Proč se státy NATO zavázaly k „Energickému hara kiri“? Zelené bezuhlíkové šílenství. Průmyslový kolaps?

Autor: William Engdahl, 15. 01. 2022

Stále agresivnější vojenský postoj USA a NATO vůči Rusku a Číně je velkým paradoxem, pokud jej porovnáme se zjevně sebevražednou hospodářskou politikou USA a států EU a NATO v oblasti zelené agendy. Probíhá a nabírá na obrátkách ohromující transformace ekonomik nejvyspělejších průmyslových zemí světa.

Jádrem této transformace je energetika a absurdní požadavek na „bezuhlíkovou“ energii do roku 2050 nebo dříve. Odstranit uhlík z energetiky není v současné době není možné a ani nikdy nebude možné. Snaha o jeho odstranění však bude znamenat mohutné rozbití nejproduktivnějších ekonomik světa. Bez životaschopné průmyslové energetické základny se země NATO stanou vojenským vtipem. V případě solární, větrné a bateriové energie nelze hovořit o „obnovitelných“ zdrojích energie. Musíme mluvit o nespolehlivé energii. Je to jeden z nejkolosálnějších vědeckých bludů v dějinách.

Nová německá koaliční vláda 31. prosince trvale uzavřela tři ze zbývajících šesti jaderných elektráren. Učinila tak ve chvíli, kdy zásoby zemního plynu byly při vstupu do tuhé zimy extrémně nízké a kdy jakákoli silná studená fronta mohla vést k výpadkům dodávek elektřiny. Kvůli německému odmítnutí povolit dovoz druhého ruského plynovodu Nord Stream 2, čelí Německo 500% nárůstu spotové ceny elektřiny oproti lednu 2021.

Energetická krize v EU je předem naplánována

V roce 2011, kdy kancléřka Merkelová vyhlásila brzký konec jaderné energetiky, svou nechvalně známou Energiewende, s cílem postupně ukončit jadernou energetiku a přejít na obnovitelné zdroje, dodávalo 17 jaderných elektráren spolehlivě 25 % veškeré elektrické energie do země. Nyní se zbývající 3 elektrárny musí uzavřít do konce roku 2022. Současně vládní program Zelená energie od roku 2016 uzavřel k lednu 2022 15,8 gigawattů uhelné výroby. Aby se vyrovnala skutečnost, že solární a větrná energie navzdory zářivé propagandě nevyplní mezeru, musí německá elektrická síť dovážet značnou část elektřiny ze sousedních zemí EU, Francie a České republiky, paradoxně z velké části z jejich jaderných elektráren. Německo má dnes v důsledku Energiewende nejvyšší náklady na elektřinu ze všech průmyslových zemí.

Nyní se objevil problém s dodávkami jaderné elektřiny z Francie. V prosinci francouzská státní jaderná agentura EDF oznámila, že po zjištěném poškození korozí budou odstaveny celkem čtyři reaktory kvůli kontrole a opravám. Prezident Macron, kterého čekají dubnové volby, se snaží hrát v EU na jaderného šampióna a oponovat silnému protijadernému postoji Německa. Jaderný most je však zranitelný a Francie navzdory nedávným tvrzením pravděpodobně neprovede žádné nové velké investice do jaderné energetiky, přičemž plánuje v příštích několika letech odstavit dvanáct reaktorů spolu s uhlím, což Francii i Německo činí zranitelnými vůči budoucímu nedostatku energie. Macronův program Francie 2030 počítá s investicemi do jaderných technologií pro malé elektrárny ve výši žalostných 1,2 miliardy dolarů.

Jaderná otázka však není jedinou mouchou v energetické polévce EU. Každý aspekt současného energetického plánu EU je navržen tak, aby zničil moderní průmyslovou ekonomiku, a architekti, kteří štědře financují zelené think-tanky, jako je Postupimský institut v Německu, to vědí. Přivést větrnou a solární energii, jediné dvě vážně míněné možnosti, které se realizují, aby nahradily uhlí, plyn a jadernou energii, je jednoduše řečeno nemožné.

