Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se připravovala od roku 1991

Autor: Prof Rodrigue Tremblay, 12. 03. 2022

„Myslím, že je to začátek nové studené války… Myslím, že Rusové budou postupně reagovat dost negativně a ovlivní to jejich politiku. Myslím si, že je to tragická chyba. Nebyl k tomu vůbec žádný důvod. Nikdo nikoho jiného neohrožoval. Z této expanze by se otcové zakladatelé této země obraceli v hrobě. Přihlásili jsme se k ochraně celé řady zemí, přestože na to nemáme ani prostředky, ani záměr, abychom to nějak seriózně dělali.“ George F. Kennan (1904-2005), americký diplomat a historik, (v rozhovoru s Thomasem L. Friedmanem v New York Times, 2. května 1998, o rozšiřování NATO ze strany USA)

Cílem NATO je udržet Rusy mimo [Evropu], Američany uvnitř a Němce dole.“ Hastings L. Ismay (1887-1965), první generální tajemník NATO (1952-1957).

„Investovali jsme [ministerstvo zahraničí] více než 5 miliard dolarů na pomoc Ukrajině v těchto a dalších cílech, které zajistí bezpečnou, prosperující a demokratickou Ukrajinu.“ Victoria Nulandová (1961- ), náměstkyně ministra zahraničí, v projevu, 13. prosince 2013.

„Severoatlantická aliance se navzdory všem našim protestům a obavám nadále rozšiřuje… Přesto jsme v prosinci 2021 učinili další pokus o dosažení dohody se Spojenými státy a jejich spojenci o zásadách evropské bezpečnosti a nerozšiřování NATO. Naše úsilí bylo marné… Pro Spojené státy a jejich spojence je to politika zadržování Ruska, která přináší zjevné geopolitické dividendy. Pro naši zemi je to otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa.Vladimir Putin – Projev k národu, středa 23. února 2022.

Tragická a nezákonná útočná válka, kterou zahájilo Rusko (146 milionů obyvatel) proti sousední Ukrajině (44 milionů obyvatel) ve čtvrtek. 24. února 2022, vyvolala na Západě mnoho emocí a reakcí, a to z dobrých důvodů.

Většina lidí by si mnohem raději přála, aby se mezinárodní konflikty mezi státy řešily diplomatickou cestou nebo alespoň mírovou arbitráží. Bohužel pro lidstvo tomu tak zatím není. Je nepřípustné, aby ještě dnes zuřily útočné války. Nakonec jsou to obyčejní lidé, zejména chudí a mladí, kteří nakonec platí, často i svými životy, za chyby a selhání takzvaných „vůdců“.

V době, kdy jsou zbraně stále smrtonosnější a ničivější, se zdá, že ve světě již neexistuje žádný důvěryhodný arbitr, který by zabránil vojenským konfliktům. To znamená, že nastává nebezpečná doba.

Na řadu proto přichází několik otázek.

Bude Evropa, která byla v první polovině 20. století velkým bojištěm, v 21. století opět zapletena do vojenských konfliktů? Nezahnaly Spojené státy, které ovládají NATO, expanzi této aliance do východní Evropy a Ruska příliš daleko? Proč se zdá, že mírové instituce, které svět vytvořil po druhé světové válce, vyčpěly natolik, že nejsou schopny zabránit válkám? Je ještě možné tyto instituce reformovat, aby se svět nevrátil k praktikám minulých století?

Vzhledem ke složitosti dnešního světa a rozdílným zájmům by mohlo být užitečné identifikovat hlavní příčiny zhoršení mezinárodního uspořádání za více než poslední čtvrtstoletí, zejména od rozpadu Sovětského svazu, v prosinci 1991.

Existuje zřejmé nebezpečí opakování chyb minulosti při izolaci zemí od mezinárodního života.

Politika oklešťování, spočívající v izolaci, ponižování a vyhrožování cizím zemím, je v mezinárodních vztazích velmi nebezpečným přístupem. Takové politice, kterou po první světové válce (1914-1918) prováděla vůči Německu Francie a další spojenecké mocnosti prostřednictvím uvalení vysokých válečných reparačních plateb na Německo, se připisuje zásluha na vytvoření podmínek, které nakonec vedly ke druhé světové válce (1939-1945).

Dnes svět opět čelí evropské válce mezi Ruskem a Ukrajinou, válce, které se dalo při troše dobré vůle, vedení a prozíravosti předejít. Také taková agresivní válka velmi jasně ilustruje, jak lidstvu hrozí návrat ke geopolitické situaci, která panovala před druhou světovou válkou.

Byla to doba, kdy byla Liga národů paralyzována; podobně jako je tomu dnes u Organizace spojených národů. Byla to také doba, kdy byly velké národy poníženy v důsledku první světové války. Chovaly odpor k vítězným zemím, které v jejich očích sledovaly pouze své úzké zájmy.

Připomeňme si, že Organizace spojených národů vznikla v roce 1945, aby zabránila válkám. V 21. století jsou však útočné války stále s námi. Jen za posledních dvacet let svět zažil dvě velké útočné války, obě podle Charty OSN nezákonné: invazi Spojených států do Iráku 20. března 2003 a invazi Ruska na Ukrajinu 24. února letošního roku.

