USA od druhé světové války zabily více než 20 milionů lidí ve 37 zemích

Autor: James A. Lucas

Úvodní foto: Allen Burney z Des Moines mává vlajkou Veteránů za mír během protestu na základně Iowské národní letecké gardy v Des Moines. Protestující se shromáždili proti používání bezpilotních letounů k vojenským úderům. Charlie Neibergall / Associated Press.

Po katastrofických útocích z 11. září 2001 začal americkou psychiku prostupovat monumentální smutek a pocit zoufalého a pochopitelného hněvu. Několik lidí se tehdy pokusilo podpořit vyvážený pohled na věc poukazem na to, že Spojené státy jsou zodpovědné za vyvolání stejných pocitů i u lidí v jiných zemích, ale nevyvolali téměř žádnou vlnu. Ačkoli Američané abstraktně chápou moudrost toho, že lidé na celém světě soucítí s utrpením druhých, takové připomínce křivd spáchaných naším národem se nedostalo příliš pozornosti a brzy ji zastínila urychlená „válka proti terorismu“.

Doufejme, že k tomu napomůže tento článek, který se zabývá otázkou „Kolik 11-tých  září“ způsobily Spojené státy v jiných zemích od druhé světové války?“. Toto téma je rozvedeno v této zprávě, která obsahuje odhadované počty těchto úmrtí v 37 zemích a také stručné vysvětlení, proč jsou USA považovány za viníka.

Příčiny válek jsou složité. V některých případech mohly být jiné státy než USA zodpovědné za více úmrtí, ale pokud se angažovanost USA jevila jako nezbytná příčina války nebo konfliktu, byl považován za zodpovědného za úmrtí v něm. Jinými slovy, pravděpodobně by k nim nedošlo, kdyby USA nepoužily tvrdou ruku své moci. Vojenská a ekonomická moc Spojených států byla rozhodující.

Tato studie ukazuje, že americké vojenské síly byly přímo odpovědné za přibližně 10 až 15 milionů mrtvých během korejské a vietnamské války a obou válek v Iráku. Korejská válka zahrnuje také úmrtí Číňanů, zatímco vietnamská válka zahrnuje také úmrtí v Kambodži a Laosu.

Americká veřejnost si pravděpodobně není vědoma těchto čísel a ještě méně ví o zástupných válkách, za které jsou Spojené státy rovněž zodpovědné. V těchto válkách zahynulo v Afghánistánu, Angole, Demokratické republice Kongo, Východním Timoru, Guatemale, Indonésii, Pákistánu a Súdánu devět až 14 milionů lidí.

Oběti však nepocházejí pouze z velkých států nebo jedné části světa. Zbylá úmrtí připadají na menší státy, které tvoří více než polovinu celkového počtu národů. Prakticky všechny části světa se staly terčem amerických intervencí.

Celkový závěr, ke kterému jsme dospěli, je, že Spojené státy jsou od druhé světové války s největší pravděpodobností zodpovědné za smrt 20 až 30 milionů lidí ve válkách a konfliktech roztroušených po celém světě.

Rodinám a přátelům těchto obětí je jedno, zda příčinou byla vojenská akce USA, zprostředkované vojenské síly, poskytování vojenských dodávek či poradců USA nebo jiné způsoby, například ekonomický tlak ze strany našeho státu. Museli se rozhodovat o jiných věcech, například o nalezení ztracených blízkých, o tom, zda se stanou uprchlíky a jak přežít.

A bolest a hněv se šíří ještě dál. Některé autority odhadují, že na každého člověka, který ve válkách zemře, připadá až deset zraněných. Jejich viditelné a trvalé utrpení je pro jejich krajany trvalou připomínkou.

Je nezbytné, aby se Američané o tomto tématu dozvěděli více, aby mohli začít chápat bolest, kterou cítí ostatní. Kdosi kdysi poznamenal, že Němci se během druhé světové války „rozhodli nevědět“. Nesmíme dopustit, aby to historie říkala o naší zemi. Výše položená otázka zněla: „Kolik jedenáctých září způsobily Spojené státy v jiných zemích od druhé světové války?„. Odpověď zní: možná 10.000.

Poznámky k shromáždění následných čísel

Obecně řečeno, mnohem menší počet mrtvých Američanů není v této studii zahrnut nikoli proto, že by nebyli důležití, ale proto, že tato zpráva se zaměřuje na dopady akcí USA na jejich protivníky.

Přesného počtu mrtvých není snadné dosáhnout a tento sběr dat byl prováděn s plným vědomím této skutečnosti. Tyto odhady budou pravděpodobně později čtenáři a autorem revidovány buď směrem nahoru, nebo dolů. Celkový počet však nepochybně zůstane v milionech.

Obtížnost shromažďování spolehlivých informací ukazují v této souvislosti dva odhady. Několik let jsem v rozhlase slýchal prohlášení, že za vlády Rudých Khmerů byly zabity tři miliony Kambodžanů. V posledních letech jsem však slyšel číslo jeden milion. Jiným příkladem je odhad počtu osob, které zemřely v Iráku v důsledku sankcí po první americké válce v Iráku, který činil více než jeden milion, ale v posledních letech se na základě novější studie objevil nižší odhad, a to kolem půl milionu.

Informace o válkách se často odhalují až mnohem později, když se někdo rozhodne promluvit, když se díky vytrvalému úsilí několika lidí odhalí další tajné informace nebo když zvláštní kongresové výbory vypracují zprávy.

Jak vítězné, tak poražené země mohou mít své vlastní důvody pro podhodnocování počtu mrtvých. Navíc v nedávných válkách, do nichž byly zapojeny Spojené státy, nebylo neobvyklé slyšet prohlášení typu „nepočítáme mrtvé“ a odkazy na „vedlejší škody“ jako eufemismus pro mrtvé a zraněné. Pro některé je život levný, zejména pro ty, kteří manipulují s lidmi na bojišti, jako by to byla šachovnice.

Tvrzení, že je obtížné získat přesná čísla, neznamená, že bychom se o to neměli pokoušet. Bylo třeba vynaložit úsilí, abychom dospěli k číslu 6 milionů Židů zabitých během druhé světové války, ale znalost tohoto čísla je dnes již široce rozšířená a podněcuje odhodlání zabránit budoucím holocaustům. Tento boj pokračuje.

37 zemí napadených USA

Afghánistán

Spojené státy jsou zodpovědné za 1 až 1,8 milionu mrtvých během války mezi Sovětským svazem a Afghánistánem, protože vylákaly Sovětský svaz k invazi do této země. (1,2,3,4)

Sovětský svaz měl přátelské vztahy se svým sousedem, Afghánistánem, který měl sekulární vládu. Sověti se obávali, pokud by se tato vláda stala fundamentalistickou, mohla by se tato změna přenést i do Sovětského svazu.

V roce 1998 Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta Cartera, v rozhovoru pro pařížskou publikaci Le Novel Observateur přiznal, že byl zodpovědný za podněcování pomoci mudžáhidům v Afghánistánu, která způsobila invazi Sovětů. Podle jeho vlastních slov:

Podle oficiální verze dějin začala pomoc CIA mudžáhidům v průběhu roku 1980, tedy po invazi sovětské armády do Afghánistánu 24. prosince 1979. Skutečnost, dosud tajně střežená, je však zcela jiná. Ve skutečnosti to bylo 3. července 1979, kdy prezident Carter podepsal první směrnici o tajné pomoci odpůrcům prosovětského režimu v Kábulu. A ještě téhož dne jsem prezidentovi napsal dopis, v němž jsem mu vysvětlil, že podle mého názoru tato pomoc vyvolá sovětskou vojenskou intervenci.“ (5,1,6)

Brzezinski ospravedlňoval položení této pasti, protože podle něj dala Sovětskému svazu jeho Vietnam a způsobila rozpad Sovětského svazu. „Čeho litovat?“ řekl. „Ta tajná operace byla vynikající nápad. Měla za následek, že vtáhla Rusy do afghánské pasti, a vy chcete, abych toho litoval?“ „Ne,“ odpověděl Brzezinski. (7)

CIA vynaložila na svou operaci v Afghánistánu 5 až 6 miliard dolarů, aby vykrvácela Sovětský svaz. (1,2,3) Když tato desetiletá válka skončila, bylo více než milion mrtvých a afghánský heroin ovládl 60 % amerického trhu. (4)

USA jsou přímo odpovědné za přibližně 12 000 mrtvých v Afghánistánu, z nichž mnozí zemřeli v důsledku bombardování v odvetě za útoky na americký majetek 11. září 2001. Následně americká vojska do této země vtrhla. (4)

Angola

V roce 1961 začal v Angole domorodý ozbrojený boj proti portugalské nadvládě. V roce 1977 byla angolská vláda uznána OSN, ačkoli USA byly jednou z mála zemí, které se proti tomuto kroku postavily. V roce 1986 strýček Sam schválil materiální pomoc skupině UNITA, která se snažila svrhnout vládu. Tento boj, do něhož se občas zapojilo mnoho států, pokračuje i dnes.

