Tajné ukrajinské vojenské programy

Autor: Thierry Meyssan, 02. 06. 2022

V roce 2016 se Spojené státy zavázaly vyzbrojit Ukrajinu, aby mohla bojovat a vyhrát válku proti Rusku. Následně americké ministerstvo obrany zorganizovalo na Ukrajině program biologického výzkumu a poté bylo do země tajně převedeno obrovské množství jaderného paliva. Tyto údaje mění interpretaci této války. Nechtěla ji a nepřipravovala Moskva, ale Washington.

V celé této sérii článků, která začala měsíc a půl před válkou na Ukrajině, jsem rozvíjel myšlenku, že Straussovci, malá skupina stoupenců Leo Strausse v americké administrativě, plánovali konfrontaci proti Rusku a Číně. V desátém díle tohoto seriálu jsem však s odkazem na návštěvu senátora Johna McCaina v roce 2016 [1] vyprávěl o tom, jak se pluk Azov stal polovojenským pilířem ukrajinských banderovců. Ten však není straussovec, ale během své prezidentské volební kampaně v roce 2008 mu radil Robert Kagan, ústřední myslitel straussovců [2], i když svou příslušnost k této sektě vždy opatrně popíral.

Plánování války proti Rusku

Znovu se objevilo video natočené během návštěvy Johna McCaina na Ukrajině v roce 2016. Je na něm zachycen senátor v doprovodu svého kolegy a přítele, senátora Lindseyho Grahama, a ukrajinský prezident Petro Porošenko. Oba Američané cestují v rámci senátní mise. McCain je však také prezidentem IRI (International Republican Institute), republikánské pobočky NED (National Endowment for Democracy). Je známo, že IRI vedl asi 100 seminářů pro lídry ukrajinských politických stran klasifikovaných jako pravicové, včetně banderovců. Senátoři oslovují důstojníky Azovského pluku, hlavní banderovské polovojenské formace. To by nemělo být žádným překvapením. John McCain vždy zastával názor, že Spojené státy by se měly spoléhat na nepřátele svých nepřátel, ať už je to kdokoli. Proto se veřejně přihlásil k odpovědnosti za kontakty s Daešem proti Syrské arabské republice. [3]


Je to výřez z videa „Tucker Carlson – jsme ve válce s Ruskem. Na celé video se můžete podívat ZDE.

 

Na tomto videu senátor Lindsey Graham, (McCain stojí za ním) ujišťuje banderovce z praporu AZOV, že Spojené státy poskytnou všechny zbraně potřebné k tomu, aby se jim podařilo porazit Rusko.

Toto video, opakuji, bylo natočeno šest let před vstupem ruské armády na Ukrajinu. Oba senátoři investují do svých protějšků misi. Nevnímají je jako placené žoldáky, ale jako zmocněnce, kteří budou bojovat za unipolární svět na život a na smrt.

porosenkoPrezident Petro Porošenko předává SBU svůj nový odznak.

Krátce poté prezident Porošenko, který se jednání zúčastnil v bojovém oděvu, vyměnil odznak své tajné služby SBU. Nyní je to sova držící meč namířený proti Rusku s heslem „Moudří budou vládnout nad hvězdami„. Je zřejmé, že ukrajinský státní aparát se jménem Spojených států připravoval na válku proti Rusku.

O další tři roky později, 5. září 2019, uspořádala Rand Corporation ve Sněmovně reprezentantů USA setkání, na kterém vysvětlila svůj plán: oslabit Rusko tím, že ho donutí rozmístit se v Kazachstánu, poté na Ukrajině a až v Podněstří [4].

Ve dvou předchozích článcích, (česky Aliance MI6, CIA a banderovců a Ukrajina – Druhá světová válka pokračuje), jsem podrobně vysvětlil, že na konci druhé světové války Spojené státy a Velká Británie převzaly celou řadu bývalých nacistických vůdců a ukrajinských banderovců, aby je poštvaly proti SSSR. Tyto fanatiky mateřsky převzaly, jakmile SSSR zanikl, a využily je proti Rusku. Zbývalo prozkoumat, jak je vyzbrojily.