To může být známkou toho, že politicko-právní systém zavedený v roce 1945 s cílem zabránit válce nefunguje, a to v době, kdy by válka s použitím jaderných zbraní mohla mít v lidských dějinách více než katastrofální následky.

Nebezpečná mentalita, která dnes převládá na ministerstvech zahraničí a obrany USA.

Analytici a rozhodovací orgány na americkém ministerstvu zahraničí a v Pentagonu spoléhají na válečné hry se simulacemi vojenských strategií akce-reakce pomocí počítačů, jako by zahraniční politika byla svého druhu videohrou. To ponechává jen málo prostoru pro racionální myšlení, lidské pocity a představivost.

Spoléhání se na takové „hry“ je velmi nebezpečné, protože takové využití naprogramovaných počítačů může vést k obrovským chybám v reálném životě a protože může způsobit, že se ničivé vojenské boje budou zdát banální a bezvýznamné.

NATO jako náhrada za OSN

Po rozpadu SSSR v roce 1991 viděli někteří takzvaní „plánovači“ v americké vládě příležitost, aby se vláda USA stala jediným arbitrem mezinárodních zahraničních vztahů ve světě po skončení studené války. Na OSN pohlíželi jako na těžkopádný orgán, v němž pět zemí (USA, Rusko, Čína, Velká Británie a Francie) drží vliv nad Radou bezpečnosti OSN s právem veta.

Chtěli se spolehnout na “ obranné“ NATO, vytvořené v roce 1949 k zajištění míru v Evropě, s cílem čelit hrozbě, kterou tehdy představoval Sovětský svaz. Věřilo se, nepochybně oprávněně, že NATO bude příznivěji nakloněno americkým zásahům ve světě než OSN. Na rozdíl od OSN je však NATO válečnou mašinérií, která nemá žádný legitimní mechanismus k nastolení míru.

Přestože v minulosti měla americká vláda při svých zahraničních intervencích, humanitárních i vojenských, často podporu OSN – dobrým příkladem byla korejská válka (1950-1953) -, v roce 1999 se situace změnila. Tehdy pod vedením prezidenta Billa Clintona zahájily ozbrojené síly USA bombardovací kampaň proti Jugoslávii pod vlajkou NATO, ale bez povolení Rady bezpečnosti OSN. Jednalo se o precedens.

Od tohoto pochybného rozhodnutí byly všechny vojenské intervence USA v zahraničí prováděny pod záštitou NATO a nikoliv pod  Chartou OSN. A právě v této situaci se dnes svět nachází.

Proč se okleštěné Rusko nachází v podobné situaci jako poražené Německo ve 30. letech 20. století?

Šok z pádu Sovětského svazu byl pro Rusko tím, čím byl pro Německo šok po porážce v první světové válce. V obou případech se jednalo o velké počty obyvatel vystavených cizímu vměšování, které trvalo několik let. Zájmy těchto dvou zemí byly v novém mezinárodním uspořádání ignorovány.

Pád Sovětského svazu vyvolal dvě zásadní otázky. První z nich je následující: Co se stane s oběma vojenskými obrannými aliancemi, Varšavskou smlouvou z roku 1955 a Severoatlantickou aliancí (NATO) z roku 1949? Obě byly organizacemi vzájemné pomoci, především vojenské, proti sobě v období studené válkyhttps://www.britannica.com/event/Cold-War Druhá otázka: Jak dosáhnout sjednocení Západního Německa a Německé demokratické republiky (NDR)?

Z geopolitického hlediska byly tyto dvě otázky vzájemně propojené, zejména z ruského pohledu. Rusko si uchovává historickou paměť na to, že bylo napadeno dvěma velkými armádami, Francií pod Napoleonovým vedením v roce 1812 a Německem pod Hitlerovým vedením v roce 1941.

Pád Sovětského svazu znamenal aické rozpuštění Varšavské smlouvy. Bude totéž platit i pro NATO? Ne nutně.

Pro americkou vládu bylo NATO skutečně hlavním zdrojem vlivu v západní Evropě. Zadržení Sovětského svazu nebylo jediným cílem při vytváření NATO. Proto vláda George Bushe mladšího a její ministr zahraničí James Baker neměli v úmyslu NATO zrušit.

Na ruské straně panovalo stanovisko, že pokud má NATO nadále existovat, ať už jako obranná nebo útočná vojenská aliance, je nezbytné, aby se zavázalo, že nebude expandovat do východní Evropy a nebude ohrožovat Rusko.

Z odtajněných dokumentů vyplývá, že vláda George Bushe mladšího prostřednictvím svého ministra zahraničí Jamese Bakera a vlády hlavních členských zemí aliance byly ochotny slíbit ruské vládě, že se NATO nebude rozšiřovat do východní Evropy, pokud ruská vláda bude souhlasit se sjednocením obou Německa (1990-1991). Historie zaznamenala barvité vyjádření Jamese Bakera z 9. února 1990, že NATO se nerozšíří „ani o píď na východ“.

