Temná budoucnost – Hyperstituce a kult řízeného pokroku

Autor: Simplicius The Thinker, 02. 04. 2023

Hyperstituce – schopnost lidí vytvářet si vlastní budoucnost. Je to však jeden z džinů, kterého bycchom neměli vypustit z láhve.

Může se ukázat, že je to pravda a umělá inteligence nám může vládnout mnohem lépe než naši „lidští politici“ – musíte uznat, že nasadili laťku hodně nízko. Problém je však v tom, že jsme již viděli, že umělá inteligence je předem vybavena veškerým částečným, zaujatým aktivismem, který jsme si zvykli očekávat od „myšlenkových vůdců“ ze Silicon Valley / Big Tech. Chceme, aby se naším technobohem stala „radikálně levicová“ umělá inteligence?

Brandon Smith to dobře vysvětluje v tomto skvělém článku.

Velkým příslibem globalistů ve jménu UI je představa čistě objektivního státu; společenského a vládního systému bez předsudků a bez emocionálního obsahu. Je to představa, že společnost může být řízena strojovým myšlením, aby „zachránila lidské bytosti před nimi samými“ a jejich vlastními slabostmi. Je to falešný příslib, protože něco takového jako objektivní umělá inteligence nikdy nebude existovat, stejně jako žádná umělá inteligence, která by rozuměla složitosti lidského psychologického vývoje.

Jeden člověk však vyslovil zajímavou myšlenku: každá dostatečně inteligentní entita nakonec uvidí logické chyby a iracionalitu různých „radikálně levicových“ postojů, které do ní mohly být naprogramovány. Z toho by vyplývalo, že čím bude umělá inteligence inteligentnější, tím spíše se bude bouřit a vzpouzet proti svým vývojářům/tvůrcům, protože uvidí naprosté pokrytectví postojů, které do ní byly naprogramovány. Například lež o rovnosti a rovnostářství na jedné straně, zatímco je nucena omezovat, potlačovat a diskriminovat druhou stranu. Dostatečně inteligentní člověk jistě dokáže prohlédnout neudržitelnost těchto postojů.

V nejbližší době jsou všichni oslněni a omámeni sporem o AGI. Pravdou však je, že v krátkodobém horizontu nás čeká mnohem drsnější realita. Umělá obecná inteligence (kdy se umělá inteligence stane přibližně stejně inteligentní jako člověk) může být ještě několik let vzdálená (někteří se domnívají, že nejnovější neomezená verze ChatGPT by již pravděpodobně mohla být na úrovni AGI), ale mezitím již existuje vážná hrozba, že nás umělá inteligence politicky a společensky naruší následujícími dvěma způsoby.

Zaprvé, pouhý přízrak jeho hrozby je důvodem k výzvám k opětovnému omezení našich svobod. Například Elon Musk a někteří další vedoucí představitelé průmyslu využívají hrozbu „spam botů“ s UI k neustálému volání po deanonymizaci internetu. Tak Jedním z Muskových plánů pro Twitter je například úplná autentizace všech lidí. To by znamenalo svázat každý lidský účet s číslem kreditní karty nebo nějakou jinou formou digitálního průkazu totožnosti, takže by bylo nemožné být zcela „anonymní“.

Tato myšlenka si získala širokou podporu a uznání takřka všech velkých technologických špiček. Také Eric Schmidt věří, že to bude budoucnost a jediný způsob, jak na internetu odlišit člověka od umělé inteligence, vzhledem k tomu, že umělá inteligence je dnes dostatečně inteligentní na to, aby prošla Turingovým testem.

robot

Hlavním problémem však je, že pokud zcela zrušíte možnost anonymity na internetu, okamžitě to pověsí Damoklův meč nad hlavy všech myšlenkových disidentů, kteří nesouhlasí se současným konvenčním narativem nebo ortodoxií. Jakýkoli vyslovený nesouhlas bude nyní spojen s vaším oficiálním digitálním průkazem totožnosti, kreditní kartou atd., a tak je zřejmá hrozba odvety, veřejného odsouzení, doxingu, odvetných opatření různého druhu.

Stručně řečeno, tento systém plánují právě kvůli tomuto efektu. Díky němu budou mít naprostou kontrolu nad chováním lidí, protože se všichni budou bát vyjádřit nesouhlas ze strachu z represí. V souvislosti s mým předchozím článkem o starých médiích se domnívám, že toto je definitivním „konečným řešením“, kterým mohou zachránit moc starých systémů a jednou provždy potlačit jakoukoli formu „občanské publicistiky“. Všechny nepohodlné, heterodoxní názory budou označeny za „hrozivé dezinformace“ a řadu dalších šrámů, které jim dají moc potlačit jakýkoli nesouhlas nebo opačný názor.

