Úvahy o válce, injekcích a teroru na této křižovatce dějin, část I. plus videa

Autor: Prof. Anthony J. Hall, 07. 03. 2022

Kontroverze v Kanadě budou předmětem navazujícího článku profesora Anthonyho Halla.

Koncem února se mezinárodní zpravodajský cyklus pohyboval mezi dvěma velmi důležitými ohnisky. Jedno se týkalo kontroverzí v Kanadě. Druhé nadále upozorňovalo na události odehrávající se především v Rusku, na Ukrajině a v USA. Ačkoli se oba příběhy v mnoha ohledech liší, mají mnohostranné celosvětové důsledky.

Oba zahrnují konfigurace moci a intrik, které se zásadním způsobem překrývají. Oba zahrnují konflikty s hlubokými důsledky pro život a smrt. Oba konflikty zdůrazňují, že lidstvo a naše civilizační dědictví stojí na křižovatce.

Na tomto rozcestí se před námi rýsuje nejprojetější autobahn, která směřuje k tyraniím mnohem extrémnějším, než jaké jsme dosud v dějinách poznali.

Ať už se vydáme po jakékoliv dálnici, zdá se, že se nevyhneme náporu nových forem agresivního válčení, které rychle tlačí lidstvo do neúprosné srážky s high-tech zbraněmi schopnými nebývalé destrukce. Říci, že žijeme v nebezpečné době, je velmi slabé slovo.

Bude lidstvo vystaveno ještě většímu extrému otevřené militarizace? Budeme i nadále napadáni novou škálou otevřených i skrytých taktik, jejichž cílem je radikálně změnit společnost i samotné genetické vlastnosti lidského genomu? Budou lidské bytosti i nadále přetvářeny tak, aby podporovaly podmínky našeho úpadku do submisivního zotročení? Budeme i nadále podléhat litaniím mediálních lží, strategiím modifikace chování a neregulovaným lékařským experimentům, jejichž cílem je sloučit naše biologické osoby s aspekty digitální technologie? Viz: ZDE a ZDE

Spletitým spektrem neregulovaných útoků, které ohrožují samotné přežití lidstva v podobě, jakou jsme zdědili od přírody, se prolínají některá společná témata. Mocné nepřátelské síly využívají ve svůj prospěch naší důvěřivosti, naivity a náchylnosti k programům ovládání mysli. Zdá se, že cílem mistrovské třídy je upravit naše chování tak, abychom se mohli lépe začlenit do světa všudypřítomné robotizace.

Zotročení pomocí digitálních průkazů totožnosti v kombinaci s bezhotovostními transakcemi

Právě nyní jsou v západních zemích nájezdy psychologické války nedílnou součástí vojenského zúčtování zahájeného v Eurasii.

Zatímco odborníci na „řízení vnímání“ využívají média k tomu, aby veřejnost přiměli k jednostrannému odsouzení Ruska, naše pozornost je odváděna od ohromujících odhalení, která vycházejí najevo v našem středu.

Odhalení, která právě probíhají, osvětlují roli představitelů COVIDu, kteří nám všem prostřednictvím mandátů a dalších donucovacích technik vnucují vysoce smrtící a škodlivé lékařské postupy. Tyto postupy byly záměrně navrženy tak, aby vyvolaly patogenní následky a depopulační programy. V celé Evropě a Severní Americe hlásí dramatický nárůst úmrtnosti ze všech příčin zejména životní pojišťovny a pohřební ústavy.

Jedním z výsledků je, že investoři společností Pfizer a Moderna „utíkají k exitu“. Bývalý investiční poradce společnosti BlackRock Edward Dowd bije na poplach, že společnosti Moderna a Pfizer „jsou potápějící se lodě, které investoři musí opustit“. Viz

Špatnou zprávu pro očkovací společnosti a jejich notoricky nedbalé regulační orgány umocňuje skutečnost, že jim hrozí odškodnění.

Společnosti a jejich regulační orgány mohou být žalovány, pokud se prokáže, že o svých výrobcích lhaly. Skutečně lhaly v obrovském měřítku a lžou i nadále. Důkazy jasně ukazují, že nedostatečně testované lékařské injekce inzerované jako „bezpečné a účinnénic takového nejsou. Nyní se objevují titulky hlásající: “ Jsou Pfizer a Moderna moderní verzí Enronu?“

Viz: ZDE a ZDE

V době, kdy v médiích převládá plošné zpravodajství o ukrajinském konfliktu, se bleskurychle realizuje další fáze zákeřného podvodu COVID. Cílem je vrhnout lidstvo do privatizovaného systému univerzálního a standardizovaného digitálního průkazu totožnosti dříve, než bude mít většina lidí příležitost seznámit se se všemi důsledky.

