Pan Drábek lže, jako když tiskne!

Zdroj – http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/192068.aspx
Ministr Drábek: 22.3.2011 –  Zdravotně postiženým výhody neberu. Je to lež.

K dalším mýtům, s nimiž jsou zdravotně postižení podněcováni k účasti na úterní demonstraci, patří heslo, že ministerstvo krátí výdaje na dávky určené zdravotně handicapovaným. Není to pravda, celkový objem vynakládaných prostředků zůstává beze změn. MPSV hledá úspory na straně administrace celého systému, který je nepřehledný, neefektivní a drahý.<—Konec citátu—>

Návrh sociální reformy podpořili například ministr zdravotnictví Leoš Heger, senátorka Daniela Filipiová, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR či poslankyně Helena Langšádlová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti či senátorka Soňa Paukrtová.

„Pan Krása nemluví pravdu. Možná z neznalosti, možná záměrně. Pak ale jde o šíření poplašné zprávy,“ říká Daniela Filipiová, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.

Skutečnost:

Ano, pan Drábek výhody zdravotně postiženým lidem nebere. Jenom je tak trochu upravuje, samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že je ve „vládě rozpočtové odpovědnosti“, tak ty úpravy tomu odpovídají.

„Příspěvek na provoz motorového vozidla“ pro držitele průkazek ZTP/P, tedy osoby zvlášť tělesně postižené s potřebou průvodců. Do roku 2008 byl tento příspěvek vyplácen těmto lidem ve výši cca 9.000.- Kč ročně. Od roku 2009 byla tato částka snížena na cca 7.600.- Kč, i když ceny benzinu a povinného ručení mezitím stouply o X %.

Avšak i tato částka se nyní zdála panu ministru Drábkovi příliš vysoká, která zajisté rozmazluje tyto tělesně postižené občany. No přece proč by měli nějací vozíčkáři, nebo nevidomí si vozit zadek v autě. Jen ať využívají služeb naši pohodlné a perfektní MHD.

Dnem 01.01.2012 platí zcela nový přístup k této problematice. Jednak se to již nebude jmenovat „Příspěvek na provoz motorového vozidla“, (vždyť to vůbec nezní světově, takový přízemní český název), ale nově „Příspěvek mobility“ (no vidíte jak to jde být světoví i v tomto případě), jednak ho již nebudou přiznávat sociální odbory ale Úřady práce.

Nedovedu nějak pochopit proč, ale možná to je již příprava na další plán, jak využít tyto lidi k nějaké prospěšné práci. Například, proč by nemohl vozíčkář jezdit po chodníku v ruce hůl s bodcem a napichovat na ni odházené papíry, vajgly apod. Nebo takový nevidomý, prostě dostane do ruky koště, a může hezky zametat chodník před sebou. Vždyť je to jedno zda bude před sebou klepat slepeckou holí, nebo koštětem. Přeci i tito lidé si konečně musí uvědomit, že jsme „Vláda rozpočtové odpovědnosti“ a nemůžeme nikomu jen tak jednoduše dávat něco zdarma.

No a samozřejmě, jaká by to byla vláda rozpočtové odpovědnosti, která by zcela vážně, ale doopravdy důkladně nezvážila výši toho příspěvku mobility. Takže od 01.01.2012 – cituji z dopisu, který obdržel můj nevidomý syn dne 07.12.2011 od „Sociálního odboru MČ Praha 10“.

Od 1.1.2012 dle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2011 Sb., vydá krajská pobočka Úřadu práce osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP).

Pro Vaši informaci Vám sdělujeme, že průkaz TP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP bude náležet osobám, kterou jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Pokud máte přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), budete mít při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Máte-li zájem o tuto dávku, musíte po 1.1.2012 podat žádost na krajské pobočce Úřadu práce dle Vašeho bydliště, a to na předepsaném formuláři . Výše příspěvku bude činit 400,-Kč za kalendářní měsíc.Nárok na tuto měsíčně se opakující dávku Vám trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31.12.2015.

Tedy ne jenom vydání nějaké nesmyslné „karty sociálních systémů“, ale „ořezání“ původního příspěvku cca 7.600.- Kč na nově úsporných 4.800.- Kč za rok, samozřejmě s měsíčními platbami. Co kdyby náhodou církev svatá, až ji dáme těch pár miliard co jí bylo ukradeno (i když to předtím ukradla ona), udělala zázrak a dotyčný vozíčkář začal chodit a nevidomý vidět. Přeci bychom si, jako ministři vlády rozpočtové odpovědnosti, nemohli vzít něco podobného na svědomí.

Hledal jsem kolik asi může být u nás lidí, kteří s největší pravděpodobnosti využívali sociální vymoženost – příplatek na provoz motorového vozidla. Na stránkách „Národní rady zdravotně postižených“ jsem našel sice starší výsledky z roku 2006, ale myslím, že ten rozdíl velký nebude.

