Tajná válka USA a Velké Británie proti Evropě

Autor: Eric Zuesse

Tajná válka USA a Velké Británie proti Evropě je dobře zdokumentovaná, ale málo známá, a k jejímu pochopení jsou nezbytné určité koncepční a historické souvislosti.

Z historického hlediska národy, které mají stejnou měnu, proti sobě neválčí, pokud jeden z nich není kolonií druhého a není (jako byly americké kolonie v roce 1776) v revoluci, aby si proti imperialistickému z nich vymohl nezávislost. Mít společnou měnu je tedy silným – nikoli však rozhodujícím – faktorem směrem k míru mezi národy.

Velká Británie má svou libru, EU (Evropská unie) má své euro a USA (Amerika) má svůj dolar. USA a Velká Británie, nyní vedou válku proti EU, aby pomohly do budoucna prodloužit stávající dominanci dolaru (Ameriky) jako hlavní světové rezervní měny. Budoucí politickou a finanční nadvládu Ameriky, směřující v konečném důsledku k ovládnutí všech národů americkou vládou, což prakticky znemožní OSN a její dosavadní (ochromenou) roli autoritativního zdroje mezinárodního práva – zákonů, které se řídí nikoli uvnitř národů, ale mezi národy a nahradí stávající soubor mezinárodních zákonů „mezinárodním řádem založeným na pravidlech„, v němž bude tato „pravidla“ určovat americká vláda. „

Jde o mezinárodní boj za nahrazení OSN a všech mezinárodních zákonů globální diktaturou buď ze strany USA a Velké Británie, nebo ze strany USA a EU. Všechny tyto tři měny jsou však dohodnuty společně, aby zabránily tomu, že by nad mezinárodními zákony někdy měla kontrolu OSN a její agentury nebo cokoli JINÉHO než národy, které jsou v americké vojenské alianci, kterou je Severoatlantická aliance NATO. NATO má být rozšířeno, aby se zvýšila dominance vlády USA (a amerického dolaru) a tím oslabila autorita OSN a její již tak ochromená a stále slábnoucí moc.

Britská aristokracie převzala kontrolu nad americkou zahraniční politikou 25. července 1945, kdy na Postupimské konferenci americký anglofil generál Dwight Eisenhower podpořil nepřátelství Winstona Churchilla vůči Josifu Stalinovi tím, že naivnímu novému americkému prezidentovi Harrymu Trumanovi (který Eisenhowera prakticky zbožňoval) řekl, že buď USA nakonec dobudou Sovětský svaz, nebo Sovětský svaz dobude Ameriku a tak se zrodila studená válka v Trumanově hlavě, když se toho dne rozhodl souhlasit s Eisenhowerovým názorem a zahájit to, čemu se začalo říkat „studená válka“, aby nakonec dobyl Rusko. Truman pak v roce 1948 podpořil plán generála George MarshallaMarshallův plán, který měl poskytnout miliardovou americkou pomoc na obnovu jakékoli evropské zemi, která by se postavila na stranu Ameriky proti Sovětskému svazu, aby byla v budoucnu nastolena plánovaná všeobjímající globální diktatura USA (ovládnutí světa americkými miliardáři a jejich korporacemi, zejména umožnění přístupu k přírodním zdrojům všech zemí).

Johnson-and-ZelenskyBritský premiér Boris Johnson a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se procházejí po Kyjevě 9. dubna 2022.

