Co se neříká o vakcíně proti koronavirům od společnosti Pfizer

Autor: F. William Engdahl, 15. listopadu 2020

Bill Gates aktivně financuje a propaguje nové nevyzkoušené vakcíny, které nás mají alespoň trochu ochránit před příšernou smrtí z nového koronaviru a údajně nám umožňují obnovit poněkud „normální“ život. Farmaceutický gigant Pfizer nyní oznámil, že dosáhli velkolepé výsledky v počátečních testech na lidech. Používají experimentální technologii známou jako editace genů, konkrétně editace genů mRNA, t.j. něco, co se dosud ve vakcínách nepoužívá. Než začneme pospíchat, abychom dostali nějakou naději na nějakou imunitu, měli bychom vědět více o radikální experimentální technologii a její nedostatečné účinnosti

Finanční svět se stal balistickým 9. listopadu, kdy farmaceutický gigant Pfizer a jeho německý partner BioNTech v tiskové zprávě společnosti oznámili, že vyvinuli vakcínu pro Covid19, která je z „90%“ účinná. Kontroverzní americký šéf NIAID Tony Fauci pospíchal přčedat tuto zprávu a EU oznámila, že zakoupila 300 milionů dávek této nákladné nové vakcíny. Pokud věříte finančním trhům, pandemie je minulostí.

Podezřelé události

Zdá se však, že Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer, nesdílí důvěru svých vlastních tvrzení. V den, kdy jeho společnost vydala tiskovou zprávu o navrhovaných pokusech s vakcínou, prodal 62% svých akcií ve společnosti Pfizer, čímž dosáhl milionového zisku. V srpnu učinil objednávku prodeje speciální volbou, aby nevypadala jako “insider selling” (zasvěcený prodej), ale také ji načasoval těsně po volbách v USA kdy mainstreamová média nelegitímně vyhlásila nově zvoleného prezidenta Joe Bidena. Z vystoupení se zdá, že Bourla měl načasování své tiskové zprávy ve stejný den docela jasný střet zájmů.

Bourla lhal a odmítal potvrdit, že jeho společnost obdržela od Trumpovy vlády prostředky na vývoj vakcíny, když vyšlo najevo, že v létě uzavřela smlouvu na dodání 100 milionů dávek vládě USA. K podezřelým činům společnosti Pfized dále přispěla skutečnost, že společnost nejprve informovala tým Joe Bidena, nikoli příslušné vládní agentury USA. Ale to není zdaleka jediná věc, která je alarmující na hodně propagovaném oznámení spolrčnosti Pfizer.

Německý partner

Společnost Pfizer, která je známá díky své Viagře a dalším lékům, uzavřela partnerství s malou německou společností  BioNTech v Mainzu, která vyvinula metodu radikální mRNA používanou k výrobě nové koronové vakcíny. BioNTech byla založena teprve v roce 2008. BioNTech podepsaala dohodu s Nadací Billa a Melindy Gatesových v září 2019, těsně před oznámením „románu“ Coronavirus ve Wuhan v Číně a těsně předtím, než společnost BioNTech debutovala na akciovém trhu. Dohoda zahrnovala spolupráci na vývoji nových technik mRNA pro léčbu rakoviny a HIV. Kupodivu tisková zpráva z 05. 09. 2019 „Nadace Gates vidí potenciál společnosti BioNTech dramaticky snížit globální HIV a tuberkulózu„, byla nyní odstraněna.

BioNTech má také dohodu s jedním z největších výrobců léčiv v Číně, společností Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd („Fosun Pharma“), s cílem vyvinout verzi jeho mRNA vakcíny proti novému koronaviru pro čínský trh. Ai-Min Hui, prezident globálního výzkumu a vývoje společnosti Fosun Pharma, uvedl v srpnovém prohlášení: „Dávkování prvního čínského subjektu s BNT162b1 představuje milník globálního programu společného rozvoje v Číně. Úzce spolupracujeme s BioNTech a regulačními orgány na hodnocení bezpečnosti a účinnosti BNT162b1 vakcíny mRNA„.