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007
Zdroj – http://www.nrzp.cz/dokumenty/Vybrane_statisticke_udaje_OZP_2007.pdf

Počet tělesně postižených osob v roce 2006:    550 407
Počet zrakově postižených osob v roce 2006:      87 439

Když to hodím do kalkulačky tak jen na tomto výběru hendikepovaných osob ušetří naše odpovědná vláda za rok 1785,9 milionů (1 miliardu a 786 milionů korun).

Tak vidíte milí přátelé, jak máme skutečně odpovědnou vládu. A jak je vidět vůbec ji nevadí že je to největší svinstvo, že ta miliarda a cca 800 milionů bude ušetřena na těch, kteří se mohou nejméně bránit.

Že návrh tzv. sociální reformy podpořil ministr zdravotnictví Leoš Heger, nebo pani Helena Langšádlová, poslankyně PČR (TOP 09), nebo paní senátorka Soňa Paukrtová, bývalá členka ODA, zvolena do Senátu Parlamentu ČR jako kandidátka Strany pro otevřenou společnost, tomu se vůbec nedivím. To jsou lidé, jímž jsou nějací zdravotně postižení naprosto lhostejní.

Že ten návrh ale podporuje i senátorka Daniela Filipiová, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, která je sama ochrnuta a na invalidním vozíku, tomu dosti dobře nerozumím. Jediné vysvětlení vidím v tom, že na rozdíl od normálních postižených, jež žijí z pár korun invalidního důchodu, její senátorské a další příjmy ji poskytují dostatek financí a není tedy závislá na nějakých příspěvcích.

Pojďme se ale podívat, jak zodpovědně se chová pan ministr Drábek, zejména k zajištění svých příjmů a své budoucnosti. Po vzoru bývalého ministra dopravy a nyní vlastníka fotbalového klubu Aleše Řebíčka (ODS) si současný ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP09) pravděpodobně připravil podobné zabezpečení na důchod.

Zdroj – Pirátské noviny 02. 12. 2011
Cituji se souhlasem zdroje:

Státní úředníci stále hrají hru známou jako malá domů. Jsou v ní nejlepší na světě. Tady máte další příklad této propracované hry. Sledujte:

Před vstupem do vysoké politiky založil p. Drábek firmu iDTAX Česká republika, s.r.o., která jako jediná v České republice „prodává“ elektronické účtenky

Nyní v pozici ministra připravuje projekt platebních karet pro „sociálně labilní“. Ty mají ochránit státní rozpočet před alkoholiky, co propíjejí sociální dávky

Ohlídá to počítačový program, který srovná dva soubory dat – elektronické účtenky a záznamy z platebních karet. A právě tyto elektronické účtenky s největší pravděpodobností přinesou zakázku pro firmu iDTAX, se kterou přece nemá současný ministr nic společného.

Co na to obchodní rejstřík? IČ 285 88 487

Společníci: Dr. Ing. Jaromír Drábek, (MINISTR – pozn. redakce)
Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Turistická 116/9, PSČ 466 06
Vklad: 48 000,- KčSplaceno: 100 %
Obchodní podíl: 24%
Zapsáno: 26.května 2009
Vymazáno: 2.listopadu 2009

Statutární orgán:jednatel: Bc. Vladimír Šiška, (NÁMĚSTEK, který má na starost socialní karty – pozn. redakce)
Pstruží 255, PSČ 739 11
den vzniku funkce: 26.května 2009
den zániku funkce: 22.července 2010
Zapsáno: 26.května 2009
Vymazáno: 27.července 2010

Je skvělé, že ministři dokážou kopírovat progresivní obchodní modely! Čtvrtý pilíř důchodové reformy – malá domů papalášům – ukazuje, že vláda ve slovutném souboji s korupcí skutečně vítězí.

Redakce sestavila následující časovou osu:

19. 10. 2007 – zal. CONE ADVISE s.r.o.
jednatel: Pavla Píšová, r.č. 555823/1756
společníci: Bc. Vladimír Šiška, r.č. 650429/0100 – 100 %

1. 10. 2008 – končí jednatel Píšová
jednatel: Bc. Vladimír Šiška, r.č. 650429/0100

7. 5. 2009 – zal. iDTAX s.r.o.
jednatelé Bc. Vladimír Šiška, r.č. 650429/0100
Michaela Janáková, r.č. 796225/1495
společníci Dr. Ing. Jaromír Drábek, r.č. 650305/1841 – 24 %
Michaela Janáková, r.č. 796225/1495 – 24 %
CONE ADVISE s.r.o. Identifikační číslo: 278 20 670 – 52 %

23. 10. 2009 – Drábek převádí podíl na CONE ADVISE s.r.o. (tj. v podstatě na Šišku coby 100% majitele)

