Kdo stiskl skvělé tlačítko Reset?

Autor: Joseph Mercola, 19. listopadu 2020

O čem je tento „Velký Reset“, o kterém nyní slyšíme? Stručně řečeno, Great Reset odkazuje na globální agendu pro monitorování a ovládání celého světa prostřednictvím digitálního sledování.

Jak vysvětlil novinář James Corbett ve své zprávě z 16. října 2020, Great Reset je nová „sociální smlouva“, která k ní váže každého člověka prostřednictvím elektronického ID propojeného s vaším bankovním účtem, zdravotními záznamy a sociálním kreditním ID, které nakonec ovlivňuje všechny aspekty vašeho života.

Jde o zbavení se kapitalismu a svobodného podnikání a jejich nahrazení pojmy „udržitelný rozvoj“ a „kapitalismus zúčastněných stran“ – pojmy, které produkují totalitní záměry proti lidskosti. Jak je uvedeno v knize Technocracy: „Tvrdá cesta ke světovému řádu“ (2)

„Udržitelný rozvoj je technokracie. Hnutí za udržitelný rozvoj podniklo pečlivé kroky, aby zakrylo svou skutečnou identitu, strategii a účel, ale jakmile se opona zvedne, pravda vyplave na světlo.“ Jakmile bude jejích strategie odhalena, všechno ostatní začne dávat smysl“.

 Velkolepý plán

Ve svém příspěvku na blogu „The Great Reset for Dummies“, Tessa Lena shrnuje účel, který stojí za výzvou ke globálnímu „resetu“. (3)

„Matematickým důvodem Velkého resetu je to, že díky technologii se planeta zmenšila a ekonomický model nekonečné expanze je krach, ale superbohatí chtějí samozřejmě zůstat superbohatými a proto potřebují zázrak. Další bublinu plus chirurgicky přesný systém pro správu toho, co vnímají jako „své omezené zdroje“.

Zoufale tedy chtějí bublinu poskytující nový růst doslova ze vzduchu a zároveň se snaží utáhnout pásy ostatním lidem, jenž začíná „úpravou chování“ postupně vynulovat z jejich vědomí nárok na vysoký životní standard a svobody.

Psychologickým důvodem Velkého resetu je strach ze ztráty kontroly nad majetkem planety. Předpokládám, že pokud vlastníte miliardy a pohybujete biliony, vaše vnímání reality je zběsilé a všechno dole vypadá jako mraveniště, které existuje jen pro vás. Jen mravenci a čísla, vaše aktiva. Praktickým cílem Velkého resetu je tedy zásadní restrukturalizace světové ekonomiky a geopolitické vztahy založené na dvou předpokladech:

Prvním je, že každý prvek přírody a každá forma života je součástí globálního inventáře, spravovaného údajně dobročinným státem, který je zase vlastněn několika velkorysými a laskavými bohatými lidmi, prostřednictvím technologie.

A za druhé, je třeba mít přehled o veškerém inventáři – být registrován v centrální databázi, snadno identifikovatelný čitelný skenerem a být řízen AI (umělou iteligencí) pomocí nejnovější „vědy“.

Cílem je spočítat a poté efektivně spravovat a kontrolovat všechny zdroje, včetně lidí, v nebývalém měřítku, s bezprecedentní digitální přesností, zatímco honorace si nadále užívá všech obrovských darů přírody, bez zbytečných suverenních podaných a jejích nepředvídatelnosti.

 Globální přerozdělení aktiv lidem prospěch nepřinese

Tato nová globální „aktiva“ lze také změnit na zcela nové finanční nástroje, s nimiž lze následně obchodovat. Příklad toho uvedla paní Vandana Shiva, Ph.D., v mém rozhovoru s ní.

V něm vysvětlila, jak Indie směřuje k Nulovému rozpočtu na přírodní zemědělství, zcela novému konceptu zemědělství, ve kterém musí farmáři obchodovat s mírou uhlíku v půdě na globálním trhu, pokud si chtějí vydělat na živobytí. Za plodiny, které ve skutečnosti pěstují, nedostanou vůbec žádné peníze.

Z tohoto plánu Great Reset není vynechána žádná oblast života. Plánovaná reforma bude mít dopad na vše, od vlády, energetiky a financí až po potraviny, léky, nemovitosti, policejní práci a dokonce i to, jak obecně komunikujeme s ostatními lidmi.