Rostoucí kontingent lidí, kteří se zásadně nepodřizují nesčetným podvodům COVID, musí bránit tomu, aby podvodníci z COVID prosazovali svůj ďábelský plán. Podvodníci z COVID musí být donuceni ustoupit od svého pokusu o rozsáhlé přivlastnění a instrumentalizaci dalších prvků našich soukromých informací. Musíme držet linii proti úlisným kleptokratům, kteří usilují o totální kontrolu všeho prostřednictvím digitální invaze a krádeže toho mála, co nám z naší osobní sféry zbývá.

Součástí podvodu s digitální identifikací je i vytvoření nového typu digitální měny One World, kterou v současné době spěšně zavádějí soukromé centrální banky, jež jsou členy Banky pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem ve Švýcarsku. Tento proces je prosazován ve spolupráci s dystopickým Světovým ekonomickým fórem (WEF).

Nedávno se Klaus Schwab, zakladatel WEF, pochlubil, že více než polovina kanadského kabinetu premiéra Justina Trudeaua je prošpikována lidmi z WEF. Jedním z nich je i Chrystia Freelandová, místopředsedkyně kanadské vlády.

Freelandová je v současnosti významnou členkou řídícího orgánu WEF. Jak se později ukáže, Freelandová je symbolem hojných střetů zájmů a nepřetržitých lží, které se staly charakteristickými pro Liberální stranu v době Trudeauova znevažování veřejných funkcí v Kanadě.  Viz ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

V souvislosti se snahou zavést v mnoha jurisdikcích nadnárodní systém digitálních průkazů totožnosti se vytváří všudypřítomný systém sociálního hodnocení. Dalším nezbytným prvkem je naše ochota přistoupit na vytvoření jednotné digitální měny. Nový systém vyžaduje konsolidaci jedné světové megabanky, která má být klíčovým prvkem tzv. velkého resetu.

Prosazení systému totálního dohledu a totální kontroly vyžaduje ukončení všech hotovostních transakcí. Proto naše trvání na pokračování obchodování prostřednictvím oběhu hotovosti musí být výrazem našeho zásadního nesouhlasu s jeho rušením.

Spojení digitálního občanského průkazu a nahrazení hotovostních transakcí by centrálním orgánům umožnilo omezit naše „svobody“, včetně například možnosti nakupovat potraviny. Uvěznění lidí v digitálních ohradách by naprostou většinu lidí uvrhlo do virtuálního vězení neomezené autority shora dolů. Viz ZDE

Otázka života a smrti pro Rusko

Vytváření dystopie sociálního úvěru se pod zástěrkou zpravodajství věnovaného ruské intervenci na Ukrajině rychle posouvá kupředu. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina zasahují ruské jednotky s cílem „demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu“.

Předpokládá se také, že Putin hodlá zlikvidovat asi patnáct amerických laboratoří pro biologické zbraně. Sponzoři těchto „výzkumných zařízení“ pro masové vraždění z Pentagonu by nás rádi přesvědčili, že se podílejí na „programu snižování biologických hrozeb“.

Ve svém památném projevu z 24. února Putin tvrdí, že ruská mise na Ukrajině „není plánem na okupaci ukrajinského území„. Ruská vláda tvrdí, že její akce na Ukrajině jsou nezbytné pro ochranu ruské vlasti. Po mnoho let Putin zdůrazňuje témata, na jejichž základě nyní ruské ozbrojené síly jednají.

Vysvětlení této vojenské operace závisí na historické analýze zdůrazňující desetiletí trvající kampaň, jejímž cílem je uškrtit Rusko „hroznýšem“ NATO. Základní dohody umožňující ukončení studené války byly porušeny vzorci rozšiřování NATO od roku 1991.

NATO včleňuje bývalé sovětské republiky do USA podporované militarizované zóny organizovaného protiruského fanatismu. Jak Putin v posledních letech opakovaně varoval, cíl USA přeměnit Ukrajinu v dalšího militarizovaného nepřítele Moskvy stanovil „červenou linii“, která je pro Rusko „otázkou života nebo smrti“. Viz ZDE

****

Dr. Anthony Hall je šéfredaktorem časopisu American Herald Tribune. V současné době působí jako profesor globalizačních studií na Lethbridgeské univerzitě v kanadské Albertě. Od roku 1982 působí jako učitel na kanadských univerzitách. Dr. Hall nedávno dokončil velký dvousvazkový publikační projekt v nakladatelství McGill-Queen’s University Press s názvem „Mísa s jednou lžící“. Pravidelně přispívá do časopisu Global Research.

Originál článku: Global Research
Překlad a české titulky k videům: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2