Americká intervence byla před americkou veřejností zdůvodněna jako reakce na zásah 50 000 kubánských vojáků v Angole. Podle Piera Gleijese, profesora historie na Johns Hopkins University, tomu však bylo naopak. Kubánská intervence byla důsledkem tajné invaze financované CIA přes sousední Zair a tažení na angolské hlavní město spojencem USA, Jihoafrickou republikou1,2,3). (Tři odhady počtu obětí se pohybují od 300 000 do 750 000 (4,5,6).

Argentina: viz Jižní Amerika: Operace Kondor

Bangladéš: Viz Pákistán

Bolívie

Hugo Banzer byl vůdcem represivního režimu v Bolívii v 70. letech 20. století. USA byly znepokojeny, když předchozí vůdce znárodnil cínové doly a rozdělil půdu indiánským rolníkům. Později bylo toto opatření ve prospěch chudých zrušeno.

Banzer, který byl vycvičen v Američany provozované Škole Ameriky v Panamě a později ve Fort Hood v Texasu, se často vracel z exilu, aby se radil s majorem amerického letectva Robertem Lundinem. V roce 1971 provedl úspěšný převrat s pomocí rádiového systému amerického letectva. V prvních letech své diktatury obdržel od USA dvakrát více vojenské pomoci než v předchozích tuctu let dohromady.

Když o několik let později katolická církev odsoudila armádní masakr stávkujících dělníků z cínového průmyslu v roce 1975, Banzer se s pomocí informací CIA zaměřil na levicové kněze a jeptišky a lokalizoval je. Jeho strategii proti duchovním, známou jako Banzerův plán, převzalo v roce 1977 devět dalších latinskoamerických diktatur. (2) Byl obviněn z odpovědnosti za 400 mrtvých během svého působení. (1)

Viz Jižní Amerika: Operace Kondor

Brazílie: Viz Jižní Amerika: Operace Condor.

Kambodža

Americké bombardování Kambodže probíhalo již několik let v utajení za Johnsonovy a Nixonovy vlády, ale když prezident Nixon otevřeně zahájil bombardování v rámci přípravy pozemního útoku na Kambodžu, vyvolalo to v USA velké protesty proti válce ve Vietnamu.

Dnes se o rozsahu tohoto bombardování a s ním spojeného lidského utrpení ví jen málo.

V kambodžských vesnicích a městech byly způsobeny obrovské škody, které vedly k uprchlictví a vnitřnímu vysídlení obyvatelstva. Tato nestabilní situace umožnila Rudým Khmerům, malé politické straně vedené Pol Potem, převzít moc. V průběhu let jsme opakovaně slyšeli o úloze Rudých Khmerů, kteří se podíleli na smrti milionů lidí v Kambodži, aniž by bylo přiznáno, že toto masové zabíjení bylo umožněno americkým bombardováním této země, které ji destabilizovalo smrtí , zraněními, hladem a vysídlením obyvatel.

USA tedy nesou odpovědnost nejen za smrt v důsledku bombardování, ale také za smrt v důsledku činnosti Rudých Khmerů – celkem asi 2,5 milionu lidí. Dokonce i když Vietnam v roce 1979 napadl Kambodžu, CIA stále podporovala Rudé Khmery. (1,2,3)

Viz také Vietnam

Čad

Odhaduje se, že vláda v čele s Hissenem Habrem, který se dostal k moci v červnu 1982 s pomocí peněz a zbraní CIA, zabila v Čadu 40 000 lidí a 200 000 jich mučila. U moci zůstal osm let. (1,2)

Organizace Human Rights Watch tvrdila, že Habre je zodpovědný za tisíce vražd. V roce 2001, kdy žil v Senegalu, byl téměř souzen za zločiny, které spáchal v Čadu. Tamní soud však toto řízení zablokoval. Lidé z oblasti lidských práv se pak rozhodli vést řízení v Belgii, protože tam žily některé Habreho oběti mučení. Spojené státy v červnu 2003 Belgii sdělily, že pokud takové soudní řízení připustí, riskuje ztrátu statusu hostitelské země pro velitelství NATO. Výsledkem tedy bylo, že zákon, který umožňoval obětem podávat v Belgii stížnosti na zvěrstva spáchaná v zahraničí, byl zrušen. O dva měsíce později však byl přijat nový zákon, který obsahuje zvláštní ustanovení pro pokračování případu proti Habremu.

Chile

CIA zasahovala do chilských voleb v letech 1958 a 1964. V roce 1970 byl prezidentem zvolen socialistický kandidát Salvador Allende. CIA chtěla vyvolat vojenský převrat, aby zabránila jeho inauguraci, ale náčelník generálního štábu chilské armády generál René Schneider se proti této akci postavil. CIA pak spolu s některými lidmi z chilské armády plánovala Schneidera zavraždit. Toto spiknutí se nezdařilo a Allende se ujal úřadu. Prezident Nixon se nenechal odradit a nařídil CIA vytvořit atmosféru převratu: Nixon se rozhodl přijmout jakákoliv nutná opatření k úplnému rozvratu čilské ekonomiky.

Následovala partyzánská válka, žhářství, bombové útoky, sabotáže a teror. ITT a další americké společnosti s chilskými podíly sponzorovaly demonstrace a stávky. Nakonec 11. září 1973 Allende zemřel buď sebevraždou, nebo atentátem. V té době Henry Kissinger, ministr zahraničí USA, prohlásil o Chile následující: „Nevím, proč bychom měli přihlížet tomu, jak se země kvůli nezodpovědnosti vlastních lidí stává komunistickou.“ (1)

Během 17 let teroru za vlády Allendeho nástupce, generála Augusta Pinocheta, bylo dle odhadů zabito 3.000 Chilanů a mnoho dalších bylo mučeno nebo „zmizelo„. (2,3,4,5)

Viz také Jižní Amerika: (2): Operace Kondor

Čína

Odhaduje se, že během korejské války zahynulo 900 000 Číňanů. Další informace naleznete na: Korea.

Kolumbie

Podle jednoho z odhadů zemřelo od 60. let 20. století do posledních let 67 000 lidí v důsledku podpory kolumbijského státního terorismu ze strany USA. (1)

Podle zprávy Amnesty International z roku 1994 bylo v Kolumbii od roku 1986 z politických důvodů zabito více než 20.000 lidí, a to především armádou a jejími polovojenskými spojenci. Amnesty tvrdila, že „vojenské vybavení dodané Spojenými státy, údajně dodané pro použití proti obchodníkům s narkotiky, bylo kolumbijskou armádou používáno k páchání násilí ve jménu „boje proti povstalcům“. (2) V roce 2002 byl proveden další odhad, podle něhož v civilní válce v Kolumbii financované Spojenými státy ročně zemře 3.500 lidí. (3)

V roce 1996 vydala organizace Human Rights Watch zprávu „Vražedné oddíly v Kolumbii„, která odhalila, že agenti CIA odjeli v roce 1991 do Kolumbie, aby pomohli armádě vycvičit tajné agenty v protipovstalecké činnosti. (4,5)

V posledních letech poskytovala vláda USA pomoc v rámci Plánu Kolumbie. Vláda Kolumbie byla obviněna, že většinu prostředků použila na ničení úrody a podporu polovojenských skupin.

Kuba

Při invazi na Kubu v Zátoce sviní 18. dubna 1961, která skončila po třech dnech, bylo zabito 114 příslušníků invazních sil, 1.189 jich bylo zajato a několik jich uprchlo na čekající americké lodě. (1) Zajatí exulanti byli rychle souzeni, několik jich bylo popraveno a zbytek odsouzen ke třiceti letům vězení za velezradu. Tito vyhnanci byli po 20 měsících propuštěni výměnou za 53 milionů dolarů v potravinách a lécích.

