Straussovci srazili Evropskou Unii na kolena

Autor: Thierry Meyssan, 13. 09. 2022

Od roku 1949 vyučoval na Chicagské univerzitě německý židovský filozof Leo Strauss. Ze svých studentů brzy vytvořil malou skupinu židovských žáků. Vyučoval je ústně, což bylo zcela odlišné od jeho spisů. Podle něj demokracie prokázaly svou neschopnost ochránit Židy před nacistickým konečným řešením. Aby se tato tragédie neopakovala a kladivo na ně nedopadlo, museli být jeho žáci na druhé straně kliky. Radil jim, aby si vybudovali svou vlastní diktaturu.

Leo Strauss organizoval své stoupence a nazýval je svými „hoplity“ (vojáky Sparty). Vycvičil je, aby narušovali výuku některých jeho kolegů.

Leo-StraussPro profesora Leo Strausse bylo lepší být Hitlerem než mu padnout do rukou.

Někteří členové této jeho sekty zastávají velmi vysoké funkce v USA a Izraeli. Působení a ideologie tohoto uskupení se staly předmětem kontroverzí po útocích z 11. září 2001. Proti příznivcům a odpůrcům filosofa stála bohatá literatura. Fakta jsou však nesporná.

Antisemitští autoři neprávem házeli do jednoho pytle straussiány židovské komunity v diaspoře a Stát Izrael. Před 11. zářím se o ideologii Leo Strausse v židovském světě nikdy nediskutovalo. Ze sociologického hlediska se jedná o sektářský fenomén, který vůbec nereprezentuje židovskou kulturu. V roce 2003 však „revizionističtí sionisté“ Benjamina Netanjahua uzavřeli, za přítomnosti dalších izraelských představitelů, pakt s americkými straussovci [1]. Toto spojenectví nebylo nikdy zveřejněno.

Jednou z charakteristik této skupiny je, že je připravena na všechno. Například chtěli vrátit Irák do doby kamenné. To se jim skutečně podařilo. Pro ně jsou možné všechny oběti, včetně jich samotných, pokud zůstanou první; ne nejlepší, první [2]!

V roce 1992 napsal poradce ministra obrany USA Paul Wolfowitz Směrnici pro obranné plánování. Jednalo se o první oficiální dokument USA, který odrážel myšlení Leo Strausse. Wolfowitze seznámil se Straussovým myšlením americký filozof Allan Bloom (přítel Francouze Raymonda Arona), ale on sám se s mistrem seznámil jen krátce na konci jeho pedagogické činnosti v Chicagu. Americká velvyslankyně při OSN Jeane Kirkpatricková ho však uznávala jako „jednu z velkých Straussových postav“.

V souvislosti s rozpadem Sovětského svazu vypracoval Paul Wolfowitz strategii, jak udržet hegemonii USA nad celým zbytkem světa.

paul-wolfowitzPaul Wolfowitz

Směrnice pro obranné plánování měla zůstat důvěrná, ale New York Times odhalily její hlavní linie a zveřejnily z ní výňatky. O tři dny později odhalil Washington Post další podrobnosti. Původní text sice nakonec nebyl nikdy zveřejněn, ale do oběhu se dostala verze lehce upravená ministrem obrany a budoucím viceprezidentem) Dickem Cheneym.

Je známo, že původní dokument vznikl na základě řady schůzek, kterých se účastnily další dva lidé, všichni tři Straussové: Andrew Marshall, „myslitel“ Pentagonu (kterého tři roky po jeho smrti nahradil Arthur Cebrowski), Albert Wohlstetter, tvůrce strategie atomového odstrašení, a jeho zeť Richard Perle, budoucí ředitel Rady pro obrannou politiku. Autorem Směrnic pro obranné plánování byl Wohlstetterův žák Zalmay Khalilzad (budoucí velvyslanec při OSN).

V dokumentu se hovoří o novém „světovém řádu, který budou v konečném důsledku podporovat Spojené státy“, v němž by jediná supervelmoc měla pouze dočasná spojenectví v závislosti na konfliktu. OSN a dokonce i NATO by byly stále více odsouvány na vedlejší kolej. V širším smyslu Wolfowitzova doktrína teoreticky zdůrazňuje, že Spojené státy musí blokovat rozvoj jakéhokoli potenciálního konkurenta americké hegemonie, zejména průmyslově „vyspělých průmyslových zemí“, jako je Německo a Japonsko. Obzvláště se zaměřuje na Evropskou unii: „Spojené státy sice podporují projekt evropské integrace, ale musíme být opatrní, abychom zabránili vzniku čistě evropského bezpečnostního systému, který by podkopal NATO, a zejména jeho integrovanou strukturu vojenského velení. Evropané tak budou požádáni, aby do Maastrichtské smlouvy zahrnuli klauzuli, která by jejich obrannou politiku podřídila politice NATO, zatímco zpráva Pentagonu doporučuje začlenit nové středoevropské a východoevropské státy do Evropské unie a zároveň jim poskytnout výhodu vojenské dohody se Spojenými státy, která by je chránila před případným ruským útokem.“ [3].

