Tajemství kruhových objezdů

Vložil: Admin

Pár krát jsme se vyspinkali a je zde opět víkend, tentokrát (alespoň v Praze) s 30 stupni venku a 65 v autě než začne působit klima. Tak si dejme spolu k víkendu jeden humorný článek ze studnice pana Wenzella Lischky, předsedy dosud nezaložené „Negativní strany“.

Na našich dopravních komunikacích se objevil zajímavý způsob řešení dopravních komplikací. Zatímco před časem se nebohý řidič nedovolal žádného kruhového objezdu, dnes se s nimi roztrhl pytel. Jeho přání byla na nebesích vyslyšena.

Jistě jste si také všimli, že kruháče jsou u nás úplně všude. Někde jsou dokonce i tři, možná i čtyři, za sebou. Prognóza dopravní situace vypadá tak, že v budoucnosti nebudou žádné rovné silniční a dálniční cesty, ale jenom řetězce kruhových objezdů. Jak odborně později vysvětlím, není to přehnaná hloupost, ale naopak zcela prozřetelný futuristický záměr.

Výhodnost jízdy po kruhových drahách oproti přímočarým je jednoznačná. Automobil nabírá odstředivou jízdou v kruhu větší rychlost než při jízdě přímé. Dokonce i spotřeba pohonných hmot je díky tomu menší.

Dalším významným faktorem, který se v tomto případě podílí na zvýšení rychlosti a snížení spotřeby, je zemská rotace. Směr otáčení zeměkoule je totiž shodný se směrem jízdy automobilů po kruhových objezdech doleva, a tak zemská rotace urychluje jejich pohyb.

Celkově se tedy kruhové objezdy jeví jako vtipné, elegantní a ekonomicky výhodné řešení dopravy hodné 21. století a posledního 3. tisíciletí. Vše se z hlediska vědeckého vysvětlení, které jsem uvedl, jeví zcela logické. Pouze jediný jistý závažný fakt všechny tyto argumenty zametá pod stůl. Je jím princip konstrukce našich kruhových objezdů.

Většina našich kruhových objezdů je malá a úzká. Mají obvykle jen jeden jízdní pruh. Nedá se po nich jezdit rychle, a dokonce se po nich nedá jezdit ani vůbec. Také jste si všimli těch převrácených kamionů a osobních aut, které leží kolem našich kruháčů? Také jste postřehli jejich zdemolované okolí a středy? První důvod, který vás napadne, když jedete po našich kruhových objezdech, a máte přitom problém, aby vás odstředivá síla nevynesla na vrakoviště v jejich okolí, je evidentní. Jsou vně klopené, vzhůru ke středu vypouklé, takže jedoucí dopravní prostředky kruháče na principu centrifugy vymršťují vně.

Jistě, je to velmi výhodné ekonomické řešení, neboť čím více aut takovým způsobem zdemolujeme, tím více podpoříme automobilový průmysl, a tím více stoupá šance na vyváznutí ze světové ekonomické krize (alespoň pro její kapitány). A přitom nemusíme nikomu platit šrotovné, možná ani pohřebné.

Jenomže to není ten pravý důvod, proč jsou kruháče tak neobratně konstruovány. Ačkoliv se v kapitalismu vše řídí vyprovokovanou poptávkou, myslím, že žádný slušný člověk by nepodezíral zadavatele, investory, projektanty a stavitele kruhových objezdů z takových nekalých úmyslů.

Pravé důvody množících se staveb kruháčů a jejich zdánlivě nešikovné konstrukce již není potřeba nadále tajit. Jejich zveřejněním se navíc uklidní napjatá situace v našem státě. Chronicky nespokojená převážná většina občanů si totiž uvědomí prozřetelnost naší vlády, která pravé důvody zastírala kvůli tomu, aby nešířila paniku a poplašné zprávy. Navíc veřejné odhalení pravé funkce kruhových objezdů se rychle blíží, a tak jakékoliv utajování je stejně zbytečné.

Ekonomika se pohybuje v cyklech, podobným způsobem jako dopravní prostředky po kruhových objezdech. Aby se nezhroutila, při krizi z nadvýroby je potřeba ničit nadměrné zásoby produkce. Neklesnou tím ceny výrobků a zisky. Když toto opatření přestane být účinné, přijde řadu na znehodnocení peněz, tisk bezcenných peněz (případně jejich pálení) a krach finančního trhu. Nakonec bude nutná i likvidace zbytečné a znehodnocené pracovní a kupní síly. To se provádí světovou válkou.

Doposud nebyly se světovými válkami a zničením nahromaděného obyvatelstva a zbrojního potenciálu žádné problémy. Věk jaderných zbraní však charakter konvenční války mění. Při příští válce dojde ke zlikvidování celého povrchu planety a veškerého lidstva. Stačí k tomu jen malá část zbraní hromadného ničení, které máme k dispozici.

Takže s pravdou ven: Kruhové objezdy jsou přistávací plochy pro létající talíře. Krátce před vypuknutím války proběhne pomocí nich evakuace obyvatelstva dobrými mimozemšťany na jinou planetu, nebo do pekla. Jak víme, tyto vesmírné dopravní prostředky jsou zespoda vyduté. Již rozumíte, proč jsou kruhové objezdy vypouklé? Je to kvůli správnému dosednutí talířů a kvůli nerušenému odchodu spalin při jejich přistávání a startování.

Podle počtu a velikosti kruhových přistávacích ploch je zřejmé, že jejich kapacita je vzhledem k počtu občanů České republiky zatím silně nedostatečná. Umožňuje přistání pouze malého množství záchranných talířů. Je tedy v našem nejlepším zájmu, aby se kruhových objezdů vystavělo co nejvíce, a tím aby se zvýšil počet našich evakuovaných občanů. Je zcela bezdůvodné se bránit zdánlivě nesmyslné výstavbě kruháčů nebo kritizovat situaci na našich dopravních komunikacích. Může tak činit jenom ten, kdo jí nerozumí. Naše vláda moc dobře ví, co dělá!

P.S. (Článek je humornou virtuální kompilací a jakákoliv podobnost jakýchkoliv skutečností s jeho obsahem je čistě náhodná. Posláním Negativní strany je vyvolávat ve voličích, zvláště v těch, kteří nejedli vtipnou kaši, mrzutost, blbou náladu, vodit je za nos a především jim mazat med kolem huby.)