Rostoucí vliv neokonzervativců (neocons) v zahraniční politice USA

Americká zahraniční politika se dramaticky změnila v 90. letech 20. století, zejména za vlády demokrata Billa Clintona (1993-2001) a ještě více za vlády republikána George W. Bushe (2001-2009)

Přestože prezident George H. W. Bush odmítal neocony, alespoň ty, kteří působili v americké vládě, jako „blázny ve sklepě„, malé skupině z nich se později podařilo ovládnout americkou zahraniční politiku. Jejich myšlenky se staly základem „Nového amerického impéria„, (což je také název knihy, kterou jsem napsal v roce 2004).

Neokonská hegemonistická mantra byla velmi jednoduchá: Spojené státy by měly využít zániku Sovětského svazu a své bezkonkurenční vojenské síly k nastolení „Pax Americana“ podobného Pax Romana v době Římské říše.

Stručně řečeno, Spojené státy musí využít svého postavení nezpochybnitelné vojenské supervelmoci v unipolárním světě a přijmout velmi intervencionistickou zahraniční politiku, přičemž musí klást důraz na „národní velikost“. A především odmítli jakoukoli politiku přizpůsobení či détente s Ruskem, stejně jako to učinili vůči SSSR.

Vyzbrojeny touto doktrínou se následující americké administrativy, počínaje administrativou Billa Clintona, víceméně řídily jejím diktátem. Zejména se de facto vzdaly OSN jako arbitra světového míru a místo toho se stále více spoléhaly na NATO, aby prosadily Pax Americana.

Převrat, který v roce 2014 svrhl ukrajinskou vládu

Je tu důležitá událost, na kterou nesmíme zapomenout. V roce 2014 došlo na Ukrajině k převratu, který svrhl proruskou vládu prezidenta Viktora Janukovyče, zvoleného o čtyři roky dříve, se silnou podporou ruskojazyčného obyvatelstva ve východní části země.

Z výše uvedeného citátu americké náměstkyně ministra zahraničí pro evropské záležitosti Victorie Nulandové by vyplývalo, že vláda USA vynaložila miliardy dolarů na podporu různých organizací na Ukrajině.

Na podzim roku 2013 začalo v hlavním městě Kyjevě pokojně protestní hnutí nazvané „Majdanská revoluce„. Protesty byly namířeny proti ukrajinské vládě a jejímu odmítnutí podepsat dvoustrannou obchodní dohodu s Evropskou unií. Situace se však vyhrotila, když původně pokojné protesty přešly v únoru 2014 v násilnosti. Poté, přestože byly na květen téhož roku naplánovány volby, ukrajinský parlament bleskově odvolal dosavadního prezidenta a sestavil novou vládu.

Tato epizoda může pomoci pochopit budoucí vývoj událostí na Ukrajině.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je do značné míry reakcí na postupné vojenské obkličování Ruska ze strany NATO.

Od roku 1991 se Rusko staví proti rozšiřování NATO na východ a mnohokrát požadovalo bezpečnostní záruky, že se tak nestane.

Nicméně navzdory slibům vlády George Bushe mladšího a dalších vlád některé následující americké administrativy pokračovaly v rozšiřování NATO na východ.

Například v roce 1999 Clintonova administrativa souhlasila s tím, aby Polsko, Maďarsko a Česká republika vstoupily do NATO. V roce 2002 přijal George W. Bush do NATO dalších sedm východních zemí (Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). V roce 2009 přišla řada na Albánie a Chorvatsko. Nejnověji do NATO vstoupily Černá Hora v roce 2017 a Severní Makedonie v roce 2020.

Situace se ještě zhoršila, když ukrajinský parlament v prosinci 2014 odhlasoval, že se vzdá statusu nezařazené země, což sousední Rusko ostře odsoudilo. Ukrajina – bývalá sovětská republika, která získala nezávislost v roce 1991 – dala jasně najevo, že si přeje vstoupit do NATO. A nedávno, v roce 2021, se Ukrajina stala oficiálním kandidátem na členství v NATO. Zbytek už je historie.

Závěr

V této neklidné době by snad měla zasáhnout vnější a nezávislá morální autorita, aby zabránila pádu světa do propasti vojenských konfliktů. Možná by bylo možné vyzvat buď generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese, nebo papeže Františka, aby posloužili jako smírčí orgán a zastavili probíhající válku mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než ukrajinský lid utrpí nenapravitelné ztráty a než zasáhnou další země a konflikt se změní ve světovou válku.

A poté by se svět měl vrátit k duchu roku 1945 a začít reformovat své mezinárodní instituce tak, aby byly skutečně schopné zabránit ničivým válkám, a to nikoli teoreticky, ale prakticky.

****

Mezinárodní ekonom Dr. Rodrigue Tremblay je autorem knihy o morálce „Kodex globální etiky, deset humanistických zásad“ knihy o geopolitice „Nové americké impérium“ a nedávno vydané knihy ve francouzštině „La régression tranquille du Québec, 1980-2018„. Je držitelem doktorátu v oboru mezinárodních financí na Stanfordově univerzitě. Je výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a úvodního obrázku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2