Rusko-ukrajinská válka: Detailní přehled analýza situce k 20.01.2023

Autor: Big Serge, 20. 01. 2023

Od překvapivého rozhodnutí Ruska dobrovolně se stáhnout ze západního břehu Chersonu v prvním listopadovém týdnu nedošlo na ukrajinské frontě k žádným dramatickým změnám. Částečně se v tom odráží předvídatelné pozdně podzimní počasí ve východní Evropě, které zanechává bojiště podmáčená a zanesená bahnem a značně omezuje pohyblivost. Po stovky let byl listopad špatným měsícem pro pokusy o přesun armád na jakoukoli významnou vzdálenost a jako hodinky se na Ukrajině začala objevovat videa vozidel uvízlých v bahně.

Návrat statické poziční války však také odráží synergický efekt rostoucího ukrajinského vyčerpání spolu s ruským odhodláním trpělivě oslabovat a zbavovat Ukrajinu zbývajícího bojového potenciálu. Ideální místo k dosažení tohoto cíle našli v Donbasu.

Postupně se ukázalo, že Rusko je odhodláno vést poziční útočnou válku, protože tím maximalizuje asymetrii své převahy v palbě na dálku. Dochází k neustálé degradaci válečných schopností Ukrajiny, což Rusku umožňuje trpělivě udržovat současné tempo, zatímco organizuje své nově mobilizované síly k ofenzivním akcím v příštím roce, čímž připravuje půdu pro kaskádovité a neudržitelné ukrajinské ztráty.

V románu Ernesta Hemingwaye Slunce také vychází se dříve bohaté postavy, která nyní nemají štěstí, ptají, jak se stalo, že zkrachovaly. „Dvěma způsoby,“ odpovídá, „postupně a pak náhle.“ Jednou se možná zeptáme, jak Ukrajina prohrála válku, a dostaneme podobnou odpověď.

Redukce Verdunu

Dá se říci, že západní režimní média nastavila velmi nízkou laťku pro informování o válce na Ukrajině. Vzhledem k tomu, do jaké míry je mainstreamový narativ odtržen od reality, i vzhledem k těmto nízkým standardům je způsob, jakým je probíhající bitva v Bachmutu prezentována obyvatelstvu, skutečně směšný. Osa Bachmut je západnímu publiku předkládána jako dokonalá syntéza všech tropů ruského selhání: ve zkratce, Rusko trpí strašlivými ztrátami, když se snaží dobýt malé město se zanedbatelným operačním významem. Zejména britští představitelé v posledních týdnech velmi hlasitě zdůrazňovali, že Bachmut nemá téměř žádný operační význam.

Pravda je doslovným opakem tohoto příběhu: Rusko z něj udělalo jámu smrti, která nutí Ukrajince obětovat obrovské množství mužů, aby pozici udrželi co nejdéle. Trvání na tom, že Bachmut není operačně významný, je ve skutečnosti mírně urážlivé pro publikum, jednak proto, že letmý pohled na mapu jasně ukazuje, že je srdcem regionální silniční sítě, jednak proto, že Ukrajina tam vrhla na frontu obrovské množství jednotek.

Udělejme krok zpět a zvažme Bachmut v kontextu celkového postavení Ukrajiny na východě. Ukrajina začala válku se čtyřmi provozuschopnými obrannými liniemi v Donbasu, které byly vybudovány za posledních 8 let jednak jako nedílná součást doutnající války s LNR a DNR, ale také jako příprava na případnou válku s Ruskem. Tyto linie jsou strukturovány kolem městských aglomerací se silničním a železničním spojením mezi sebou a lze je zhruba vyjmenovat takto:
(Poznámka – u všech map kliknutím na obrázek obdržíte vyšší rozlišení, nové okno).

mapa-01-600Ukrajinské obranné linie na východě (mapa vytvořena autorem)

Donbas je mimořádně přívětivým místem pro vybudování mohutné obrany. Je vysoce urbanizovaný a průmyslový, (Doněck byl před rokem 2014 nejlidnatější oblastí Ukrajiny, více než 90 % obyvatel žilo ve městech), městům a obcím dominuje typická robustní sovětská zástavba spolu s hojnými průmyslovými komplexy. Ukrajina strávila většinu posledního desetiletí vylepšováním těchto pozic a frontová sídla jsou poseta zákopy a palebnými postaveními, které jsou dobře viditelné na satelitních snímcích. Nedávné video z osy Avdijivka ukazuje rozsah ukrajinského opevnění.

