Svobodné volby (Principy politické kultury)

Publikováno s laskavým svolením autora: p. Wenzel Lischka , předseda dosud nezaložené „Negativní strany“.

Občané, nedivte se, že jde u nás všechno od mínus pěti k mínus desíti. Je to tím, že jste špatně volili. Můžete ovšem volit, jak chcete a dopadne to vždycky stejně mizerně, když volební systém je špatný! Proto je nutné nejprve změnit volební systém, a potom již půjde všechno snadno a hladce.

Svobodné volby jsou prvním předpokladem demokracie. Jistě všichni rádi sportujete, hrajete, sázíte a volíte. Proto bychom měli systému voleb věnovat náležitou pozornost. Dosavadní systém se ukázal jako špatný a neúčinný. Jsou tam stále ti stejní nebo podobní politikové. (Neříkám lidé, abych nikoho neurazil.) Což je to skutečně tak obtížné zvolit jiný a lepší volební systém, aby každý občan měl skutečný podíl na moci? Nemyslím ovšem takový, že občan nese negativní následky za cizí rozhodnutí a nařízení.

Každý jistě souhlasí, že naše politická kultura je velmi zoufalá, a co je nejhorší, že lidé nejsou vůbec schopni ji nijak zlepšit. Zase musí přijít nějaký pisálek ze světa zvířat, aby těm nebohým lidem pomohl. Podotýkám, že jeho návrhy jsou veskrze všeobecně prospěšné. Ačkoliv mu jdou jako štvanci nakaženému terorismem po krku všichni občané a myslivci, ačkoliv v každém lese visí na něj kvůli vzteklině vystavený zatykač, přesto se nijak nevzdává a snaží se svým honcům a lovcům zcela nesobecky pomoci.

Předložený návrh je velice prostý. Spočívá ve vylosování náhodných kombinací rodných čísel z registru obyvatelstva. Takto vylosovaní občané by se zhostili všech poslaneckých, ministerských, vládních, toaletních a jiných důležitých státnických míst. Bylo by to nanejvýše spravedlivé!

Podívejte se na loterii nebo na sportku. Tam to funguje stovky let perfektně, nikdo si nestěžuje, a vítězové jásají. Jestliže jsme schopni losováním přidělit kterémukoliv občanovi bezpracný mnohamilionový zisk, a nijak nepochybujeme o jeho způsobilosti k sázení, k zastávání významné funkce výherce, k převzetí vysoké výhry, a jestliže nepochybujeme o jeho schopnosti s obnosem náležitě nakládat, proč neaplikujeme stejný systém na politické volby? Proč nevyslyšíme volání občanů druhé kategorie po přímé demokracii?

Systém politických voleb by se tím stal navýsost demokratickým, spravedlivým a průhledným. Nikdo by nenadával na druhé, že se na něj nedostalo. Každý by neměl jen možnost se voleb zúčastnit, ale každý by se jich přímo účastnil. Nikdo by si nestěžoval, že volby jsou nespravedlivé, stejně tak jako si nikdo nestěžuje na losování třeba u sportky.

A, copak je v dnešní počítačové době tak těžké zařídit, aby při losování vycházela vždy stále stejná čísla?

P.S. (Článek je humornou virtuální kompilací a jakákoliv podobnost jakýchkoliv skutečností s jeho obsahem je čistě náhodná. Posláním Negativní strany je vyvolávat ve voličích, zvláště v těch, kteří nejedli vtipnou kaši, mrzutost, blbou náladu, vodit je za nos a především jim mazat med kolem huby.)