Tento dokument byl trpělivě implementován po dobu třiceti let.

Maastrichtská smlouva má v hlavě V, článku J4 odstavec 4, který stanoví: „Politika Unie ve smyslu tohoto článku se nedotýká zvláštní povahy bezpečnostní a obranné politiky některých členských států, respektuje závazky některých členských států vyplývající ze Severoatlantické smlouvy a je slučitelná se společnou bezpečnostní a obrannou politikou vytvořenou v jejím rámci.“. Tato ustanovení byla zahrnuta do různých textů až po článek 42 Smlouvy o Evropské unii.

Téměř všechny bývalé členské státy Varšavské smlouvy vstoupily do Evropské unie. Toto rozhodnutí bylo volbou vnucenou Washingtonem a oznámenou ministrem zahraničí Jamesem Bakerem těsně před zasedáním Evropské rady, která jej schválila.

V roce 2000 byl Paul Wolfowitz spolu se Zbignewem Brzezinkim hlavním řečníkem na velkém ukrajinsko-americkém sympoziu ve Washingtonu, které pořádali ukrajinští „integrální nacionalisté“, kteří se uchýlili do USA. Tam se zavázal podpořit nezávislou Ukrajinu, vyprovokovat Rusko k válce s ní a nakonec financovat zničení vzmáhajícího se rivala USA [4].

Tyto závazky byly realizovány přijetím zákona o půjčce a pronájmu na obranu Ukrajiny (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) dne 28. dubna 2022 [5]. Ukrajina je nyní vyňata ze všech postupů kontroly zbraní, včetně certifikátů pro konečné použití. Velmi drahé zbraně pronajímají USA také EU na obranu Ukrajiny. Až válka skončí, Evropané budou muset zaplatit za vše to, co spotřebovali. A účet bude vysoký.

Nuland-Blinken-KerryVictoria Nulandová a Anthony Blinken v kanceláři Johna Kerryho.

Přestože evropské elity dosud ze spojenectví se Spojenými státy těžily, neměly by se divit, že se je nyní Spojené státy snaží v rámci Směrnic pro obranné plánování zničit. Již viděly, čeho byl Washington schopen po útocích z 11. září 2001, kdy Paul Wolfowitz zakázal zemím, které vyjádřily výhrady k válce, jako například Německu a Francii, uzavřít smlouvy na obnovu Iráku [6].

V současné době ohrožuje vysoký růst cen energetických zdrojů a jejich rostoucí nedostatek nejen vytápění a dopravu jednotlivců, ale především přežití všech jejich průmyslových odvětví. Bude-li tento jev pokračovat, dojde k náhlému zhroucení ekonomiky celé Evropské unie a její obyvatelstvo se vrátí nejméně o sto let zpět.

Tento jev je obtížné analyzovat, protože ceny a dostupnost zdrojů energie se liší v závislosti na mnoha faktorech.

Za prvé, ceny závisí na nabídce a poptávce. V důsledku toho vzrostly s celkovým ekonomickým oživením po skončení epidemie Covid-19.

Za druhé, hlavním cílem spekulantů jsou energetické zdroje. Značně více než měny. Světovou cenu ropy lze jen vlivem spekulací vynásobit 2,5krát.

Zatím je vše obvyklé a známé. Problémem je, že západní sankce proti Rusku, které následovaly po uplatnění dohody Minsk II, za niž bylo i Rusko garantem před Radou bezpečnosti, rozbily světový trh. Od této chvíle již neexistuje žádná globální cena, ale různé ceny podle zemí prodejců a zákazníků. Na burzách na Wall Street a v City se stále uvádějí ceny, které však nemají žádnou souvislost s cenami v Pekingu a v Dillí.

Především ropa a plyn, kterých bylo v Evropské unii dostatek, začínají docházet, zatímco celosvětově je jich stále nadbytek.

Všechny naše referenční body se obrátily vzhůru nohama. Statistické nástroje určené pro globální trh nejsou vůbec přizpůsobeny současnému období. Můžeme tedy pouze vycházet z předpokladů, aniž bychom je mohli jakkoli ověřit. Tato situace umožňuje mnoha lidem mluvit nesmysly s nadhledem autority, ale ve skutečnosti se všichni vyjadřujeme odhadem.

Jedním ze současných faktorů je odliv dolarů, které se používaly k obchodování a spekulacím a které již, v některých zemích nejsou použitelné. Tato převážně virtuální měna opouští Rusko a jeho spojence a odchází nebo se vrací do zemí, kde se dosud používá. Jde o gigantický jev, kterému se Federální rezervní systém a americká armáda vždy chtěly vyhnout, ale který Straussovci v Bidenově administrativě (ministr zahraničí Antony Blinken a jeho zástupkyně Victoria Nulandová) záměrně vyprovokovali.