 

Podívejme se tedy na stav těchto obranných pásem. První pásmo, které se táhlo zhruba od Severodoněcku a Lysyčanska k Popasně, bylo v létě prolomeno ruskými silami. Rusko dosáhlo významného průlomu u Popasny a mohlo zahájit úplné rozvinutí této linie, přičemž Lysyčansk padl na začátku července.

V tomto okamžiku se fronta nachází přímo na tom, co jsem označil jako 2. a 3. ukrajinské obranné pásmo, a obě tato pásma jsou nyní silně vykrvácena.

Dobytím Soledaru Vagnerovými silami bylo přerušeno spojení mezi Bachmutem a Siverskem, zatímco v okolí Doněcku bylo silně opevněné předměstí Marinka téměř zcela vyčištěno od ukrajinských jednotek a nechvalně proslulé klíčové ukrajinské postavení v Avdijivce (místo, odkud se ostřeluje civilní obyvatelstvo Doněcku) je obklíčeno z obou směrů.

mapa-02-600Frontová linie v okolí Avdijivky (mapa s laskavým svolením MilitaryLand)

Udržení těchto pozic je pro Ukrajinu naprosto klíčové. Ztráta Bachmutu znamena zhroucení poslední obranné linie stojící v cestě do Slavjanska a Kramatorska, což znamená, že východní pozice Ukrajiny se rychle smrsknou na čtvrté (a nejslabší) obranné pásmo.

Slavjanská aglomerace je pro Ukrajinu mnohem horší pozicí k obraně než ostatní pásma, a to z několika důvodů. Především je jako pás nejdále na západě (a tedy nejdále od výchozí linie pro únor 2022) ze všech pásem nejméně vylepšený a nejméně opevněný. Za druhé, spousta, řekněme „dobrých věcí“ v okolí Slavjansku se nachází na východ od města, včetně dominantních vyvýšenin a hlavních silnic.

To vše znamená, že Ukrajina velmi usilovala o udržení bachmutské linie, protože je to velmi výhodná pozice, a proto do tohoto sektoru nasadila své jednotky. Absurdní úrovně nasazení ukrajinských sil v této oblasti byly dobře zaznamenány, ale jen pro rychlé osvěžení, veřejně dostupné ukrajinské zdroje uvádějí nejméně 34 brigádních nebo ekvivalentních jednotek, které byly nasazeny v oblasti Bachmut. Mnohé z nich byly nasazeny před několika měsíci a jsou již rozbité, ale v celém rozsahu probíhající bitvy to představuje ohromující nasazení.

mapa-03-600Ukrajinské jednotky v okolí Bachmutu (mapa s laskavým svolením MilitaryLand)

Ruské síly, především jednotky Wagner PMC a LNR, pomalu, ale jistě hroutí tuto ukrajinskou pevnost, přičemž hojně využívají dělostřelectvo. V listopadu nyní již bývalý Zelenského poradce Oleksij Arestovyč přiznal, že ruské dělostřelectvo se na ose Bachmut těší zhruba převaze děl 9:1, což mění Bachmut v jámu smrti.

Na Západě je bitva prezentována jako bitva, v níž Rusové – obvykle stereotypně představovaní jako trestanci najatí Wagnerem – podnikají frontální útoky na ukrajinskou obranu a podstupují strašlivé ztráty ve snaze přemoci obranu čistě početní převahou. Opak je mnohem blíže pravdě. Rusko postupuje pomalu, protože válcuje ukrajinskou obranu dělostřelectvem a pak se opatrně tlačí vpřed do této rozprášené obrany.