Větrné mlýny a šílenství davů

Pro Německo, zemi s méně než optimálním slunečním svitem, je vítr hlavní alternativou. Jedním z problémů větru, jak dramaticky ukázala zima 2021, je, že ne vždy fouká, a to nepředvídatelně. To znamená výpadky proudu nebo spolehlivou zálohu, což znamená uhlí nebo zemní plyn, protože jaderná energie je vytlačována. Větrné elektrárny jsou zavádějícím způsobem hodnoceny z hlediska hrubé teoretické kapacity, když se státy jako Německo chtějí chlubit pokrokem v oblasti obnovitelných zdrojů.

Ve skutečnosti se počítá skutečně vyrobená elektřina za určitý čas nebo tzv. kapacitní faktor či faktor zatížení. U solárních panelů je kapacitní faktor obvykle jen asi 25 %. Slunce v severní Evropě nebo Severní Americe nesvítí 24 hodin denně. Ani obloha není vždy bez mráčku. Stejně tak vítr nefouká vždy a je sotva spolehlivý. Německo se chlubí 45 % hrubé obnovitelné energie, ale to zakrývá realitu. Frauenhoferův institut ve studii z roku 2021 odhadl, že Německo musí instalovat nejméně šestkrát až osmkrát více současné solární energie, aby dosáhlo cílů 100% bezemisní energetiky v roce 2045, což vláda odmítá odhadnout náklady, ale soukromé odhady se pohybují v bilionech. Zpráva uvádí, že ze současných hrubých 54 GW solární kapacity je do roku 2045 potřeba až 544 GW. To by znamenalo plochu 3 568 000 akrů neboli 1,4 milionu hektarů, tedy více než 16 000 km2 pevných solárních panelů po celé zemi. K tomu připočtěte velké větrné elektrárny. To je sebevražedný recept.

Začíná se ukazovat, že větrná a solární energie nepředstavují rozumnou bezuhlíkovou variantu. Letos 5. ledna v kanadské Albertě, kde vláda zuřivě buduje větrné a solární elektrárny, bylo velmi chladno a teploty se blížily minus 45 F, 13 solárních zařízení připojených k síti v Albertě o výkonu 736 megawattů dodávalo do sítě 58 megawattů. Šestadvacet větrných farem s celkovým jmenovitým výkonem 2 269 megawattů dodávalo do sítě 18 megawattů. Z teoretických 3 005 megawattů údajně zelené obnovitelné energie celkem z obnovitelných zdrojů pouhých 76 megawattů. Texas měl během silného sněžení v únoru 2021 podobné problémy se solární a větrnou energií jako Německo. Také když sněží, jsou solární farmy k ničemu.

Aby bylo možné dosáhnout nulových emisí uhlíku z obnovitelných zdrojů, musí být obrovské plochy půdy pokryty solárními kolektory nebo vyhraženy větrným elektrárnám. Podle jednoho z odhadů činí plocha potřebná k umístění 46 480 fotovoltaických elektráren plánovaných pro USA 650 720 čtverečních mil, což je téměř 20 % území dolních 48 států USA. To je rozloha Texasu, Kalifornie, Arizony a Nevady dohromady. Jen v americkém státě Virginie způsobil nový ekologický zákon Virginia Clean Economy Act (VCEA) enormní nárůst žádostí o solární projekty, které se doposud týkaly 780 čtverečních mil solárních desek. Jak upozorňuje David Wojick, to je asi 500 000 akrů zničené a vydlážděné krajiny, zemědělské půdy nebo lesů s přibližně 500 samostatnými projekty pokrývajícími velkou část virginského venkova, které budou potřebovat ohromujících 160 milionů solárních panelů, většinou z Číny, a všechny jsou určeny k tomu, aby se staly stovkami tun toxického odpadu.

Doporučuji se podívat na cca hodinový film „Planeta lidí 2020„. Je to opravdu nádherně a perfektně zpracovaný dokument s českými titulky, který každému ukáže o jaký podvod ve skutečnosti jde. Po kliknutí se otevře nová stránka, kde si můžete film shlédnout, nebo stáhnou do svého PC.

