Přijde nový Hitler? Levicoví aktivisté opět páchají násilí

Autor: Lukáš Lhoťan

Lukáš LhoťanNástupu nacismu v Německu předcházelo období levicového teroru. I dnes jsme svědky vzmáhajícího se levicového teroru, například o víkendu v Německu levicoví fanatici zranili na 123 policistů!

Levice v letech 1918 až 1919 rozpoutala po pádu císařství v Německu a okolních zemích masový teror. Vznikaly tzv. Republiky rad a docházelo k násilí ze strany levicových aktivistů. Většina obyvatel se ovšem na stranu levice nepřidala a místo toho podpořila konzervativní síly, které velice rychle, a místy velmi brutálně, levicové teroristy a osoby podezřelé z podpory levicových extremistů zlikvidovaly.

Právě i z této děsivé zkušenosti Němců s levicovým terorem pak čerpal Hitler, když varoval před bolševismem a levicovým terorem a prezentoval nacionální socialismus jako hráz proti levicovým barbarům.

Je možné očekávat, že stupňující se násilí a terorismus ze strany levice povede ve společnosti k novému voláni po tvrdé ruce a zásahu proti těmto násilníkům? Byť je evropská společnost, hlavně ta západoevropská, v posledních desetiletích vystavena ideologickému ovlivňováni ze strany neomarxistů, tak v kritických chvílích se i přesto mohou obyčejní lidé zachovat pudově a místo podpory neomarxistickým teroristům z dnešní nové levice mohou nakonec podpořit ty, kteří přijdou s plánem na zajištěni pořádku a bezpečí před levicovými extremisty. Možná přijde i nový Hitler.

Ovšem je zde ještě větší hrozba a tou je spojenectí levicových násilníku s muslimy, jak to již dnes vidíme v některých situacích, byť ještě ne přímo násilných, levicoví teroristé mohou dodat muslimům vedoucí kádry, které v kooperaci s muslimským pohrdáním smrtí mohou z masy muslimů žijících v Evropě vytvořit velice silnou bojovou sílu.

Paradoxně před spojenectvím levice a muslimů již několik let varuje video, které upozorňuje i na dopad masového přistěhovalectví z Afriky a islámského světa.

Je ovšem jen na nás, běžných občanech, jestli se temné vize z videa naplní, nebo jestli dokážeme levicovému násilí a multikulturnímu šílenství vzdorovat civilizovaně a bez násilí – ve volbách a nenásilném odporu k multikulturalismu, který je u nás propagován jak EU, tak i naší českou vládou ….

Zdroj: Blog autora