Skandál, který nemá obdoby! Na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se seznamem europoslanců a instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s Open Society organizacemi. Na seznamu jsou i dva čeští europoslanci za Hnutí ANO a KSČM a tři europoslanci SMERu ze Slovenska!

Vložil: Admin

Redakce AE News získala interní dokument poradenské společnosti Kumquat Consult, jehož vypracování si objednal Open Society European Policy Institute [1], který je jednou z mnoha dceřinných společností nadnárodního neziskového NGO gigantu Open Society Foundations George Sorose. Dokument je de facto prací zpravodajské služby. I když unikl na veřejnost už vloni, pozornosti se mu dostává až teď [2], když se dokumentem začala oficiálně zabývat Orbánova vláda v Maďarsku, která označuje význam dokumentu za důkaz nelegální činnosti OSF, která nemá s neziskovým statusem nic společného [3].

Dokument obsahuje fotografie europoslanců, podrobné informace o jejich profesním životě, o jejich zájmech, oblastech práce a také slabostech. Dokument o 127 stranách má výmluvný název: “Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 2014 – 2019”. Dokument si můžete stáhnout zde. Podle elektronického podpisu dokument vznikl 12. září 2014 a modifikován byl 24. října 2014. Máme tedy v rukách unikátní dokument, ze kterého se doslova tají dech, jak funguje vnitřní lobbistická mašina George Sorose, kterou ruská FSB označuje za nebezpečnější organizaci, než je americký Pentagon. Nejprve se podíváme, co se v dokumentu píše úvodem.

open-society2Jedna z kanceláří Sorosovy neziskovky.

Následuje citace z dokumentu přeložená do češtiny:

Účel

Toto mapování poskytuje Open Society European Policy Institutu a síti Open Society organizací podrobné zpravodajské informace o poslancích 8. Evropského parlamentu, kteří pravděpodobně budou podporovat hodnoty Open Society během legislativního období 2014-2019. Zpráva zahrnuje 11 výborů a 26 národních delegací, stejně jako nejvyšší rozhodovací orgány Evropského parlamentu: 226 poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou prokazatelnými nebo pravděpodobnými spojenci Open Society. Přítomnost poslance v tomto seznamu naznačuje, že pravděpodobně podpoří práci Open Society. Měli by být osloveni s otevřenou myslí: ačkoli s největší pravděpodobností chtějí pracovat v oblastech, o které již mají zájem, mohli by také rádi slyšet o nových problémech. Kromě diskutování o jednotlivých tématech by se Open Society měla snažit budovat trvalé a důvěryhodné vztahy s těmito evropskými zákonodárci.

Oddíl B.

Orgány Evropského parlamentu uvádějí seznam úředních orgánů Evropského parlamentu, jejich oblasti kompetencí a potenciální spojence Open Society, kteří se účastní jejich práce. Seznam také zahrnuje jména politických poradců, kteří pomáhají poslancům ve výborech, i když se mohou změnit během volebního období, a nemusí být samotnými spojenci Open Society.

Oddíl C.

Seznam 226 členů europarlamentu a jejich individuálních profilů. Seznam poskytuje informace o poslání členů, parlamentní příslušnost (země, politická skupina, povaha mandátu a výbory a delegace, do kterých náleží); jejich pozadí (profesní historie, parlamentní zájmy a další relevantní zpravodajské informace); a jejich kontaktní údaje.

Konečně, Oddíl D.

Rejstříky poskytují tři další způsoby, jak najít příslušné poslance: podle jejich zájmu, politické skupiny a abecedně.

DlabajovaProfil Martiny Dlabajové ve složce.

Profily

Jednotlivé profily byly zpracovány pomocí veřejně dostupných informací a vlastního výzkumu (naší agentury). Rozhodnutí, která jsou v ní učiněna, mohou být subjektivní a měly by sloužit jako představa o politice člena a jeho prioritách; neměly by být považovány za konečného průvodce k jednotlivým členům. Výbory a delegace uvedené tučným písmem (např. “AFET” nebo “Ukrajina”) indikují, že poslanec Evropského parlamentu je řádným členem a bude pravděpodobně věnovat více času těmto tématům. Ty jsou uvedeny v běžném písmu (např. “AFET” nebo “Ukrajina”) a naznačují, že poslanec Evropského parlamentu je náhradním členem.

Všimněte si, že profily obsahují pouze seznamy výborů a delegací zahrnutých v tomto mapování a nebudou obsahovat ostatní. Tyto informace lze nalézt na internetových profilech poslanců (viz níže). Do července 2019 někteří poslanci opustí Evropský parlament kvůli dalším mandátům; ostatní je budou nahrazovat; někteří budou měnit výbory nebo delegace; mohou být zřízeny zvláštní výbory; a co je důležité, poslanci Evropského parlamentu – zejména nováčci – mohou posunout své priority na jiné oblasti nebo se mohou změnit jejich názory. Informace obsažené v těchto profilech jsou správné od září 2014. Aktuální informace a přesné informace, včetně jmen asistentek, jsou k dispozici na internetových profilech poslanců.

MastalkaProfil Jiřího Maštálka,

Seznam zkratek

  • ECHR – Evropský soud pro lidská práva
  • ISDS – Řešení sporů mezi investorem a státem, což je mechanismus potenciálně zahrnutý do TTIP.
  • OSCE – Organizace OBSE pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
  • PACE – Parlamentní shromáždění Rady Evropy
  • TTIP – Transatlantické obchodní a investiční partnerství TTIP, které bude pravděpodobně intenzivně projednáváno v průběhu 8. volební období

Konec citace z dokumentu.

