Ruské vítězství na Ukrajině válku neukončí

Autor: Mike Whitney, 25. 01. 2023

Za zoufalým voláním Washingtonu po tancích a dalších smrtících zbraních pro Ukrajinu se skrývá nepříjemná vyhlídka, že ruská zimní ofenziva již možná začala na jihu, kde se rozpoutaly těžké boje podél linie dotyku v Záporožské oblasti. Přestože informace z fronty zůstávají kusé, někteří analytici se domnívají, že Rusko plánuje vyslat své vojáky a obrněné jednotky na sever, aby zablokovalo důležité zásobovací trasy a uvěznilo ukrajinské síly na východě. Ruský bleskový útok na sever by byl pravděpodobně synchronizován s přesunem druhého velkého uskupení, které by se tlačilo na jih podél řeky Oskil. Tyto dva dýkovité údery by byly doprovázeny četnými raketovými údery zaměřenými na strategické mosty a železniční tratě překračující řeku Dněpr. Pokud by se Rusům podařilo v takové operaci uspět, většina ukrajinské armády by byla na východě účinně obklíčena, zatímco Moskva by znovu získala kontrolu nad většinou svých tradičních území. Ofenzíva by sice nemusela ukončit válku, ale ukončila by existenci Ukrajiny jako životaschopného, souvislého státu. Toto je výňatek z článku na serveru Aljazeera:

Moskevské síly se blíží ke dvěma městům v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny, kde se tento týden po několika měsících stagnace fronty boje zintenzivnily… Vladimir Rogov, Ruskem dosazený úředník v regionu, uvedl, že ofenzivní akce se soustředí kolem dvou měst: Orichiv, asi 50 km jižně od ukrajinského regionálního centra Záporoží, a Huliaipilske, dále na východ…

Ruská armáda později druhý den po sobě prohlásila, že po „útočných operacích“ v Záporožské oblasti zaujala „výhodnější linie a pozice“….. Ukrajinská armáda ve svém nedělním hlášení uvedla, že v Záporoží bylo „dělostřeleckou palbou zasaženo více než 15 osad“….. Tento týden také prohlásila, že boje v jižní oblasti „prudce zesílily“.“ („Rusko postupuje ke dvěma městům v ukrajinské Záporožské oblasti„, AlJazeera).

f8bc1269fd83173b677c0f

Obvykle bych nevěnoval mnoho času tématu, pro které existuje tak málo důkazů a tolik spekulací. Lidé však události na Ukrajině sledují velmi pozorně, protože chtějí vědět, co Putin plánuje udělat s 550 000 bojovými jednotkami, které jsou v současné době rozptýleny po celém bojišti nebo shromážděny podél perimetru v Bělorusku. Předpokládá se, že Putin tyto síly použije v zimní ofenzívě, která by mohla dramaticky ovlivnit průběh války. S tímto předpokladem souhlasím, ale nejsem zcela přesvědčen, že boje na jihu dokazují, že ofenziva již začala. I tak je ale stávající šum na kanálech Twitteru a Telegramu těžké ignorovat a mohl by naznačovat, že můj skepticismus je neopodstatněný. Zde je například několik článků z nezávislých webů, které naznačují, že ofenziva již probíhá:

Ruská armáda stále aktivně postupuje ve směru #Zaporoží, fronta byla zatlačena do hloubky 7 km. V současné době se postupuje třemi směry na úseku #Orichiv. Na západní straně probíhají boje o #Novoandrejevku a #Ščerbaki, na východě o #Belogorye a Malou Tokmačku, na jihovýchodě se bojuje o #Novodanilovku, která je od #Orechova vzdálena pouhých 6,5 km. Obranný průlom zde umožní Ozbrojeným silám RF rozvinout ofenzívu hned v několika směrech a doslova rozetnout uskupení AFU na dvě části. Telegram.

Nebo zde:

Zaporoží aktualizace

Ruská armáda pokračuje v ofenzivě na Záporožské frontě.

Vojska Jižního a Východního vojenského okruhu vedou ofenzívu na široké frontě – až 60 km (ve Vasiljevském a Pologovském okrese).
Postup vojsk je zpomalen kvůli mnoha minovým polím.

