Roušky jsou psychologickou přípravou na povinné očkování

Autor: prof. Bill Willers, 3. srpna 2020

Tento respirátor nechrání před rizikem nákazy nebo infekce. Varování s krabicí respirátorů N-95.

Nemáte žádné právo nebýt očkován. Nemáte právo nenosit roušku. Nemáte žádné právo otevřít svůj podnik…. Pokud odmítnete být očkován, stát má moc vás doslova přivést do ordinace a vrazit jehlu do paží. – Alan Dershowit.

Uzamčení, spolu s bojovou kampaní s denními dávkami statistik smrti a varováními před blížícími se hroty, je úplným útokem postupujícím postupně směrem k dystopii globalizovaného designu. Roušky, které nyní dominují na tvářích všude, umístí nositele i nenositele do jedné nebo druhé ze dvou ostře definovaných kategorií, přičemž každá kategorie nese seznam rysů v myslích osob v opačné kategorii. Jak perfektní, viditelný způsob, jak rozdělit lidi do konkurenčních týmů. Nositelé jsou ovce, nenositelé jsou veřejné nebezpečí!

Korporátní média prosazují divizi se všemi svými firemními gusty a pokud někdo hledá jasný příklad dělitelnosti MSM, bylo by těžké to porazit od Politica: „Nosit masku je pro samolibé liberály. Odmítnutí je pro bezohledné republikány“. Jednoduché, že? V takovémto světě by se neměly bavit jemné rozdíly ve složitých otázkách, což má za následek, že se předpokládá, že celoživotní levičáci, jež budou bojovat proti masce, jsou pevně v tvrdém, pravopravém Trumpovém táboře, vhodní pro Klobouk MAGA.

Existují různé motivy nošení „respirátoru“. Není žádným tajemstvím, že někteří lidé jsou tak vystrašení ze smrti, že se bojí i nejvzdálenějšího rizika. Také způsob, jak žít! Jiní, navzdory nespočetným lekcím z historie, slepě důvěřují vládnímu tvrzení. Obrovský zlomek, třebaže většina, je nosí jednoduše proto, aby se vyhnuli veřejnému hanebnému programu a tak se rozhodli jít dál. Jak Lewis Lapham psal v Gag Rule, „Ochota spolu vycházet, je stejně americká, jako zkoušky na čarodějnice v Salemu a jablečný koláč.“ Ale když „to všichni dělají“, tak podívaná psychologicky posiluje vnímání legitimity i podvodníků. V současném prostředí půjde podpora, která nesouvisí s apatií, podpoře nezvolené globální elity, která se nyní věnuje podrobnostem o nastávajícím Skvělém resetu, který bude tvořit základ „New Normal„.

Jeden komentátor uvádí : Jediným způsobem, jak přežít v Gatesově „Novém normálu„, je vytvoření sítě poskytovatelů služeb, kteří pracují mimo dohledovou síť velkého bratra. Budou to malé weby a vyskakovací okna s jedinými majiteli. Bohužel, malé podniky, které by mohly sloužit takové ekonomice, z důvodů blokace selhávají jako první pro nedostatek zdrojů. A jelikož úřady s nekonečnými finančními zdroji mohou přesvědčit vedení přežívajících řetězců a velkých obchodů, k tvrdému dodržování absurdní směrnice – žádná rouška, žádný vstup, žádná výjimka, kdy ochranka vás bez roušky nepustí nakoupit potřebné jídlo. Šach mat.

Šrouby se utahují každý týden, protože Orwellova vise funguje všude, na pracovištích, v sousedství a v televizi. Vzhledem k dopadu nošení roušek na osoby s onemocněním dýchacích cest, se stanovisko „bez výjimky“ jeví jako jasné porušení zákona pro osoby se zdravotním postižením (ADA) a předpisů Správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (pozn. překladatele, i v ČR existuje podobný zákon, který stanovuje výjimku z nošení roušky pro tyto osoby), ale během útoku Covid-19 ani agentura neplní dané zákony. Kromě toho, kolik občanů se zajímá o takové podrobnosti, když v denních zpravodajských cyklech dominuje strašidlo blížící se smrti? A jak velká bude shoda s vládními požadavky, považována za jedinou logickou možnost, když blížící se globální digitální měna učiní „z dohledové sítě“ idylické pojetí minulé éry?

Čtěte u nás „Lidi, sundejte si ty roušky, než opravdu onemocníte!“

Téze roušky versus protiklad roušky bude vyřešena tak či onak. Pokud veřejnost poslušně přijme, jako řešení konfliktu, že musíme být maskováni, nebo být zasaženi pokutami, samozvaná globální elita uvidí, že masy se poddaly, tak dospěje k závěru, že se znovu poddají a pochopí, že cesta je jasná do jejich světa povinného očkování. Odmítnutí roušky je nyní koncipováno jako nebezpečí pro ostatní. Zdá se, že tento podvod byl úspěšný a naznačuje, že ti, kdo v budoucnu zaujmou militantní postoj proti hromadnému očkování, budou Alanem Dershowitzem z „Nového světa“ vylíčeni jako chodící biologické zbraně. (Pozn. Admina – u nás Alana Dershowitze, nahradí vláda.)

V konečné analýze bude volba, zda být očkován nebo ne, stejná jako volba, zda nosit roušku či nikoli, založena méně na politických nebo sociálních názorech, než na porozumění a důvěře, kterou získala silná vláda a ochotě čelit tyranské vládě. Benjamin Franklin, když se ho zeptali, jakou vládu jsme dostali, odpověděl: „Republiku, pokud si ji dokážete udržet„. Vzhledem k jeho odpovědi má člověk podezření, že měl pochybnosti. Pokud ano, zdá se, že jeho pochybnosti byly odůvodněné.

*

Bill Willers je emeritní profesor biologie na University of Wisconsin v Oshkoshu. Je zakladatelem Akční sítě Superior Wilderness Action Network a editorem Learning to Listen to the Land a Unmanaged Landscapes, oba od Island Press.

Originál zdroj článku a obrázku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ

Comments are closed.