Ukrajinský vojenský biologický program

Od roku 2014 zahájil ukrajinský stát několik tajných vojenských programů. Prvním a nejznámějším je jeho spolupráce s Pentagonem ve 30 různých laboratořích. Podle Spojených států byl tento program zaměřen na zničení biologických zbraní, které Sovětský svaz vyráběl a skladoval na Ukrajině. To je samozřejmě nepravděpodobné, protože není jasné, proč by 31 let po získání nezávislosti a 8 let po zahájení tohoto programu ještě nějaké zůstaly. Naopak, podle Ruska Pentagon nechal Ukrajinu subdodavatelsky provádět výzkum zbraní zakázaných Úmluvou o zákazu biologických zbraní z roku 1972. Na základě dokumentů zabavených během své speciální operace zejména tvrdí, že v psychiatrické nemocnici č. 1 (Strelecké, Charkovská oblast) byly bez jejich vědomí prováděny pokusy na duševně nemocných lidech a že bylo manipulováno s látkou způsobující tuberkulózu, kterou bylo infikováno obyvatelstvo Slavjanoserbské oblasti (Luganská lidová republika). Nebo že se v těchto laboratořích prováděly „mimořádně nebezpečné experimenty zaměřené na posílení patogenních vlastností moru, antraxu, tularémie, cholery a dalších smrtelných chorob pomocí syntetické biologie. Další projekt se týká netopýrů jako vektorů pro přenos potenciálních biologických bojových látek, jako je mor, leptospiróza, brucelóza, filoviry nebo koronaviry.

Video kde to dokumentuje Tucker Carlson ve svém pořadu Tonight

 

Tato závažná obvinění nebyla dosud jasně vyvrácena ani prokázána. Zasedání, které Rusko svolalo na toto téma v Radě bezpečnosti OSN dne 11. března 2022 [6], nic nepřineslo. Poté, co to popřela, náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová (a manželka Roberta Kagana) na slyšení v americkém Senátu 8. března 2022 uvedla:

Ukrajina má … zařízení pro biologický výzkum. Obáváme se, že se je ruská vojska snaží ovládnout. Proto se spolu s Ukrajinci snažíme zajistit, aby se tyto výzkumné materiály nedostaly do rukou ruských sil, pokud se dostanou do jejich blízkosti.

Navzdory těmto nesrovnalostem se Západ shromáždil za Washingtonem a obvinil Moskvu ze lži. V jejich očích je naprosto normální, že státy mají sbírky těchto chorob za účelem jejich studia, jejich přítomnost by neměla být vykládána jako určená k výrobě zbraní. Ukrajinské laboratoře pravidelně monitoruje OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) [7]. Nicméně tento výklad neumožňuje pochopit slova paní Nulandové a nezohledňuje katastrofy, jako byla například epidemie prasečí chřipky, která v lednu 2016 zabila 20 ukrajinských vojáků a u 200 dalších si vynutila hospitalizaci.

Ruský velvyslanec Vasilij Nebenzia odsoudil zejména výzkum přenosu nebezpečných nemocí ektoparazity, jako jsou vši a blechy. Připomněl, že podobné pokusy „prováděla ve 40. letech minulého století nechvalně známá jednotka 731 japonské armády, jejíž členové uprchli do Spojených států, aby unikli spravedlnosti. Jednotka 731 byla japonskou obdobou oddělení doktora Josefa Mengeleho v Osvětimi.

Jako by to nestačilo, pan Nebenzia se zeptal na převoz několika tisíc vzorků krevního séra pacientů slovanského původu z Ukrajiny do Výzkumného ústavu Waltera Reeda americké armády. Výzkumy podle něj selektivně zaměřené na konkrétní etnické skupiny, jaké prováděl Dr. Wouter Basson pro Jihoafrickou republiku a Izrael v období apartheidu v jeho koloniálním období proti černochům a Arabům (Coast Project).

