Ukrajina se potápí. Zachraňují se západní elity?

Úvodem mých pár slov: Je zajímavé, jak nadpis článku ovlivní čtennost, bez ohledu na důležitost obsahu. Například článek „Pád a rozpad evropského Impéria„, aniž by obsah byl nějak zvlášť důležitý, v průběhu pár hodin přečetlo 1150 lidí, odobně např. článek „Zpanikařené impérium se snaží učinit Rusku „nabídku, kterou nemůže odmítnout“, má 2135 návštěv. Přičemž obsahově vcelmi důležitý článek o zprávě think-tanku RAND „Mění se nálada ve Washingtonu, když oblíbený think tank Pentagonu vyzývá k rychlému ukončení konfliktu na Ukrajině?“, si přečetlo pouhých 858 návštěvníků. Takže dnes vám to musí vysvětlit Mike Whitney, abyste pochopili o co jde.

Autor: Mike Whitney, 01. 02. 2023

Nejnovější zpráva RAND Corporation o Ukrajině není tak významná kvůli kvalitě analýzy, ale kvůli tomu, že nejprestižnější národní bezpečnostní think-tank zaujal k válce opačný postoj než washingtonská politická třída a její globalističtí spojenci. To je velmi důležitá věc. Mějte na paměti, že války nekončí proto, že se proti nim postaví veřejnost. To je mýtus. Války končí, když se mezi elitami objeví kritický rozkol, který nakonec vede ke změně politiky. Nová zpráva společnosti RAND Corporation s názvem „Vyhýbání se dlouhé válce: Politika USA a trajektorie rusko-ukrajinského konfliktu“ představuje právě takový rozkol. Naznačuje, že mocné elity se rozešly s většinovým názorem, protože se domnívají, že současná politika Spojeným státům škodí. Domníváme se, že tento posun v pohledu bude nabírat na síle, dokud nevyvolá asertivnější požadavek na jednání. Jinými slovy, zpráva RAND je prvním krokem k ukončení války.

biden-tanks_up(Kliknutím na obrázek získáte originál.)

Vezměme si na chvíli tento úryvek z preambule zprávy:

Náklady a rizika dlouhé války na Ukrajině jsou značné a převažují nad možnými přínosy takové trajektorie pro Spojené státy.

Tento citát účinně shrnuje celý dokument. Zamyslete se nad tím: Posledních 11 měsíců nám bylo opakovaně sdělováno, že USA budou Ukrajinu podporovat „tak dlouho, jak to bude nutné“. Výše uvedený citát nás ujišťuje, že se tak nestane. Spojené státy nehodlají podkopávat své vlastní zájmy kvůli nedosažitelnému snu o vyhnání Ruska z Ukrajiny. (Dokonce ani jestřábi už nevěří, že je to možné.) Racionální členové zahraničněpolitického establishmentu budou hodnotit vyhlídky Ukrajiny na úspěch a zvažovat je s rostoucí pravděpodobností, že by se konflikt mohl nečekaně vymknout kontrole. To by samozřejmě neposloužilo ničímu zájmu a mohlo by to zažehnout přímý střet mezi Ruskem a Spojenými státy. Také američtí politici se budou rozhodovat, zda balonové vedlejší škody stojí za vynaložené náklady. Jinými slovy, zda jsou zpřetrhané zásobovací linie, rostoucí inflace, rostoucí nedostatek energie a potravin a klesající zásoby zbraní spravedlivým kompromisem za „oslabení Ruska“. Mnozí by řekli: „Ne.“

Zpráva RAND je v některých ohledech jen první z dlouhé řady padajících kostek domina. S tím, jak budou narůstat ztráty Ukrajiny na bojišti – a bude stále zřejmější, že Rusko bude kontrolovat celé území na východ od Dněpru -, budou nedostatky ve strategii Washingtonu stále zřejmější a budou stále ostřeji kritizovány. Lidé budou zpochybňovat moudrost hospodářských sankcí, které poškozují naše nejbližší spojence a zároveň pomáhají Rusku. Budou se ptát, proč Spojené státy sledují politiku, která urychlila silný odklon od dolaru a amerického dluhu? A budou se ptát, proč USA v březnu záměrně sabotovaly mírovou dohodu, když se pravděpodobnost ukrajinského vítězství blíží nule. Zdá se, že zpráva společnosti Rand všechny tyto otázky předvídá, stejně jako „změnu nálady“, kterou vyvolají. Proto autoři prosazují jednání a rychlé ukončení konfliktu. Toto je výňatek z článku na RT:

RAND Corporation, vysoce vlivný elitní think tank pro národní bezpečnost financovaný přímo Pentagonem, zveřejnil přelomovou zprávu, v níž uvádí, že prodlužování zástupné války aktivně poškozuje USA a jejich spojence, a varuje Washington, že by se měl vyhnout „vleklému konfliktu“ na Ukrajině…