Zpravodajský report pro George Sorose vytipoval i několik europoslanců za Česko a Slovensko

V dokumentu najdeme dva vytipované europoslance za Českou republiku, Martinu Dlabajovou z Hnutí ANO a Jiřího Maštálka z KSČM. Hnutí ANO je v EU parlamentu součástí frakce ALDE (Evropští liberálové a demokraté) a KSČM je ve frakci GUE/NGL (Sjednocená evropská levice / Norská zelená levice).

Martina Dlabajová má ve zpravodajské svodce o sobě napsané toto: Podnikatelka a ředitelka. Předsedkyně obchodní komory Zlínského kraje, prezidentka místní pobočky mezinárodního Rotary klubu ve Zlíně. Členka mladé pro-byznysové a proti-korupční strany ANO 2011. U komunistického europoslance Jiřího Maštálky je uvedeno toto: Doktor. Jako komunistický politik byl zapojený v polistopadové transformaci v ČR, později poslanec českého parlamentu, místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, delegát parlamentního shromáždění Rady Evropy, pozorovatel v EU během českého přistoupení do EU, poslanec EU parlamentu od roku 2009. Zajímá se o svobodu médií, ochranu životního prostředí, lidská práva, sexuální a reprodukční práva.

Z těchto poznámek vyplývá, že Sorosova neziskovka sbírá pečlivě tříděné informace o jednotlivých politicích, aby věděla, jak její pracovníci mají pracovat během rozkladné činnosti a jak získat jednotlivé poslance EU parlamentu ke spolupráci. Pokud se podaří takovou spolupráci navázat, poslanci potom najednou v EU parlamentu změní své postoje a najednou prosazují politiku této americké nadnárodní neziskovky. Náš server AE News už téměř 4 roky varuje a upozorňuje na hrozby, které představuje neziskový nevládní sektor (NGO), který infiltruje integritu legislativy nejen v ČR, ale i na evropské úrovni. Uniklé dokumenty jako je tento potom jenom dokreslují hrozivý obraz a propracovanost tohoto korupčního systému, jehož úkolem je infiltrace legislativního a volebního procesu, kdy namísto vůle voličů ve volbách jsou poslanci korumpováni a lobováni k tomu, aby prosazovali namísto svých občanů raději agendu a zájmy americké neziskovky George Sorose.

Soros má v hledáčku i 3 europoslance SMERu

V dokumentu najdeme i 3 poslance ze Slovenska. Prvním je Monika Flašíková-Beňová ze SMERu. U jejího profilu Sorosovi zpravodajci uvedli následující: Obchodní ředitelka; spoluzakládala vlastní stranu v roce 1999; národní poslankyně (2002-2004); předsedkyně Výboru pro evropskou integraci (2002-2004); předsedkyně delegace Slovenska v Evropském parlamentu (2002-2004); stala se poslankyní Evropského parlamentu po vstupu do EU v roce 2004; místopředsedkyně delegace Evropského parlamentu v Izraeli (2004-2009). Má zájem o lidská práva; spravedlnost a domácí záležitosti; azyl a migrace; rovnost žen a mužů; a práva všech menšin, včetně Romů a LGBT osob. Odhodlaná podporovatelka hodnot Open Society; silně progresivní; neochvějný a pragmatický propagátor lidských práv; vytvořila orientační bodovou zprávu o základních právech v EU v roce 2012, která silně rozdělila Evropský parlament, ale zpráva byla přijata po velmi dlouhých rozpravách.

Flasikova

Dalším eurposlancem ze Slovenska v seznamu je Monika Smolková, také z Ficova SMERu. V dokumentu se o ní píše: Ekonomka; náměstkyně starosty (2002-2006); starostka Košic (2006); národní poslankyně (2006- 2009); Poslankyně Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o využití regionálních a strukturálních fondů; otázky zaměstnanosti; a kulturu a vzdělání.

Posledním europoslancem ze Slovenska na seznamu je Boris Zala, také ze SMERu. U něho je v dokumentu uvedeno: Novinář a univerzitní profesor; spoluzakládal stranu Smer-SD (1990); předseda strany (1990-1992); národní poslanec (1990, 2002-2009); poradce prezidenta Slovenska (2002- 2004); vedoucí delegace SR v PACE (2006-2009); Poslanec Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o právní stát; Regionální financování EU pro Dunajský region; Svobodu pohybu; budování demokracie; zahraniční styky; a lidská práva ve světě. Politický aktivista proti komunistické vládě v pozdních osmdesátých letech; autor několika monografií a akademických článků.

Smolkova_Zala

Z této dokumentace vidíte jenom ochutnávku celé zpravodajské zprávy. Open Society skupina George Sorose představuje naprosto bezprecedentní bezpečnostní hrozbu pro jednotlivé státy EU. Apelujeme na politiky SPD a KSČM, aby co nejdříve otevřely diskusi na půdě poslanecké sněmovny o hrozbě působení neziskového sektoru v ČR a zasadily se o tvrdou regulaci neziskového nevládního sektoru v ČR podle modelu USA a Ruské federace, kde v obou zemích se nesmí neziskový sektor věnovat politice, lobbingu a dokonce ani mediální činnosti nebo kampaním. Jak ukazuje tento skandální uniklý dokument, Open Society European Policy Institute si nechává na europoslance vyrábět zpravodajské svodky a profilové složky, což je natolik skandální bezpečnostní problém, že by se tím měl okamžité zabývat bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny parlamentu ČR, ale stejně tak i bezpečnostní výbor v Evropském parlamentu. Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích, sdílejte ho v emailech, v diskusích na webových stránkách. Rozkladná činnost neziskových organizací George Sorose musí být zastavena, protože nelze tolerovat, aby cizí mocnost skrze NGO skupinu George Sorose takto rozvracela bezpečnost jednotlivých zemí Evropské unie.

Zdroj textu a foto: AE News