Přijde další krize horší než COVID? Potenciální generované krize na obzoru, plus videa – 09.07. aktualizace videa Cyber Polygon

Autorka: Makia Freeman, 02.07.2021

Jak se zdá, schopnost podvodu COVID udržovat lidi ve strachu a souhlasu s ním slábne. S největší pravděpodobností ano. Nový světový řád (NWO) funguje podle základního hegelovského dialektického vzorce „problém-reakce-řešení„. To je jeho základní palivo. K prosazování svých cílů potřebuje problémy nebo krize, které lidi vyděsí a šokují a tím je vyvedou z normálního, racionálního a vyrovnaného stavu mysli a přivedou je do emocionálního a reaktivního stavu typu „boj-útěk-zmrazení“. Tímto způsobem vyvolává v cílové populaci slabost v podobě špatného úsudku, špatného rozhodování a zvýšené souhlasnosti. Snaha o masové očkování celého světa se zdá být neúspěšná, protože mnoho lidí se odmítá nechat očkovat. Má to své opodstatnění, protože vakcína je nebezpečný experimentální prostředek a z právního i lékařského hlediska se nejedná o skutečnou vakcínu, ale spíše o chemický patogenní prostředek měnící geny. Zatímco očkovací směs v injekcích proti COVIDu působí chaos v reprodukčním systému lidí, dělá z lidí magnetiky a často buď zraní, nebo zabije nemálo lidí, je pravděpodobné, že řídící pracovníci NWO již aktivně plánují, jak spustit další vygenerovanou krizi nebo operaci pod falešnou vlajkou. Zde jsou 4 možné scénáře, které by se mohly odehrát.

Potenciální vygenerovaná krize č. 1: Pandemie Billa Gatese II.

Jednou z vygenerovaných krizí by mohla být, jak se v roce 2020 chlubil frontman NWO Bill Gates, „Pandemie II“, kdy bude veřejnosti vnucen další fiktivní virus (nebo údajná varianta SARS-CoV-2), tentokrát však údajně virulentnější. Tento scénář bude stejně falešný jako současný scénář COVID. SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován ani nebyla jednoznačně prokázána jeho existence, takže logicky by jakákoli další „varianta“ byla rovněž teoretickým výtvorem a nikoli skutečným virem reálného světa. Řídící pracovníci NWO to již ve skutečnosti zkoušejí s „indickou variantou“ navanou „varianta Delta“. Další možností je, že zločinci NWO nechají současnou scamdemii vyšumět a o rok či dva později spustí zcela novou podle podobného scénáře.

 

Potenciální generovaná krize č. 2: klimatická blokáda.

Další vygenerovanou krizí by mohl být klimatický „Lockdown“, nebo nějaký druh uzamčení, který by byl založen na myšlence, že musíme všichni spolupracovat, abychom zastavili hrozící klimatickou krizi. To by mohlo zahrnovat zákaz červeného masa, zákaz používání strojů nebo vozidel na fosilní paliva a zákaz letecké dopravy. Zahrnovalo by to omezení spotřeby energie obecně (což je velmi technokratická myšlenka, protože technokracie je založena na malé skupině techniků, kteří kontrolují zásobování společnosti energií). Pro běžného člověka by byly výluky zničující, zatímco pro psychopaty NWO výluky fungovaly opravdu velmi dobře. Proč v nich tedy z jejich pohledu nepokračovat pod jinou záminkou?

Agenda „globálního oteplování“, přejmenována na „změnu klimatu“ způsobenou člověkem je masivní nevědecký podvod, který prosazují ti samí lidé, kteří vlastní ropné, plynárenské a uhelné společnosti. Podobností mezi podvodem s klimatickými změnami způsobenými člověkem a podvodem COVID je mnoho. V obou případech jde o hypotetické hrozby, které hrají na vaše emoce (strach, obavy atd.). Vytvářejí falešný stav nouze, aby vás oklamaly a přiměly vás podpořit centralizaci moci. Klíčovým rysem agendy klimatických změn je přesvědčit vás, že oxid uhličitý (CO2) produkovaný lidstvem ničí planetu (a to navzdory zjevnému biologickému faktu, že CO2 je plyn života). Padouchem je tedy lidstvo samo. Klíčovým rysem operace Coronavirus je přesvědčit vás, že nějaký údajný malý neviditelný virus všechny zabije. Lidské tělo produkuje exozomy, které jsou od virů k nerozeznání. Nepřítelem je tedy exozom/virus produkovaný člověkem (a padouchem je tedy opět lidstvo). Je jasné, že ať už to všechno organizuje jakákoli síla, prosazuje jasnou protilidskou agendu.