Miliony pracovních míst?

Bidenova administrativa a ministr pro obnovitelné zdroje John Kerry lživě tvrdí, že jejich Zelená agenda nebo „Budovat lépe“ bude znamenat miliony nových pracovních míst. Opomíjejí však říci, že tato pracovní místa budou v Číně, která vyrábí zdaleka nejvíce solárních panelů, což je téměř monopol poté, co před deseti lety zničila konkurenci v USA a EU levnými dotovanými panely Made in China.

Podobně většinu větrné energie vyrábějí čínské společnosti v Číně. Čína mezitím nestále spotřebovává rekordní množství uhlí a svůj závazek nulových emisí uhlíku odkládá o celé desetiletí po EU a USA na rok 2060. Nejsou ochotny ohrozit svou průmyslovou dominanci kvůli klimatické teorii založené na falešných údajích a lžích, že CO2 brzy zničí planetu. Německá odborová federace DGB nedávno odhadla, že od roku 2011 přišla tato země jen v odvětví obnovitelných zdrojů o zhruba 150 000 pracovních míst, a to především proto, že solární panely vyrobené v Číně zničily přední německé solární společnosti. A to je Německo nejzelenější zemí EU. Protože z definice méně energeticky náročné obnovitelné zdroje energie, jako je větrná nebo solární energie, zvyšují základní náklady na elektřinu mnohem více, než kdy přidávají, ruší v celé ekonomice více pracovních míst.

Průmyslový kolaps NATO

Protože solární a větrná energie jsou ve skutečnosti mnohem dražší než konvenční uhlovodíková nebo jaderná elektřina, zvyšují celkové náklady na elektrickou energii pro průmysl a nutí mnoho podniků zavřít nebo se přesunout jinam. To zakrývají pouze oficiální statistické podvody. Evropa a Severní Amerika budou potřebovat obrovské objemy oceli a betonu, aby postavily očekávané miliony solárních panelů nebo větrných parků. K tomu je zapotřebí obrovské množství konvenčního uhlí nebo jaderné energie. Kolik elektrických dobíjecích stanic bude potřeba k domácímu dobíjení 47 milionů německých elektromobilů? O kolik se zvýší poptávka po elektřině?

Významný americký think tank pro zelenou energii RethinkX vydal v roce 2021 propagační studii pro obnovitelné zdroje s názvem Rethinking Energy 2020-2030: 100% solární, větrná energie a baterie jsou jen začátek. Jejich odpovědí na problémy s nízkou kapacitou větrných a solárních elektráren je vybudovat o 500 % nebo dokonce o 1000 % více, než se předpokládalo, aby se vyrovnal nízký 25% kapacitní faktor. Bez konkrétních důkazů uvádějí absurdní tvrzení: „Naše analýza ukazuje, že 100% čistá elektřina z kombinace solární, větrné a bateriové energie (SWB) je do roku 2030 fyzicky možná a ekonomicky dostupná v celých kontinentálních Spojených státech i v drtivé většině ostatních obydlených oblastí světa… tato supermnožina čisté výroby energie – kterou nazýváme superenergií – bude k dispozici za téměř nulové mezní náklady po celou velkou část roku.“ Toto tvrzení je prezentováno bez jediného údaje nebo konkrétní vědecké analýzy proveditelnosti, pouze jako dogmatické tvrzení.

Zesnulý kanadský architekt Agendy 21 OSN Maurice Strong, ropný miliardář a kamarád Davida Rockefellera, byl náměstkem ministra OSN a generálním tajemníkem stockholmské konference ke Dni Země v červnu 1972. Byl také správcem Rockefellerovy nadace. Je více než kdokoli jiný zodpovědný za program deindustrializace „udržitelné ekonomiky“ s nulovými emisemi uhlíku.