Ochrana soukromí je samozřejmě hlavní překážkou tohoto plánu, a proto je vyvíjeno veškeré úsilí, aby lidé uvolnili svůj názor na právo na soukromí. V USA také překáží Ústava a proto se zvyšuje úsilí o její podkopávání, obcházení, ignorování nebo zrušení platnosti.

Abych to shrnul, požadovaným konečným výsledkem je obří, neradostný, vysoce kontrolovaný globální dopravce všeho a všech, kde je soukromí nesmírně nákladné, nesouhlas je nemyslitelný a duchovní podřízení je povinné.

Je to jako 24/7 léčivá realita, kromě toho, že léky jsou jak chemické, tak digitální a nahlásí vás zpět k mateřské lodi, která vás pak může potrestat za špatné chování, řekněme blokováním vašeho přístupu na určitá místa, nebo blokováním vašeho digitálního bankovního účtu, možná vůbec bez jakéhokoli lidského zásahu“, píše Lena. (4)

Zainteresovaný kapitalismus

Článek z Winter Oak z 5. října 2020 se zabýval „technokratickou fašistickou vizí“ profesora Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy Světového ekonomického fóra, který napsal knihu o čtvrté průmyslové revoluci. Schwab v červnu 2020 vyhlásil iniciativu „Great Reset Iniciativy“ Světového ekonomického fóra, která zahrnuje všechny fáze likvidace soukromých aktiv pro všechny lidi planety Země.

Kromě toho, že je spolehlivým technokratem, má Klaus Schwab také značně silnou transhumanistickou linii a hovoří o blízké budoucnosti, v níž lidé splynou se stroji a ve které si donucovací orgány budou moci přečíst naši mysl.(6)

Winter Oak, britská nezisková organizace sociální spravedlnosti, poukazuje na to, že Schwab a jeho globalističtí spolupachatelé používají pandemii COVID-19 „k tomu jak obejít demokratickou zodpovědnost, k potlačení opozice, k urychlení své agendy a jejímu uložení zbytku lidstva proti naši vůli“.

Problém je v tom, že zatímco se plán prodává jako způsob, jak konečně učinit život spravedlivým pro všechny lidi, požadované oběti se na technokraty provozující systém nevztahují. Výsledkem Velkého resetu budou nakonec dvě úrovně nebo lidé: technokratická elita, která má veškerou moc a vládu nad všemi aktivy, a zbytek lidstva, kteří nemají žádnou moc, žádné aktiva a žádné slovo.

To není žádná konspirační teorie. Plán je otevřený. Jak poznamenal časopis Time, (7) „Pandemie COVID-19 poskytla jedinečnou příležitost přemýšlet o tom, jakou budoucnost chceme“. Stejné prohlášení přednesla v posledních měsících řada politiků a organizací na celém světě.

Schwabova kniha, (8, 9) „COVID-19 – The Great Reset„, rovněž vyzývá vedoucí představitele průmyslu a osoby s rozhodovací pravomocí, aby „dobře využili pandemii“ a „nenechali zmařit stávající krizi“. Mimochodem, majitel časopisu Time a zakladatel Salesforce, Mark Benioff, je také členem správní rady Světového ekonomického fóra, (10), takže plán resetování jasně zná.

I když technokracie není politický systém, ale ekonomický, v praxi se podobá fašismu. Nic z toho se samozřejmě neprodává pod hlavičkou fašismu. Místo toho používají finanční výrazy jako „kapitalismus zúčastněných stran„, popsaný v časopise Forbes (11), jako „představu, že se firma zaměřuje na uspokojování potřeb všech svých zúčastněných stran, zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“.

Ve stejném článku Forbes zdůrazňuje, že tato strategie již byla vyzkoušena a selhala. To se nezdařilo, protože vyvážení protichůdných tvrzení zúčastněných stran bylo téměř nemožné a vedlo to pouze k hromadnému zmatku a špatným výnosům. Selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se místo toho zaměřily na maximalizaci hodnoty pro akcionáře.