Ukrajina mezitím pokračuje v přísunu jednotek, aby víceméně doplnila zákopy čerstvými obránci. Článek deníku Wall Street Journal o bitvě, který se snažil prezentovat příběh o ruské neschopnosti, omylem zahrnul přiznání ukrajinského velitele na místě, který řekl: „Kurz výměny našich životů za jejich životy je zatím ve prospěch Rusů. Pokud to takhle půjde dál, mohli bychom se vyčerpat.“

Hojně se objevovala přirovnání (a já si je nemohu přisvojit) k jedné z nejslavnějších bitev první světové války – krvavé katastrofě u Verdunu. Ačkoli se nesluší přeceňovat předpovědní hodnotu vojenské historie (v tom smyslu, že důkladná znalost první světové války neumožňuje předvídat události na Ukrajině), jsem nicméně velkým příznivcem historie jako analogie a německé schéma u Verdunu je užitečnou analogií pro to, co se děje v Bachmutu.

Bitva u Verdunu byla německým vrchním velením koncipována jako způsob, jak ochromit francouzskou armádu tím, že ji vtáhne do předem připraveného mlýnku na maso. Záměrem bylo zaútočit a zmocnit se klíčových obranných výšin – území tak důležitého, že by Francie byla nucena k protiútoku a pokusu o jeho znovudobytí. Němci doufali, že Francie do tohoto protiútoku nasadí své strategické rezervy, aby je mohli zničit. Verdun sice nedokázal zcela vyčerpat francouzskou bojovou sílu, ale stal se jednou z nejkrvavějších bitev ve světových dějinách. Na jedné německé minci připomínající tuto bitvu byl vyobrazen kostlivec, který čerpá krev ze země – mrazivá, ale výstižná vizuální metafora.

mince„Světová pumpa na krev“ – připomínající mlýnek na maso u Verdunu.

K něčemu podobnému skutečně došlo v Bachmutu, a to v tom smyslu, že Rusko tlačí na jeden z nejcitlivějších bodů na frontové linii a vtahuje ukrajinské jednotky, aby byly zabity. Před několika měsíci, v návaznosti na stažení Ruska ze západního břehu Chersonu, Ukrajinci extaticky hovořili o pokračování svého ofenzivního úsilí úderem na jih v Záporoží s cílem přetnout pozemní most na Krym, spolu s pokračující snahou prorazit do severního Luganska. Místo toho byly síly z obou těchto os přesměrovány na Bachmut, a to do té míry, že tato osa aktivně odčerpává ukrajinskou bojovou sílu v jiných oblastech. Ukrajinské zdroje, dříve plné optimismu, se nyní jednoznačně shodují, že v nejbližší době k žádné ukrajinské ofenzivě nedojde. V době, kdy spolu hovoříme, Ukrajina pokračuje v přesunu sil do bachmutské osy.

V současné době se pozice Ukrajiny v okolí Bachmutu značně zhoršila a ruské síly (převážně Wagnerova pěchota podporovaná ruským armádním dělostřelectvem) značně pokročily na obou stranách města. Na severním křídle se dobytím Soledaru ruské linie přiblížily na dosah severojižní dálnice, zatímco téměř současné dobytí Kliščiivky na jižním křídle posunulo frontové linie až k Chasivu Jaru (pevně v operačním týlu Bachmutu).

mapa-04-600Kontaktní linie kolem Bachmutu, 20. červenec 2023 (mapa vytvořena autorem.)

Ukrajinci nejsou v současné době obklíčeni, ale je snadno patrné pokračující plížení ruských pozic stále blíže ke zbývajícím dálnicím. V současné době mají ruské síly pozice do dvou mil od všech zbývajících dálnic. Ještě důležitější je, že Rusko nyní kontroluje vyvýšená místa severně i jižně od Bachmutu (samotné město leží v kotlině obklopené kopci), což mu dává značnou palebnou kontrolu nad velkou částí bojového prostoru.

V současné době předpokládám, že Rusko vyčistí obrannou linii Bachmut-Siversk do konce března. Mezitím denudace ukrajinských sil na jiných osách zvyšuje vyhlídky na rozhodující ruské ofenzívy na jiných místech.

V současné době se fronta skládá ze čtyř hlavních os, se značnými aglomeracemi ukrajinských vojsk. Ty tvoří od jihu k severu Záporožská, Doněcká, Bachmutská a Svatovítská osa (viz mapa níže). Snaha o posílení Bachmutského sektoru znatelně oslabila ukrajinskou sílu na těchto ostatních sektorech. Například na Záporožské frontě je v současné době na linii potenciálně až pět ukrajinských brigád.