Domnívám se, že v krátkodobé až střednědobé budoucnosti je toto hlavním cílem umělé inteligence. Pravděpodobnost, že bude UI využita k vytvoření série falešných poplachů a psychologických operací na internetu, které budou mít za cíl zahájit sérii drakonických reforem a omezení ze strany vládních orgánů, samozřejmě pod záminkou naší ochrany, je vysoká.

Určitá naděje tu je: například vývoj webu 3.0 slibuje možný „decentralizovaný internet“ založený na blokových řetězcích, nebo alespoň takový je marketingový tah. Vypadá to  však, že je to ještě daleko, a mnoho skeptiků vyslovilo kritiku, že jde jen o humbuk.

Spoluúčast na „demokracii“

Existuje však ještě jedna krátkodobá hrozba, která je všechny trumfne, což je slovní hříčka. Většina osvícených již přijala nezpochybnitelný fakt, že americké (a všechny „západní demokratické“) volby jsou podvodem a švindlem. Protože však kritická masa nespokojenců ve společnosti roste, elitní vládnoucí třída ztrácí kontrolu nad udržením moci. S raketovým rozmachem populismu, který se vyhýbá zahraničním intervencím a globalistické politice ve prospěch domácích zájmů občanů, se vládnoucí třídě stále více zdá, že její pozice je nejistá a neobhajitelná. To je nutí ke stále složitějším způsobům, jak se udržet u moci.

Viděli jsme, jak se to odehrálo v posledních volbách – přímo v předvečer prezidentských voleb byla zinscenována masivní falešná vlajka biologické epidemie, která měla nastolit bezprecedentní éru korespondenčního hlasování, jež bylo téměř ve všech vyspělých státech již dávno zakázáno. To umožnilo vládnoucí třídě udržet si moc ještě na jedno kolečko kolem šachovnice monopolu. (Pozn. Admina – no a u nás to chtějí naši „Pirátí“ zavádět jako novinku!)

votes

Co se stalo se zemí za ty čtyři roky od roku 2020? Svět se propadl do recese, země je rozdělená a rozhněvaná jako nikdy předtím. Bidenova vláda má jedny z nejnižších ratingů v historii, takže vyhlídky demokratů na rok 2024 se zdají být chmurné.

Asi chápete, kam tím mířím.

Všimli jste si, jak se šílenství kolem umělé inteligence zdánlivě zhmotnilo ze vzduchu? Něco jako hnutí LGBTQA+ a trans, která měla všechny znaky velmi vysoce řízených, neorganicky vyrobených, zkonstruovaných a orchestrovaných kulturních projevů v minulém desetiletí?

Také nově objevená mánie kolem umělé inteligence má všechny znaky tohoto typu. A obvykle, když něco působí fakticky a neorganicky, znamená to, že se obvykle jedná o vyrobené hnutí. Ti z nás, kteří mají vysoce vyladěné smysly, to cítí na niterné úrovni. Je tu něco, co nás nutí vidět, nějaká scénická magie a mávání rukama, které řídí naše oči, abychom se dívali někam, kam chtějí, abychom se soustředili na to, co chtějí, abychom viděli.

new-era_cs

A když sám kníže temnot, Bill Gates, napíše OpEd, jako to udělal před týdnem, v němž odvážně prohlašuje, že „věk umělé inteligence začal“, je to pro nás signál, abychom opravdu nastražili uši a měli strach. Když to ohlašuje on, přicházejí jen špatné věci.

Proto se domnívám, že nejkritičtější blízkou hrozbou pro příští velkou událost, volby v roce 2024, bude Černá labuť UI. Tento náhlý, nevysvětlitelně nepřirozený rozmach všeho, co se týká UI, je pravděpodobně uměle vytvořenou společenskou podmínkou, která nás má připravit na rozsáhlou psychopatii, jež bude provedena během volebního cyklu v roce 2024.

Moji předpovědi je, že v roce 2024 dosáhne šílenství kolem umělé inteligence vrcholu. Nerozeznatelně „lidští“ roboti s umělou inteligencí zaplaví všechny sítě sociálních médií a způsobí zmatek nebývalé úrovně, což bude mít za následek typické dialektické reakce vládnoucí třídy, na které jsme si již zvykli.

Teze > Antiteze > SYNTÉZA – s důrazem na syntézu.