Nyní, v době, kdy se velké podniky ocitají pod útokem „jednostranně házejících peníze svým akcionářům a vedoucím pracovníkům na úkor zákazníků, zaměstnanců, životního prostředí a společnosti jako celku“, odpovědí je návrat ke kapitalismu zúčastněných stran. Pokud to ale dříve nefungovalo, proč si myslíme, že to bude fungovat teď?

Podívejte se u nás: Globální plán „resetu“ odhalil úlohu Covid-19, v NWO – video titulky SK (Otevře se nové okno)

Velký resetovací plán pro velké jídlo

The Defender v článku (12) z 9. listopadu 2020, k nové mediální platformě pro ochranu zdraví dětí, poukazuje na problémy s plánem Great Reset Světového ekonomického fóra pro potravinářský průmysl:

Architekti plánu tvrdí, že sníží nedostatek potravin, hlad, nemoce a dokonce zmírní změnu klimatu.“ Ale bližší pohled na korporace a think tanky, se kterými WEF spolupracuje na zavedení této globální transformace, naznačuje, že skutečným motivem je přísnější kontrola společností nad potravinovým systémem pomocí technologických řešení.

Kromě potravinářského průmyslu patří mezi partnery (13), giganti pro těžbu dat, telekomunikace, výrobci zbraní, finance, farmaceutické společnosti a samozřejmě biotechnologický průmysl.

Při pohledu na tento seznam nemůže být překvapením, že Světové ekonomické fórum trvá na tom, že budoucnost potravin a veřejného zdraví závisí na geneticky modifikovaných organismech (GMO), laboratorně pěstovaných bílkovinách, lécích a průmyslových chemikáliích.

Fórum EAT a vzestup potravinářského imperialismu

Aby se podpořilo falešné převzetí potravin, Světové ekonomické fórum uzavřelo partnerství s Fórem EAT, které stanoví politickou agendu pro globální produkci potravin. Fórum EAT bylo spolufinancováno společností Wellcome Trust, která byla založena s finanční pomocí GlaxoSmithKline.

EAT v současné době spolupracuje s téměř 40 vládami měst v Africe, Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii a udržuje velmi úzké vztahy se společnostmi zabývajícími se napodobováním masa, jako je Impossible Foods, kterou společně zakládali společnosti Google, Jeff Bezos a Bill Gates. (14)

Jak uvedl The Defender, konečným cílem je „nahradit zdravé výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními výtvory„. Za tímto účelem EAT spolupracuje s Dětským fondem OSN (UNICEF) na stanovení globálních stravovacích pokynů a iniciativ udržitelného rozvoje.

Planetární zdravotní strava“ (15), vyvinutá EAT je strava, která má nahradit všechny ostatní. Federic Leroy, profesor potravinářských věd a biotechnologií na bruselské univerzitě, řekl pro The Defender: (16)

„Cílem životosprávy je snížit příjem masa a mléčných výrobků světovou populaci v některých případech až o 90% a nahradit ji laboratorními potravinami, obilovinami a olejem.“

Vandana Shiva, Ph.D., vznesla tvrdou kritiku proti navrhované stravě a prohlásila, že „nejde vůbec o výživu. Je to vše jen o velkém byznysu a o korporátním převzetí potravinového systému“. The Defender dodává: (18)

Podle vlastních zpráv EAT tyto velké úpravy, které chce organizace a její korporátní partneři provést v potravinovém systému, nemohou být úspěšné, pokud budou ponechány na jednotlivci. Změny, které chtějí uvalit na společenské stravovací návyky a jídlo, budou „vyžadovat nové uspořádání na systémové úrovni“, pomocí tvrdých politických intervencí, jež zahrnují zákony, fiskální opatření, subvence a pokuty, rekonfiguraci obchodu a další ekonomická a strukturální opatření.

Vandana Shiva k tomu poznamenala, že jde o nesprávný přístup, protože „celá věda“ ukazuje, že životospráva by se měla soustředit na regionální a geografickou biodiverzitu. Vysvětlila, že „jednotná globální strava EAT bude vyráběna se západní technologií a zemědělskými chemikáliemi. Vnucovat to suverénním národům prostřednictvím nadnárodního lobbingu je to, co označuji jako potravinářský imperialismus.