Někteří lidé odhadují, že počet zabitých kubánských vojáků se pohybuje od 2.000 do 4.000. Podle jiného odhadu bylo na otevřené dálnici napalmem zabito 1.800 kubánských vojáků. Zdá se, že šlo o předzvěst Dálnice smrti v Iráku v roce 1991, kdy americké síly nemilosrdně vyhladily na dálnici velké množství Iráčanů. (2)

Demokratická republika Kongo (dříve Zair)

Počátek masového násilí v této zemi podnítil v roce 1879 její kolonizátor, belgický král Leopold. Počet obyvatel Konga se během 20 let snížil o 10 milionů, což někteří označují jako „Leopoldovu genocidu“. (1) Spojené státy mají v nedávné minulosti na svědomí přibližně třetinu z tohoto počtu obětí v tomto národě. (2)

V roce 1960 se Kongo stalo nezávislým státem, jehož prvním premiérem se stal Patrice Lumumba. Byl zavražděn, přičemž do jeho vraždy byla zapletena CIA, i když někteří tvrdí, že za jeho vraždu byla ve skutečnosti zodpovědná Belgie. (3) Přesto však jeho vraždu plánovala CIA. (4) Před jeho zavražděním vyslala CIA do Konga jednoho ze svých vědců, Dr. Sidneyho Gottlieba, který vezl „smrtící biologický materiál“ určený k použití při Lumumbově vraždě. Tento virus měl být schopen vyvolat smrtelnou nemoc, která je původní pro oblast Konga v Africe, a byl přepravován v diplomatickém pouzdře.

V posledních letech probíhala v Demokratické republice Kongo po většinu času občanská válka, kterou často podněcovaly Spojené státy a další státy, včetně sousedních zemí. (5)

V dubnu 1977 přinesl list Newsday zprávu, že CIA tajně podporovala snahy o nábor několika stovek žoldnéřů v USA a Velké Británii, kteří by sloužili po boku zairské armády. V témže roce poskytly USA zairskému prezidentovi Mobutuovi vojenské dodávky v hodnotě 15 milionů dolarů, aby odvrátil invazi konkurenční skupiny operující v Angole. (6)

V květnu 1979 poslaly USA několik milionů dolarů pomoci Mobutuovi, kterého o tři měsíce dříve odsoudilo americké ministerstvo zahraničí za porušování lidských práv. (7) Během studené války USA do Zairu nasměrovaly zbraně za více než 300 milionů dolarů (8,9) Na vojenský výcvik mu bylo poskytnuto 100 milionů dolarů. (2) V roce 2001 bylo americkému kongresovému výboru oznámeno, že americké společnosti, včetně jedné spojené s bývalým prezidentem Georgem Bushem starším, podněcují Kongo k peněžním ziskům. V této zemi probíhá mezinárodní boj o zdroje, do něhož je zapleteno více než 125 společností a jednotlivců. Jednou z těchto látek je koltan, který se používá při výrobě mobilních telefonů. (2)

Dominikánská republika

V roce 1962 se Juan Bosch stal prezidentem Dominikánské republiky. Prosazoval například pozemkovou reformu a programy veřejných prací. To nevěstilo nic dobrého pro jeho budoucí vztahy s USA a po pouhých sedmi měsících ve funkci byl sesazen pučem CIA. Když se ho v roce 1965 snažila skupina znovu dosadit do funkce, prezident Johnson prohlásil: „Ten Bosch není dobrý.“ Náměstek ministra zahraničí Thomas Mann odpověděl: „Není vůbec dobrý. Pokud tam nedostaneme slušnou vládu, pane prezidente, dostaneme dalšího Bosche. Bude to jen další propadliště.“ O dva dny později začala americká invaze, do Dominikánské republiky vstoupilo 22.000 vojáků a příslušníků námořní pěchoty a během bojů zahynulo asi 3 000 Dominikánců. Krycí záminkou pro tento krok bylo, že se tak děje kvůli ochraně tamních cizinců. (1,2,3,4)

Východní Timor

V prosinci 1975 Indonésie napadla Východní Timor. Tento vpád byl zahájen den poté, co americký prezident Gerald Ford a ministr zahraničí Henry Kissinger opustili Indonésii, kde dali prezidentu Suhartovi povolení k použití amerických zbraní, které podle amerických zákonů nemohly být použity k agresi. Daniel Moynihan, velvyslanec USA při OSN, prohlásil, že USA chtěly, aby „věci dopadly tak, jak dopadly“. (1,2) Výsledkem bylo odhadem 200.000 mrtvých ze 700.000 obyvatel. (1,2)

O šestnáct let později, 12. listopadu 1991, bylo dvě stě sedmnáct východotimorských demonstrantů v Dili, mezi nimiž bylo mnoho dětí, pochodujících ze vzpomínkové akce, zastřeleno indonéskými údernými jednotkami Kopassus, v jejichž čele stáli v USA vycvičení velitelé Prabowo Subianto (zeť generála Suharta) a Kiki Syahnakri. Nákladní auta byla viděna, jak shazují těla do moře. (5)

Salvador

Občanská válka v letech 1981-1992 v Salvadoru byla financována z americké pomoci ve výši 6 miliard dolarů, která byla poskytnuta na podporu vlády v jejím úsilí potlačit hnutí za nastolení sociální spravedlnosti pro lidi v této zemi s přibližně 8 miliony obyvatel. (1)

Podle rozhovoru s dezertérem ze salvadorské armády zveřejněného v New York Times během této doby američtí vojenští poradci demonstrovali metody mučení na mladistvých vězních. Tento bývalý příslušník salvadorské národní gardy vypověděl, že byl členem dvanáctičlenného oddílu, který vyhledával lidi, o nichž jim bylo řečeno, že jsou partyzáni, a mučil je. Součástí výcviku, který absolvoval, bylo mučení na americkém místě v Panamě. (2)

V roce 1981 bylo ve vesnici El Mozote zmasakrováno asi 900 vesničanů. Deset z dvanácti salvadorských vládních vojáků, kteří jsou uváděni jako účastníci tohoto činu, bylo absolventy Školy Ameriky provozované USA. (2) Byli jen velmi malou částí z asi 75.000 lidí zabitých během této občanské války. (1)

Podle zprávy Komise pravdy OSN z roku 1993 se více než 96 % případů porušování lidských práv během války dopustila salvadorská armáda nebo polovojenské oddíly smrti spojené se salvadorskou armádou. (3)

Tato komise spojila absolventy Školy Ameriky s mnoha nechvalně známými vraždami. Následovaly zdrcující články v denících New York Times a Washington Post. V roce 1996 vydala Rada pro dohled Bílého domu zprávu, která podpořila mnohá obvinění vznesená proti této škole Rev. Royem Bourgeoisem, vedoucím organizace School of the Americas Watch. V témže roce Pentagon zveřejnil dříve utajované zprávy, podle nichž byli absolventi vyškoleni v zabíjení, vydírání a fyzickém týrání při výsleších, falešném věznění a dalších metodách kontroly. (4)

Grenada

CIA začala Grenadu destabilizovat v roce 1979 poté, co se Maurice Bishop stal prezidentem, částečně proto, že se odmítl připojit ke kubánské karanténě. Kampaň proti němu vyústila v jeho svržení a invazi USA do Grenady 25. října 1983, při níž zahynulo asi 277 lidí. (1,2) Bylo mylně obviněno, že se na Grenadě buduje letiště, které by mohlo být využito k útoku na USA, a také se mylně tvrdilo, že jsou ohroženy životy amerických studentů medicíny na tomto ostrově.

Guatemala

V roce 1951 byl guatemalským prezidentem zvolen Jacobo Arbenz. Přivlastnil si část nevyužívané půdy, kterou provozovala společnost United Fruit Company, a vyplatil jí náhradu. (1,2) Tato společnost poté zahájila kampaň, která měla Arbenze vykreslit jako nástroj mezinárodního spiknutí, a najala asi 300 žoldáků, kteří sabotovali dodávky ropy a vlaky. (3) V roce 1954 ho puč organizovaný CIA zbavil funkce a on opustil zemi. Během následujících 40 let různé režimy zabily tisíce lidí.