Evropané, kteří jsou mylně přesvědčeni, že Rusko napadlo Ukrajinu a snaží se ji anektovat, si zakazují obchodovat s Moskvou. V praxi stále odebírají ruský plyn, ale jsou přesvědčeni, že jim Gazprom přeruší dodávky plynu. Evropský tisk například oznámil, že ruská společnost uzavírá plynovod Nord Stream, ačkoli ohlásila technické přerušení. Obvykle se dodávky plynu z plynovodu přerušují kvůli údržbě na dva dny každé dva měsíce. Zde Gazpromu v údržbě bránily západní sankce, které znemožnily návrat turbín, jež poslal na opravu do Kanady. Obyvatelstvo však pochopilo, že jim zlí Rusové odřízli plyn v předvečer zimy.

Cílem evropské propagandy je připravit veřejné mínění na definitivní uzavření plynovodu a svalit odpovědnost na Rusko.

V tomto případě vedoucí představitelé Unie pouze plní pokyny Straussových. Tímto způsobem likvidují evropský průmysl na úkor svých občanů. Některé energeticky náročné továrny již omezily svou výrobu nebo ji dokonce uzavřely.

Proces úpadku Evropské unie bude pokračovat, dokud se mu nikdo neodváží odporovat. K překvapení všech se 3. září v Praze konala první demonstrace. Policie přiznala 70 000 lidí (na desetimilionovou zemi), ale pravděpodobně jich bylo mnohem víc. Političtí komentátoři jimi opovrhují a považují je za „Putinovy užitečné idioty“. Tyto urážky však nezakrývají znepokojení evropských elit.

Energetičtí experti považují výpadky elektřiny v celé Unii za zcela nevyhnutelné. Pravidlům jednotného energetického trhu by se mohlo vyhnout pouze Maďarsko, které již dříve získalo výjimky. Ti, kdo budou moci vyrábět elektřinu, se o ni budou muset dělit s těmi, kdo ji vyrábět nemohou. Nezáleží na tom, zda je tato neschopnost důsledkem smůly nebo krátkozrakosti.

Brusel by měl začít se snižováním napětí, pak odpojovat v noci a nakonec přes den. Jednotlivci budou mít potíže s údržbou výtahů, s vytápěním svých domovů v zimě, s vařením, pokud používají elektrické plotýnky, a ti, kteří používají vlaky, autobusy nebo elektromobily, budou mít potíže s dopravou. Očekává se uzavření energeticky náročných podniků, jako jsou vysoké pece. Očekává se, že některá infrastruktura se stane neprůchodnou, například dlouhé tunely, které již nebude možné větrat. Především elektronická zařízení navržená pro nepřetržitý provoz nebudou schopna odolat opakovaným přerušením. To se bude týkat například antén nezbytných pro mobilní telefonní sítě, které budou po třech měsících této úpravy vyřazeny.

V zemích třetího světa, kde je nedostatek elektřiny, se pro osvětlení používají LED diody napájené bateriemi a UPS pro napájení strojů s nízkou spotřebou, jako jsou počítače nebo televizory. Tyto materiály však v současné době nejsou v EU k dispozici.

HDP EU již klesl téměř o 1 %. Bude tato recese i nadále pokračovat, jak plánují Straussové, nebo ji občané Unie přeruší, jak se o to snaží část Čechů?

Straussovci půjdou až do konce. Využili dekadence Spojených států k převzetí skutečné moci. Vzhledem k tomu, že narkoman, který nebyl nikdy zvolen, může využívat množství oficiálních letadel k podnikání po celém světě [7], tiše se přesunuli do stínu prezidenta Bidena a vládnou místo něj. Evropští lídři jsou na druhou stranu buď slepí, nebo příliš oddaní na to, aby se zastavili, uznali své třicetileté chyby a vrátili se zpět.

Co si zapamatovat:

Straussové jsou fanatickou sektou, která je připravena udělat cokoli, aby udržela nadvládu Spojených států nad světem. Oni si vymysleli války, které sužují svět posledních třicet let, i tu dnešní na Ukrajině.

Přesvědčili Evropskou unii, že Moskva chce nejprve anektovat Ukrajinu a poté  střední Evropu. Tím přesvědčili Brusel, aby zastavil veškerý obchod s Ruskem.

Začínající energetická krize vede Evropskou unii k výpadkům elektřiny a proudu, které způsobí spoušť ve způsobu života jejích občanů a v její ekonomice.

****

Thierry Meyssan, politický konzultant, předseda a zakladatel Réseau Voltaire (Voltairova síť). Nejnovější dílo v angličtině – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: Od 11. září po Donalda Trumpa, Progressive Press, 2019.

Originál článku a obrázků: Voltaineret.org
Překlad a úprava obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2