Prolhaný Babiš a žalostný kandidát Petr Pavel + 3 přílohy

Vážení čtenáří,

tento článek je třetím pokračováním stran zablokovaného a poté zrušeného webu EXANPRO. Pokud někdo z vás si dosud nepřečetl informace o tomto webu a důvody proč to publikují, můžete si osvěžit paměť přečtením článků „Trestní oznámení na vládu ČR jako celek a na další osoby exponované v cause „zablokované weby“ a „Agent krtek na MZV, další výmysl a blamáž BIS„.

Dnes jsem od pana Wagnera obdržel email s některými jeho názory k nastávajícím volbám prezidenta ČR. Níže je zkopírován text emailu a pod ním odkazy na 3 přílohy, jenž doporučuji stáhnout a přečíst. Nic jsem k obsahu emailu nepřidal, ani neubral:

Vážení adresáti,

informací je mnoho, avšak já se po úplném odstavení svého webu věnuji i jiným aktivitám. Každopádně se pořád věnuji určitému dění doma i v zahraničí. Než Vás v jednom z dalších dopisů seznámím s vývojem v trestním řízení zahájeném v říjnu 2022 a s mým dalším záměrem v trestně právním tažení budu se nejprve trochu věnovat tématu prezidentských voleb.

Nejdříve zmíním, že je zarážející, jakou významnou podporu má stále Andrej Babiš, a to i od některých osob tzv. alternativní mediální scény. K Babišovi bylo na webu Exanpro.cz publikováno hodně analýz a hodnocení ve spojení s různými tématy. Ještě před posledními sněmovními volbami jsme v případě nástupu Petra Fialy hodnotili, že Fiala je Babiš a že Babiš je Fiala. Už několikrát jsme zmiňovali, že tito dva politici (a nejenom oni) nejsou v politice proto, aby bojovali za ČR, a za české občany, ale jenom proto, aby se v ČR stali těmi nejvyššími politickými lokaji (majordomy), kteří zde pro nadnárodní spolky a cizí mocnosti budou spravovat naši zem – samozřejmě s určitými výhodami pro ně samotné. Tudíž oni se vůči sobě navzájem vyhraňují jenom proto, že o funkci nejvyššího lokaje mezi sebou soupeří – a to je všechno, nic dalšího z toho pro ČR a pro sebe jako občany ČR nečekejte.

Babiš navíc spáchal proti ČR a proti českým občanům dva největší podvody v dějinách ČR – hodně jsme o tom na webu Exanpro.cz psali (a vůbec se to netýká jakéhosi „Čapího hnízda“). Ale přesto je zde významná část národa, která chce pořád Babiše. Babiš je prolhaný a ve vztahu k Západu taky ustrašený politik – nenechte se zmást jeho řečněním, jak on za nás v zahraničí bojuje. Babiš se zcela podřídil BISce a koná v její prospěch. To on doprovázel ředitele BIS Koudelku v ústředí CIA v Langley (zdravím zahraniční kolegy), nikoli obráceně. Koudelka byl oceněn a Babiše přizvali, aby mu ukázali, jak si Koudelky cení a že je pod jejich patronátem. A Babiš se lokajsky podřídil – nejenom Američanům, ale i samotnému Koudelkovi, což se později potvrdilo v případě Vrbětic. Několikrát jsme uváděli Babišovo vyjádření, ve kterém řekl, že požadavky zpravodajských služeb je potřeba respektovat. Ohledně covidu i v současné volební kampani Babiš znovu vykládá, jak on jako premiér nerozhodoval, ale že rozhodovali odborníci. Tak to je opravdu blábol, když Babiš tvrdí, že on jako premiér neměl rozhodovací pravomoc, ale že ji měli ti, kteří mu měli jen radit a doporučovat. NEUVĚŘITELNÉ! Je to zkrátka jenom majordomus – a to by chtěl být hlavou státu.

Ale než se budu blíže věnovat Babišovi (pokud to do voleb vůbec stihnu), tak jako bývalý vojenský zpravodajský důstojník předkládám něco k žalostnému kandidátovi Petru Pavlovi. Armádní generál Petr Pavel byl už v roce 2016 hodnocen jako nečestný člověk, k čemuž se přidaly přívlastky jako oportunista a ten, kdo je schopen se pro funkci opakovaně „zaprodat“ jakýmkoli pánům bez ohledu na svou čest a bez snahy přibližovat se k pravdě. Nově Pavel potvrdil, že trpí velikášstvím. K tomuto kandidátovi posílám tři přílohy. Jedná se o výstupy, které byly v minulých letech publikovány na webu Exanpro.cz, ale které jsou stále aktuální, protože dobře ukazují pravý charakter gen. Pavla.

První dokument je z roku 2016, kdy Pavel zastával funkci předsedy Vojenského výboru NATO. Další dva dokumenty jsou pak z roku 2018 po jeho návratu do ČR, kdy si začal testovat své možnosti přestupu do politiky a kdy ještě jako voják v aktivní službě veřejně kritizoval projev prezidenta Zemana. Chtěl bych ještě zanalyzovat aktuální Pavlovy výmysly na jeho oficiálním webu, ale to snad příště za několik málo dnů. Všechny přílohy je pochopitelně možné libovolně šířit.

Ještě bych chtěl zmínit Danuši Nerudovou, ale opravdu jen krátce, jelikož nemá smysl o ní cokoli rozvádět. Tato kandidátka na prezidentskou funkci se může chytit za ruku s kandidátem Hilšerem a společně odejít do dětského ráje. Tolik neznalosti, bláhovosti, naivnosti a povrchnosti jako u těchto dvou kandidátů jsem už dlouho neviděl.

Napsal jsem Vám lidovější text, ale pořád s racionálním uvažováním – pouze jsem volil důraznější slova.

S pozdravem
Jiří Wagner

Přílohy:
Donald Trump a Severoatlantická aliance
Arm.gen Petr Pavel neoprávněně kritizoval projev prezidenta ČR
Dopustil se arm.gen Petr Pavel svou kritikou prezidenta ČR trestného činu?

*****

Autor, plukovník v.v. ing. Jiří Vagner působil jako vysoký funkcionář „Vojenského zpavodajství“. Po odchodu z armádních složek založil analytický web EXANPRO, kde v jednotlivých, perfektně ozdrojovaných produktech, podrobně analyzovali a ukazovali na nešváry a chyby u stovek konkrétních případů z odětví politiky, ekonomiky a další. Samozřejmě, že v akci „blokace webů“ se dostali na jedno z pvních míst. Navíc, jím jejich webhostitel, (zda z vlastní vůle, nebo na něčí příkaz,) celý web komplet zrušil.

Vyjádřené názory jsou výhradně názory autora a mohou, ale nemusí se shodovat s názory Nekorektní TOP-CZ.