Nebo toto:

Ofenzíva probíhá podle plánu: těsné boje v několika oblastech. Opevněné pozice a rajony nepřítele jsou aktivně podporovány bombami, minami a houfnicemi; teprve poté přijíždějí obrněná vozidla s pěchotou.

Podle Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožském směru zasahují Ozbrojené síly RF všemi druhy zbraní v oblastech více než 25 sídel, včetně Olgovskoe, Gulyaipole, Volshebnoe, Novodanilovka, Kamenskoe a Plavni Záporožské oblasti, Vremovka a Novopol DNR.

To je jen malá ukázka příspěvků, které v posledních dnech zaplavují různé stránky. Velká část komentářů pochází od lidí, kteří mají zřejmě přímé informace o událostech na bojišti. Nemohu mluvit o jejich přesnosti, ale množství zpráv (a jejich intenzita) naznačuje, že se děje něco neobvyklého.

Na stránkách Moon of Alabama se objevil příspěvek, v němž Bernard jednoznačně tvrdí, že ofenziva již probíhá. Zde je jeho vyjádření:

Dlouho očekávaná ruská ofenzíva na Ukrajině začala…..

Já i ostatní již delší dobu naznačujeme, že ruské síly využijí jižní Záporožskou oblast k velkému náporu do vzdáleného týlu ukrajinských sil v okolí Bachmutu…

Ruské operace proti třetí a čtvrté ukrajinské obranné linii budou pravděpodobně podpořeny tahem z jihu, který osvobodí zbytek Záporožské a Doněcké oblasti…..

V sektoru se nenachází žádná ukrajinská dělostřelecká brigáda. Tím pádem nejsou k dispozici žádné protidělostřelecké kapacity…..Cílem ruského úderu na jihu nebude dobýt města jako Záporoží. Cílem je dostat hlavní dopravní trasy, železnice a silnice, ze západní Ukrajiny na frontu na východě Ukrajiny pod ruskou dělostřeleckou palbu. Tím bude znemožněno nejen doplňování zásob pro ukrajinské jednotky na východní frontě, ale i jejich odchod z frontové linie. To by většinou dokázal 100kilometrový (60 mil) nápor na sever. Doplňující tah ze severu směrem na jih, který může, ale nemusí přijít, by kotel definitivně uzavřel.“ („Ukrajina – ruská armáda aktivuje jižní frontu„, Moon of Alabama)

rozdeleni_jazyku

Ačkoli si stále nejsem jistý, zda ofenzíva skutečně začala, zcela souhlasím s MoA, že ruský plán bude určitou variantou strategie, kterou uvádí ve svém článku. Podobnou strategii vyložil vojenský historik Big Serge v nedávném příspěvku na Substacku s názvem „Rusko-ukrajinská válka: Detailní přehled analýza situce k 20.01.2023„. Zdá se, že oba analytici dospěli k podobným závěrům ohledně toho, co bychom měli v nadcházejících týdnech očekávat. Zde je výňatek z článku:

V současné době je většina ruské bojové síly neangažovaná a západní i ukrajinské zdroje jsou (opožděně) stále více znepokojeny vyhlídkou na ruskou ofenzívu v nadcházejících týdnech. V současné době je celá ukrajinská pozice na východě zranitelná, protože se v podstatě jedná o obrovský prostor, který je zranitelný vůči útoku ze tří směrů.

Zejména dva cíle operační hloubky mají potenciál rozbít ukrajinskou logistiku a udržení. Jedná se o Izyum na severu a Pavlograd na jihu. Ruský útok po západním břehu řeky Oskil směrem na Izyum by současně hrozil odříznutím a zničením ukrajinského uskupení na ose Svatove (S na mapě) a přerušením životně důležité dálnice M03 z Charkova. Dosažení Pavlogradu by naopak zcela izolovalo ukrajinské síly v okolí Doněcku a přerušilo velkou část ukrajinského tranzitu přes Dněpr.

