Putinův hlavolam

Autor: Mike Whitney, 15. 12. 2022

Hlavním účelem revize jaderné politiky (NPR) je klamavě přejmenovat útočné použití jaderných zbraní na ospravedlnitelný obranný akt. Nová kritéria pro použití těchto smrtících zbraní hromadného ničení byla záměrně zlehčena s jasným záměrem poskytnout Washingtonu zelenou pro jejich použití a šíření. V souladu s tím váleční jestřábi americké zahraniční politiky vytvořili institucionální a ideologický rámec potřebný k zahájení jaderné války bez obav z jakékoli odvety. Tyto náročné přípravy byly prováděny s jediným cílem, a to zachovat stabilně erodující pozici Ameriky v globálním řádu prostřednictvím použití extrémního násilí.

Vladimír Putin má obavy. Je velmi znepokojen.

Na nedávné tiskové konferenci ruský prezident vyjádřil obavy, že Spojené státy možná plánují jaderný úder na Rusko. Putin to samozřejmě neřekl tak hrubými slovy, ale jeho komentáře nenechaly nikoho na pochybách, že právě o tom mluví. Zde je část jeho slov:

Spojené státy mají teorii „preventivního úderu“. Nyní vyvíjejí systém „odzbrojujícího úderu“. Co to znamená? Znamená to udeřit na řídící centra moderními špičkovými zbraněmi a zničit tak schopnost protivníka k protiútoku.

Proč by Putin ztrácel čas různými teoriemi, které kolují mezi zahraničněpolitickými odborníky ve Spojených státech, kdyby se neobával, že tyto jejich myšlenky jsou realizovatelné?

Jediným vysvětlením je, že Putin má obavy, a důvodem jeho obav je to, že ví, že tyto myšlenky (preempce a odzbrojující úder) mají své místo mezi elitními kádry mocipánů, kteří o těchto záležitostech ve Washingtonu rozhodují. Putin si pravděpodobně uvědomil, že ve Washingtonu existuje značná část lidí, kteří použití jaderných zbraní podporují a kteří věří, že jsou nezbytné pro zachování „řádu založeného na pravidlech“. Stručně řečeno, Putin má za to, že tyto myšlenky jsou „akční“, což je důvod, proč vyjádřil znepokojení.

Zamysleme se tedy nad tím, o co se Putin snaží. Říká, že USA podporují politiku preventivního „prvního úderu“, tj. pokud se USA cítí dostatečně ohroženy, pak si nárokují právo odpálit jaderné rakety na nepřítele bez ohledu na to, zda tento nepřítel zaútočil na Spojené státy, či nikoli.

Zní vám to rozumně?

A co Rusko; podporuje stejnou politiku?

Ne. Ruská jaderná doktrína výslovně vylučuje první použití jaderných zbraní. Rusko neprovede první úder. Tečka. Rusko použije jaderné zbraně pouze v odvetě a pouze v případě, že národ bude čelit „existenční hrozbě“. Jinými slovy, Rusko použije jaderné zbraně pouze jako poslední možnost.

Jaderná doktrína USA je polárním opakem ruské, protože USA se nevzdají podpory prvního úderu. A co je ještě znepokojivější, americká doktrína byla tak hrubě rozšířena, že může být vykládána tak, že zahrnuje téměř cokoli. Například podle nedávno zveřejněné zprávy Nuclear Posture Review (NPR) mohou být použity jaderné zbraně: „za mimořádných okolností k obraně životně důležitých zájmů Spojených států nebo jejich spojenců a partnerů“.

Chvíli o tom přemýšlejte. To může zahrnovat cokoli od vážného ohrožení národní bezpečnosti až po náhlý vznik ekonomického konkurenta. Budeme bombardovat Peking, protože se předpokládá, že jeho hrubý domácí produkt (HDP) bude během deseti let větší než americký?

Na to nedokáži odpovědět, ale rozhodně to splňuje hrubě rozšířená kritéria NPR.

Chápete, proč by to všechno mohlo Putina znepokojovat? Chápete, proč Bidenova neochota vzdát se politiky „prvního úderu“ může protivníky Washingtonu trochu znervózňovat? Chápete, proč by tyto nové zmírněné standardy pro použití jaderných zbraní mohly v hlavních městech po celém světě vyvolat červené vlajky?