Budoucnost potravin a zdravotní péče

Analýzou mapy strategického zpravodajství Světového ekonomického fóra můžete zjistit, kam směřuje budoucnost potravin. (19) Jak uvidíte, tento přístup shora dolů spojuje výrobu potravin s širokou škálou odvětví, včetně biotechnologií, chemického průmyslu, umělé inteligence, internetu věcí a digitální ekonomiky.

Více podrobností o Schwabovi a plánu strategického zpravodajství Světového ekonomického fóra najdete v článku Covert Geopolitic, (20) „Breaking Down the Global Elite’s Great Reset Master Plan„. (Rozbíjení globálních elit hlavního plánu Velkého resetu).

Pokud vás něco z toho vzbudí, pravděpodobně se vám nebude líbit ani to, co má Světové ekonomické ekonomické fórum připravené pro reformu zdravotní péče. Jak je uvedeno na jejich webových stránkách: (21)

Náš současný kapitálově náročný model zaměřený na nemocnice je neudržitelný a neúčinný“. Platforma pro utváření budoucnosti zdraví a péče o zdraví, využívá systém poskytování dat a virtuální péči, integrovaný napříč nepřetržité péče od přesné prevence po poskytování osobní péče.

Světové ekonomické fórum napomáhá při této transformaci zdravotní péče největším firemním zločincům v historii moderního světa, včetně Bill Gatese, AstraZeneca (22), Bayer(23), Johnson & Johnson (24), Merck (25), Pfizer (26), Novartis (27) a řady ostatních (28).

Tyto společnosti byly v různých dobách shledány vinnými ze všech druhů trestných činů, za které zaplatili pokuty v řádu desítek miliard dolarů. Jsou také zatíženy střety zájmů téměř v každém podniku, do kterého jsou zapojeny. Přesto teď máme věřit, že tyto společnosti odloží své požadavky k zisku a napraví celý systém?

Budujte lépe

Jak bylo uvedeno v článku Světového ekonomického fóra z 21. července 2020, (29), ekonomická devastace způsobená odstávkami pandemie COVID-19 „má potenciál snížit globální prosperitu pro další generace“. Odpovědí je, přijít se stimulačními opatřeními k rozvoji infrastruktury, která zemím umožní posunout se kupředu.

Ale zatímco se to bude dít, země se vyzývají, aby zajistily, že ekonomický systém bude „opět lépe vybudován„. Ne to není žádná chyba. Tento slogan je nedílnou součástí plánu Great Reset a nelze ho od něj oddělit, bez ohledu na to, jak altruisticky to může znít. Jak uvádí Fox News: (30)

Radikální hnutí zvané Velký reset, kterého se chopili někteří demokraté, představuje vážnou hrozbu pro svobodu a volné trhy ve Spojených státech a na celém světě. Velký reset je možná největším nebezpečím pro kapitalismus a práva jednotlivců od rozpadu Sovětského svazu.

To by zničilo současný kapitalistický systém a nahradilo ho novými, progresivními a moderními socialistickými systémy, se zvláštním důrazem kladeným na zelenou ekosocialistickou politiku. Mezi politické myšlenky nabízené obhájci „Great Reset“ patří vládou poskytované programy základního příjmu, univerzální zdravotní péče, masivní zvýšení daní a „New Green Deal“, (Nová zelená dohoda).

Například v průběhu kampaně 9. července Biden řekl, že musíme ukončit „éru akcionářského kapitalismu„, a v hlavní části návrhu Great Reset příjmout opatření, která by změnila způsob hodnocení společností, čímž by se více než vlastnická práva, zvýšily potřeby sociální spravedlnosti a a obavy o změnu klimatu.

Plán „Opět lépe vybudovat“, vychází přímo z příručky Great Reset. Již 13. července podpořilo Světové ekonomické fórum „opět lépe vybudovat“ prostřednictvím „zelených“ infrastrukturních programů jako součást Great Reset.

Součástí „lepšího opětného budování“ je přesunutí finančního systému na systém plně digitálních měn, který je zase součástí systému sociální kontroly, protože jej lze snadno použít k stimulaci požadovaného chování a odradit od nežádoucích.

Článek (31) na webu Federálního rezervního systému ze dne 13. srpna 2020 pojednává o předpokládaných výhodách digitální měny centrální banky (CBDC). Mezi odborníky panuje obecná shoda, že většina hlavních zemí zavede CBDC během příštích dvou až čtyř let.