V současné době je většina ruské bojové síly neangažovaná a západní i ukrajinské zdroje jsou (opožděně) stále více znepokojeny vyhlídkou na ruskou ofenzívu v nadcházejících týdnech. V současné době je celá ukrajinská pozice na východě zranitelná, protože se v podstatě jedná o obrovský ostroh, zranitelný útokem ze tří směrů.

Zejména dva cíle operační hloubky mají potenciál rozbít ukrajinskou logistiku a udržení. Jedná se o Izyum na severu a Pavlograd na jihu. Ruský útok po západním břehu řeky Oskil směrem na Izyum by současně hrozil odříznutím a zničením ukrajinského uskupení na ose Svatove (S na mapě) a přerušením životně důležité dálnice M03 z Charkova. Dosažení Pavlogradu by naopak zcela izolovalo ukrajinské síly v okolí Doněcku a přerušilo velkou část ukrajinského tranzitu přes Dněpr.

mapa-05-600Big Sergův plán (mapa od autora)

Jak Izyum, tak Pavlograd jsou vzdáleny zhruba 70 mil od výchozí linie potenciální ruské ofenzívy, a nabízejí tak velmi lákavou kombinaci – jsou jak operačně významné, tak v relativně snadno dosažitelném dosahu. Od včerejška, (19. ledna), jsme začali pozorovat ruský postup na ose Záporoží. Ty sice v tuto chvíli sestávají především z průzkumu v silách, které se tlačí do „šedé zóny“ (onoho nejednoznačného mezilehlého předpolí), ale RUMoD si nárokoval několik dobytých osad, což by mohlo předznamenávat skutečný ofenzivní nápor v tomto směru. Klíčovou zprávou by byl ruský útok na Orichiv, což je velké město se skutečnou ukrajinskou posádkou. Ruský útok zde by naznačoval, že probíhá něco víc než jen průzkumný útok.

Někdy je těžké rozlišit rozdíl mezi tím, co předvídáme, že se stane, a tím, co chceme, aby se stalo. To je jistě to, co bych zvolil, kdybych měl na starosti ruské plánování – jízdu na jih podél západního břehu řeky Oskil na ose Kupjansk-Izum a současný útok na sever za Záporoží směrem na Pavlograd. V tomto případě se domnívám, že prosté krátkodobé odstínění Záporoží je lepší než zabřednutí do městské bitvy.

Zda se o to Rusko skutečně pokusí, nevíme. Ruské operační zabezpečení je mnohem lepší než ukrajinské nebo jejich zástupné síly (Wagner a LNR/DNR milice), takže o ruském nasazení víme podstatně méně než o ukrajinském. Bez ohledu na to víme, že Rusko se těší silné převaze bojové síly právě víme, a v dosahu jsou šťavnaté operační cíle.

Prosím, pane, chci víc

Pohled na tento konflikt z ptačí perspektivy odhaluje fascinující meta-strukturu války. Ve výše uvedené části obhajuji pohled na frontu strukturovanou kolem Ruska, které postupně prolamuje postupná ukrajinská obranná pásma. Domnívám se, že podobný druh postupné narativní struktury platí i pro aspekt vytváření sil v této válce, kdy Rusko ničí postupné ukrajinské armády.

Budu trochu konkrétnější. Ukrajinská armáda sice existuje alespoň částečně jako kontinuální instituce, ale její bojová síla byla v tuto chvíli několikrát zničena a obnovena díky západní pomoci. Lze identifikovat několik fází – životních cyklů:

 • V prvních měsících války byla existující ukrajinská armáda z větší části zlikvidována. Rusové zničili velkou část ukrajinských domácích zásob těžkých zbraní a rozbili mnoho kádrů v jádru ukrajinské profesionální armády.
 • Po tomto počátečním rozbití byla ukrajinská bojová síla posílena přesunem prakticky všech sovětských historických zbraní ze skladů zemí bývalé Varšavské smlouvy. Tento přesun sovětské techniky a munice, kompatibilní se stávajícími ukrajinskými schopnostmi, ze zemí, jako je Polsko a Česká republika, byl z větší části dokončen do konce jara 2022. Například na začátku června západní zdroje připouštěly, že sovětské zásoby jsou vyčerpány.
 • Po vyčerpání zásob Varšavské smlouvy začalo NATO v procesu, který začal v létě, nahrazovat zničené ukrajinské kapacity západními ekvivalenty. Zvláštní pozornost si zasloužily houfnice jako americké M777 a francouzské Caesar.