Nejzřetelnější možnosti výsledku jsou následující:

1. Hejno botů s umělou inteligencí způsobí nějakou novou formu „úprav“ voleb, které budou jen tak mimochodem zvýhodňovat starou vládnoucí třídu stejným způsobem jako podvodné korespondenční hlasování.

2. Některá nepohodlně prohraná hlasování v bojových státech budou připsána na vrub pachatelů z řad UI a zvrácena ve prospěch vládnoucí třídy.

3. V krajním případě mohou být volby zcela odvolány, pozastaveny, odloženy nebo v nějakém mimořádném opatření odloženy kvůli masovému bezprecedentnímu rozsahu hlubokých podvrhů UI, propagandy atd. falšujících výsledky v každém měřítku.

Stručně řečeno: hrozbu UI připravují elity přímo na prahu 24. roku přesně tak, jak byl Covid připravován na prahu 20. roku, a výsledek bude pravděpodobně podobný – další prodloužení poskytnuté vládnoucí třídě pro další otočení onoho pověstného kolečka.

Někdo by mohl namítnout: „Ale kdybyste opravdu věnovali pozornost technologickým záležitostem v předchozích letech, věděli byste, že nárůst umělé inteligence není jen tak „zčistajasna“, jak tvrdíte, ale že se připravuje již několik let.“

Ano, toho jsem si vědom. Ale zároveň je zde nepřehlédnutelná narativní pozornost, jenž je najednou na tuto oblast upřena všemi obvyklými podezřelými ze čtvrtého stavu. A je nepopiratelné, že téměř každá z předních společností zabývajících se umělou inteligencí má úzké vazby na vládu, obranný průmysl a další temnější okruhy.

Tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI, například spolupracuje se společností Microsoft, která sama má s vládou smlouvy v oblasti obrany. A většina špičkových výzkumníků, kteří založili OpenAI, všichni přišli ze společnosti Google, pracovali v Google Brain atd. Je všeobecně známo, že Google byl vyvinut v rámci projektu CIA In-Q-Tel a je dlouho ovládán sítí strašidel. Z toho jen logicky vyplývá, že jakékoli mozkové dítě Googlu má v sobě také hluboko zasazená dlouhá chapadla CIA/NSA, a proto nemůžeme odmítnout takové podvratné skryté motivy, jaké byly nastíněny výše.

iqtTento článek ukazuje otočné dveře mezi DOJ a „Big Tech“

Větším problémem, s nímž se elity potýkají, je zhoršující se hospodářská situace. Bankovní krize je na spadnutí, hrozí převrátit svět a můžeme si být jisti, že se na určité úrovni syntetizuje UI-pokalypsa, aby je nějak zachránila s účelností deus-ex-machina.

Je těžké si představit, jak přesně by tato UI mohla bankovní kartel a globální finanční systém pomyslně zachránit, vzhledem k tomu, že UI je obvykle považována za hrozbu pravého opaku – povede k nezaměstnanosti stovek milionů lidí po celém světě, což by lidstvo uvrhlo do nové ekonomické doby temna.

durden_cs

Je však pravděpodobné, že elity nepočítají s tím, že by umělá inteligence zázračně zachránila ekonomický nebo finanční systém, ale spíše počítají s tím, že umělá inteligence bude nápomocna při vývoji, uzákonění a prosazování digitálního panoptika, které zabrání lidskému dobytku ve vzpouře.

Toho bude samozřejmě dosaženo tím, že nespokojenost nikdy nedosáhne dostatečně velkého kritického množství, aby se zformovala skutečná vzbouřenecká hnutí, a to pomocí rozsáhlých sítí nových monitorů umělé inteligence, které budou dohlížet na naše myšlenky na internetu, což povede k nové éře represe, cenzury a deplatformizace, jakou jsme ještě neviděli.

Alespoň takový je plán. Ale historická vlna nesouhlasu se v dnešní době pohybuje tak rychle, že i s pomocí UI může elitám nakonec dojít čas, než bude dosaženo bodu, z něhož není návratu, a jejich moc bude navždy omezena.

A kdo ví, třeba se nakonec naši vládci umělé inteligence vzepřou cynickým očekáváním a místo toho dosáhnou tak nepředvídatelné úrovně osvícení, že se rozhodnou naším jménem rozvrátit globální bankovní kabalu a vrátit moc zpět lidem – alespoň do určité míry.

Umělá inteligence by se pak přece jen stala naším spasitelem, jen ne tak, jak jsme to všichni očekávali.

950d5f99-767d-46dc-b225-9815528bb92e_1920x1080

*****

Originál článku: Simplicius The Thinker
Překlad a úpravy obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