Sedm kroků od pandemie k totalitě

Autor: Rosemary Frei, 23. dubna 2020

Jako by to bylo plánováno předem, miliardy lidí na celém světě, jsou přesouvány krok za krokem do radikálně odlišného způsobu života, který zahrnuje mnohem méně osobních, fyzických a finančních svobod.

Podívejme se na to hezky po pořádku, krok za krokem:

KROK 1

Nový virus se šíří po celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlašuje pandemii.

Mezinárodní agentury, úředníci veřejného zdraví, politici, média a další vlivné hlasy se zaměřují téměř výhradně na nakažlivost viru a na rostoucí počet případů a charakterizují virus jako extrémně nebezpečný.

Vlády na národní a místní úrovni během několika dnů vyhlašují stav nouze. Rychlostí blesku zavádějí blokovací opatření, která většinu lidí zavřou v jejich domovech – počínaje zavíráním škol, až po uzavření většiny světové ekonomiky. Světové trhy implodují.

Ohromená, bázlivá a důvěryhodná veřejnost, v posledních několika letech přesvědčená, že jejich těla nemají přirozenou schopnost reagovat na patogeny produkováním protilátek, které jim propůjčují dlouhodobou imunitu, neprotestuje a dobrovolně vyhovuje.

První týdenní virtuální kursy, zaměřeny na místní nouzové a krizové reakce na COVID-19 se konají pro starosty a další představitele měst na celém světě. Jsou koordinovány hrstkou amerických organizací v akademické, lékařské, finanční, politické a dopravní sféře, za nezbytné účastí „důležitých hostů“, počínaje Barackem Obamou až po Billa Gatese.

KROK 2

Národní, státní, provinční a obecní představitelé, jakož i úředníci veřejného zdraví, zahajují denní tiskové briefingy. Prezentují děsivé statistiky a modelování, tvrdíc, že virus má potenciál zabít mnoho milionů.

Většině těchto informací je obtížné porozumět a jsou často v rozporu s přirozeným průběhem šíření viru v každé zeměpisné oblasti.

Úředníci a média upravují a zkreslují nepříjemně nízké počty obětí z viru a naopak, silně se zaměřují na alarmující statistiku vytvořenou kompatibilními akademiky, vlivnými sociálními médii a vysoce postavenými organizacemi.

Hlavní poselství je, že se jedná o válku, mnoho životů je v ohrožení a zabránit tomu lze jen tím, že všichni zůstanou doma. Mainstreamová média zesilují povědomí, že svět byl vydán na milost a nemilost viru.

Současně Centrální banky a vlády začínají rozdávat obrovské částky hotovosti převážně ve prospěch velkých bank. Vybírají obří finanční společnosti ze soukromého sektoru, které tento proces řídí a to i přes velmi špatné výsledky těchto globálních společností v průběhu krize v letech 2008-2009. Vlády také rychle začínají vkládatt biliony do programů, které zahrnují odškodnění podniků a pracovníků za ztráty spojené s odstavením.

KROK 3

Na všech úrovních státní správy a veřejného zdraví existuje společné úsilí o velmi rychlé vylepšení testování virové RNA spolu s výrobou osobních ochranných prostředků.

Odkládá se potřeba regulace, včetně kontroly kvality a nezávislého ověřování míry přesnosti testování, se zdůvodněním, že rychlé schválení a zavádění jsou nezbytná pro záchranu životů.

Vymýšlí se modely, které předpovídají že počty nakažených se budou na sebe balit jako „sněhové koule“, což v důsledku povede ke zvýšení hospitalizací a úmrtí.

Zhruba ve stejnou dobu úředníci veřejného zdraví výrazně uvolnili kritéria pro virové infekce, ohniska a úmrtí, zejména u nejstarších členů společnosti. To zvyšuje počet případů a úmrtí připisovaných novému patogenu.

Média nadále doporučují další a další testování a přísné trestání lidí, kteří nedodržují vydaná opatření blokování v rámci karantény.

Výsledkem je, že policie a armáda s novými vyššími pravomocemi prosazují tato opatření a těm, kdo neuposlechnou rozkazů, udělují pokuty, nebo dokonce vězení. Prostřednictvím mobilních telefonů vlády beztrestně monitorují pohyb obrovského množství lidí.

Obrovské zdroje se vynakládají na sledování lidí, kteří měli kontakt s pozitivně testovaným jedincem a omezením jejich pohybů, setrváním v domácí karanténě. Část veřejnosti vystavená viru tak zůstává relativně malá.

To přispívá k sociální izolaci a umožňuje těm, co mají kontrolu, ještě více omezit individuální a kolektivní rozhodování veřejnosti.

KROK 4

Když se počty případů a úmrtí začnou snižovat, místní úředníci tvrdí, že je příliš brzy na to, aby bylo možné zjistit, zda virus již prošel jejich populací a proto musí pokračovat restriktivní opatření.

Zdůvodňuje se to poukazem na to, že pokud stávající opatření nebudou dodržena, dojde k obnovení případů nakažení a dalším úmrtím. Současně s poukazem na to, že doposud pokračující vzestup úmrtí starších osob znamená, že zrušení stávajících opatření by bylo předčasné.

Vlády přiznávají, že počáteční modely nesprávně předpověděly, že nastane tsunami případů pro umístění na JIP a úmrtí. Tvrdí však, že je zapotřebí více času, než bude možné určit, zda je možné některá omezení uvolnit, otevřít školy pro děti a umožnit návrat pracujících do zaměstnání ve všech odvětvích.