Rusko v podstatě bojovalo s několika verzemi ukrajinské armády – v prvních měsících zničilo předválečné síly, poté bojovalo s jednotkami, které byly doplněny ze zásob Varšavské smlouvy, a nyní degraduje síly, které jsou do značné míry závislé na západních systémech.

To vedlo k dnes již proslulému rozhovoru generála Zálužného s ekonomem, v němž žádal o stovky hlavních bojových tanků, bojových vozidel pěchoty a dělostřeleckých zbraní. V podstatě požádal o další armádu, protože Rusové podle všeho neustále ničí tu, kterou mají.

Chci si povšimnout několika konkrétních oblastí, kde jsou schopnosti Ukrajiny zjevně degradovány nad přijatelnou úroveň, a sledovat, jak to souvisí se snahou NATO udržet ukrajinské válečné úsilí.

Za prvé, dělostřelectvo.

Rusko již mnoho týdnů upřednostňuje protibaterijní akce a zdá se, že má velké úspěchy při lovu a ničení ukrajinského dělostřelectva.

Zdá se, že se to částečně shoduje s nasazením nových protibateriových detekčních systémů „Penicilín„. Jedná se o poměrně elegantní nový nástroj v ruském arzenálu. Protibaterijní boj obecně spočívá v nebezpečném tangu děl a radarových systémů. Protibaterijní radar má za úkol detekovat a lokalizovat nepřátelská děla, aby je bylo možné zničit vlastními děly – průběh je zhruba analogický tomu, jako by se nepřátelské týmy odstřelovačů (dělostřelectvo) a pozorovatelů (radar) pokoušely vzájemně lovit – a samozřejmě má smysl střílet i na radarové systémy druhé strany, aby je takříkajíc oslepily.

Systém Penicilin nabízí nové silné možnosti ruské protibaterijní kampaně, protože odhaluje nepřátelské dělostřelecké baterie nikoliv pomocí radaru, ale pomocí akustické lokalizace. Vysílá naslouchací výložník, který v koordinaci s několika pozemními komponenty dokáže lokalizovat nepřátelská děla pomocí seismické a akustické detekce. Výhodou tohoto systému je, že na rozdíl od protibaterijního radaru, který vysílá rádiové vlny prozrazující jeho polohu, je systém Penicilín pasivní – prostě jen nehybně sedí a naslouchá, což znamená, že nenabízí nepříteli snadný způsob, jak jej lokalizovat. V důsledku toho Ukrajina v současné době nemá v protibaterijní válce dobrý způsob, jak Rusy oslepit (nebo spíše ohlušit). Navíc ruské protibaterijní schopnosti byly posíleny zvýšeným používáním dronu Lancet proti těžkým zbraním.

penicilinPenicilin akustický boom naslouchá zvuku nepřátelských zbraní.

To vše k tomu, že Rusko v poslední době ničí velkou část ukrajinského dělostřelectva. ruské ministerstvo obrany se snaží vyzdvihovat úspěchy protibaterie. Vím, že si v tuto chvíli říkáte: „proč byste měli věřit ruskému ministerstvu obrany?“. Budiž, důvěřujme, ale prověřujme.

Dne 20. ledna svolalo NATO jednání na letecké základně Ramstein v Německu, a to na pozadí sestavování nového masivního balíčku pomoci pro Ukrajinu. Tento balíček pomoci obsahuje, světe div se, obrovské množství dělostřeleckých zbraní. Podle mého odhadu pomoc oznámená tento týden zahrnuje téměř 200 dělostřeleckých hlavic. Několik zemí, včetně Dánska a Estonska, posílá Ukrajině doslova všechny své vlastní houfnice. Možná mě považujete za blázna, ale vážně pochybuji, že by se několik zemí jen tak spontánně a ve stejnou dobu rozhodlo poslat Ukrajině veškeré své zásoby dělostřeleckých kusů, kdyby Ukrajina nečelila krizovým ztrátám dělostřelectva.

Navíc USA podnikly nové, bezprecedentní kroky k zásobování Ukrajiny granáty. Jen v minulém týdnu sáhly do svých zásob v Izraeli a Jižní Koreji, a to uprostřed zpráv, že americké zásoby jsou tak vyčerpané, že jejich doplnění potrvá více než deset let.

