Válka proti globálnímu zemědělství: Neudržitelná „udržitelná“ agenda OSN 2030

Autor: F. William Engdahl, 01. 12. 2022

V uplynulých týdnech začal koordinovaný útok na naše zemědělství a naší schopnost produkovat potraviny pro lidskou existenci. Nedávné zasedání OSN Agendy 2030Cop27 v Egyptě, zasedání vlád G20 na Bali, Světové ekonomické fórum v Davosu a Bill Gates se na tom podílejí. Obvykle používají dystopické jazykové rámce, aby vytvořili iluzi, že mají dobré úmysly, zatímco ve skutečnosti prosazují agendu, která povede k hladomoru a smrti miliard lidí, pokud bude pokračovat. Řídí ji koalice peněz.

Od G20 přes Cop27 až po WEF

Dne 13. listopadu se skupina G20 – zástupci 20 nejvlivnějších zemí včetně USA, Velké Británie, Evropské unie (i když to není žádný národ), Německa, Itálie, Francie, Japonska, Jižní Koreje a několika rozvojových zemí včetně Číny, Indie, Indonésie a Brazílie – dohodla na závěrečném prohlášení.

Prvním významným bodem je „výzva k urychlené transformaci směrem k udržitelnému a odolnému zemědělství a potravinovým systémům a dodavatelským řetězcům„. Dále „spolupracovat na udržitelné produkci a distribuci potravin, zajistit, aby potravinové systémy lépe přispívaly k adaptaci na změnu klimatu a jejímu zmírňování, a zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, diverzifikovat zdroje potravin…“. Dále vyzvali k „inkluzivnímu, předvídatelnému a nediskriminačnímu zemědělskému obchodu založenému na pravidlech WTO“. Rovněž „jsme odhodláni podporovat zavádění inovativních postupů a technologií, včetně digitálních inovací v zemědělství a potravinových systémech, s cílem zvýšit produktivitu a udržitelnost v souladu s přírodou…“. Pak následuje odhalující prohlášení: „Opakujeme svůj závazek dosáhnout globálně nulových čistých emisí skleníkových plynů/uhlíkové neutrality do poloviny století nebo přibližně v polovině století.“ [1]

Udržitelné zemědělství“ s „nulovými čistými emisemi skleníkových plynů“ je orwellovský dvojsmysl. Pro člověka, který se nezabývá lingvistikou OSN, znějí tato slova příliš dobře. To, co se ve skutečnosti prosazuje, je nejradikálnější destrukce farmaření a zemědělství na celém světě pod názvem „udržitelné zemědělství“.

Po konferenci G20 na Bali následovalo o pouhých několik dní výroční zasedání klimatického summitu OSN COP27 Green Agenda v Egyptě. Tam účastníci z většiny zemí OSN spolu s nevládními organizacemi, jako je Greenpeace a stovky dalších zelených nevládních organizací, vypracovali druhou výzvu. COP27 zahájila něco, čemu říkají objevně FAST – novou iniciativu OSN Potraviny a zemědělství pro udržitelnou transformaci (FAST). Fast, jako „zdržet se jídla…“. Podle časopisu Forbes bude FAST podporovat „posun k udržitelnému, klimaticky odolnému a zdravému stravování, pomohla by snížit náklady na zdraví a klimatické změny až o 1,3 bilionu dolarů a zároveň by podpořila potravinovou bezpečnost tváří v tvář klimatickým změnám„. Mluvíme o velkých číslech. USD díky přechodu na „udržitelnou, vůči klimatu odolnou a zdravou stravu“, který by snížil náklady na změnu klimatu o 1,3 bilionu USD. [2] Co se za všemi těmito slovy skutečně skrývá?

Velké peníze přicházejí

Podle vyjádření představitele Organizace OSN pro výživu a zemědělství pro agenturu Reuters během COP27 FAO do roka představí „zlatý standard“ pro snižování tzv. skleníkových plynů ze zemědělství.