(Zpráva) začíná konstatováním, že boje představují „nejvýznamnější mezistátní konflikt za poslední desetiletí a jeho vývoj bude mít pro Washington závažné důsledky“, včetně aktivního poškozování „zájmů“ USA. Zpráva jasně uvádí, že ačkoli bojují Ukrajinci a jejich města byla „srovnána se zemí“ a „ekonomika zdecimována“, tyto „zájmy“ „nejsou synonymem“ pro zájmy Kyjeva“.“ („Výzva RAND k rychlému ukončení války“, RT – česky ZDE)

NATO-expansion-map-1024x576

Zpráva sice výslovně neuvádí, že „zájmy (USA) jsou poškozovány“, ale rozhodně z ní vyplývá, že tomu tak je. Není překvapivé, že zpráva nezmiňuje žádné vedlejší škody způsobené válkou Washingtonu proti Rusku, ale to jistě muselo být na prvním místě v mysli autorů. Koneckonců, není to 100 miliard dolarů nebo poskytnutí smrtících zbraní, co USA tak draze stojí. Je to zrychlující se vznik mezinárodních koalic a alternativních institucí, které dostaly americké impérium na rychlou cestu ke zkáze. Předpokládáme, že analytici z RAND vidí totéž, co každá jiná rozumná bytost, že chybné střetnutí Washingtonu s Moskvou je „příliš vzdáleným mostem“ a že zpětná rána bude obrovská a nesnesitelná. Z toho plyne naléhavá potřeba válku rychle ukončit. Zde je výňatek ze zprávy, který byl zveřejněn tučným písmem v polovině textu:

Vzhledem k tomu, že pro minimalizaci rizik eskalace je nejvyšší prioritou vyhnout se příliš dlouhé válce, měly by Spojené státy podniknout kroky, které zvýší pravděpodobnost ukončení konfliktu ve střednědobém horizontu.

Zajímavé je, že ačkoli zpráva podrobně popisuje hlavní rizika eskalace (Mezi hlavní rizika patří širší válka s NATO, rozšíření konfliktu do dalších zemí EU a jaderná válka), nevysvětluje, proč by právě „dlouhá válka“ byla pro Spojené státy tak škodlivá. Domníváme se, že toto opomenutí je záměrné a že autoři nechtějí připustit, že zpětné působení sankcí a formování protiamerických zahraničních koalic zjevně podkopává plány USA na udržení jejich globální moci. Mezi elitami se o tom nesmí mluvit. Takto to shrnul Chris Hedges v článku na Consortium News:

Ukazuje se, že plán na přetvoření Evropy a globální rovnováhy sil prostřednictvím degradace Ruska se podobá neúspěšnému plánu na přetvoření Blízkého východu. Podněcuje globální potravinovou krizi a ničí Evropu téměř dvoucifernou inflací. Opět se ukazuje impotence Spojených států a bankrot jejich vládnoucích oligarchů. Jako protiváha Spojeným státům se země jako Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Írán odpoutávají od tyranie dolaru jako světové rezervní měny, což ve Spojených státech vyvolá hospodářskou a sociální katastrofu. Washington poskytuje Ukrajině stále dokonalejší zbraňové systémy a miliardy a miliardy na pomoc v marné snaze zachránit Ukrajinu, ale hlavně zachránit sám sebe. („Ukrajina – válka, která se pokazila“, Chris Hedges, Consortium News)

saudska-arabie-cs(Kliknutím na obrázek získáte originál)

Hedges to shrnuje dokonale. Hloupá intervence Washingtonu připravuje půdu pro největší strategickou katastrofu v dějinách USA. A přesto i nyní naprostá většina korporátních a bankovních elit odhodlaně podporuje stávající politiku, zatímco krčí rameny nad zjevnými příznaky selhání. Příkladem je např: Světové ekonomické fórum jež zveřejnilo na svých internetových stránkách všeobecné prohlášení na podporu Ukrajiny. Tady je:

Podstatou naší organizace je víra v respekt, dialog a spolupráci a kooperaci. Proto hluboce odsuzujeme agresi Ruska proti Ukrajině, útoky a zvěrstva.