Administrativa OSN popřela, že by o programu věděla, a odkázala na opatření na budování důvěry obsažená ve smlouvě. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že o programu ví, ale nezná podrobnosti. Písemně agentuře Reuters potvrdila, že „důrazně doporučila ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví a dalším odpovědným agenturám, aby zničily vysoce rizikové patogeny a zabránily tak jakémukoli možnému úniku“ [8]. Čínský tisk mezitím informuje o pokusech, jejichž cílem je přeměnit hmyz na kyborga za účelem oplodnění nebo sterilizace plodin (operace Hmyzí spojenci).

217091-3-d2195Setkání odborníků z ministerstev obrany a zdravotnictví Spojených států, Polska a Ukrajiny, pořádané společností Huntera Bidena a Christophera Heinze v roce 1996. Zdroj: Vědeckotechnické centrum na Ukrajině.

Tyto vojenské experimenty, ať už byly jakékoliv, byly nepřímo zadány Národním lékařským zpravodajským centrem prostřednictvím Agentury pro snižování obranných hrozeb (DTRA) a americké společnosti Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Posledně jmenovanou společnost založili Hunter Biden a Christopher Heinz, respektive syn prezidenta Joea Bidena a zeť Johna Kerryho [9]. Všechny výsledky tohoto výzkumu byly zaslány do vojenských biologických laboratoří ve Fort Detricku, které kdysi hrály vedoucí roli v americkém programu biologických zbraní.

Jak zdůraznil čínský zástupce v Radě bezpečnosti:

Jakýmkoli informacím nebo stopám o vojenských biologických aktivitách by mělo mezinárodní společenství věnovat velkou pozornost…“. Spojené státy tvrdí, že jsou pro transparentnost. Pokud se Spojené státy domnívají, že informace jsou nepravdivé, měly by poskytnout příslušné údaje a vysvětlení, aby mezinárodní společenství mohlo o věci rozhodnout.

Zatímco Spojené státy podle OSN pravidelně podávají zprávy o svých biologických aktivitách v rámci Úmluvy o zákazu biologických zbraní, Ukrajina nikdy žádné nepředložila [10].

Rusko podniklo několik kroků. Nejprve veelmi pečlivě zničilo kontejnery 26 těchto ukrajinských laboratoří (4 další unikly ruské armádě). Zadruhé vyzvalo své spojence z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), aby monitorovali veškeré dohody, které případně uzavřely se Spojenými státy. Arménie a Kazachstán tento výzkum zastavily. A konečně, členové CSTO zakázali všem zahraničním pracovníkům obrany vstup do svých laboratoří.

Rafael-GrossiŘeditel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi na fóru v Davosu odhalil, že Ukrajina má obrovské množství plutonia a obohaceného uranu.

Přejděme k nejproblematičtější části příběhu, protože ta je ještě závažnější. Po získání nezávislosti zdědily Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina velkou část sovětského systému jaderných zbraní. Tyto tři nové státy podepsaly v roce 1994 Budapešťské memorandum se Spojenými státy, Ruskem a Velkou Británií. Velká trojka se zavázala zabezpečit jejich hranice, zatímco malá trojka se zavázala předat všechny své jaderné zbraně Rusku a dodržovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

Na toto memorandum se často odvolávají ti, kdo chtějí zdůraznit dvojjedinost Ruska, které jej po podpisu porušilo. Není to pravda, neboť memorandum stanoví, že každý ze států velké trojky bude zproštěn svého slibu neintervence v případě „sebeobrany nebo jakýmkoli jiným způsobem, který je v souladu s ustanoveními Charty OSN“. Proto Rusko oficiálně uznalo donbaské republiky teprve poté, co ukrajinský stát odmítl respektovat svůj podpis minských dohod a jeho armáda 8 let ostřelovala Donbas.

V letech 2014 až 2022 Ukrajina čtyřikrát požádala o nové projednání Budapešťského memoranda. Nakonec prezident Volodymyr Zelenský na výročním zasedání Mnichovské bezpečnostní konference 19. února 2022 prohlásil:

Já jako prezident to udělám poprvé. Ale já a Ukrajina to děláme naposledy. Zahajuji konzultace v rámci Budapešťského memoranda. Ministr zahraničních věcí byl požádán, aby je svolal. Pokud se znovu neuskuteční nebo pokud jejich výsledky nezaručí bezpečnost naší země, bude mít Ukrajina právo si myslet, že Budapešťské memorandum nefunguje a že všechna komplexní rozhodnutí z roku 1994 jsou zpochybněna. [11].