Putin chce, aby lidé věděli, co se děje. Proto mluví na veřejných místech. Chce, aby všichni věděli, že Spojené státy již nepovažují svůj jaderný arzenál za čistě obranný. Nyní je považován za nezbytný nástroj pro zachování „řádu založeného na pravidlech“. Vidíte to?

A to je jen část toho, co Putin řekl na velmi krátké tiskové konferenci. Řekl také toto:

Nyní (USA) vyvíjejí systém pro „odzbrojující úder“. Co to znamená? Znamená to úder na řídící centra moderními špičkovými zbraněmi, které zničí schopnost protivníka provést protiútok.

Memento „odzbrojujícího úderu“ je mezi washingtonskými zahraničněpolitickými válečnými jestřáby v módě. Je založeno na myšlence, že USA mohou vyřadit dostatek ruských rozhodovacích center a opevněných raketových stanovišť, aby eliminovaly hrozbu masivní jaderné odvety. Je sice pravda, že tato myšlenka může skončit tím, že se velká část světa promění v doutnající trosky, ale je také pravda, že tato teorie je podporována mocnými kruhy, které jsou odhodlány vidět své teorie o „použitelných“ jaderných zbraních s nízkou účinností ve hře. Jak jsem již uvedl, v politickém establishmentu a hlubokém státě jsou mocní aktéři, kteří by rádi viděli, aby bylo tabu jaderných zbraní zrušeno, aby mohly být použity ve více situacích a častěji. Toto je z webu World Socialist Web Site:

Představitel ministerstva prohlásil, že přehled jaderných zbraní „zavádí strategii, která se spoléhá na jaderné zbraně k odstrašení všech forem strategického útoku. To zahrnuje nasazení jaderných zbraní jakéhokoli rozsahu a zahrnuje i útoky strategické povahy s vysokými následky, které využívají nejaderné prostředky.

(Poznámka: USA tak mohou použít jaderné zbraně i proti těm nepřátelům, kteří jaderné zbraně nemají.)

Zveřejnění dokumentu bylo rychle odsouzeno odborníky na kontrolu zbrojení. „Odtajněný dokument Bidenovy administrativy Nuclear Posture Review (NPR) je v jádru děsivý,“ napsala organizace Union of Concerned Scientists (UCS).

Nejenže udržuje svět na cestě rostoucího jaderného rizika, ale v mnoha ohledech toto riziko ještě zvyšuje,“ tvrdí UCS, protože tvrdí, že „jedinou životaschopnou reakcí USA je obnovit celý americký jaderný arzenál, zachovat řadu nebezpečných jaderných politik z dob studené války a hrozit prvním použitím jaderných zbraní v různých scénářích.

(Poznámka: To je cesta, po které „už jdeme“.)

To znamená významný posun oproti Trumpově národní obranné strategii z roku 2018, která se o použití vojenské síly k zajištění ekonomických zájmů zmiňovala převážně negativně – s tvrzením, že tak činí Čína. Zatímco z dokumentu z roku 2018 to jasně vyplývalo, definice „národních zájmů“, kterou Pentagon v dokumentu z roku 2022 posunul tak, aby zahrnovala „ekonomickou prosperitu“, představuje ještě otevřenější krok směrem k prosazování doktríny, že válka je přijatelným prostředkem k zajištění ekonomických cílů.

(Poznámka: Takže jsem měl pravdu, budeme tedy Čínu bombardovat kvůli růstu její ekonomiky!)

Část Národní obranné strategie z roku 2022:

Tyto dokumenty, které nebyly v amerických médiích seriózně diskutovány, jasně ukazují zásadní nepravdu, že masivní vojenské posilování USA v tomto roce je reakcí na „ruskou agresi“. Ve skutečnosti je v myšlení Bílého domu a válečných plánovačů Pentagonu masivní nárůst vojenských výdajů a plány na válku s Čínou vyvolán „dramatickými změnami v geopolitice, technologiích, ekonomice a našem životním prostředí.

Tyto dokumenty jasně ukazují, že Spojené státy považují ekonomický vzestup Číny za existenční hrozbu, na kterou je třeba reagovat hrozbou vojenské síly. Spojené státy považují podmanění Ruska za rozhodující odrazový můstek ke konfliktu s Čínou.“ („Dokument národní strategie Pentagonu se zaměřuje na Čínu„, Andre Damon, World Socialist Web Site).