V roce 1999 přinesl deník Washington Post zprávu, že komise pro objasnění historie dospěla k závěru, že během občanské války bylo zabito více než 200.000 lidí a že došlo k 42.000 individuálních porušení lidských práv, z nichž 29.000 bylo smrtelných, přičemž 92 % z nich spáchala armáda. Komise dále uvedla, že vláda USA a CIA vyvíjely na guatemalskou vládu nátlak, aby potlačila guerillové hnutí bezohlednými prostředky. (4,5)

Podle komise v letech 1981-1983 vojenská guatemalská vládafinancovaná a podporovaná vládou USA – zničila v rámci genocidní kampaně přibližně čtyři sta mayských vesnic. (4)

Jedním z dokumentů, které byly komisi zpřístupněny, byla zpráva úředníka amerického ministerstva zahraničí z roku 1966, která popisovala, jak byl v paláci zřízen „bezpečný dům“, který využívali guatemalští bezpečnostní agenti a jejich kontakty v USA. Jednalo se o ústředí guatemalské „špinavé války“ proti levicovým povstalcům a podezřelým spojencům. (2)

Haiti

V letech 1957 až 1986 vládl na Haiti Papa Doc Duvalier a později jeho syn. Během této doby jejich soukromé teroristické jednotky zabily 30 000 až 100 000 lidí. (1) Na Haiti v té době proudily miliony dolarů z dotací CIA, především na potlačení lidových hnutí, (2) ačkoli většina americké vojenské pomoci zemi byla podle Williama Bluma tajně směrována přes Izrael.

Vláda po druhé Duvalierově vládě měla údajně na svědomí ještě větší počet obětí a vliv USA na Haiti, zejména prostřednictvím CIA, pokračoval. Spojené státy později donutily opustit prezidentský úřad černošského katolického kněze Jeana Bertranda Aristida, přestože byl počátkem 90. let zvolen 67 % hlasů. V této převážně černošské zemi se proti němu postavila bohatá bílá vrstva na Haiti, a to kvůli jeho sociálním programům, které měly pomoci chudým a skoncovat s korupcí. (3) Později se do úřadu vrátil, ale to netrvalo dlouho. USA ho donutily odejít z funkce a nyní žije v Jihoafrické republice.

Honduras

V 80. letech CIA podporovala v Hondurasu prapor 316, který unášel, mučil a zabíjel stovky občanů. Mučící vybavení a příručky poskytoval argentinský personál CIA, který spolupracoval s americkými agenty při výcviku Hondurasanů. O život přišlo přibližně 400 lidí. (1,2) Jedná se o další případ mučení ve světě sponzorovaný USA (3).

Prapor 316 používal při výsleších v 80. letech 20. století šoková a dusicí zařízení. Vězni byli často drženi nazí, a když už nebyli užiteční, byli zabiti a pohřbeni v neoznačených hrobech. Odtajněné dokumenty a další zdroje ukazují, že CIA a americké velvyslanectví věděly o četných zločinech, včetně vražd a mučení, přesto nadále podporovaly prapor 316 a spolupracovaly s jeho veliteli.“ (4)

Honduras byl na počátku 80. let 20. století základnou pro Contras, kteří se snažili svrhnout socialistickou sandinistickou vládu v Nikaragui. John D. Negroponte, současný náměstek ministra zahraničí, byl velvyslancem v době, kdy se naše vojenská pomoc Hondurasu zvýšila ze 4 milionů dolarů na 77,4 milionu dolarů ročně. Negroponte popírá, že by o těchto zvěrstvech během svého působení věděl. Jeho předchůdce v této funkci Jack R. Binns však v roce 1981 oznámil, že je hluboce znepokojen rostoucím počtem důkazů o oficiálně sponzorovaných/sankcionovaných vraždách. (5)

Maďarsko

V roce 1956 se Maďarsko, sovětský satelitní stát, vzbouřilo proti Sovětskému svazu. Během povstání vysílalo americké Rádio Svobodná Evropa do Maďarska někdy až agresivním tónem, povzbuzovalo povstalce, aby věřili, že podpora Západu je bezprostřední, a dokonce poskytovalo taktické rady, jak proti Sovětům bojovat. Jejich naděje byly těmito vysíláními, která vrhala na maďarskou tragédii ještě temnější stín, vzbuzeny a následně zmařeny.“ (1) Maďarská a sovětská revoluce si vyžádala asi 3.000 mrtvých a byla potlačena. (2)

Indonésie

V roce 1965 byl v Indonésii převratem nahrazen generál Sukarno generálem Suhartem. Spojené státy se na této změně vlády podílely. Robert Martens, bývalý důstojník amerického velvyslanectví v Indonésii, popsal, jak američtí diplomaté a důstojníci CIA v roce 1965 poskytli až 5 000 jmen indonéským armádním eskadrám smrti a odškrtávali je, když byli zabiti nebo zajati. Martens připustil, že „mám na rukou pravděpodobně hodně krve, ale to není tak špatné. Jsou chvíle, kdy musíte v rozhodující chvíli tvrdě zasáhnout.“ (1,2,3) Odhady počtu mrtvých se pohybují od 500.000 do 3 milionů. (4,5,6)

V letech 1993-1997 poskytly USA Jakartě hospodářskou pomoc ve výši téměř 400 milionů dolarů a prodaly této zemi zbraně za desítky milionů dolarů. Americké zelené barety poskytovaly výcvik indonéským elitním jednotkám, které byly zodpovědné za mnohá zvěrstva ve Východním Timoru. (3)

Írán

Írán ztratil ve válce proti Iráku v letech 1980 až 1988 přibližně 262 000 lidí. (1) Další informace o této válce naleznete na stránce Irák.

3. července 1988 operovala v íránských vodách loď amerického námořnictva Vincennes, která poskytovala vojenskou podporu Iráku během íránsko-irácké války. Během boje proti íránským dělovým člunům vypálila dvě rakety na íránský Airbus, který byl na rutinním civilním letu. Všech 290 civilistů na palubě zahynulo. (2,3)

Irák

A. Irácko-íránská válka trvala od roku 1980 do roku 1988 a během ní podle deníku Washington Post zahynulo přibližně 105 000 Iráčanů. (1,2)

Podle Howarda Teichera, bývalého pracovníka Rady národní bezpečnosti, USA poskytly Iráčanům úvěry v hodnotě miliard dolarů a pomáhaly Iráku i jinak, například se postaraly o to, aby Irák měl vojenské vybavení včetně biologických látek Tato vlna pomoci Iráku přišla v době, kdy se zdálo, že Írán ve válce vítězí a že se blíží k Basře. (1) USA nebyly proti tomu, aby se obě země v důsledku války oslabily, ale nezdálo se, že by chtěly, aby některá ze stran zvítězila.

B: Americko-irácká válka a sankce proti Iráku trvaly od roku 1990 do roku 2003.

Irák měl důvod se domnívat, že USA nebudou mít námitky proti invazi do Kuvajtu, protože americký velvyslanec v Iráku April Glaspie sdělil Saddámu Husajnovi, že USA nemají žádné stanovisko ke sporu, který jeho země vede s Kuvajtem. Zelenou tedy dostal, ale zdálo se, že šlo spíše o past.

V rámci strategie pro styk s veřejností, která měla americkou veřejnost podnítit k podpoře útoku proti Iráku, dcera kuvajtského velvyslance v USA před Kongresem lživě vypověděla, že irácké jednotky odpojují inkubátory v iráckých nemocnicích. (1) To přispělo k válečnému šílenství v USA.

Americký letecký útok začal 17. ledna 1991 a trval 42 dní. Dne 23. února prezident H. W. Bush nařídil zahájit americký pozemní útok. Invaze proběhla za velkého množství zbytečně zabitých iráckých vojáků. Zemřelo jen asi 150 amerických vojáků oproti asi 200.000 Iráčanů. Někteří Iráčané byli nemilosrdně zabiti na Dálnici smrti a v této zemi USA zanechaly asi 400 tun ochuzeného uranu (2,3).

Další úmrtí byla později způsobena opožděnými úmrtími v důsledku zranění, zabitými civilisty, těmi, kteří zahynuli v důsledku poškození iráckých zařízení na úpravu vody a dalších aspektů poškozené infrastruktury a v důsledku sankcí.

V roce 1995 Organizace OSN pro výživu a zemědělství oznámila, že sankce OSN proti Iráku byly od roku 1990 zodpovědné za smrt více než 560 000 dětí. (5)

Leslie Stahlová v televizním pořadu 60 minut v roce 1996 se zeptala Madeleine Albrightové, velvyslankyni USA při OSN: „Slyšeli jsme, že zemřelo půl milionu dětí. To je víc dětí, než kolik jich zemřelo v Hirošimě. A – myslíte, stála ta cena za to?“ Albrightová odpověděla: „Myslím, že je to velmi těžká volba, ale ta cena – myslíme si, že za to stála.“ (4)

V roce 1999 UNICEF oznámil, že v důsledku sankcí a války s USA zemřelo každý měsíc 5 000 dětí (6).

