První česká kolektivní společnost

Vložil: Admin

Společensky prospěšné podnikání (jinými slovy sociální podnikání) je označení pro podnikatelskou aktivitu, jejímž cílem je řešit společenský nebo environmentální problém. Podnikání zde slouží jako prostředek a primárním cílem není zisk, ale udržitelné řešení daného problému. Zisk je zpravidla investován zpět do rozvoje podniku.

Kolektivní společnost:

  • Má za cíl při svém podnikání využívat možností široké skupiny osob k tvorbě zisku,
  • je komerční společnost umožňující širokým občanským vrstvám kreativně se zapojit do procesu podnikání,
  • je společnost, která umožňuje fyzickým, nebo malým právnickým osobám obstát v konkurenci proti silným nadnárodním společnostem, např. společným nákupem zboží, nikoli však dohodou o cenách vlastního prodávaného zboží či nabízených služeb.

1. česká kolektivní společnost – Vox Group, a.s.

Někdy koncem roku 2012, se pár českých podnikatelkých nadšenců rozhodlo, pokusit se změnit systém jejich podnikání. Dali dohromady „pár peněz“, které vydělali z jejich práce v jiné jejich firmě a založili akciovou společnost Vox Group, a.s. Jejich cílem bylo (a pořád je), pomoci nově založené české sociální sítě „RexVox„, vybudovat početnou skupinu akcionářů, kteří budou profitovat ze všech podnikatelských aktivit celé společnosti Vox Group, a.s..

Nejvíce zajímavým prvkem je, že akcie v této společnosti nelze koupit. Neexistuje tak nebezpečí, že si akcie zakoupí nějaký český zbohatlický oligarcha. Akcie lze získat jen a pouze za aktivní přístup členů. Prostě jen za aktivitu, propagaci, strategii , zprostředkování , práci a za nákup a prodej zboží. Stačí se zdarma zaregistrovat jako VIP člen do sociální sítě RexVox, poté aktivně pracovat a za jakýkoliv aktivní přístup zíkat body. Body poté lze směnit buď za koruny, nebo za Akcie a stát se tak spoluvlastníkem celé firmy Vox Group, a.s. To je obrovská příležitost zejména pro lidi v důchodu, maminky na mateřské atd., atd. Každému stačí mít PC, připojení k Internetu a může začít. Ve videu níže, jsem se pokusil podat stručné informace o této, u nás zatím jediné společnosti, která podniká na bázi celospolečenského vlastnictví výrobních prostředků.

Tak neváhej a přidej se k nám, vybudovat 1. českou kolektivní společnost: vstup

O tom, že tento systém je funkční, svědčí historie a současnost španělské Mondragonské družstevní korporace (španělsky Corporación Mondragon). Je to španělská firma fungující podle zásad kooperativismu, sídlící v baskickém městě Mondragón. Založil ji roku 1956 katolický kněz José Maria Arizmendiarreta jako malou továrnu na topná tělesa, která se v současnosti rozrostla v kolos se sto padesáti divizemi, který má 85000 zaměstnanců a je sedmou největší společností ve Španělsku. Zabývá se převážně výrobou komponentů pro automobily a bílou techniku, s komerčními a produktivními realizacemi na pěti kontinentech.

Mondragón je založena na principu zaměstnaneckého spoluvlastnictví. Důraz je kladen na vzdělávání zaměstnanců, demokratické rozhodování o výrobním programu, co nejmenší rozdíly ve mzdách a kvalitní sociální zabezpečení. Samospráva pracujících zvýšila motivaci zaměstnanců a jejich pocit zodpovědnosti, takže Mondragón vykazovala vyšší produktivitu práce než klasické hierarchicky řízené podniky. Podívejte se na jejich video-prezentaci. Možná se časem podobně rozvine i česká Vox Group, a.s.