V roce 1949 pak byla vytvořena americká vojenská aliance NATO, aby pomohla při zamýšleném „protikomunistickém“ (ve skutečnosti proti SSSR) konečném dobytí (které mělo být završením amerického dobývání celého světa). Následně americká CIA sdružila evropské spojence Ameriky do organizace, která se nakonec stala Evropskou unií, aby byly evropské národy vojensky i ekonomicky ovládány z Washingtonu. Avšak zatímco dříve byla Evropská unie kontrolována americkou vládou téměř stejně, jako je kontrolována americká protiruská vojenská aliance NATO, nyní tomu tak již není. Proto britská aristokracie v letech 2016-2020 vedla tajnou kampaň, jejímž cílem bylo úplně odstranit Velkou Británii z EU a dosadit na Downing Street 10 premiéra Borise Johnsona, aby provedl brexit – britský odchod z EU – tak, jak to britští miliardáři považovali za správné a zachoval tak pro „anglosféru“ (USA a Spojené království) kontrolu nad světem, na rozdíl od způsobu, jakým tehdejší britská premiérka Theresa Mayová vyjednávala s EU, což by oslabilo nejen americkou kontrolu nad Evropou, ale také kontrolu Spojeného království nad Evropou, kterou kontroluje pouze nepřímo na základě svého „zvláštního vztahu“ s vládou USA. (Ztráta hlasovacího práva v EU byla pro Spojené království zanedbatelná ve srovnání s tím, jak se moc Spojeného království nad EU zvýšila díky jeho jedinečnému spojenectví s americkou vládou, která EU ovládá). To představuje nezbytné pojmové a historické pozadí, abychom pochopili následující:

15. května Kit Klarenberg na serveru The Gray Zone zveřejnil článek „Operace Překvapení: a na základě uniklých soukromých dokumentů prokázal, že autentické spiknutí kliky mimořádně dobře propojených osob v Británii – britského Deep State, odpovědného pouze britským miliardářům a dědičné aristokracii – skutečně zosnovalo pád Theresy Mayové z funkce premiérky a její nahrazení Borisem Johnsonem, aby Spojené království již nebylo spojencem EU, kromě toho, že je EU nadřazeno, a to kvůli jedinečnému spojení Británie s její bývalou kolonií, Amerikou.

Aliance pěti očí, udržuje svobodný svět svobodným.“ Co to ale znamená? Slovo „svobodný“ je ve skutečnosti lež; ve skutečnosti je to opak svobodného; je to zotročení voličů a daňových poplatníků americkým a britským vojensko-průmyslovým komplexům (neboli „MIC“) poté, co v roce 1991 skončila platnost smlouvy o založení vojenské aliance Varšavské smlouvy, která byla zrcadlovým obrazem amerického NATO a nyní znamená pouze vládu amerického režimu nad světem prostřednictvím jeho psychopatické aristokracie, která ovládá své výrobce zbraní a profituje z nich, zatímco jejich veřejnost za to platí daněmi, destrukcemi a mrtvolami.

Znamená to přesně to, co původce tohoto spiknutí Cecil Rhodes poprvé prohlásil v roce 1877, a skutečně to představuje „zvláštní vztah„, který Spojené království a USA udržují od chvíle, kdy byl tento „zvláštní vztah“ konečně a plně zaveden a plně funkční, počínaje 25. červencem 1945, kdy Truman uvedl Ameriku na tuto osudovou cestu, na dobytí celého světaRhodesovu vizi budoucnosti světa a způsobu, jak Rhodes vytvoří organizaci, která ji má uskutečnit. Zde je z onoho historického Rhodesova prohlášení z roku 1877:

Tvrdím, že jsme nejlepší rasou na světě a že čím větší část světa obýváme, tím lépe pro lidstvo. ...

Proč bychom neměli založit tajný spolek s jediným cílem – podpořit britské impérium a dostat celý necivilizovaný svět pod britskou nadvládu za účelem obnovení Spojených států, aby se anglosaská rasa stala jediným impériem. …

Co bylo hlavní příčinou úspěchu římské církve? Skutečnost, že v ní našel uplatnění každý nadšenec, nazvěte to, chcete-li, každý šílenec. Vytvořme stejný druh společnosti církev pro rozšíření britského impéria. …

Založení, podpora a rozvoj tajné společnosti, jejímž skutečným cílem a účelem bude rozšíření britské nadvlády po celém světě, zdokonalení systému emigrace ze Spojeného království a kolonizace všech zemí, kde je možné získat prostředky k obživě pomocí energie, práce a podnikavosti, britskými poddanými, a zejména obsazení celého afrického kontinentu, Svaté země, údolí Eufratu, ostrovů Kypr a Kandie britskými osadníky, celou Jižní Ameriku, ostrovy v Tichomoří, které dosud nebyly v držení Velké Británie, celé Malajské souostroví, pobřeží Číny a Japonska, konečné obnovení Spojených států amerických jako nedílné součásti Britského impéria, zavedení systému koloniálního zastoupení v císařském parlamentu, který může směřovat ke stmelení nejednotných členů impéria, a konečně založení tak velké mocnosti, která znemožní války a podpoří nejlepší zájmy lidstva.