Mnoho neinformovaných lidí věří, že tyto nové CBDC zřejmě budou velmi podobné stávajícím kryptoměnám, jako je bitcoin, ale zmýlí se. Bitcoin je decentralizovaný a má racionální strategii odhlásit se ze stávajícího systému ovládaného centrální bankou, zatímco tyto CBDC budou centralizovány, zcela kontrolovány centrálními bankami a budou mít inteligentní smlouvy, které bankám umožní sledovat a kontrolovat váš život.

Psychologický průvodce Velkého Resetu

Je samozřejmé, že dosáhnout takové radikální transformace každé části společnosti má své problémy. Žádná osoba s rozumem by s tím nesouhlasila, pokud by věděla o podrobnostech celého plánu. Aby toho mohli dosáhnout, museli použít standardní psychologickou manipulaci a strach je nejúčinnějším nástrojem, který existuje.

Jak vysvětlil psychiatr Dr. Peter Breggin existuje celá škála výzkumu veřejného zdraví, která se zaměřuje na identifikaci nejúčinnějších způsobů, jak vyděsit lidi, aby přijali požadovaná opatření v oblasti veřejného zdraví.

Vložením chaosu a nejistoty do mixu můžete přivést lidi ze strachu k úzkosti, do stavu, ve kterém již nemohou logicky myslet a v tomto stavu jsou snadněji manipulovatelní. Následující obrázek ilustruje ústřední roli strachu z úspěšného zavedení Great Reset.

pruvodce_up

Sociální inženýrství je ústředním bodem technokratického pravidla

Na závěr nezapomeňte, že technokracie je neodmyslitelně technologická společnost procházející sociálním inženýrstvím. Strach je jen jeden manipulační nástroj. Zaměření na „vědu“ je další. Kdykoli někdo nesouhlasí, jednoduše je obviněn z „anti-vědy“ a každá věda, která je v rozporu se současným stavem, je prohlášena za „odhalenou pavědu“.

Jedinou vědou, na které záleží, je vše, co technokrati považují za pravdivé, bez ohledu na to, kolik důkazů proti tomu existuje. Viděli jsme to z první ruky během této pandemie, protože „Big Tech“ cenzuroval a zakázal cokoli, co by bylo v rozporu s názory Světové zdravotnické organizace, což je jen další kolečko v v tom velkém technokratickém stroji.

Zabráníme-li tomu, aby tato cenzura pokračovala, nebude konečný výsledek ničivý. Prostě musíme dál tlačit na transparentnost a pravdu. Musíme trvat na lékařské svobodě, osobní svobodě a právu na soukromí.

Velkým konkrétním bojem, kterému se nesmíme vyhnout, je boj proti povinnému očkováním COVID-19. Pokud proti tomu budeme pevně stát a budeme bojovat za právo, abychom si vybrali sami, nebude následovat žádná lékařská tyranie. Jak je uvedeno v článku o skryté geopolitice: (32)

Jak jste již možná uhodli, jejich „nejdůležitější kotvou zotavení“ je očkování proti COVID-19 s tvrzením, že bez vakcíny se svět nebude moci vrátit k žádnému pocitu normality, zejména pokud jde o otevřenou interakci s vašimi bližními.

Ve skutečnosti trvalým bojkotovánímBig Pharma„, se všichni můžete podílet na globální snaze paralyzovat snahu „Deep State“ (hlubokého státu) organizovat zločineckou kabalu pro genocidu a zároveň si užívát svobodu zdravotní péče.

Originál zdroj článku a obrázků: Lew Rockwell
Překlad a úprava obrázku: Administrátor TOP-CZ

Poznámka Admina: Informujte všechny své přátelé a známé o tomto článku. Stáhněte ai jej do svých blogů a webů. Je zapotřebí, aby se lidi probudili a konečně prokoukli tuto bandu šmejdů, která napřed vyvolala falešnou Pandemii a nyní, již zdemoralizované lidii, (roušky, distanc, zákazy shromažďování, zákazy návštěv, strach, atd.), si chtějí podrobit k totální poslušnosti. Pokud nepovstaneme, skončíme hůř, než ty ovce v ohradě. Poslechněte si můj názor na tuto Pandemii strachu!