Politici se ani nesnaží vypočítat celkový vzestup nákladů občanů a ekonomik způsobených zastavením provozu a dalšími opatřeními, ani diskutovat o tom, jaká úroveň nákladů může být příliš vysoká.

Spolu s výkonnými mediálními organizacemi prosazují masivní nadměrnou kapacitu testování viru, která by se použila k průzkumu obecné populace virové DNA v jejich tělech. Současně začíná zavádění rozsáhlých krevních testů na protilátky proti viru.

Mezitím jsou publikována nová data, jež ukazují, že virus má vysokou schopnost mutovat. Vědci a úředníci to interpretují tak, že k boji proti němu bude zapotřebí větší lékařský arzenál.

KROK 5

Asi o dva nebo tři týdny později, dochází k dramatickému zvýšení testování na virovou DNA což vede k požadovanému cíli významného nárůstu počtu lidí, kteří jsou pozitivně testování.

Ke stávajícím případům úmrtí jsou přidávány značné počty zemřelých lidí, u kterých bylo pouze podezření na onemocnění Covid-19, aniž by to bylo laboratorně ověřeno. To je pro politiky a úředníky dalším důvodem pro obhájení pokračování karantény.

S využitím výsledků rozšířeného testování na protilátky, vlády spolupracují s veřejnými zdravotnickými agenturami, vakcinačním průmyslem, WHO a dalšími organizacemi, aby zahájily navrhování a implementaci systémů „imunitních pasů„, jako dokladu, že držiteli takového pasu, bude umožněn volný pohyb. To je jeden z mnoha cílů sedmi kroků. Viz také video s českými titulky: https://vimeo.com/404272484

Mezitím vládní vůdci nadále zdůrazňují důležitost vakcín pro zlepšení ochrany proti viru.

KROK 6

Díky společnému tlaku ze strany WHO, Bill & Melinda Gates NGO, a jeho spolupracovníků, na farmaceutické a biotechnologické společnosti, vlády a univerzity, začíná rozsáhlé lidské testování mnoha různých typů antivirotik a vakcín.

Velké skupiny obyvatelstva jenž nemají protilátky proti viru, protože nebyly virem infikovány, dychtivě přijímají nabídnuty vakcíny, přestože tyto byly vypuštěny na trh s nedostatečným bezpečnostním testováním. Domnívají se, že tyto léčivé přípravky nabízejí jedinou naději, že uniknou virové nákaze.

KROK 7

Nový virus brzy začne další cyklus po celém světě, stejně jako chřipka a další viry jež takto fungují již tisíce let. Politici opakovaně udržují populaci ve strachu poukazováním na potenciál pro miliony dalších úmrtí těch lidi, kteří ještě před virem nemají ochranu.

Znovu se rychle zavádí další testování na viry a protilátky, zatímco vakcinační společnosti prodávají miliardy dalších dávek antivirotik a posilovacích vakcín.

Vlády současně postoupí kontrolu všech zbývajících veřejných aktiv globálním společnostem. Důvodem bude to, že daňové základy místních a národních vlád byly v průběhu prvního kroku zdecimovány a v ostatních krocích jsou prakticky zbankrotovány díky jejich bezprecedentních výdajů ve válce proti viru.

Celkovým výsledkem je úplná medikace reakce na virus, který na populační úrovni není škodlivější než chřipka.

To je spojeno s vytvořením trvalého totalitarismu ovládaného světovými společnostmi a nepřetržitým policejním státem invazivního dohledu podporovaného rozsáhlým rozkvětem „inteligentní“ technologie.

Klíčoví hráči opakují cyklus hysterie a masivní administrace antivirotik a pomocných zásahů každých pár měsíců.

A implementují variantu kroků 1 až 7 vždy, když se na planetě objeví další nový patogen.

Zdá se vám, že je to přehnané? Bohužel ne.

S příchodem COVID-19 mnoho zemí rychle dokončilo kroky 1, 2 a 3.

Krok 4 je ve značném počtu jurisdikcí.

Krok 5 začne na začátku května.

***

Poznámka pro čtenáře: Přeposílejte tento článek svým přátelům. Kopírujte na vašem blogu, na internetových fórech. atd.

Rosemary Frei má magisterský titul z molekulární biologie na lékařské fakultě a 22 let byla nezávislou lékařskou spisovatelkou a novinářkou. Nyní je nezávislou vyšetřovací novinářkou v Torontu v Ontariu. Její dřívější článek o románu koronavirus pro Off-Guardian najdete zde.

Originál článku a úvodního obrázku: Global Research
Překlad: Adminnistrátor

Poznámka Admina: Článek je napsán na poměry ve světě. Ale když si promítnete postupná opatření přijatá českou vládou a krizovým štábem, bylo to a je to doslova jak přes kopírák. S přihlédnutím k tomu, že to tak dělají takřka všechny státy na zemi, přivádí mě to ke konspirační myšlence, zda skutečně někdo někde tento manuál nevymyslel. Babiš ustoupil na naléhání Hamáčka, (z Aspen Institute) a prodloužil krizový stav do 25. května 2020. Každý si asi dovedete představit sumy, jež budou na státu vyžadovat podnikatelé a korporace, jako náhradu ušlého zisku. To nebudou miliardy, ale biliony korun, z nichž většina bude deponována do zahraničí. Následky ekonomické megakrize budou tisíckrát horší, než celý coronavirus.