Plně solidarizujeme s ukrajinským lidem a se všemi, kteří nevinně trpí touto naprosto nepřijatelnou válkou. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pomohli, a aktivně podpoříme humanitární a diplomatické úsilí. Doufáme jen, že v dlouhodobějším horizontu zvítězí rozum a že se opět objeví prostor pro budování mostů a usmíření.“ (Klaus Schwab a Børge Brende, Světové ekonomické fórum)

To by nemělo nikoho překvapit. Globalisté se samozřejmě postaví na stranu své expanzivní rozbíječské party (NATO) namísto největšího světového zastánce tradičních hodnot, hranic a národní suverenity. To je samozřejmé. I tak ale zpráva RAND naznačuje, že podpora války už není mezi elitami jednotná. A protože elity nakonec určují politiku, je nyní stále pravděpodobnější, že se tato politika změní. Toto „rozštěpení konsensu elit“ považujeme za nejpozitivnější vývoj za posledních 11 měsíců. Jediný způsob, jak mohou Spojené státy změnit svůj přístup na Ukrajině, je, že se stále větší počet elit vzpamatuje a stáhne nás z okraje. Doufáme, že se tak stane, ale nejsme si jisti, že se tak stane.

vojaci-cs2(Kliknutím na obrázek získáte originál)

Nejméně přesvědčivá část celé zprávy spadá do rubriky: „Závazky USA a spojenců k bezpečnosti Ukrajiny“.

Problém je snadno pochopitelný. Autoři se chtějí dohodnout na plánu zajištění bezpečnosti Ukrajiny, aby podnítili jednání s Ruskem. Bohužel Rusko nehodlá připustit, aby se Ukrajina stala součástí jakékoli bezpečnostní aliance podporované Západem, což byl vlastně důvod, proč Rusko vůbec zahájilo invazi, aby předešlo členství Ukrajiny v nepřátelské vojenské alianci (NATO) spojené se Spojenými státy. Jedná se o ožehavé téma, které bude nepochybně překážkou při jakýchkoli budoucích jednáních. Je to však záležitost, v níž nelze „kličkovat“. Ukrajina – nebo to, co z ní zbylo – bude muset být trvale neutrální a všichni krajně pravicoví extremisté budou muset být odstraněni z vlády, armády a bezpečnostních služeb. Moskva nebude vybírat ukrajinské vůdce, ale zajistí, aby tito vůdci nebyli nacisté ani nebyli napojeni na žádnou krajně pravicovou nacionalistickou organizaci.

AmericaSplitMWxRozdělí se USA na válčící tábory?

Jak jsme již uvedli, domníváme se, že zpráva RAND naznačuje, že elity jsou nyní v otázce Ukrajiny rozděleny. To považujeme za pozitivní vývoj, který by mohl vést k jednání a ukončení války. Neměli bychom však ignorovat skutečnost, že i ta nejnestrannější analýza se může příznivě naklonit na stranu skupiny, která poskytuje finanční prostředky. A to by mohlo platit i v tomto případě. Je důležité si pamatovat, že RAND Corporation je nestranický think tank, který podle podplukovnice USAF ve výslužbě Karen Kwiatkowské je plně financován Pentagonem:

Kdyby peníze vyschly, tento think-tank by v současné podobě neexistoval. Slouží výhradně zájmům americké vlády a je na ni závislý.“ (Lew Rockwell)

Z toho vyplývá, že zpráva RAND může reprezentovat názory Pentagonu a amerického vojenského establishmentu, který se domnívá, že Spojené státy se bezhlavě řítí k přímému střetu s Ruskem. Jinými slovy, tato zpráva může být prvním ideologickým výpadem proti neoconům, jež řídí ministerstvo zahraničí a Bílý dům. Předpokládáme, že tento rozkol mezi ministerstvem války a „státem“ bude v následujících dnech ještě viditelnější. Můžeme jen doufat, že v Pentagonu převládne rozvážnější frakce.

*****

Poznámka Admina: Že Pentagon a vláda USA, berou tuto zprávu RANDu zcela vážně, dokazuje to, co se za pár dnů dělo. Na diplomatické frontě došlo k několika podivným krokům. Ministr zahraničí Blinken navštívil Egypt, aby si popovídal o „regionálních otázkách“. Následně egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry se v pondělí večer vydal do Moskvy, aby navázal na bilaterální vztahy mezi oběma zeměmi, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Ahmed Abu Zeid. Poté Blinken navštívil Izrael a izraelský ministr zahraničíEli Cohen odletěl do Kyjeva, aby slavnostně znovu otevřel předtím uzavřené velvyslanectví. Eli Cohen to oznámil během setkání s americkým ministrem zahraničí Blinkenem, který řekl, že USA očekávají, že „budou v této kritické době projednávat způsoby, jak dále podporovat Ukrajinu a ukrajinský lid. Jaké budou důsledky jejich cest, na to si musíme počkat.

****

Mike Whitney je renomovaný geopolitický a sociální analytik působící ve státě Washington. Svou kariéru nezávislého občanského novináře zahájil v roce 2002 s odhodláním věnovat se poctivé žurnalistice, sociální spravedlnosti a světovému míru. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a obrázků: The Unz Review
Překlad a úpravy obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ

1 komentář

Comments are closed.