Richard Garfield později odhadl, že pravděpodobnější počet nadměrných úmrtí dětí mladších pěti let od roku 1990 do března 1998 je 227.000 – tedy dvojnásobek oproti předchozímu desetiletí. Garfield odhadl, že do roku 2000 to bude 350.000 (částečně na základě výsledku jiné studie). (7)

Jeho studie má však svá omezení. Jeho údaje nebyly aktualizovány pro zbývající tři roky sankcí. Rovněž nebyly zkoumány dvě další poněkud zranitelné věkové skupiny: malé děti starší pěti let a starší lidé.

Všechny tyto zprávy byly významnými ukazateli masivního počtu úmrtí, kterých si USA byly vědomy a které byly součástí jejich strategie způsobit Iráčanům dostatek bolesti a strachu, aby je přiměly ke vzpouře proti jejich vládě.

C: Válka mezi Irákem a USA začala v roce 2003 a nebyla ukončena.

Stejně jako konec studené války dodal USA odvahu k útoku na Irák v roce 1991, tak i útoky z 11. září 2001 položily základy k tomu, aby USA zahájily současnou válku proti Iráku. Zatímco v některých jiných válkách jsme se o lžích, které byly použity k našemu oklamání, dozvěděli mnohem později, některé z podvodů, které byly použity k tomu, aby nás dostaly do této války, se staly známými téměř ihned po jejich vyslovení. Neexistovaly žádné zbraně hromadného ničení, nesnažili jsme se prosazovat demokracii, nesnažili jsme se zachránit irácký lid před diktátorem.

Celkový počet mrtvých Iráčanů, kteří zemřeli v důsledku naší současné války proti Iráku, je 654 000, z čehož 600 000 připadá na násilné činy, uvádějí vědci z Univerzity Johnse Hopkinse. (1,2)

Vzhledem k tomu, že tato úmrtí jsou důsledkem americké invaze, musí za ně naši představitelé přijmout odpovědnost.

Izraelsko-palestinská válka

V boji mezi těmito dvěma skupinami bylo zabito přibližně 100 000 až 200 000 Izraelců a Palestinců, převážně však těch druhých. Spojené státy jsou silným podporovatelem Izraele, poskytují mu pomoc v řádu miliard dolarů a podporují jeho vlastnictví jaderných zbraní. (1,2)

Korea, Severní a Jižní

Korejská válka začala v roce 1950, kdy podle Trumanovy administrativy Severní Korea 25. června napadla Jižní Koreu. Od té doby se však objevilo jiné vysvětlení, které tvrdí, že útok Severní Koreje přišel v době mnoha hraničních vpádů obou stran. Jižní Korea iniciovala většinu pohraničních střetů se Severní Koreou počínaje rokem 1948. Severokorejská vláda tvrdila, že do roku 1949 se jihokorejská armáda dopustila 2 617 ozbrojených vpádů. Bylo mýtem, že Sovětský svaz nařídil Severní Koreji zaútočit na Jižní Koreu. (1,2)

Spojené státy zahájily útok ještě před přijetím rezoluce OSN podporující intervenci naší země a naše vojenské síly přispěly k válečnému chaosu zavedením používání napalmu. (1)

Během války zemřela většina Jihokorejců, Severokorejců a Číňanů. Čtyři zdroje uvádějí počty mrtvých v rozmezí od 1,8 do 4,5 milionu. (3,4,5,6) Další zdroj uvádí celkem 4 miliony, ale neurčuje, ke kterému národu patřili. (7)

John H. Kim, veterán americké armády a předseda Korejského výboru veteránů za mír, ve svém článku uvedl, že během korejské války „se americká armáda, letectvo a námořnictvo přímo podílely na zabití asi tří milionů civilistů – Jihokorejců i Severokorejců – na mnoha místech Koreje… Uvádí se, že USA během korejské války svrhly asi 650 000 tun bomb, včetně 43 000 tun napalmových bomb.“ Předpokládá se, že tento celkový počet nezahrnuje čínské oběti.

Jiný zdroj uvádí celkem asi 500 000, kteří byli Korejci a pravděpodobně pouze vojáci. (8,9)

Laos

V letech 1965 až 1973 během vietnamské války svrhly USA na Laos více než dva miliony tun bomb – více, než bylo svrženo za druhé světové války oběma stranami. Více než čtvrtina obyvatel se stala uprchlíky. Tato válka byla později nazvána „tajnou válkou“, protože probíhala současně s válkou ve Vietnamu, ale dostalo se jí jen málo tisku. Zahynuly statisíce lidí. Branfman provedl jediný mně známý odhad , podle něhož zemřely statisíce lidí. To lze interpretovat tak, že jich zemřelo nejméně 200 000. (1,2,3)

Vojenská intervence USA v Laosu ve skutečnosti začala mnohem dříve. Občanská válka začala v 50. letech 20. století, kdy USA naverbovaly 40 000 Laosanů, aby se postavili levicové politické straně Pathet Lao, která se nakonec v roce 1975 ujala moci.

Viz také Vietnam

Nepál

Od vypuknutí občanské války v roce 1996 zemřelo 8 000 až 12 000 Nepálců. Podle Foreign Policy in Focus se počet mrtvých prudce zvýšil s přísunem téměř 8.400 amerických pušek M-16 (950 rpm) a amerických poradců. Nepál je z 85 % zemědělský stát a nutně potřebuje pozemkovou reformu. Není divu, že 42 % jeho obyvatel žije pod hranicí chudoby. (1,2)

V roce 2002, po vypuknutí další občanské války, prosadil prezident George W. Bush v Kongresu návrh zákona, který nepálské vládě schválil vojenskou pomoc ve výši 20 milionů dolarů. (3)

Nikaragua

V roce 1981 svrhli sandinisté v Nikaragui Somozovu vládu (1) a do roku 1990 bylo v ozbrojeném boji mezi sandinistickou vládou a povstalci z hnutí Contras, kteří vznikli ze zbytků Somozovy národní vlády, zabito asi 25 000 Nikaragujců. V roce 1984 se objevilo používání vražedných manuálů ze strany Contras. (2,3)

USA podporovaly bývalý vládní režim tím, že od listopadu 1981 poskytovaly Contras (protikomunistickým guerillám) tajnou vojenskou pomoc. Když však Kongres zjistil, že CIA dohlížela na sabotážní akce v Nikaragui, aniž by o tom informovala Kongres, přijal v roce 1983 Bolandův dodatek, který CIA, ministerstvu obrany a jakýmkoli dalším vládním agenturám zakázal poskytovat jakoukoli další tajnou vojenskou pomoc. (4)

Našly se však způsoby, jak tento zákaz obejít. Národní bezpečnostní rada, na kterou se zákon výslovně nevztahoval, získávala pro Contras soukromé a zahraniční finanční prostředky. Kromě toho byly prodávány zbraně do Íránu a výnosy z těchto prodejů byly přesměrovány na Contras zapojené do povstání proti sandinistické vládě. (5) Nakonec byli sandinisté v roce 1990 odvoláni z funkce voliči, kteří se domnívali, že změna ve vedení uklidní USA, které svou podporou Contras způsobovaly obyčejným nikaragujským občanům utrpení.