To znamená, že stejná německá biotechnologická společnost stojí za vakcínami pro očkování v Číně, stejně jako v USA a EU. Eventuální schválení vakcíny je urýchlováno a připravováno v znepokojivě krátké době.

Orgány USA, i EU a pravděpodobně i Číňané upustily od standardních testů na zvířatech s použitím fretek nebo myší a šly přímo k lidským „morčatům“. Lidské testy začaly koncem července a začátkem srpna. Tři měsíce jsou pro testování nové vakcíny neslýchané. Normou je několik let. Vzhledem k míře globální paniky vyvolané WHO nad koronavirem, je opatrnost hozená do větru. Všichni výrobci vakcín mají právní imunitu, což znamená, že nemohou být žalováni, pokud lidé zemřou, nebo jsou zmrzačeni novou vakcínou. Nejnebezpečnějším faktem u nové vakcíny upravené pomocí genu Pfizer-BioNTech je však to, že mRNA upravená genem pro aplikaci lidské vakcíny ještě nikdy nebyla schválena. Zejména, dvouleté recenzováne testy u myší krmených geneticky modifikovanou kukuřicí postřikovanou Roundupem, bohatým na glyfosát Monsanto, nejprve prokázaly rakovinové nádory po devíti měsících a také poškození jater a jiných orgánů. Dřívější testy společnosti Monsanto skončily po třech měsících a samozřejmě po tak krátké době nevykázaly žádnou újmu. Podobná situace je s testy geneticky upravených vakcín mRNA, které jsou urychlovány na dobu kratší jak 90 dnů.

Výslovně experimentální.

V nedávném komentáři veřejných sociálních médií, Dr. Michael Yeadon odpověděl kolegovi ve Velké Británii: „Všechny vakcíny proti viru SARS-COV-2 jsou podle definice nové. Žádná kandidátní vakcína nebyla vyvíjena déle než několik měsíců„. Yeadon poté prohlásil: „Je-li jakákoli taková vakcína schválena pro použití za okolností, které nejsou VÝSLOVNĚ experimentální, domnívám se, že příjemci jsou uvedeni v omyl v trestním rozsahu. Je to proto, že existuje přesně nula lidských dobrovolníků, pro které by mohly existovat bezpečnostní informace o dávce před více než několika měsíci„.

Yeadon má dobrou kvalifikaci pro kritiku. Jak poznamenává v komentáři: „Mám vysokoškolské vzdělání v oboru biochemie a toxikologie a doktorát z farmakologie ve výzkumu. Strávil jsem 32 let ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, hlavně v nových lécích na poruchy plic a kůže. Byl jsem viceprezidentem společnosti Pfizer & CEO…. biotechnologie, kterou jsem založil (Ziarco – získaný společností Novartis). Mám znalosti o výzkumu a vývoji nových léků„. Yeadon díve působil ve společnosti Pfizer na velmi vysoké úrovni.

Lidská morčata?

Vakcína Pfizer-BioNTech je experimentální a zdaleka není zaručeně bezpečná, a to navzdory skutečnosti, že společnost Pfizer, EU a notoricky známý Dr. Tony Fauci, jsou připraveni ji před koncem roku rozšířit pro stovky milionů lidí.

Experimentální technologie je založena na poměrně nové genové manipulaci známé jako editace genů. V hlavním článku v časopise New York Council on Foreign Relations 2018, Foreign Affairs, Bill Gates účinně propagoval novou technologii CRISPR pro úpravu genů jako schopnost „transformovat globální vývoj„. Poznamenal, že jeho nadace již deset let financuje vývoj úpravy genů pro vakcíny a další aplikace.

Je ale technologie pro lámání a spojování lidských genů tak bezpečná, že stojí za to riskovat novou experimentální vakcínu, která se nikdy předtím nepoužila na člověka? Na rozdíl od toho, co tvrdí Bill Gates, vědecká odpověď je NE, není prokázáno, že je tak bezpečná.

V recenzovaném článku v časopise Trends in Genetics z října 2020, autoři docházejí k závěru, že „rozsah možných molekulárních událostí vyplývajících z úpravy genomu byl podceněn a technologie zůstává nepředvídatelná a daleko od cílového místa„.