Podívejme se na důkazy a zkusme učinit rozumný závěr:

 1. Ukrajinští představitelé přiznávají, že ruské dělostřelectvo má v kritických úsecích fronty převahu 9:1.
 2. Rusko nasazuje špičkový protibaterijní systém a zvýšený počet bezpilotních letounů Lancet.
 3. Ruské MO tvrdí, že ve velkém loví a ničí ukrajinské dělostřelecké systémy.
 4. NATO si pospíšilo se sestavením masivního balíku dělostřeleckých systémů pro Ukrajinu.
 5. Spojené státy provádějí nájezdy na kritické předsunuté zásoby, aby Ukrajinu zásobily střelami.

Osobně se domnívám, že vzhledem k tomu všemu je rozumné předpokládat, že ukrajinská dělostřelecká výzbroj byla z velké části rozbita a NATO se ji snaží znovu vybudovat.

Moje království pro tanky

Hlavním bodem sporu v posledních týdnech bylo, zda NATO poskytne Ukrajině hlavní bojové tanky. Zalužnyj naznačil, že ukrajinský tankový park je značně vyčerpaný, v rozhovoru pro týdeník Economist, v němž se přimlouval za stovky MBT. NATO se pokusilo poskytnout provizorní řešení tím, že Ukrajině poskytlo různá obrněná vozidla jako Bradley IFV a Stryker, která sice trochu obnovují určitou mobilitu, ale musíme jednoznačně říci, že v žádném případě nenahrazují MBT a zdaleka nedosahují jak ochrany, tak ani palebné síly. Pokusy použít například Bradley v roli MBT nebudou fungovat.

tankyDobré jitro.

Zatím to vypadá, že Ukrajina dostane malou hrstku tanků Challenger z Británie, ale mluví se i o darování německých Leopardů, amerických Abramsů a francouzských Leclerců. Jako obvykle se dopady na bojiště, které by Ukrajina získala v podobě tanků, značně přeceňují (jak ze strany ukrajinských armádních šíbrů, tak ze strany pesimistických Rusů) i podceňují (ze strany ruských triumfalistů). Navrhuji střední cestu.

Počet tanků, které lze rozumně poskytnout Ukrajině, je relativně nízký, jednoduše z důvodu náročnosti výcviku a údržby. Všechny tyto tanky používají odlišnou munici, speciální díly a vyžadují specializovaný výcvik. Nejedná se o systémy, které by mohla nevycvičená posádka jednoduše odvézt z parkoviště přímo do boje. Ideálním řešením pro Ukrajinu by bylo obdržet pouze tanky Leopard A24, protože ty by mohly být k dispozici ve slušném počtu (možná pár stovek) a alespoň by byly standardizované.

zniceny-tankZničený turecký Leopard v Sýrii

Měli bychom samozřejmě také poznamenat, že tyto západní tanky pravděpodobně nebudou na bojišti měnit pravidla hry. Leopard již v Sýrii v rámci turecké operace ukázal své limity. Všimněte si následující citace z tohoto článku z roku 2018:

Vzhledem k tomu, že tyto tanky jsou široce provozovány členy NATO – včetně Kanady, Nizozemska, Dánska, Řecka a Norska – je obzvláště trapné vidět jak snadno je ničili syrští teroristé, zatímco se očekává, že se vyrovnají ruské armádě.

Nakonec je Leopard docela obyčejné MBT navržený v 70. letech, který překonává ruský T-90. Není to hrozný kus techniky, ale stěží může být postrachem bojiště. Bude mít ztráty a bude oslaben stejně jako předválečný ukrajinský tankový park. To však nic nemění na tom, že ukrajinská armáda s několika rotami leopardů bude silnější než armáda bez nich.

Myslím, že lze říci, že všechna tři následující tvrzení jsou pravdivá:

 • Přijetí smíšeného balíku západních tanků vytvoří pro Ukrajinu obtížnou zátěž v oblasti výcviku, údržby a udržování.
 • Západní tanky jako Leopard mají omezenou bojovou hodnotu a budou zničeny jako každý jiný tank.
 • Západní tanky zvýší bojovou sílu ukrajinské armády, dokud budou v poli.