 

Potenciální generovaná krize č. 3: kolaps internetové a energetické sítě „Cyber Polygon“.

Nejkonkrétnějším příkladem očekávané generované krize je jistě Kybernetický polygon WEF (Světového ekonomického fóra), další stolní cvičení a simulace naplánovaná na 9. července 2021. WEF a jeho šéf Klaus Schwab, se již proslavil agresivním způsobem, jakým se staví do role správce Nového světového řádu, nebo jak jej překřtil na Velký reset. Jak však poznamenává James Corbett ve svém nedávném videu na toto téma, WEF se uchází o roli prostředníka v řízení jménem pokrevních rodin. WEF není zdrojem skutečné moci. Přesto je zajímavé, jak moc jsou do toho zapojeni. Vzpomínáte si na jejich graf znázorňující propojenost prakticky celé agendy NWO? Viděli jste jejich seznam partnerů, který představuje „kdo je kdo“ v mezinárodní korporatokracii?

Na počátku podvodu COVID propagoval bývalý šéf Googlu „Eric Schmidt“ slovo disruption jako klíčové slovo. Cyber Polygon se také zabývá narušením. Plánují vyřazení internetu a energetické sítě, krizi, která by mohla zahrnovat i celosvětové narušení zásobovacích linek a dopravy, zastavení globálního obchodu a velký nedostatek potravin a energie. WEF na svých webových stránkách popisuje simulaci jako „technické cvičení“, při kterém „účastníci zdokonalí své praktické dovednosti při zmírňování cíleného útoku na podnikový ekosystém v reálném čase“. To přichází v návaznosti na dva nedávné podezřelé hackerské útoky, kdy byly napadeny ropovody a dodavatelé masa a nejnovější útok z 05.07. (přičemž mainstreamová média z toho bez důkazů obvinila ruské hackery). Mnozí čtenáři v tuto chvíli jistě vědí, že WEF (spolu s Nadací Billa a Melindy Gatesových) se jen několik měsíců před vypuknutím krize COVID podílely na nechvalně proslulé simulaci pandemie nazvané Událost 201. WEF toto cvičení dokonce nazývá kybernetickou „pandemií“. Ředitel WEF Jeremy Jurgens k tomu řekl:

Věřím, že dojde k další krizi. Bude významnější, bude rychlejší než to, co jsme viděli v případě COVID. Exponenciální tempo růstu se vyšplhá, bude mnohem strmější. Dopad bude větší a v důsledku toho budou ekonomické a sociální důsledky ještě výraznější.

Výkonný předseda WEF Schwab:

Všichni víme, ale stále tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost, že děsivý scénář komplexního kybernetického útoku by mohl zcela zastavit dodávky energie, dopravu, nemocniční služby, celou naši společnost. Krize COVID-19 by byla v tomto ohledu vnímána jako malá porucha ve srovnání s velkým kybernetickým útokem. Využít krizi COVID-19 jako vhodnou příležitost k zamyšlení nad tím, jaké poučení si může komunita kybernetické bezpečnosti vzít a jak zlepšit naši připravenost na případnou kybernetickou pandemii.

Na tomto místě je zásadní zmínit, že velká část světové kybernetické bezpečnosti je řízena z Izraele, plánovaného ústředí NWO. Zdá se, že všechny cesty v těchto dnech vedou do Izraele (Rothschild-ville). Agentury a jednotky uvnitř Izraele, jako je Mossad, jednotka 8200 a programy Talpiot, řídí světovou kybernetickou bezpečnost. Brendon O’Connell provedl na toto téma skvělý výzkum.

Stejně jako měla scamdemic COVID mnoho cílů (včetně trvalého vytlačení malých kamenných obchodů), tak i nějaký scénář typu Cyber Polygon, který „jde do tuhého“, jako je zavírání malých internetových stránek apod. Konečným plánem NWO v této oblasti je vytvoření zcela nové verze internetu, kde budete muset pro získání přístupu předložit průkaz totožnosti, čímž se právo na informace a právo používat síť jako veřejnou službu změní na privilegium, kde musíte získat povolení k přístupu. (Malá poznámka Admina: Víte, že nové Windows 11, budou fungovat jen na PC se zabudovanou kamerou? Proč asi?)

