo možné stanovit vaše osobní „sociální kreditní skóre“, které se podobně jako v Číně používá k určení toho, co můžete a nemůžete dělat, zatímco žijete ve svém „chytrém městě“ a jíte látky podobné jídlu syntetizované z odpadků a hmyzu. Viz „Velký reset„, nebo pro silné žaludky ZDE

Na Ukrajině vláda jednoduše využívá válku k rychlému rozšíření toho, co již bylo „jedním z nejrozsáhlejších státem spravovaných digitálních identifikačních systémů na světě“, čímž se země stala „světovým lídrem“ v některých aspektech digitalizace prostřednictvím své aplikace Diia, se vším, co to předznamenává pro lidskou budoucnost. Viz „Jak ukrajinská vláda mění digitální identifikační systém na válečný nástroj„. Po skončení války z toho samozřejmě nebude možné vycouvat.

Stejně odhodlaně se k programu digitalizace staví i Rusko, když hraje klíčovou roli i při vývoji elitou ovládaného bankovního systému doplněného o digitalizované měny, který nahradí současný model. Pořádá každoroční simulace Cyber Polygon. Viz „Převzetí kontroly zničením hotovosti: Pozor na Kyberpolygon jako součást elitního převratu„.

Pokud vám to všechno zní absurdně, zde jsou dva další geopolitičtí analytici, kteří na základě vlastních analýz nabízejí podobný závěr: „Ukrajinská krize“ a „Ukrajina-Rusko„, kde se píše: „Rusko-Ukrajina: Proxy-válka, pokrok v agendě velkého resetu?„. (na TOP-CZ)

Co s válkou naUkrajině?

Stejně jako mnoho dalších lidí mám i já obavy z války. Tím, že upozorňuji na hlubší program elit, který rychle uvězňuje lidstvo v noční můře budoucnosti, nenaznačuji, že na válce nezáleží.

Z dlouholeté zkušenosti však také vím, že protiválečné hnutí stále postrádá schopnost jednat tak, aby válce zabránilo nebo ji zastavilo, protože mu k tomu chybí analýza, strategická orientace, vytrvalost a odvaha. Přál bych si, aby tomu bylo jinak.

Přesto, pokud se chcete podílet na strategii ukončení této války, zejména vzhledem k možnosti, že by se mohla změnit v dlouhodobější povstání – viz „Ukrajina a nová Al-Káida“ – můžete si přečíst, jak to udělat, zde: Nenásilná strategie obrany osvobození.

A pokud se chcete podílet na strategii ukončení všech válek, můžete si přečíst, jak na to, zde: Strategie nenásilné kampaně.

Když už jsem to uvedl, dovolte mi zdůraznit, že mezi klíčové aspekty těchto strategií patří nutnost uvědomit si, že násilí je hluboce zabudováno do lidské společnosti modelem výchovy, který je v podstatě založen na vyžadování poslušnosti od dítěte, nikoli na výchově jeho vlastní vůle. Viz „Proč násilí? a “ Psychologie strachu: Principy a praxe“ ( Bázlivost a strach: knihy o strachu a strachu v psychologii a psychologii).

A to vytváří společnost, v níž je mnoho lidí ovlivněno tak negativně, že se stávají skutečně šílenými. Někteří z těchto lidí se bohužel dostanou do situace, kdy nad sebou budou mít mimořádnou kontrolu. Viz „Globální elita je šílená„. Proto pokud chcete v budoucnu omezit násilí a války, zvažte, zda byste neměli učinit ‚Můj slib dětem‚.

 Co to všechno znamená?

Ať už jsou však vaše obavy z války na Ukrajině jakékoli, doporučuji vám, abyste se nenechali odvést od toho, abyste mocensky jednali a porazili hlubší agendu elity. Pokud se necháte strhnout válečnou hysterií a nebudete bránit sebe a ty, které milujete, brzy zjistíte, že vše, co jste v životě znali, vám bylo odebráno, a to bez ohledu na výsledek této války.

Co tedy můžete dělat?

Pokud chcete strategicky vzdorovat elitám, je pro vás nejvhodnější účastnit se kampaně „Jsme lidé, jsme svobodní„.

Nejjednodušší verze této strategie je vysvětlena na jednostránkovém letáku, který uvádí krátkou sérii zásadních nenásilných akcí, které může podniknout každý. Tento leták, který je nyní k dispozici v 15 jazycích (češtině, dánštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, řečtině, hebrejštině, maďarštině, italštině, polštině, rumunštině, ruštině, španělštině a slovenštině) a další se připravují, si můžete stáhnout zde:

we-are-human-700(Pro větší rozlišení klik na obrázek otevře se nová stránka ve formátu PDF)

Závěr

Válka na Ukrajině je tragédií nejen pro ty, kterých se bezprostředně dotýká, ale i pro nás všechny. Zejména pokud nerozpoznáme hrozbu, kterou skrývá, a nebudeme na tuto hlubší hrozbu důrazně reagovat.

Již 5000 let nás elity staví proti sobě – v práci, na bojišti i v životě obecně – tím, že upozorňují na povrchní rozdíly (založené na pohlaví, rase, náboženství, třídě, národnosti….) a zvětšují je, vyhrocují konflikty a přesvědčují nás, že jednají v našem vlastním zájmu, když děláme to, co nám prostřednictvím svých agentů ve vládě, korporátních médiích a jinde říkají, a že lidská solidarita nemá žádnou cenu.

Nuže, jednoho dne, a to již velmi brzy, by bylo dobré, abychom si uvědomili, že nakonec záleží jen na několika věcech: Lidská solidarita je nezbytná, máme-li přežít tuto existenciální krizi, naším skutečným nepřítelem není jeden druhému, ale šílená globální elita, a chceme-li ji porazit, musíme jednat mocně a nenásilně.

Jinak bude lidská budoucnost hodná života velmi krátká.

****

Robert J. Burrowes se celý život zasazuje o pochopení a ukončení lidského násilí. Od roku 1966 provádí rozsáhlý výzkum ve snaze pochopit, proč jsou lidé násilní, a od roku 1981 je nenásilným aktivistou. Je autorem knihy Proč násilí? Jeho webové stránky jsou zde. Často přispívá do časopisu Global Research.

Originál článku a obrázku: Global Research
Přaklad a úprava videa: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2