Podnět k této válce proti zemědělství přichází nepřekvapivě od velkých peněz, iniciativy FAIRR, britské koalice mezinárodních investičních manažerů, která se zaměřuje na „podstatná ESG rizika a příležitosti způsobené intenzivní živočišnou výrobou„. Jejími členy jsou nejvlivnější hráči v globálním finančnictví, včetně společností BlackRock, JP Morgan Asset Management, německé Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank a mnoha dalších bank a penzijních fondů s celkovým objemem spravovaných aktiv ve výši 25 bilionů dolarů[3], které nyní zahajují válku proti zemědělství podobně jako proti energetice. Zástupce ředitele FAO OSN pro politiku v oblasti změny klimatu Zitouni Ould-Dada během COP27 řekl: „Nikdy předtím nebyla potravinám a zemědělství věnována taková pozornost. Tato konference COP je rozhodně tou pravou.“ [4]

FAIRR bez jakýchkoli důkazů tvrdí, že „produkce potravin představuje přibližně třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů a je hlavní hrozbou pro 86 % světových druhů ohrožených vyhynutím, zatímco chov dobytka je zodpovědný za tři čtvrtiny úbytku amazonských deštných pralesů“. [5] FAO plánuje navrhnout drastické omezení celosvětové živočišné výroby, zejména chovu skotu, který je podle FAIRR zodpovědný za „téměř třetinu celosvětových emisí metanu spojených s lidskou činností, které se uvolňují ve formě říhání skotu, hnoje a pěstování krmných plodin„. Podle nich jediným způsobem, jak zastavit říhání krav a kejdu, vymýtit dobytek. [6]

Neudržitelné udržitelné zemědělství

Skutečnost, že FAO OSN se chystá vydat plán na drastické snížení takzvaných skleníkových plynů z globálního zemědělství pod falešným označením „udržitelné zemědělství„, za kterým stojí největší světoví správci majetku včetně společností BlackRock, JP Morgan, AXA a podobně, vypovídá o skutečném programu. Jedná se o jedny z nejzkorumpovanějších finančních institucí na planetě. Nikdy nevloží ani cent tam, kde nemají zaručen obrovský zisk. Jejich dalším cílem je válka proti zemědělství.

Termín „udržitelný“ vytvořil David Rockefeller v Římském malthusiánském klubu. Ve své zprávě z roku 1974 Lidstvo v bodě zlomu Římský klub tvrdil:

Národy nemohou být vzájemně závislé, aniž by se každý z nich vzdal části své nezávislosti nebo alespoň uznal její omezení. Nyní nastal čas vypracovat hlavní plán organického udržitelného růstu a světového rozvoje založený na globálním rozdělení všech omezených zdrojů a novém globálním ekonomickém systému. [7]

Takto byly formulovány počáteční návrhy Agendy 21 OSN, Agendy2030 a Velkého přerodu v Davosu v roce 2020. V roce 2015 členské státy OSN přijaly takzvané Cíle udržitelného rozvoje neboli SDGs: 17 cílů, které mají změnit náš svět. Cíl 2 zní: „Skoncovat s hladem, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství„.

Pokud se však podrobně začteme do návrhů COP27, G20 a davoského WEF Klause Schwaba, zjistíme, co se pod těmito hezky znějícími slovy skrývá. Nyní jsme zaplavováni neověřenými tvrzeními mnoha vládních a soukromě financovaných think tanků, že naše zemědělské systémy jsou hlavní příčinou, ano, globálního oteplování. Nejen CO2, ale i metan a dusík. Přitom celý argument o globálních skleníkových plynech, že naše planeta je na pokraji nezvratné katastrofy, pokud do roku 2030 radikálně nezměníme své emise, je ověřitelný nesmysl z neprůhledných počítačových modelů. Na základě těchto modelů IPCC OSN trvá na tom, že pokud nezastavíme růst globální teploty o 1,5 C nad úroveň roku 1850, do roku 2050 svět v podstatě skončí.