Dr. Romeo Quijano, profesor farmakologie a toxikologie v důchodu na lékařské fakultě University of Philippines v Manile, zaznamenal některá nebezpečí experimentální úpravy genů při aplikaci na lidské vakcíny. Quijano varuje před „nebezpečím, že vakcína může ve skutečnosti zvýšit patogenitu viru nebo zvýšit jeho agresivitu, pravděpodobně kvůli zesílení závislému na protilátkách (ADE), jako tomu bylo v předchozích studiích u testovaných vakcín na zvířatech. Pokud by k tomu došlo při velkém pokusu s lidmi, výsledek by mohl být katastrofální.Tento závažný nepříznivý účinek nemusí být zjištěn ani klinickým hodnocením, zejména ve vysoce zkreslených klinických studiích s konflikty zájmů zahrnující vakcínové společnosti, když je zjištěna vážná nepříznivá událost, obvykle je zametena pod koberec.“ Cituje případ dalšího Gatesova kandidáta na vakcínu mRNA, společčnost Moderna, kde tři lidé z 15 experimentálních subjektů ve skupině s vysokou dávkou utrpěli vážné a lékařsky významné příznaky. Moderna však dospěla k závěru, že vakcína byla „obecně bezpečná a dobře snášená“, což poslušně hlásila média ovládaná korporacemi, která zakrývala skutečné nebezpečí“.

Poznamenává: „Exogenní mRNA je ze své podstaty imunitně stimulační a tato vlastnost mRNA může být prospěšná nebo škodlivá. Může poskytovat adjuvantní aktivitu a může inhibovat expresi antigenu a negativně ovlivnit imunitní odpověď. Paradoxní účinky vrozeného imunitního snímání na různé formáty vakcín mRNA nejsou plně zjištěny„. Quijano dodává: „“Vakcína na bázi mRNA může také vyvolat silné reakce na interferon typu I, které jsou spojovány nejen se zánětem, ale také potenciálně s autoimunitou a mohou podporovat srážení krve a tvorbu patologických trombů.

Quijano v rozsáhle zdokumentovaném článku píše: „Mezi dalšími nebezpečnými problémy by mohly být vakcíny vektorem viru podrobeny rekombinaci s přirozeně se vyskytujícími viry a produkovat hybridní viry, které by mohly mít nežádoucí vlastnosti ovlivňující přenos nebo virulenci. Možné výsledky rekombinace je prakticky nemožné přesně kvantifikovat vzhledem k existujícím nástrojům a znalostem. Rizika jsou však skutečná, jak dokládá výskyt mutantních typů virů, zvýšená patogenita a neočekávané závažné nežádoucí účinky (včetně úmrtí) po nahodilých masových vakcinačních kampaních a předchozích neúspěšných pokusech vyvinout chimérické vakcíny pomocí technologie genetického inženýrství.

Bill Gates, výrobci vakcín mRNA, včetně společností Pfizer / BioNTech a Moderna, a jejich blízcí spojenci, jako je Dr. Tony Fauci z NIAID, jasně hrají rychle a volně s lidskými životy v jejich spěchu, aby dostali tyto experimentální vakcíny do našich těl. Stejný Dr. Fauci a jeho NIAID vlastní patent na vakcínu proti horečce dengue známou jako Dengvaxia, kterou prodává Sanofi-Pasteur a která je od roku 2016 propagována jako „základní“ vakcína Tedrosovou WHO. Robert F. Kennedy ml. poznamenali, že Fauci a NIAID z klinických studií věděli, že existuje problém s paradoxní imunitní odpovědí, ale stejně to dali několika stovkám tisíc filipínských dětí. Podle odhadu až 600 očkovaných dětí zemřelo, než filipínská  vláda očkování zastavila.

Fauci, Pfizer / BioNTech a další ve spěchu ke schválení nové vakcíny mRNA pro koronavirus jasně ignorují zavedený preventivní princip – pokud máte vážné pochybnosti – neignorujte je.

*****

F. William Engdahl je konzultant a lektor strategických rizik, je držitelem politického titulu na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky, Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Originál zdroj článku a obrázku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