Opakuji: „Z těchto dokumentů jasně vyplývá, že Spojené státy považují ekonomický vzestup Číny za existenční hrozbu, na kterou je třeba reagovat hrozbou vojenské síly.“

Tento fakt – a je to fakt – by měl být zřejmý každému, kdo posledních deset let nežije pod drnem. Vypovídá to o tom, že Spojené státy již nejsou konkurenceschopné. Západní elity vytvořily státní dluh ve výši 31 bilionů dolarů, vyprázdnily americkou průmyslovou základnu, zničily vlastní kapitálové trhy nekonečnými Ponziho podvody, které generují dluhy, a celý tento pokřivený systém vyvážily měnou, která se nám rozpadá před očima.

Jak si tedy západní elity hodlají zachovat svou globální moc, když jejejich ekonomika postavena na základech z tekutých písků?

Použijí k tomu surovou vojenskou sílu, neúprosnou propagandu a mafiánský nátlak. Přesně to se chystají udělat. Přeskočí diplomatické zdvořilosti a prosadí svou vůli železnou pěstí. Je o tom nějaká pochybnost? Zde je další Putinův příspěvek:

Spojené státy mají… koncepci preventivního úderu… My ji nemáme. Naše strategie hovoří o odvetném úderu….. Pokud se však potenciální protivník domnívá, že je možné použít teorii preventivního úderu…, stále nás to nutí přemýšlet o hrozbě, kterou pro nás takové myšlenky… představují.

Pokud [nějaká země] nepoužije [atomovou bombu] jako první za žádných okolností, znamená to, že ji nepoužije ani jako druhá, protože možnost jejího použití v případě jaderného úderu na naše území bude prudce omezena,“ řekl Putin.

Zní to vágněji, než to ve skutečnosti je. Putin tím chce říci, že „pokud USA zahájí masivní jaderný útok na Rusko, pak by ruská schopnost odvety mohla být značně ohrožena. Proto Putin dodal toto: „Možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda nevyužít… jejich nápadů, jak zajistit vlastní bezpečnost.Jinými slovy, pokud jsou „preempce“ a „odzbrojující údery“ jediným způsobem, jak bránit vlastní národní bezpečnost, pak by možná Rusko mělo následovat příkladu Washingtonu. Putin byl sarkastický, ale jeho pointa je jasná: „Pokud obrana vlastní bezpečnosti vyžaduje, abychom se zapojili do bezohledného a destabilizujícího chování, pak bychom to možná měli udělat.

V každém případě lze Putinovo dilema pochopit. NEpodporuje preventivní jaderné útoky, ale – zároveň si uvědomuje, že pokud nebude jednat preventivně, nemusí být schopen v budoucnu odpovědět. To je hlavolam, kterému čelí.

Podle mého názoru Putin o této otázce hovořil dvakrát za poslední týden proto, že si opravdu nemyslel, že existuje sebemenší možnost, že by USA zaútočily na zemi, jenž má největší jaderný arzenál na světě. Domníval se, že akce USA budou určovány zastaralými teoriemi odstrašení a vzájemně zaručeného zničení. Nyní si však začíná uvědomovat, že jsme vstoupili do Brave New World, kde jsou výpočty založeny na aktivnějších teoriích, které ignorují hrozbu odvety, protože pachatelé věří, že mohou protivníka účinně „odzbrojit“.

A tak si Putin dělá starosti; dělá si skutečné starosti. A jeho zmatená reakce („Možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda nevyužít… jejich nápadů, jak zajistit vlastní bezpečnost.“) naznačuje, že ještě nepřišel na to, co má dělat.

Otázka tedy zní: Co dělat? Jak můžete bránit svou zemi, když se jaderně vyzbrojená velmoc rozhodla, že jste překážkou, kterou je třeba odstranit, aby dosáhla svých vlastních geopolitických ambicí? Jak odvrátit útok, který by ukončil civilizaci, když váš nepřítel bezmezně věří, že jaderná válka je jediným způsobem, jak si může zachovat dominantní postavení v globálním řádu?

To je hlavolam.

****

Mike Whitney je renomovaný geopolitický a sociální analytik působící ve státě Washington. Svou kariéru nezávislého občanského novináře zahájil v roce 2002 s odhodláním věnovat se poctivé žurnalistice, sociální spravedlnosti a světovému míru. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG).

Originál článku a obrázků: The Unz Review
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