Temná stránka Wikipedie: cenzura, manipulace a názorová diktatura

Autor: Jan Běhůnek

Jedna z nejprestižnějších encyklopedií na světě Brockhaus od roku 2014 již nevydává své přepracované vydání tištěné na papíře. Mnozí si to možná neuvědomili, protože se dávno informují u konkurence. Wikipedia je největší on-line encyklopedie na světě. Oproti Brockhausu je Wikipedia revoluční v tom, jak se informace shromažďují a archivují. Databáze funguje na principu kolektivní inteligence. Kdokoliv může článek vytvořit, upravit nebo přidat. Na znalosti Wikipedie se dá spolehnout, protože za databází existuje kolektiv, který před zveřejněním kontroluje změny všech uživatelů. Účel této struktury za Wikipedií je ten, aby databáze zůstala neutrální a vědecky správná. Je to tak skutečně?

V přírodovědecké oblasti zní odpověď jednoznačně ano. Tady se dá Wikipedie označit jako relativně solidní a poctivý zdroj. Pokud se ovšem jedná o aktuální dění nebo osoby, které se zabývají současnými světovými událostmi, tady je Wikipedie vždy neobjektivní, zejména pokud jde o články, které se týkají například terorismu a liší se od názoru hlavního proudu. Kdykoliv nějaká výzkumná práce svojí analýzou odporuje americkému pohledu na svět, bude ve finále zveřejněn jen pohled americké organizace Wikipedie. Autor alternativního pohledu naproti tomu rychle dostane označení konspirační teoretik nebo je zařazen mezi popírače holokaustu. Diskuse, fakta, rozum a věcné argumenty nehrají roli, protože váš účet bude ihned zablokován…

Tato šikana se používá k pomluvám a má svůj systém. Filmaři Markus Fiedler a Frank-Michael Speer ve svém dokumentárním filmu Temná stránka Wikipedie (v originále Die dunkle Seite der Wikipedia) poukázali na to, jak Wikipedii pro německy mluvící uživatele provozuje celkem zvláštní skupina lidí. Ta si vzala za úkol nebo také možná byla pověřena zdiskreditovat každého kritika americké zahraniční politiky. Oba filmaři se především zaměřili na odhalení anonymních editorů této on-line encyklopedie.

Existují v naší společnosti organizované pokusy a cílená manipulace názorů? Slovem roku se stalo „Fake News“ a tak je tato otázka důležitější než kdy jindy. Dokumentaristé Markus Fiedler a Frank Michael Speer ve svém filmu podezřívají on-line encyklopedii z toho, že potichu ovlivňuje politicky citlivé články a brání se popisu věcných faktů. Na příklad v článku o mírovém výzkumníkovi a historikovi doktoru Danielu Ganserovi se toto podezření ve filmu jednoznačně potvrdí. Rovněž se projeví agresivní způsoby jedné skupinu autorů Wikipedie, kteří tuto znalostní platformu zneužívají jako pranýř odlišných názorových postojů. Film je zdarma ke stažení na internetu a s 500 000 zhlédnutí budí velký zájem.

Kdo je tato agresivní skupina autorů, to zůstává otevřené. Chrání ji princip anonymity a labyrint pravidel Wikipedie. Filmaři ve svých nových rešerších sledovali jen stopy této institucionální podpory „kontroly mysli“ na Wikipedii. S bezpočtem zdrojů, dokumentů a faktů, které pečlivě zpracovali, ve 125 minutách prokázali, jak je Wikipedie zneužívaná jako nástroj a součást větší pavučiny politicko-ideologické manipulace.

Film se noří do sítě autorů, novinářů a politických aktérů, kteří se sami organizují na několika internetových platformách. Financováni jsou z bohatých nadací, a dokonce i z veřejných zdrojů. Síť, která se již několik let snaží provádět názorovou diktaturu, aby se zabránilo společenskému dialogu a svobodnému projevování názorů. Tím dostávají Wikipedii jako nejdůležitější informační zdroj, který je zdarma, pod svou kontrolu. Film tak odhaluje postupy, které odporují všem pravidlům chování v demokratické společnosti a ohrožují intelektuální a politické klima.

Zdroj: Šifra