Na Summitu Země OSN v Riu de Janeiru v roce 1992 otevřeně vyslovil neomalený program radikálních zastánců eugeniky, jako jsou Gates a Schwab: „Není jedinou nadějí pro planetu, že se industrializované civilizace zhroutí? Není to naše odpovědnost, abychom to způsobili?“ Tato agenda je dnes do značné míry Velkým resetem.

Válka nyní?

Pokud budou kdysi vyspělé, energeticky náročné ekonomiky členských zemí NATO v Evropě a USA pokračovat v této sebevražedné cestě, jejich schopnost přesvědčivé vojenské obrany nebo útoku se stane přeludem. Nedávno prohlásila zkorumpovaná německá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že špičkový německý obranný průmysl a jeho dodavatelé by neměli dostávat bankovní úvěry, protože nejsou dostatečně „zelení“ nebo „udržitelní“. Banky už údajně tuto zprávu dostaly. Spolu s ropou a plynem se nyní zaměřují i na obrannou výrobu. Von der Leyenová byla jako německá ministryně obrany široce obviňována z toho, že umožnila, aby se německá armáda zhroutila do katastrofálního stavu.

Bidenova administrativa a EU nyní jednostranně prosazují svou šílenou Agendu 2030 a agendu nulových emisí uhlíku, čímž se jejich průmysl záměrně vydává na cestu do záhuby ještě před koncem tohoto desetiletí. Je to zase hnací silou současné agendy NATO vůči Rusku na Ukrajině, v Bělorusku, Arménii a nyní v Kazachstánu? Pokud mocnosti NATO vědí, že jim v blízké budoucnosti bude chybět základní hloubková vojenská průmyslová infrastruktura, považují za lepší vyprovokovat nyní možnou válku s Ruskem, aby zlikvidovaly potenciálního odpůrce své deindustriální agendy? Kromě ČínyRusko jediný potenciál zasadit NATO zničující úder, pokud bude vyprovokováno.

Masová formační psychóza aneb šílenství davů

V roce 1852 napsal anglický historik Charles Mackay klasickou knihu s názvem Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (Vzpomínky na mimořádné lidové bludy a šílenství davů), která poskytuje málo známý pohled na masovou hysterii, jež stála za náboženskými Velkými křížovými výpravami ve 12. století, čarodějnickou mánií nebo holandskou tulipánovou mánií a mnoha dalšími lidovými bludy. Je důležitá pro pochopení globálního iracionálního spěchu k ekonomické a politické sebevraždě.

Stejní klíčoví aktéři, kteří stojí za masovým nařizováním očkování proti nevyzkoušené experimentální vakcíně proti genetickým změnám COVID a za následnými celosvětovými výlukami, včetně Billa Gatese a papeže Františka, stojí za Velkým resetem Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a jeho zelenou bezuhlíkovou šíleností Agenda 2030 OSN, která má přimět svět k přijetí bezprecedentních drakonických ekonomických opatření.

K tomu bude zapotřebí, aby bylo poddajné a fyzicky slabé obyvatelstvo uvedeno do rozkladu, což belgický profesor psychologie Dr. Mattias Desmet a Dr. Robert Malone nazývají Mass Formation Psychosis, davová psychóza, druh masové hypnózy, která ignoruje rozum.

Je zřejmé, že jak mýtus globálního oteplování, tak program pandemie korony takovou masovou hypnózu – „mimořádný lidový blud“ – vyžadují.

Bez hysterie strachu z COVID bychom nikdy nedovolili, aby se zelená agenda dostala tak daleko, že naše elektrické sítě jsou na pokraji výpadku a naše ekonomiky na pokraji zhroucení. Konečným cílem pandemie COVID WHO i Zelené agendy je pochod ke Schwabově dystopickému Velkému resetu celé světové ekonomiky ve prospěch korporátní diktatury hrstky globálních korporací jako jsou BlackRock,  nebo Google-Alphabet.

**

F. William Engdahl je konzultant pro strategická rizika a přednášející, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je autorem bestsellerů o ropě a geopolitice.

Originál článku: Global Research
Překlad: Admin Nekorektní TOP-CZ

podpora2