Válka právě začíná

OSN a WEF v Davosu se v roce 2019 spojily, aby společně prosazovaly cíle udržitelného rozvoje OSN Agendy 2030. Na webových stránkách WEF se otevřeně přiznává, že to znamená zbavit se zdrojů masných bílkovin, zavést propagaci nevyzkoušeného falešného masa, obhajovat alternativní bílkoviny, jako jsou solení mravenci nebo mletí cvrčci či červi, kteří mají nahradit kuřecí, hovězí nebo jehněčí maso. Na konferenci COP27 se diskutovalo o „stravování, které může zůstat v mezích planety, včetně snižování spotřeby masa, vývoje alternativ a podněcování přechodu k většímu množství původních rostlin, plodin a obilovin (čímž se sníží současná závislost na pšenici, kukuřici, rýži, bramborách)“. [8]

WEF propaguje přechod od stravy založené na masových bílkovinách k veganské stravě s tím, že by to bylo „udržitelnější“[9]. Propagují také laboratorně pěstované nebo rostlinné alternativy laboratorního masa, jako je například masový výrobek Impossible Burgers financovaný Billem Gatesem, jehož vlastní testy FDA ukazují, že je pravděpodobně karcinogenní, protože se vyrábí z GMO sóji a dalších produktů nasycených glyfosátem. Generální ředitelka Air Protein, další společnosti vyrábějící falešné maso, Lisa Lyonsová, je zvláštní poradkyní WEF. WEF rovněž propaguje hmyzí bílkoviny jako alternativu masa. Všimněte si také, že Al Gore je správcem WEF. [10]

Válka proti chovu zvířat pro maso právě začíná být smrtelně vážná. Nizozemská vláda, jejíž premiér Mark Rutte, bývalý zaměstnanec společnosti Unilever, je spolupracovníkem WEF pro agendu, vytvořila speciální ministryni pro životní prostředí a dusík Christianne van der Wal. S využitím nikdy nevyhlášených a zastaralých směrnic EU pro ochranu přírody Natura 2000, které byly údajně vytvořeny na „ochranu mechu a jetele„, a na základě podvodných údajů z testů vláda právě oznámila, že násilně uzavře 2 500 farem s chovem skotu v celém Holandsku. Jejím cílem je donutit k uzavření 30 % farem s chovem skotu, jinak jim bude hrozit vyvlastnění. (Viz předchozí článek na Aeronetu).

Německý svaz masného průmyslu (VDF) tvrdí, že v příštích čtyřech až šesti měsících bude Německo čelit nedostatku masa a ceny prudce vzrostou. Hubert Kelliger, člen představenstva VDF, řekl: „Za čtyři, pět, šest měsíců budeme mít na pultech nedostatek.“ Největší nedostatek se očekává u vepřového masa. Problémy s prodejem masa jsou způsobeny tím, že Berlín trvá na snížení počtu hospodářských zvířat o 50 %, aby se snížily emise způsobující globální oteplování. [11] V Kanadě Trudeauova vláda, další produkt WEF v Davosu, podle Financial Post z 27. července plánuje snížit emise z hnojiv o 30 % do roku 2030 v rámci plánu, jak se v příštích třech desetiletích dostat na čistou nulu. Pěstitelé však tvrdí, že aby toho dosáhli, budou možná muset výrazně snížit produkci obilí.

Když autokratický prezident Srí Lanky v dubnu 2021 zakázal dovoz dusíkatých hnojiv v brutální snaze vrátit se k minulosti „udržitelného“ zemědělství, úroda se během sedmi měsíců zhroutila a hladomor a zruinování zemědělců a masové protesty ho donutily k útěku ze země. Nařídil, aby celá země okamžitě přešla na ekologické zemědělství, ale zemědělcům žádné takové školení neposkytl.

Když to vše zkombinujeme s katastrofálním politickým rozhodnutím EU zakázat ruský zemní plyn používaný k výrobě dusíkatých hnojiv, což si vynutí uzavření továren na výrobu hnojiv v celé EU a způsobí celosvětové snížení výnosů plodin a také s falešnou vlnou ptačí chřipky, která falešně nařizuje farmářům v Severní Americe a EU vyvraždit desítky milionů kuřat a krůt, abychom uvedli jen několik dalších případů, je jasné, že náš svět čelí potravinové krizi, která nemá obdoby. To vše kvůli změně klimatu?

****

F. William Engdahl je konzultant pro strategická rizika a přednášející, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je autorem bestsellerů o ropě a geopolitice. Je výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