Pákistán

V roce 1971 Západní Pákistán, autoritářský stát podporovaný USA, brutálně napadl Východní Pákistán. Válka skončila poté, co Indie, jejíž ekonomika se po přijetí asi 10 milionů uprchlíků ocitla v závratných problémech, vtrhla do Východního Pákistánu (dnešního Bangladéše) a porazila západopákistánské síly. (1)

Během tohoto brutálního boje, který někteří označují za genocidu spáchanou Západním Pákistánem, zahynuly miliony lidí. Tato země byla dlouho spojencem USA, počínaje 411 miliony dolarů poskytnutými na vytvoření jejích ozbrojených sil, které vynakládaly 80 % svého rozpočtu na armádu. Během války proudilo do Západního Pákistánu 15 milionů dolarů ve zbraních. (2,3,4)

Tři zdroje odhadují, že zahynuly 3 miliony lidí, a (5,2,6) jeden zdroj odhaduje 1,5 milionu. (3)

Panama

V prosinci 1989 vtrhla americká vojska do Panamy, údajně aby zatkla Manuela Noriegu, prezidenta této země. Byl to příklad názoru USA, že jsou pánem světa a mohou zatknout kohokoli se jim zachce. Několik let předtím pracoval pro CIA, ale upadl v nemilost částečně proto, že nebyl odpůrcem sandinistů v Nikaragui. (1) Odhaduje se, že zemřelo 500 až 4 000 lidí. (2,3,4)

Paraguay: viz Jižní Amerika: Operace Condor

Filipíny

Filipíny byly více než sto let pod kontrolou USA. Přibližně v posledních 50 až 60 letech USA financovaly a jinak pomáhaly různým filipínským vládám, které se snažily potlačit činnost skupin pracujících pro blaho svého lidu. V roce 1969 Symingtonův výbor v americkém Kongresu odhalil, jak tam byl posílán válečný materiál pro protipovstaleckou kampaň. Americké speciální jednotky a námořní pěchota se aktivně účastnily některých bojových operací. Odhadovaný počet popravených a zmizelých osob za vlády prezidenta Fernanda Marcose přesáhl 100 000. (1,2)

Jižní Amerika: Operace Condor

Jednalo se o společnou operaci šesti despotických jihoamerických vlád (Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Paraguaye a Uruguaye) s cílem sdílet informace o svých politických odpůrcích. V rámci tohoto plánu bylo zabito odhadem 13 000 lidí. (1)

Byla založena 25. listopadu 1975 v Chile na základě aktu Meziamerického shromáždění vojenských zpravodajců. Podle politického pracovníka amerického velvyslanectví Johna Tiptona CIA a chilská tajná policie spolupracovaly, ačkoli CIA nezřídila operaci, aby tato spolupráce fungovala. Údajně skončila v roce 1983. (2)

Dne 6. března 2001 deník New York Times informoval o existenci nedávno odtajněného dokumentu ministerstva zahraničí, který odhalil, že Spojené státy zprostředkovávaly komunikaci pro operaci Kondor. (3)

Súdán

Od roku 1955, kdy Súdán získal nezávislost, se po většinu času nachází v občanské válce. Přibližně do roku 2003 byly zabity přibližně 2 miliony lidí. Není známo, zda je počet obětí v Dárfúru součástí tohoto celkového počtu.

Skupiny na ochranu lidských práv si stěžují, že politika USA přispěla k prodloužení súdánské občanské války tím, že podpořila snahy o svržení centrální vlády v Chartúmu. V roce 1999 se americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová setkala s vůdcem Súdánské lidové osvobozenecké armády (SPLA), kterému prý nabídla dodávky potravin, pokud odmítne mírový plán sponzorovaný Egyptem a Libyí.

V roce 1978 byly objeveny rozsáhlé zásoby súdánské ropy a během dvou let se Súdán stal šestým největším příjemcem americké vojenské pomoci. Dalo se předpokládat, že pokud USA pomohou vládě dostat se k moci, bude se cítit zavázána odevzdat USA část ropného koláče.

Britská skupina Christian Aid obvinila zahraniční ropné společnosti ze spoluúčasti na vylidňování vesnic. Tyto společnosti – nikoli americké – obdržely vládní ochranu a na oplátku umožnily vládě využívat její přistávací dráhy a silnice.

V srpnu 1998 USA bombardovaly súdánský Chartúm 75 řízenými střelami. Naše vláda uvedla, že cílem byla továrna na chemické zbraně, kterou vlastnil Usáma bin Ládin. Ve skutečnosti bin Ládin již nebyl jejím majitelem a továrna byla jediným dodavatelem farmaceutických zásob pro tuto chudou zemi. V důsledku bombardování mohly zemřít desítky tisíc lidí kvůli nedostatku léků na léčbu malárie, tuberkulózy a dalších nemocí. Spojené státy urovnaly žalobu podanou majitelem továrny. (1,2)

Uruguay: Viz Jižní Amerika: Operace Kondor

Vietnam

Ve Vietnamu se podle dohody uzavřené před několika desetiletími měly konat volby do sjednoceného Severního a Jižního Vietnamu. USA se proti tomu postavily a podporovaly Diemovu vládu v Jižním Vietnamu. V srpnu 1964 CIA a další subjekty pomohly zfalšovat falešný vietnamský útok na americkou loď v Tonkinském zálivu, který byl využit jako záminka pro větší angažovanost USA ve Vietnamu. (1)

Během této války terorizovala americká vražedná operace nazvaná Operace Fénix jihovietnamský lid a v roce 1968 byly americké jednotky zodpovědné za masové vyvražďování lidí ve vesnici My Lai.

Podle prohlášení vietnamské vlády z roku 1995 činil počet mrtvých civilistů a vojáků během vietnamské války 5,1 milionu. (2)

Vzhledem k tomu, že v Kambodži a Laosu zahynulo přibližně 2,7 milionu lidí (viz Kambodža a Laos), odhaduje se celkový počet obětí vietnamské války na 7,8 milionu.

Virtuální komise pravdy uvádí celkový počet mrtvých ve válce 5 milionů, (3) a Robert McNamara, bývalý ministr obrany, podle časopisu New York Times uvádí, že počet mrtvých Vietnamců je 3,4 milionu. (4,5)

Jugoslávie

Jugoslávie byla socialistickou federací několika republik. Protože se během studené války odmítala úzce vázat na Sovětský svaz, získala určitou podporu USA.Když se však Sovětský svaz rozpadl, užitečnost Jugoslávie pro USA skončila a USA a Německo se snažily přeměnit její socialistickou ekonomiku na kapitalistickou, a to především procesem rozdělování a dobývání. Mezi jednotlivými částmi Jugoslávie existovaly etnické a náboženské rozdíly, které byly manipulovány USA a vyvolaly několik válek, jež vyústily v rozpad této země.

Od počátku 90. let až do současnosti se Jugoslávie rozpadla na několik nezávislých států, jejichž snížené příjmy spolu s přičiněním CIA z ní učinily figurku v rukou kapitalistických zemí. (1) Rozpad Jugoslávie způsobily především USA (2).

Zde jsou odhady některých, ne-li všech, vnitřních válek v Jugoslávii. Všechny války: 107 000; (3,4)

Bosna a Krajina: 250 000; (5) Bosna: 20 000 až 30 000; (5) Chorvatsko: 15 000; (6) a Kosovo: 500 až 5 000 osob. (7)

Poznámky a zdroje:

Afghánistán

1. Mark Zepezauer, Boomerang (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2003), s. 135.

2.Chronologie amerického státního terorismu
http://www.intellnet.org/resources/american_
terrorism/ChronologyofTerror.html

3.Sovětská válka v Afghánistánu
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_in_Afghanistan

4.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), s.76

5.Zapojení USA v Afghánistánu, Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_in Afghánistán)

6.The CIA’s Intervention in Afghanistan, Interview with Zbigniew Brzezinski, Le Nouvel Observateur, Paříž, 15.-21. ledna 1998, zveřejněno na globalresearch.ca 15. října 2001, http://www.globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html

7.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), str. 5.

8.Unknown News, http://www.unknownnews.net/casualtiesw.html

Angola

1.Howard W. French „From Old Files, a New Story of the U.S. Role in the Angolan War“ New York Times 31.3.2002.

2.Angolan Update, American Friends Service Committee FS, leták z 1. 11. 1999.

3.Norman Solomon, War Made Easy, (John Wiley & Sons, 2005) str. 82-83.

4. Lance Selfa, U.S. Imperialism, A Century of Slaughter, International Socialist Review Issue 7, Spring 1999 (jak vyšlo v Third world Traveler www. thirdworldtraveler.com/American_Empire/Century_Imperialism.html).

5. Jeffress Ramsay, Africa , (Dushkin/McGraw Hill Guilford Connecticut), 1997, s. 144-145. (6 ) Viz např.

6. Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str. 54.

7. Argentina : viz Jižní Amerika: Operace Kondor.

Bolívie

1. Phil Gunson, Guardian, 5. 6. 2002,
http://www.guardian.co.uk/archive /article/0,4273,41-07884,00.html

2. Jerry Meldon, Return of Bolilvia’s Drug – Stained Dictator, Consortium, www.consortiumnews.com/archives/story40.html.

Brazílie Viz Jižní Amerika: Operace Condor

Kambodža

1.Virtual Truth Commissiion http://www.geocities.com/~virtualtruth/ .

