Poděkování.

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

podekovani3děkuji Vám za Váš příspěvek. Moc si toho vážím, zejména když vím, že v této době, pravděpodobně nikdo z normálních lidí nemá moc peněz na rozdávání.

Po skončení éry „budování rozvinutého socialismu“ a po 30 letech od vítězství „pravdy a lásky“, dostali jsme se do situace, kterou snad neočekával ani ten největší pesimista. Zmizelo Československo, stali jsme se vazalem Evropské Unie, která nám diktuje jeden nesmysl za druhým, zmizel náš průmysl, zemědělství, degraduje školství, zdravotní péče, atd., atd. Naše vlády, povzneseny občanskou nepozorností a ochotou tolerovat jejích zneužívání, vytvářely jednu národní krizi za druhou, aby rozšířily svou pravomoc. Válka proti terorismu, válka s drogami, válka proti nelegálnímu přistěhovalectví, systémy bezpečnosti silničního provozu, systémy bezpečnosti škol, nyní boj s pandemii, všechny tyto programy začínaly jako legitimní reakce na naléhavé obavy a od té doby se staly zbraněmi pro dodržování předpisů a kontrolu v rukou policejního státu. Slibuji Vám, že Nekorektní TOP-CZ bude vždy bojovat za práva a svobody obyčejných lidí a tvrdě s fakty a argumenty ukazovat na každého, kdo by je chtěl o ně připravit.

Děkuji Vám jetě jednou a přejí mnoho úspěchů ve Vašem osobním ipracovním životě.

Vladimír Mikuša