Vzhledem k výše uvedenému se v tuto chvíli nezdá, že by NATO chtělo Ukrajině poskytnout hlavní bojové tanky. Nejprve se navrhovalo, že by se mohly oprášit tanky ze skladů a předat Kyjevu, ale výrobce uvedl, že tato vozidla v současné době nejsou v provozuschopném stavu a do roku 2024 by nebyla připravena k boji. Zbývá tedy pouze možnost sáhnout přímo do vlastních tankových parků NATO, k čemuž se zatím staví zdrženlivě.

Proč? Domnívám se, že NATO jednoduše nevěří v ukrajinské vítězství. Ukrajina nemůže ani snít o tom, že by vytlačila Rusko z jeho pozic bez odpovídající tankové síly, a tak zdrženlivost při předávání tanků naznačuje, že si NATO stejně myslí, že je to jen sen. Místo toho nadále upřednostňuje výzbroj, která udržuje schopnost Ukrajiny vést statickou obranu (proto ty stovky dělostřeleckých kusů), aniž by se oddávalo úletům o velkém ukrajinském obrněném tažení na Krym.

Vzhledem k intenzivní válečné horečce, která se na Západě vytvořila, je však možné, že nám politický moment vnucuje volbu. Je možné, že jsme se dostali do bodu, kdy pes vrtí ocasem, že NATO je v pasti vlastní rétoriky o jednoznačné podpoře, dokud Ukrajina nezíská totální vítězství, a my možná ještě uvidíme, jak na stepi hoří  Leopardy 2A4.

Shrnutí: Smrt státu

Ukrajinská armáda je extrémně degradovaná a utrpěla obrovské ztráty na lidech i těžkých zbraních. Domnívám se, že počet ukrajinských zajatců se v tuto chvíli blíží 150 000 a je jasné, že jejich zásoby dělostřeleckých zbraní, granátů i obrněných vozidel jsou z velké části vyčerpány.

Očekávám, že obranná linie Bachmut – Siversk bude vyčištěna před dubnem, načež Rusko bude postupovat směrem k poslednímu (a nejslabšímu) obrannému pásmu kolem Slavjansku. Mezitím má Rusko v záloze značnou bojovou sílu, kterou může využít ke znovuotevření severní fronty na západním břehu Oskilu a k obnovení svých útočných operací v Záporoží, čímž kriticky ohrozí ukrajinskou logistiku.

Tato válka bude vybojována do konce a skončí pro Rusko příznivým výsledkem.

Dodatek: Poznámka k převratům

Tento segment klidně ignorujte, protože je trochu mlhavější a nemá konkrétní vztah k událostem na Ukrajině nebo v Rusku.

V obou zemích jsme byli svědky mnoha zábavných fám o převratech – Putin má rakovinu nohou a jeho vláda se zhroutí, Zelenského nahradí Zálužný a tak dále a tak dále. Vlastenci v čele a všechny ty podobné blbosti.

Každopádně mě napadlo, že bych jen obecně napsal o tom, proč se zdá, že převraty a revoluce nikdy nevedou k pěkným a přítulným demokratickým režimům, ale místo toho téměř vždy vedou k tomu, že politická kontrola přejde do rukou armády a bezpečnostních složek.

Možná si myslíte, že odpovědí je prostě to, že tito lidé mají zbraně a moc, aby měli přístup do důležitých míst, kde se rozhoduje, ale není to jen tím. Souvisí to také s konceptem teorie her, který se nazývá Schellingovy body.

Schellingův bod (pojmenovaný po pánovi, který tento pojem zavedl, ekonomovi jménem Thomas Schelling) označuje řešení, které strany zvolí za stavu nejistoty a bez možnosti komunikace. Jedním z klasických příkladů ilustrujících tento koncept je koordinační hra. Předpokládejme, že vám a další osobě jsou ukázány čtyři čtverce – tři modré a jeden červený. Každý z vás má vybrat jeden čtverec. Pokud oba vyberete stejný čtverec, obdržíte peněžní odměnu – ale nejste schopni spolu o svých volbách mluvit. Jak si vyberete? No, většina lidí si racionálně vybere červený čtverec, jednoduše proto, že je nápadný – vyčnívá, a proto předpokládáte, že si tento čtverec vybere i váš partner. Červený čtverec není sám o sobě lepší, je jen zřejmý.