mapa-05-600

Obě oblasti, Izyum i Pavlograd, se nacházejí zhruba 70 mil od výchozí linie potenciální ruské ofenzívy, a nabízejí tak velmi lákavou kombinaci – jsou jak operačně významné, tak relativně snadno dosažitelné. Od včerejška jsme začali pozorovat ruský postup na ose Záporoží. Ty sice v tuto chvíli sestávají především z průzkumu v silách, které se tlačí do „šedé zóny“ (onoho nejednoznačného mezilehlého předpolí), ale RUMoD si nárokoval několik dobytých osad, což by mohlo předznamenávat skutečný ofenzivní postup tímto směrem. Klíčovou zprávou by byl ruský útok na Orichiv, což je velké město se skutečnou ukrajinskou posádkou. Ruský útok zde by naznačoval, že probíhá něco víc než jen sondážní útok.

Někdy je obtížné rozeznat rozdíl mezi tím, co předpovídáme, že se stane, a tím, co chceme, aby se stalo. To je jistě to, co bych zvolil, kdybych měl na starosti ruské plánování – jízdu na jih podél západního břehu řeky Oskil na ose Kupjansk-Izum a současný útok na sever za Záporoží směrem na Pavlograd. V tomto případě se domnívám, že prosté krátkodobé odstínění Záporoží je lepší než zabřednutí do městské bitvy.

Zda se o to Rusko skutečně pokusí, nevíme. Ruské operační zabezpečení je mnohem lepší než ukrajinské nebo jejich zástupné síly (Wagner a LNR/DNR Milita), takže o ruském nasazení víme podstatně méně než o ukrajinském. Bez ohledu na to víme, že Rusko se těší silné převaze bojové síly právě víme, a v dosahu jsou šťavnaté operační cíle.“ („Rusko-ukrajinská válka: Detailní přehled analýza situce k 20.01.2023„)

Není divu, že se v okolí Orichivu rozhořely boje, což by podle Velkého Sergeje „naznačovalo, že probíhá něco víc než jen sondážní útok“. Jinými slovy, by mohlo jít o úvodní fázi zimní ofenzívy. A pokud ano, pak bychom měli předpokládat, že dojde k odklonu od „pozičních bojů na úbytě“, které jsme viděli doposud. Ruská ofenzíva nebude čelit obranným liniím silně opevněných zákopů, které vyžadují týdny změkčování pomocí dalekonosného dělostřelectva, dokud nebudou moci být obrněné jednotky vyslány na likvidační operace. Tahy Velkého šípu, které Serge předpokládá, naznačují, že bychom mohli být svědky významných územních zisků v lehce bráněných oblastech. To znamená, že se věci budou pravděpodobně vyvíjet mnohem rychleji než v posledních 11 měsících. Znamená to také, že ukrajinské síly v Donbasu budou fakticky odříznuty od Kyjeva a ponechány samy sobě. Ztráty na životech přirozeně budou značné.

Podle zpráv v médiích ředitel CIA William Burns minulý týden tajně navštívil Kyjev, aby Zelenského varoval před blížící se ruskou ofenzivou. Burns pravděpodobně představil scénář velmi podobný strategii, kterou vytyčili MoA a Velký Sergej. Ať už však Burns Zelenskému řekl cokoli, na ukrajinského prezidenta to nemělo vůbec žádný vliv. Zelenskij pokračoval ve vysílání vojáků na frontu (Bachmut) navzdory beznadějnosti situace a navzdory tomu, že ukrajinské obranné pozice se každým dnem hroutí. Už není pochyb o tom, že ruské síly zlikvidují ohniska odporu na východě nebo že potlučené zbytky ukrajinské armády budou nuceny ustoupit. Je to jen otázka času.

Netvrdíme, že od této chvíle bude pro Rusy vše „hladce plynout“. Ne, na cestě před námi bude spousta hrbolů. Ale vzhledem k ruské převaze v živé síle, palebné síle a průmyslové základně si myslíme, že Rusko v této první fázi války nepochybně zvítězí. Problém je v tom, že i když ruská armáda vyčistí celé území na východ od Dněpru a připojí je k Ruské federaci, neznamená to, že boje skončí. Nezastaví se. Síly jež jsou podporované Spojenými státy budou nadále podnikat útoky zpoza řeky, budou nasazovat komanda, která budou útočit za ruskými liniemi, budou cvičit polovojenské jednotky, aby zažehly povstání, a budou střílet rakety na Krym, Rusko a možná i na samotnou Moskvu.

