Uniklý dokument odhaluje šokující podmínky mezinárodních dohod o vakcínách společnosti Pfizer – článek plus video

Autor: Dr. Joseph Mercola, 10. srpna 2021

Kupující vakcíny musí „odškodnit společnost Pfizer, za všechny žaloby, nároky, požadavky, ztráty, škody, závazky, vyrovnání, pokuty, náklady a výdaje vyplývající z vakcíny, nebo související s ní“.

  • Uniklý dokument, který na Twitteru zveřejnil uživatel Ehden, odhaluje šokující podmínky mezinárodních dohod společnosti Pfizer při nákupu vakcíny COVID-19.
  • Země, které si koupí vakcínu COVID-19 od společnosti Pfizer, musí vzít na vědomí, že úsilí společnosti Pfizer o vývoj a výrobu produktu podléhá významným rizikům a nejistotám.
  • V případě, že se objeví lék nebo jiný způsob, který by mohl zabránit, léčit nebo vyléčit COVID-19, smlouva platí i nadále a země musí splnit objednané množství vakcíny.
  • Sát kupující vakcíny COVID-19 od společnosti Pfizer také musí uznat dvě skutečnosti, které byly z velké části zameteny pod koberec, „účinnost a rizika vakcín nejsou známa“.
  • Kupující musí také odškodnit, bránit a ochránit společnost Pfizer před jakýmikoli žalobami, nároky, požadavky, ztrátami, škodami, závazky, vyrovnáními, pokutami, náklady a výdaji vyplývajícími z nákupu vakcíny, nebo souvisejícími s ní.

V USA Výrobci vakcín nemají co ztratit, když uvádějí na trh své experimentální vakcíny COVID-19, i když způsobí vážná zranění a úmrtí, protože jsou plně odškodněni za zranění způsobená vakcínami COVID-19 nebo jakoukoli jinou pandemickou vakcínou podle zákona PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness), který byl v USA přijat v roce 2005.

Plný rozsah jejich dohod o odškodnění za vakcínu COVID-19 se zeměmi je však přísně střeženým tajemstvím, které zůstávalo až doposud přísně utajeno. Uniklý dokument, který rozebral Ehden odhaluje šokující podmínky mezinárodních dohod společnosti Pfizer při nákupu vakcín COVID-19.

 

Jen pár poznámek z videa výše:

Země, které si zakoupí injekci COVID-19 od společnosti Pfizer, musí vzít na vědomí, že „úsilí společnosti Pfizer o vývoj a výrobu přípravku“ „podléhá významným rizikům a nejistotám“.

I když společnost Pfizer nedodá dávky vakcíny v předpokládané dodací lhůtě, nemůže kupující objednávku zrušit. Dále Pfizer může provést úpravy počtu smluvních dávek a jejich dodacího harmonogramu „na základě zásad, které určí společnost Pfizer“ a země, která vakcíny kupuje, musí souhlasit s jakoukoli změnou.

Nezáleží na tom, zda budou vakcíny dodány s velkým zpožděním, a to i v době, kdy již nebudou potřeba, protože je jasně uvedeno, že „společnost Pfizer v žádném případě nebude podléhat sankcím za pozdní dodání ani za ně nebude odpovídat.“ Jak lze předpokládat, smlouva také zakazuje vracení „za jakýchkoli okolností“.

To se zřejmě týká i případu, kdy obdrží poškozené zboží. Odběratelé vakcín COVID-19 společnosti Pfizer nemají právo je odmítnout „na základě reklamace služeb“, pokud neodpovídají specifikacím nebo předpisům FDA o současné správné výrobní praxi. A Ehden dodává: „Tato dohoda je nadřazena jakýmkoli místním zákonům daného státu.“

Zatímco kupující nemá prakticky žádnou možnost smlouvu zrušit, společnost Pfizer může smlouvu vypovědět v případě „podstatného porušení“ jakékoli podmínky smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že vakcína a materiály související s vakcínou a jejich složky a složkové materiály jsou rychle vyvíjeny v důsledku mimořádných okolností pandemie COVID-19 a budou nadále zkoumány i po poskytnutí vakcíny kupujícímu podle této smlouvy.

Kupující dále bere na vědomí, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které nejsou v současné době známy.

Kupující se tímto zavazuje odškodnit, bránit a chránit společnost Pfizer, BioNTech, každou z jejich přidružených společností, dodavatele, subdodavatele, poskytovatele licencí, nabyvatele licencí, sublicencí, distributory, smluvní výrobce, poskytovatele služeb, výzkumné pracovníky provádějící klinické zkoušky, třetí strany, kterým společnost Pfizer nebo BioNTech nebo kterákoli z jejich přidružených společností může přímo či nepřímo dlužit odškodnění na základě výzkumu:

Proti všem žalobám, nárokům, požadavkům, ztrátám, škodám, závazkům, vyrovnáním, pokutám, nákladům a výdajům (včetně, bez omezení, přiměřených poplatků za právní zastoupení a dalších výdajů na vyšetřování nebo soudní řízení), které by vznikly v souvislosti s vakcínou nebo které z ní vyplývají.

Nejenže má společnost Pfizer nárok na úplné odškodnění, ale ve smlouvě je také oddíl nazvaný „Převzetí obhajoby kupujícím„, v němž se uvádí, že v případě, že společnost Pfizer utrpí ztráty, za které požaduje odškodnění, kupující neprodleně převezme vedení a kontrolu obhajoby takových odškodňovaných nároků jménem odškodňovaného s právním zástupcem přijatelným pro odškodňovaného a to bez ohledu na to, zda je odškodňovaný nárok vznesen oprávněně, či nikoli.

*****

Poznámka pod čarou: Docela by bylo zajímavé vidět smlouvu podepsanou ČR s Pfizerem, kdo ji a kde projednal a kdo jí podepsal. Z mého, právnicky laického pohledu, podpis takové smlouvy zavání naplněním skutkové podstaty několika trestných činů. A neoumlová to ani skutečnost, že šlo o pofiderní ochranu zdraví občanů z důvodu pandemie, kdy úmrtnost na Covid 19, po odečtení falešně uváděných zamřelých, nedosáhla ani úmrtnost běžné chřipky. Myslím, že by celá věc zasloužila pozornost nějakého slušného poslance, nebo senátora.

Zkrácený originál článku: Global Research
České titulky ve videu: Otevři svou mysl
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