To měl být a je základní kámen obnoveného Deep State britského impéria. (Zde je celý dokument.)

Zelensky-represents-US-interestsUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje na fotografii s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem a americkým ministrem obrany Lloydem Austinem.

Rhodsesova věta „nejlepší zájmy lidstva“ ve skutečnosti vyjadřuje jeho rasisticko-kulturní názor. V konečném důsledku je to tvrzení, že vláda Jejího Veličenstva bude lépe vládnout mezinárodním vztahům, než by kdy mohla být jakákoli alternativa, například záměr FDR na ozbrojenou OSN. Ačkoli Rhodes chtěl, aby mezinárodním vztahům vládla britská aristokracie, FDR chtěl, aby jim vládla OSN, která by byla ozbrojenou demokracií (federací) národů. Hitler měl svou vizi „tisícileté říše„, ale Churchill, který byl zaníceným rhodesistou a který byl Rhodesovým chráněncem, upřednostňoval naopak britskou verzi takového všeobjímajícího globálního impéria, a toho mělo být/je dosaženo zapřažením britského impéria do hřbetu mnohem silnějšího amerického koně. Rhodes už v roce 1877 věděl, že jen tak může britské impérium úspěšně pokračovat i v dalších staletích.

V současné době se EU potápí, protože přistoupením na americký požadavek zastavit dovoz plynu a ropy od hlavního dodavatele EU, jímž je Rusko, prudce vzrostou náklady na energie v celé EU a zničí její ekonomiku. A to je strategie Bidena a Johnsona. I Biden je rhodesista – stejně jako byli Obama, Trump, Bush 1 a 2, Clinton a Reagan. Vlády USA i Spojeného království jsou rhodesistické. To neznamená, že se v každé věci obě diktatury shodnou, ale že se téměř vždy shodnou; a když se neshodnou, britská vláda nepopostrkuje svého amerického koně, aby se vzepjal a shodil svého britského jezdce, protože tito Britové vědí, že  jízda na americkém koni – je JEDINÝ způsob, jak mohou pokračovat v britském impériu v takovém rozsahu, jaký jim byl po druhé světové válce umožněn. Rhodesisté a jejich „Pětioká aliance“ (Prins ji také označuje jako „Anglosféru„, což je další výraz pro to, co Rhodes prosazoval) jsou realisté, kteří se snaží prodloužit na co nejdelší dobu do budoucna své společné a kolektivní aristokratické vykořisťování celého světa. To znamená: držet Evropu při zemi, stejně jak všechny ostatní země mimo ni. To platí zejména ve vztahu k Německu, které je průmyslovým gigantem EU. Jak uvedl deník New York Times 5. dubna 2022:

Německo již snížilo svou závislost na plynu z Ruska [z 55 %] o 15 %, takže v prvních třech měsících roku klesla na 40 %, uvedlo ministerstvo energetiky.

Vedoucí představitelé průmyslu se však postavili proti uvalení sankcí na ruský zemní plyn. Zavření kohoutků by způsobilo „nevratné škody„, varoval Martin Brudermüller, generální ředitel společnosti BASF, výrobce chemikálií se sídlem na jihozápadě Německa. Přechod od ruského zemního plynu k jiným dodavatelům nebo přechod na alternativní zdroje energie by si podle něj vyžádal čtyři až pět let, nikoli týdnů.