Zpochybnění „všech globálních rozhodnutí z roku 1994“ nemůže znamenat nic jiného než převzetí jaderných zbraní zpět. Proto lze postoj prezidenta Zelenského shrnout takto: buď potlačíme donbaské separatisty, nebo obnovíme náš vojenský jaderný program. Je třeba poznamenat, že v místnosti byli přítomni nebo zastoupeni hlavní představitelé Severoatlantické aliance. Přesto nikdo z nich proti oznámení o porušení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní neprotestoval.

Ruský prezident Vladimir Putin k projevu řekl: „Jediné, co (Ukrajině) chybí, je systém obohacování uranu. To je však technická záležitost a pro Ukrajinu to není neřešitelný problém.“

Ruské zpravodajské služby byly informovány o tom, že Ukrajina má jaderný vojenský program. Nevíme, kolik toho o tomto programu věděly.

ZNPPDne 4. března 2022 při útoku ukrajinských speciálních jednotek na Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou ruská armáda několik dní okupovala, způsobil projektil požár v přilehlé laboratoři. V tu chvíli se svět, který nevěděl, o co v bitvě jde, domníval, že se bojovníci zbláznili a bezohledně riskují, že elektrárnu vyhodí do povětří.

Rafael Grossi z Argentiny, který stojí v čele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, mimochodem 25. května na fóru v Davosu prohlásil, že Ukrajina ve své elektrárně v Záporoží uskladnila 30 tun plutonia a 40 tun obohaceného uranu a že jeho agenturu zajímá, co se s nimi stalo.

Záporožská jaderná elektrárna byla jedním z cílů ruské armády, která jí obsadila hned druhý den po zahájení speciální operace 24. února. Během rusko-ukrajinského střetu čtvrtého března došlo k požáru ne v elektrárně, ale v přilehlé laboratoři. Tehdy byla odsouzena nezodpovědnost ruské armády za způsobený požár v jaderné elektrárně. Zřejmě šlo o něco jiného, jak uvedla Moskva. Rusko začalo převážet palivo a ukrajinské speciální jednotky se je pokusily zastavit.

Plutonium se prodává za 5.00011.000 dolarů za gram. Třicet tun nakoupených za pořizovací cenu má hodnotu 150 miliard dolarů. Cena uranu závisí na stupni jeho obohacení. Při méně než 5 % může být použit pouze pro civilní účely a pro vojenské použití musí dosáhnout alespoň 80 %. Bez znalosti stupně obohacení nelze cenu odhadnout. Zabavení těchto neohlášených zásob Ruskem pravděpodobně splatí všechny sankce, které na něj byly uvaleny.

Informace, které máme k dispozici, vyvolávají několik otázek: odkdy Ukrajina, která odevzdala Rusku všechny své zásoby ze sovětské éry, tyto materiály držela? Odkud se vzaly a kdo za ně zaplatil? Případně jaká je úroveň obohacení uranu a kdo jej obohatil? K těmto otázkám ruský tisk přidává další otázku: jak spolehlivá je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která tyto informace až do minulého týdne tajila?

S ohledem na tyto prvky je vhodné revidovat běžné obvinění, podle něhož je za tuto válku zodpovědné Rusko.

****

Thierry Meyssan je francouzský Politický poradce, prezident-zakladatel Réseau Voltaire ( Voltaire Network ). Nejnovější práce v angličtině – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump , Progressive Press, 2019.

Originál článku a obrázků: Voltairenet.org
Překlad a čské titulky v 1. videu: Admin Nekorektní TOP-CZ
České titulky u druhého videa autor neznámý.

podpora2

2 KOMENTÁŘE

  1. Nevím co myslíte tím „do konce“. Jestli tím myslíte okupaci celé UA, tak osobně si nemyslím, že by to bylo to nejlepší, co by Rusko mělo udělat.

Comments are closed.