Ve stavu politického zmatku nebo dokonce anarchie se systém sám propracovává k Schellingovým bodům – zjevným postavám a institucím, které vyzařují autoritu, a jsou proto nápadnou volbou pro převzetí moci a vydávání příkazů.

Například bolševici to velmi dobře pochopili. Ihned po vyhlášení své nové vlády v roce 1917 vyslali komisaře do různých úředních budov v Petrohradě, kde sídlila carská byrokracie. Trocký se jednoho rána slavně objevil v budově ministerstva zahraničních věcí a jednoduše oznámil, že je novým ministrem zahraničí. Zaměstnanci se mu vysmáli – kdo to je, jak si může dovolit být ve vedení? – Ale pro Trockého šlo o to, aby se vžil do Schellingova bodu. Ve stavu anarchie, který se v Rusku začal šířit, lidé přirozeně hledali nějaké zjevné ohnisko autority a bolševici se do takové pozice chytře postavili, když si nárokovali kontrolu nad byrokratickými úřady a tituly. Na druhé straně občanského konfliktu se politická opozice vůči bolševikům soustředila kolem důstojníků carské armády, protože i oni byli Schellingovými body v tom smyslu, že již měli tituly a postavení v rámci existující hierarchie.

To vše znamená, že v případě převratu nebo zhroucení státu se nové vlády prakticky nikdy nevytvářejí sui generis – vždy vznikají z již existujících institucí a hierarchií. Proč po pádu Sovětského svazu přešla politická moc na republiky? Protože tyto republiky byly Schellingovými body – větvemi, kterých se lze v chaotické řece chytit pro jistotu.

Říkám to prostě proto, že už mě unavují fantasmagorické příběhy o likvidaci režimu v Rusku a dokonce o územním rozpuštění. Případný pád Putinovy vlády by nevedl a ani nemůže vést ke smířlivému, k Západu přiléhajícímu režimu, protože v Rusku neexistují instituce reálné moci, které by byly takto disponovány. Moc by připadla bezpečnostním službám, protože ty jsou Schellingovými body, a tam se moc dostává.

Originál článku: Big Serge Thought
Překlad a úpravy obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ

5 KOMENTÁŘE

 1. Děláte záslužnou práci. Zajímalo by mě, jak jste se o tomhle článku dozvěděl. Já z videa Alexandera Mercourise, kterému ho prý doporučil Larry Johnson. Ptám se jen z toho důvodu, že běžně lidi asi nečtou kdejaký blog, jako je tento zastrčený někde na substacku, zvlášť tady u nás v kotlině, kde je totální informační stín. V podstatě se to dostalo do stavu, že informace, jiné než které šíří mainstream, se dostaly v podstatě do polohy undergroundu a samizdatu.

 2. Čtu pravidelně denně stránku Larryho Johnsona a tam jsem našel odkaz na tento blog. Samozřejmě ho již mám přidaný k dalším cca 90 zdrojům, které mám. Jinak velmi zajímavý je web s názvem „Zprávy na černé listině“, (https://www.blacklistednews.com/). Tam lze najít opravdu zajímavé věci.

 3. Ještě doplnění. To video mám, začal jsem s tvorbou titulků, ale skončil jsem kvůli problémům s názvy těch ukrajinských osad a vesniček, které nenajdete ani na „Google mapy“ a v přepisu hlasu do textu, který mi dělá společnost Sonix, jsem dostal naprosto idiotské názvy, podle kterých jsem neměl šanci zjistit názvy těch osad.

 4. Opravdu zajímavý rozbor aktuální situace. Pro doplnění uvádím, že dnes ukrajinský GŠ přiznal operační obklíčení Bachmutu a je také potvrzený další postup RF u Soledaru. Zajímavé je, že i naše média (zejména Seznam a Novinky) uvedla, že čelní představitelé armády USA uvádějí, že příští 2-3 týdny budou pro Ukrajinu kritické.

 5. No ono jim moc nezbývá, protože dnes již i řada odborníků na vedení války, zejména z USA, vidí tu situaci tak jako je. Takže když nechtějí být totálními blbci, tak se musí, alespoň po trošku přizpůsobit.

Comments are closed.