2.David Model, President Richard Nixon, Henry Kissinger, and the Bombing of Cambodia (Prezident Richard Nixon, Henry Kissinger a bombardování Kambodže), výňatek z knihy Lying for Empire How to Commit War Crimes With A Straight Face (Lhaní pro impérium: jak páchat válečné zločiny s vážnou tváří), Common Courage Press, 2005, papírhttp://thirdworldtraveler.com/American_Empire/Nixon_Cambodia_LFE.html.

3. Noam Chomsky, Chomsky on Cambodia under Pol Pot, etc., http//zmag.org/forums/chomcambodforum.htm.

Chad

1.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), s. 151-152 .

2.Richard Keeble, Crimes Against Humanity in Chad, Znet/Activism 12/4/06http://www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=11560&sectionID=1).

Chile

1.Parenti, Michael, The Sword and the Dollar (New York, St. Martin’s Press, 1989) str. 56.

2.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), str. 142-143.

3.Moreorless (Více než to: Hrdinové a vrazi 20. století, Augusto Pinochet Ugarte,

http://www.moreorless.au.com/killers/pinochet.html

4.Associated Press, Pincohet on 91st Birthday, Takes Responsibility for Regimes’Abuses, Dayton Daily News 26. 11. 2006.

5.Chalmers Johnson, Blowback, The Costs and Consequences of American Empire (New York: Henry Holt and Company, 2000), str. 18.

Čína: Viz Korea.

Kolumbie

1.Chronologie amerického státního terorismu, s. 2.

http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html).

2.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), str. 163.

3.Miliony lidí zabil imperialismus Washington Post 6. května 2002) http://www.etext.org./Politics/MIM/rail/impkills.html.

4.Gabriella Gamini, CIA Set Up Death Squads in Colombia Times Newspapers Limited, 5. prosince 1996,www.edu/CommunicationsStudies/ben/news/cia/961205.death.html).

5.Virtuální komise pravdy, 1991

Zpráva Human Rights Watch: Kolumbie: Sítě vrahů – partnerství mezi armádou a polovojenskými jednotkami).

Kuba

1.St. James Encyclopedia of Popular Culture – on Bay of Pigs Invasionhttp://bookrags.com/Bay_of_Pigs_Invasion.

2.Wikipedie http://bookrags.com/Bay_of_Pigs_Invasion#Casualties.

Demokratická republika Kongo (dříve Zair)

1.F. Jeffress Ramsey, Africa (Guilford Connecticut, 1997), str. 85.

2. Anup Shaw Demokratická republika Kongo, 31.10.2003)http://www.globalissues.org/Geopolitics/Africa/DRC.asp)

3.Kevin Whitelaw, A Killing in Congo (Zabíjení v Kongu), U. S. News and World Reporthttp://www.usnews.com/usnews/doubleissue/mysteries/patrice.htm.

4.William Blum, Killing Hope (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995), s. 158-159.

5.Tamtéž, str. 260

6.Tamtéž, str. 259

7.Tamtéž, s. 262

8.David Pickering, „Světová válka v Africe, 26. 6. 2002,
www.9-11peace.org/bulletin.php3

9.William D. Hartung a Bridget Moix, Deadly Legacy; U.S. Arms to Africa and the Congo War, Arms Trade Resource Center, leden , 2000www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/congo.htm.

Dominikánská republika

1.Norman Solomon, (bez názvu) Baltimore Sun 26. dubna 2005.
http://www.globalpolicy.org/empire/history/2005/0426spincycle.htm

2.Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Power_Pack

3.William Blum, Killing Hope (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995), str. 175.

4.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str. 26-27.

Východní Timor

1.Komise pro virtuální pravdu, http://www.geocities.com/~virtualtruth/date4.htm

2.Matthew Jardine, Unraveling Indonesia, Nonviolent Activist, 1997).

3.Chronologie amerického státního terorismuhttp://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html

4.William Blum, Killing Hope (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995), str. 197.

5.Američany vycvičení řezníci z Timoru, The Guardian, Londýn. Citováno podle The Drudge Report, 19. září 1999. http://www.geocities.com/~virtualtruth/indon.htm.

Salvador

1.Robert T. Buckman, Latin America 2003, (Stryker-Post Publications Baltimore 2003) str. 152-153.

2.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), str. 54-55.

3.Salvador, Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/El_Salvador#The_20th_century_and_beyond)

4.Virtual Truth Commissiion http://www.geocities.com/~virtualtruth/.

Grenada

1.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str. 66-67.

2.Stephen Zunes, The U.S. Invasion of Grenada (Americká invaze do Grenady),http://wwwfpif.org/papers/grenada2003.html .

Guatemala

1.Virtual Truth Commissiion http://www.geocities.com/~virtualtruth/

2.Tamtéž.

3.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), s. 2-13.

4.Robert T. Buckman, Latin America 2003 (Stryker-Post Publications Baltimore 2003), str. 162.

5. Douglas Farah, Papers Show U.S. Role in Guatemalan Abuses (Dokumenty ukazují roli USA v guatemalském zneužívání), Washington Post Foreign Service, 11. března 1999, A 26.

Haiti

1.Francois Duvalier, http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Duvalier#Reign_of_terror).

2.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str. 87.

3.William Blum, Haiti 1986-1994: Kdo mě zbaví tohoto bouřlivého kněze,http://www.doublestandards.org/blum8.html.

Honduras

1.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), s. 55.

2.Zprávy podle jednotlivých zemí: Honduras, Virtual Truth Commissionhttp://www.geocities.com/~virtualtruth/honduras.htm

3.James A. Lucas, Torture Gets The Silence Treatment, Countercurrents, 26. července 2004.

4.Gary Cohn a Ginger Thompson, Unearthed: Fatal Secrets, Baltimore Sun, přetisk seriálu, který vyšel 11.-18. června 1995 v Jack Nelson-Pallmeyer, School of Assassins, str. 46 Orbis Books 2001.

5. Michael Dobbs, Negroponte’s Time in Honduras at Issue, Washington Post, 21. března 2005.

Maďarsko

1.Edice Malcolm Byrne, The 1956 Hungarian Revoluiton (Maďarská revoluce 1956): A history in Documents 4. listopadu 2002http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB76/index2.htm

2.Wikipedia The Free Encyclopedia,
http://www.answers.com/topic/hungarian-revolution-of-1956

Indonésie

1.Virtuální komise pravdy http://www.geocities.com/~virtualtruth/.

2.Editorial, Indonesia’s Killers, The Nation, 30. března 1998.

3.Matthew Jardine, Indonesia Unraveling, Non Violent Activist Sept-Oct, 1997 (Amnesty) 2/7/07.

4.Sison, Jose Maria, Reflections on the 1965 Massacre in Indonesia, s. 5.http://qc.indymedia.org/mail.php?id=5602;

5.Annie Pohlman, Women and the Indonesian Killings of 1965-1966 (Ženy a indonéské vraždění v letech 1965-1966): Gender Variables and Possible Direction for Research, s.4,http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2004/Pohlman-A-ASAA.pdf.

6. Peter Dale Scott, The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967, Pacific Affairs, 58, Summer 1985, str. 239-264.http://www.namebase.org/scott.

7.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str. 30.

Írán

1. Geoff Simons, Iraq from Sumer to Saddam (Irák od Sumeru po Saddáma), 1996, St. Martins Press, NY str. 317.

2.Chronologie amerického státního terorismuhttp://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html.

3.BBC 1988: Americká válečná loď sestřelila íránské letadlohttp://news.bbc.co.uk/onthisday/default.stm ).

Irák

Íránsko-irácká válka

1. Michael Dobbs, U.S. Had Key Role in Iraq Buildup, Washington Post 30. prosince 2002, str. A01 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A52241-2002Dec29?language=printer.

2.Global Security.Org , Iran Iraq War (1980-1980)globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq.htm.

3. Americká válka v Iráku a sankce

1.Ramsey Clark, Tentokrát oheň (New York, Thunder’s Mouth), 1994, s.31-32

2.Tamtéž, s. 52-54

3.Tamtéž, s. 43

4.Anthony Arnove, Iraq Under Siege (Irák v obležení), (South End Press Cambridge MA 2000). str. 175.

5.Food and Agricultural Organizaiton, The Children are Dying, 1995 World View Forum, Internationa Action Center, International Relief Association, str. 78.

6.Anthony Arnove, Iraq Under Siege (Irák v obležení), South End Press Cambridge MA 2000. str. 61.