Chceme slepě zničit celé naše národní hospodářství? To, co jsme budovali celá desetiletí?“ řekl pan Brudermüller minulý týden v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Na nátlak Bidenovy administrativy a navzdory německému veřejnému mínění a prosbám německých podniků všech velikostí, aby to nedělaly, Německo zrušilo nedávno dokončený mamutí plynovod Nord Stream II z Ruska do Německa, který by snížil ceny plynu v Evropě. Místo toho se očekává, že se tyto ceny brzy zdvojnásobí. A téměř celá EU bude mít z takových rozhodnutí Německa a dalších zemí EU velký negativní dopad. Je to válka USA a Spojeného království nejen proti Rusku, ale i proti Evropě.

O tom ve skutečnosti mluvil Gwythian Prins, vůdce jejich spiknutí, který mluví na videu na youtube. (V Klarenbergově článku se o Rhodesovi nic nepíše, ale to, co Prins říká v tomto svém videu na youtube, je rovněž zcela v souladu s Rhodesovým plánem, o němž Klarenbergův článek odhaluje spoustu soukromých důkazů). A američtí evropští poskoci dělají vše pro to, aby prosadili americkou vládu, přestože britská aristokracie je v určitých detailech hluboce nespokojena s tím, nakolik EU nedělá vše, co po ní britští aristokraté chtějí. Britští aristokraté vědí, že vzepření se americkému koni by způsobilo, že by z něj byli shozeni. Proto se raději rozhodli na něm zůstat a pouze ho pošťouchnout, kdykoli chtějí drobnou změnu jeho směru. A to je to, co Prins prosazuje proti EU, na své kolegy a studenty.

A to vysvětluje zde odkazovanou dokumentaci o válce USA a Velké Británie proti Evropě. Je to jejich válka s cílem udržet Evropu na dně a celý zbytek světa mimo ni, a pouze Británie je stále v sedle amerického koně, který vede k trvalému vítězství proti veřejnosti všude na světě. Jde o pokračování „washingtonského konsensu“.

Klarenbergův článek obsahuje spoustu fascinující dokumentace, například tuto fotografii Prinsova e-mailu datovaného „22. září 2018 v 4:53“ jistému „Julianu Blackwellovi, v němž svého kamaráda oslovuje ‚Troopere‚, což je odkaz na vydavatelovu minulost ve speciálních jednotkách SAS, a děkuje mu za jeho ‚nesmírně vítanou a velkorysou ochotu pokrýt můj ušlý příjem za fakticky první polovinu tohoto FY [finančního roku], aby Prins mohl zkonstruovat nahrazení Theresy Mayové, Borisem Johnsonem.“ To vše by bylo velmi usvědčující, kdyby Velká Británie nebyla diktaturou a Prins sám nebyl jedním z klíčových agentů této diktatury. Zajímavé je, že organizace, v níž Prins hovořil, „Veteráni pro Británii“ (jejíž je Prins členem představenstva), byla 5. prosince 2017 odhalena jako skupina „Dark Money„, která stojí v pozadí finančních sponzorů Konzervativní strany Spojeného království a Republikánské strany USA; a skupina, která to odhalila, byla „Open Democracy“, která je sama financována především Labouristickou stranou Spojeného království a Demokratickou stranou USA, ale také některými středovými (tj. protitrumpovskými) finančními podporovateli Republikánské strany USA – jinými slovy: „Otevřená demokracie“ je financována miliardáři jak v Americe, tak v Británii.

V obou zemích je podmínkou členství v diktátorské třídě (národní aristokracii) být miliardářem nebo se k tomu blížit. Veřejnost je pouze jejich přísavkou, kterou je třeba manipulovat (prostřednictvím propagandy z jejich médií), jakkoli alespoň někteří z miliardářů chtějí, aby byla vysávána. V důsledku toho probíhá neustálá soutěž mezi konzervativními a liberálními miliardáři s cílem zvolit do celostátních funkcí pouze politiky, kteří jsou podporováni alespoň NĚKTERÝMI z miliardářů. A jednou z věcí, kterou všichni miliardáři financují, je propaganda ve prospěch udržení USA a Spojeného království na vrcholu, vládnutí zbytku „Anglosféry“ a udržení Evropy a všech ostatních zemí na dně.

Originál článku: Oriental Review
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2