Je na to Putin připraven?

putin-26-01-23

Washington nehodlá hodit ručník do ringu, protože Rusko vyhrálo první kolo v desetikolovém zápase. Spojené státy jsou stále plně oddány svému plánu „oslabit“ Rusko, aby se staly dominantním hráčem na nejperspektivnějším trhu světa, ve Střední Asii. V tomto ohledu boje na Ukrajině vůbec neoslabily odhodlání Washingtonu, ve skutečnosti se domníváme, že konflikt rozdmýchává rozšířenou rusofobii a neutuchající volání po pomstě. Jak jinak si vysvětlit vytrvalou eskalaci, která zatím nevyvolala ani pípnutí veřejného protestu? A nezapomínejte, že USA již vyhodily do povětří NordStream 2, uvrhly Evropu do těžké krize, sabotovaly globální zásobovací trasy pro dohlednou budoucnost, zmařily 40 let trvající projekt „globalizace“ a udělaly vše, co bylo v jejich silách, aby Čínu dohnaly k přestřelce. Tyto události ukazují, jak velký význam USA přikládají své výsadní roli v globálním řádu a jaká rizika jsou ochotny podstoupit, aby si tuto roli zachovaly. Stručně řečeno, Spojené státy udělají „cokoli“, aby si udržely svou železnou moc.

Být Putinem, připravil bych se na dlouhý a krvavý boj. Protože to je to, co ho čeká.

*****

Mike Whitney je renomovaný geopolitický a sociální analytik působící ve státě Washington. Svou kariéru nezávislého občanského novináře zahájil v roce 2002 s odhodláním věnovat se poctivé žurnalistice, sociální spravedlnosti a světovému míru. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a obrázků: The Unz Review
Překlad a úpravy obrázků: Admin Nekorektní TOP-CZ

6 KOMENTÁŘE

  1. Nejde o nic jineho, nez dostat Evropu zpet do povalecne situace, kdy zapad prosperoval ale Evropa se musela vzpamatovat z povalecne obnovy a noveho budovani. Jde o technologicky naskok a prosperitu na ukor jinych narodu, je to osvedceny tah na ktery bohuzel Evropa jiz zapomela.

  2. A proč už konečně nezačne Putin používat americkou strategii „spálené země“, kdybi to udělal tak už byl klid. Stejně ho U.SSA rectal alpinist budou pomlouvat a řvát jak píchlá telata, tak o co GO!

  3. No, nemusela by to být „spálená země“, podle mě by stačilo začít likvidovat logistické celky, nádraží, koleje, zejména na západě UA, tak jak to začali prvních 14 dnů. Nevím, proč to tenkrát skončili.

  4. EU je prosakla lzi, korupci, zvracenosti a dalsich vyjimecnych charakterovych vlastnosti, ktere se tu zacaly pestovat USA po padu vychodniho bloku. Konecna faze je nasnade a bude hodne veselo, tahle zvracenost dosahuje sveho vrcholu jen diky poslapane zodpovednosti, ktera vetsine populace prekazela, tudiz jsme za to zodpovedni vsichni bez rozdilu.

  5. Putin mimo jiné zachránil na ukrajině mnoho slovanů,dobře si uvědomuje bratrovražedný boj rozpoutaný neokony z USA a plány anglosasů na likvidaci slovanů. Nyní ale začíná jít do tuhého a bude se bojovat velmi tvrdě. Vpodstatě se znovu taky rozpoutala otevřená válka mezi Německem a Ruskem-dodáním prvních 14 tanků Leopard II-včera 25.1. 2023 schváleno. Rusko musí vše urychlit a odříznout Kyjev od západu,od Polska a Slovenska,tvrdě a rychle,je nečekat do jara.

Comments are closed.