+-13. 7. 2010 – Drábek se stává ministrem, Šiška jeho náměstkem

16. 7. 2010 – V CONE ADVISE s.r.o. končí jednatel Šiška
jednatel: Pavla Píšová, r.č. 555823/1756

22. 7. 2010 – v iDTAX s.r.o. končí jednatel Šiška

3. 11. 2010 – v iDTAX s.r.o. končí jednatel Janáková

Janáková a CONE ADVISE s.r.o. převádějí podíly na VÍTKOVICE, a.s.,
Identifikační číslo: 451 93 070
Akcie: 13 279 203 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (tedy anonymní)

Na valných hromadách 23. 10. 2009 a 3. 11. 2010 figuruje ještě Mgr. Stanislav Nikl, r.č. 750127/4275, na první z nich zastupoval Janákovou a Drábka, na druhé Janákovou.

iDTAX má už rok neprůhlednou vlastnickou strukturu a proběhlé změny ve firmách jsou velice podezřelé.

Zajímavé stanovisko k celé problematice „sociálních karet“ vyslovil předseda Rady zdravotně postižených Václav Krása. Podrobnosti  ZDE.

Samozřejmě v rozhovoru s redaktorem Parlamentních listů, pan ministr neopomněl zdůraznit, že ve společnosti iDTAX nemá žádný, ale vůbec žádný podíl. Že tato společnost mezitím několika transformacemi změnila vlastnickou strukturu tak, že stávající majitelé jsou dokonale maskování, to pan ministr tak nějak opomněl poznamenat. Podrobnosti rozhovoru s panem ministrem lze najít  ZDE.

O jak obrovský business jde, ukazuje plánovaný vývoj používání této tzv. „sockarty“. Již od příštího roku ji mají používat všichi občané v hmotné nouzi, zdravotně postižení, lidé odkázaní na péči jiných, nezaměstnaní, ale i maminky na mateřské dovolené či rodiny s dětmi. O rok později by se objem jejich držitelů měl rozšířit i o všechny typy důchodců.

Každý si jistě dovede představit o jak obrovské množství dat půjde a protože zatím jediný odzkoušený program na srovnání souborů dat z platebních karet a elektronických účtenek vlastní dnes již jakoby neexistující firma iDTAX (přetransformována do a.s. VÍTKOVICE), vypadá to, že celý projekt MPSV, byl ušitý přesně pro tuto firmu.

Když si člověk přečte jak to funguje, (a ne jenom v tomto případě), nemůže se nikdo divit tomu, jak se hoši a dívky z ODS a TOP 09, zuby-nehty brání zrušení systému akciovek s anonymními akciemi na majitele.

Co říci na závěr? Skoro nemám slov. Další ministr z plejády na slovo vzatých odborníků této „vlády rozpočtové odpovědnosti“ by měl urychleně následovat své bývalé kolegy (Bártu, Johna, Drobila, Šmerdu, Fuksu, Kocourka a v současné době i Bessera) a vypadnout z této, i bez něj, svinské vlády.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den.

    Marně hledám na netu vzor žádosti o příspěvek na mobilitu. S výše uvedeným článkem se plně stotožňuji a již se přímo hrozím jak to bude vypadat na ÚP v lednu. Začínám si myslet, že ve vládě spoléhají na srdeční kolaps u lidí, kteří to mají v budoucnu ( v lednu ) absolvovat.

  2. V červnu začne Drábkovo peklo S-karta. S-karta české spořitelny bude v podstatě ukazovat na všechny socky ve státě, bude to další forma psychologického nátlaku a navíc někteří postižení ani nebudou mít na vybranou. Mě teda fascinuje, jak mu tento kuriózní nápad prošel, a pokud už tedy prošel, asi se teda ušetří na poplatcích za složenky. Pak by mi ale pan Drábek měl vysvětlit, proč má matka, která nelenila a šla si požádat o dorovnání důchodu, jelikož, čiperka, už léta v důchodu pracuje v kontinuu, dostává složenky každý měsíc na 26,-Kč. Což je ono dorovnání. Ostudné, ale rozhodli jsme se Drábkovi neponechat nic. Takže nyní jí Úřad důchodového zabezpečení platí platí složenkou za 22,-Kč 26 korunový dodatečný důchod, který si vydělala v důchodu navrch. Přitom důchod už bere, mimochodem také složenkou. Je taková práce sloučit tyto dvě částky dohromady? Nejlepší je, že pak někde vyleze krasavice Peak a začne vykládat, jak chce lidi přesvědčit, aby věřili v systém. Chtěla bych Peak upozornit, že dokud u moci budou ti, co jsou a strany, jaké jsou, z mé strany se to nikdy nestane. A to jsem těmi stranami myslela i opozici. Mimochodem, nevěřím, že liberalismus nás spasí.

Comments are closed.