 

Potenciální generovaná krize č. 4: Scénář falešné mimozemské invaze.

A konečně další generovanou krizí, o které se šeptá již desítky let a nyní mnohem otevřeněji než kdy jindy, je scénář falešné mimozemské invaze nebo falešného druhého příchodu Krista, které jsou označovány jako operace „Bluebeam“. Ten by zahrnoval brilantní technologickou show na obloze, která by imitovala UFO, mimozemšťany nebo náboženské postavy sestupující z mraků. Smyslem je sjednotit lidi za jednotnou světovou armádu nebo jednotné světové náboženství, což byly vždy plánované součásti diktátorské jednotné světové vlády NWO. UFO se dostává více do mainstreamu, ale je na tom něco podezřelého. Vypadá to, že připravují veřejnost na omezené vysedávání s řízenými opozičními postavami a skupinami jako „Luis Elizondo a TTSA (To The Stars Academy). Některé souvislosti naleznete v této analýze.

Na tomto místě si připomeňme, co Carol Rosinové řekl Wernher von Braun, nacistický vědec přivedený do NASA v rámci operace Paperclip:

Carol, zastavte zbrojení vesmíru, protože všem se lže. Zbrojení je nejprve založeno na Říši zla, na Rusech. Je mnoho nepřátel, říkal, proti kterým budeme budovat systémy zbraní ve vesmíru … pak přijdou teroristé, poté to budou země třetího světa (dnes jim říkáme Rogue Nations nebo Nations of Concern), pak to budou asteroidy a pak, a to mi neustále dokola opakoval, poslední kartou, poslední kartou, poslední kartou bude mimozemská hrozba.

Jinými slovy tedy von Braun řekl, že pořadí vymyšlených nepřátel a vymyšlených hrozeb bude vypadat takto:

1.) Rusové
2.) Teroristé (válka proti terorismu)
3.) Národy třetího světa (Libye, Sýrie, Severní Korea, Írán).
4.) Asteroidy
5.) Invaze mimozemšťanů

Zdá se, že byl docela přesný. Rusové jsou nadále obviňováni ze všech amerických domácích potíží, jako jsou volební podvody a hackerské útoky. Válka proti terorismu byla úspěšně zahájena po operaci pod falešnou vlajkou 11. září. Národy třetího světa jsou již dlouhou dobu soustavně napadány a likvidovány americkou armádou. Hrozba asteroidů se teprve objeví, takže prozatím je předčasné spekulovat o falešné mimozemské invazi.

Pokud by manipulátoři NWO byli natolik odvážní, že by tento plán skutečně uvedli v život, nebylo by cesty zpět. Naprostý chaos a zmatek, který by vznikl předstíráním, že nás napadli nepřátelští mimozemšťané, by zcela změnil společnost a vnímání lidí a to nevratně. Operace Bluebeam by byla posledním pokusem manipulátorů udržet se u moci a prosazovat svou negativní agendu. Někteří lidé říkají, že je to nepravděpodobné a že „by to nikdy neudělali“, nicméně je vždy dobré se na tyto věci psychicky připravit, protože pokud k nim dojde, budete reagovat mnohem lépe.

Závěrečné myšlenky

Zatímco v mnoha státech USA končí podvodná epidemie COVID a lidé začínají mít dost nekončícího stavu nouze s nelogickými pravidly, za rohem může být další vygenerovaná krize. Musíme zůstat ostražití tváří v tvář zákeřné a skryté vládnoucí třídě, která neustále plánuje využít naší nevědomosti a našeho strachu k prosazení svých záměrů. Buďte duševně připraveni na možné podvody a falšování, buďte fyzicky připraveni na přerušení dodavatelského řetězce se zásobami, jako jsou potraviny, voda, benzín, baterie a další předměty pro přežití. Udělejte vše pro to, abyste byli lépe vybaveni a mohli se postavit na nohy, až přijde další generovaná krize.

****

Makia Freeman je redaktorkou alternativního média, nezávislého zpravodajského webu The Freedom articles, je autorky knihy Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions a hlavní výzkumnice na Tools For Freedom.com.

Originál zdroj textu: The Freedom Articles
Překlad: Adminstrítor TOP-CZ