7.David Cortright, A Hard Look at Iraq Sanctions 3. prosince 2001, The Nation.

8.Válka mezi USA a Irákem 2003-?

1.Jonathan Bor 654 000 mrtvých v souvislosti s válkou v Iráku Baltimore Sun , 11. října 2006.

2.Zprávy http://www.unknownnews.net/casualties.html

Izraelsko-palestinská válka

1.Palestinská a izraelská úmrtí po roce 1967 v důsledku okupace a násilí 16. května 2006 http://globalavoidablemortality.blogspot.com/2006/05/post-1967-palestinian-israeli-deaths.html)

2.Chronologie amerického státního terorismu

http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html

Korea

1.James I. Matray Revisiting Korea: I. Matray: Exposing Myths of the Forgotten War, Korean War Teachers Conference: The Korean War, 9. února 2001http://www.truman/library.org/Korea/matray1.htm

2.William Blum, Killing Hope (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995), str. 46

3.Kanako Tokuno, Chinese Winter Offensive in Korean War – the Debacle of American Strategy, ICE Case Studies Number 186, May, 2006http://www.american.edu/ted/ice/chosin.htm.

4.John G. Stroessinger, Why Nations go to War, (New York; St. Martin’s Press), str. 99).

5.Britannica Concise Encyclopedia, jak uvádí Answers.comhttp://www.answers.com/topic/Korean-war.

6.Zkoumání životního prostředí: Enigma v Korejiwww.cet.edu/ete/modules/korea/kwar.html)

7.S. Brian Wilson, Kdo jsou skuteční teroristé? Virtual Truth Commissonhttp://www.geocities.com/~virtualtruth/.

8.Statistika obětí korejské války www.century china.com/history/krwarcost.html)

9.S. Brian Wilson, Dokumentace válečných zločinů USA v Severní Koreji (Veterans for Peace Newsletter) jaro 2002) http://www.veteransforpeace.org/.

Laos

1.William Blum Rogue State (Maine, Common Cause Press) str. 136

2.Chronologie amerického státního terorismuhttp://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html

3.Fred Branfman, War Crimes in Indochina and our Troubled National Soul (Válečné zločiny v Indočíně a naše pohnutá národní duše).

www.wagingpeace.org/articles/2004/08/00_branfman_us-warcrimes-indochina.htm).

Nepál

1.Conn Hallinan, Nepál a Bushova administrativa: Into Thin Air, 3. února 2004.

fpif.org/commentary/2004/0402nepal.html.

2.Human Rights Watch, Nepálská občanská válka: konflikt pokračuje, březen 2006 ).

http://hrw.org/english/docs/2006/03/28/nepal13078.htm.

3.Wayne Madsen, Possible CIA Hand in the Murder of the Nepal Royal Family (Možný podíl CIA na vyvraždění nepálské královské rodiny), India Independent Media Center, 25. září 2001http://india.indymedia.org/en/2002/09/2190.shtml.

Nikaragua

1.Virtuální komise pravdy
http://www.geocities.com/~virtualtruth/.

2.Časová osa Nikaragua
www.stanford.edu/group/arts/nicaragua/discovery_eng/timeline/).

3.Chronologie amerického státního terorismu,
http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/ChronologyofTerror.html.

4.William Blum, Nicaragua 1981-1990 Destabilizace ve zpomaleném pohybu.

www.thirdworldtraveler.com/Blum/Nicaragua_KH.html.

5.Wikipedie, svobodná encyklopedie,
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Contra_Affair.

Pákistán

1.John G. Stoessinger, Why Nations Go to War, (New York: St. Martin’s Press), 1974 str. 157-172.

2.Asad Ismi, A U.S. – Financed Military Dictatorship, The CCPA Monitor, červen 2002, Canadian Centre for Policy Alternatives http://www.policyaltematives.ca)www.ckln.fm/~asadismi/pakistan.html.

3.Mark Zepezauer, Boomerang (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2003), s. 123, 124.

4.Arjum Niaz ,When America Look the Other Way by: Když se Amerika dívá jinam,

www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=2821&sectionID=1

5.Leo Kuper, Genocida (Yale University Press, 1981), str. 79.

6.Bangladéšská osvobozenecká válka , Wikipedia, the Free Encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War#USA_and_USSR).

Panama

1.Mark Zepezauer, Největší hity CIA, (Odonian Press 1998), str. 83.

2.William Blum, Rogue State (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2000), str. 154.

3.Americká armáda obviněna z masové vraždy, The Winds 9/96, www.apfn.org/thewinds/archive/war/a102896b.html.

4.Mark Zepezauer, CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1994), str.83.

Paraguay Viz Jižní Amerika: Operace Condor

Filipíny

1. Romeo T. Capulong, Století zločinů proti filipínskému lidu, prezentace, Public Interest Law Center, Světový tribunál pro irácký proces v New Yorku 25. srpna 2004.
http://www.peoplejudgebush.org/files/RomeoCapulong.pdf).

2.Roland B. Simbulan The CIA in Manila – Covert Operations and the CIA’s Hidden Hisotry in the Philippines Equipo Nizkor Information – Derechos, derechos.org/nizkor/filipinas/doc/cia.

Jižní Amerika: Operace Condor

1. John Dinges, Pulling Back the Veil on Condor, The Nation, 24. července 2000.

2.Virtual Truth Commission, Telling the Truth for a Better Americawww.geocities.com/~virtualtruth/condor.htm).

3.Operace Condorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor#US_involvement).

Súdán

1. Mark Zepezauer, Boomerang, (Monroe, Maine: Common Courage Press, 2003), s. 30, 32,34,36.

2.The Black Commentator, Africa Action Příběh dvou genocid: The Failed US Response to Rwanda and Darfur, 11. srpna 2006http://www.truthout.org/docs_2006/091706X.shtml.

Uruguay viz Jižní Amerika: Operace Condor

Vietnam

1.Mark Zepezauer, The CIA’S Greatest Hits (Monroe, Maine:Common Courage Press,1994), s. 24

2.Ztráty na životech – USA vs. NVA/VC,
http://www.rjsmith.com/kia_tbl.html.

3.Brian Wilson, Virtuální komise pravdy
http://www.geocities.com/~virtualtruth/

4.Fred Branfman, U.S. War Crimes in Indochiona and our Duty to Truth 26. srpna 2004.

www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=6105&sectionID=1

5.David K Shipler, Robert McNamara and the Ghosts of Vietnamnytimes.com/library/world/asia/081097vietnam-mcnamara.html

Jugoslávie

1.Sara Flounders, Bosnia Tragedy:The Unknown Role of the Pentagon in NATO in the Balkans (New York: International Action Center) s. 47-75

2.James A. Lucas, Mediální dezinformace o válce v Jugoslávii: The Dayton Peace Accords Revisited, Global Research, 7. září 2005 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=.
viewArticle&code=LUC20050907&articleId=899

3.Jugoslávské války v 90. letech 20. století
http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_wars.

4.George Kenney, The Bosnia Calculation: Kolik lidí zemřelo? Not nearly as many as some would have you think., NY Times Magazine, 23. dubna 1995.

http://www.balkan-archive.org.yu/politics/
war_crimes/srebrenica/bosnia_numbers.html)

5.Chronologie amerického státního terorismu

http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/
ChronologyofTerror.html.

6.Chorvatská válka za nezávislost, Wikipedie
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_War_of_Independence

7.Human Rights Watch, New Figures on Civilian Deaths in Kosovo War, (7. února 2000) http://www.hrw.org/press/2000/02/nato207.htm.

****

Poznámka Admina: Pokud jste někdo dočetli ten dlouhý článek až sem dolů, tak se ptám, slyšel snad někdo z vás, nebo jste někde četli, že za celou tu dobu byly na USA vydány nějaké sankce, nebo některý z jejich prezidentů byl označen jako „Válečný zločinec“ a pohnán před mezinárodní soud v Haagu? Já si nic takového nepamatuji. Já osobně nesouhlasím ani s tou válkou, která dnes probíhá mezi USA+NATO vs. Rusko, cestou ukrajinské armády, ale vadí mi ta obrovská hystérie tzv. „Západu“, včetně naši vlády a dokonce vymýšlení nových zákonů k potrestání každého, kdo by projevil souhlas s přístupem Ruska a nedej pánbůh někde napsal něco kladného o Rusku a Putinovi. Tak si pokládám orázku, kam jsme to s tou naši demoracii až došli?

Originál článku a obrázku: Popular Resistance.org
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2