„Osoba blízká“ a jak to vidím já

V poslední době se takřka všechny naše instituce, počínaje dopravní policii, přes různé rady a poradce, Ministerstvo dopravy, senát, parlament atd., intenzívně zabývají pseudo problémem zvaným „Osoba blízká“.

O co jde, je převážné většině řidičů zřejmé. V podstatě jde o kolizní stav, jenž nastal mezi dodržováním ustanovení Listiny základních lidských práv a záznamy pořízenými aickými kamerami (zejména při měření rychlosti vozidel), které sice perfektně zaznamenají registrační značku vozidla, ale většinou zcela nezřetelně obliček řidiče. No a někteří řidiči toho v plné míře využívají a při projednávání přestupku sice přiznají, že vozidlo je jejich, ale s poukazem na „Listinu…“ odmítnou podat vysvětlení, kdo vozidlo v daném okamžiku řídil, protože by mohli způsobit újmu sobě, nebo osobě blízké.

Můj názor je, že celou problematiku tzv. „osoby blízké“ je nutno vidět v širším rozsahu. Celý ten problém není nic jiného, než reakce lidí na mizerně vypracovaný, odsouhlasený, vydaný a zejména uplatňovaný „Zákon o provozu na pozemních komunikacích (zák.č. 361/2000 Sb)“ někdy omylem označovaný jako „Silniční zákon“, což je něco úplně jiného. Když na vás někdo zaútočí holí, aicky budete hledat všechny možné způsoby obrany. V daném případě státní správa nekvalitním zákonem s řadou nesmyslných ustanovení, ale zejména v aroganci, sprostotě a vychcanosti úředníků státní správy, (tím mám na mysli i policii) při jeho uplatňování v praxi, ve své podstatě zaútočila na řidičskou veřejnost. Ta se pak brání jak může a hledá, někdy i ne zrovna férové cesty ke své obraně.

Teď někdo možná namítne, že srovnávat tento zákon s holí je nesmysl, protože bez zákona bychom se na silnici asi vzájemně pozabíjeli. Osobně si myslím, že 99% řidičské veřejnosti nemá vůbec nic proti tomu, aby existovala nějaká pravidla usměrňující provoz na komunikacích. Dokonce si myslím, že to takto podobně vidí i těch 270 diskutujících na D-FENS blogu, byť to jsou z 90% liberálové a majitelé aut z nichž asi nejhorší je BMW řady 7 (alespoň z jejich diskusních příspěvků to tak vyplývá). Jde spíše o to, co vše a jak formulované by podobná norma (zákon) měla mít.

Nechci se zde podrobně zabývat problémy při tvorbě tohoto zákona. To by možná dalo na samostatný článek. Jako jeden z hlavních nedostatků vidím to, že ho tvořila skupina asi dobrých odborníků v oblasti teorie, ale nepamatuji, že by byli přizvání odborníci z praxe (majitelé větších dopravních firem apod.). A nejhorší co si kdo mohl vymyslet, byla možnost volné diskuse s připomínkami od 180 poslanců a 80 senátorů. Tam měl dostat možnost dávat připomínky jen ten, kdo prokáže, že rozumí řízení silniční dopravy. Pak to dopadá jako například v Praze, kde žije cca 1,250.000 obyvatel, z toho 1,249.750 naprosto perfektně rozumí městské dopravě a kecá do ní no ten zbytek těch 250 jsou ti blbci co tomu ho*no rozumí a řídí to. Svého času jsem mezi těch 250 blbců také patřil.

V důsledku toho vznikl zákon, který udělal z občanů – řidičů skupinu bezprávních lidí a z policistů a úředníků vytvořil novou vrchnost s takřka absolutním právem nad osudem těchto novodobých „nevolníků“.

K čemu máme „Přestupkový“ zákon, který v § 22 definuje přestupky v oblasti silniční dopravy a sankce za ně, když nový zákon sice tento § ve svém znění uvádí, ale ve své podstatě ho nedodržuje. Porovnejte si znění zákona o přestupcích a sankce s ustanoveními a sankcemi podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Každý vrah, lupič, nebo jiný odsouzený byť na 15 let má právo po uplynutí poloviny trestu, požádat o podmínečné odpuštění zbytku trestu. Ne tak novodobý nevolník řidič. Potrestáme ho odebráním řidičáku za 12 bodů na dva roky, může si požádat o vrácení ne po roce, ale po dvou létech. Proč má vůbec o to žádat, když stanovená doba již uplynula? Proč mu ten řidičák není navrácen aicky, tak jak je vrah aicky po odpykání trestu propuštěn na svobodu, aniž by o to musel žádat. To je ten blbeček, který 5x špatně zaparkoval, jednou jednou jel o 5 km rychleji a jednou zapomněl doma doklady, protože si ráno ve spěchu vzal jinou bundu, opravdu horší než podvodníci, lupiči a vrazi?

Každý jiný zaznamenaný přestupek je po čase z evidence vymazán. Dokonce i trestné činy, jsou po určité době, stanovené zákonem zahlazeny. Ne tak dopravní přestupky. Ty má každý řidič v registru zaznamenány na věčnost. Takže i po 20 létech vzorného ježdění, když pak uděláte nějaký přestupek, každý policista se podívá do registru a vytáhne na vás všechny vaše hříchy z minulosti před 20 léty. Možná se mýlím, ale ve stávajícím zákoně jsem nikde nenašel ani slovo o tom, že registrované přestupky jsou aicky, po době stanovené zákonem, z registru vymazány.

Samozřejmě je zde na místě námitka – nedělejte přestupky. To však může napsat jenom ten, kdo buď nejezdí vůbec, nebo jezdí jako sváteční řidič jednou za měsíc 150 km. Ten kdo používá auto jako profesionál, nebo jako nutný prostředek k výkonu jeho povolání, ví dobře, že i při maximálně snaze o dodržení všech pravidel, se čas od času nějakého přestupku dopustí každý. Mluvím z praxe, mám najeto nějakých 1,5 miliónů km (zatím bez nějaké větší nehody) a řidičák od roku 1959.

Na druhou stranu státní správa (včetně obou policií) má nemalý podíl na bordelu (jinak to neumím nazvat), kterému se v ČR říká silniční a městská doprava. Tam je celá řada důvodů proč to vypadá v praxi tak, jak to vypadá.

1. Podfinancování obcí.

Nástupem nového systému řízení státní správy se z většiny obcí staly samostatné obce se vším všudy co k tomu náleží. Tak se místní rada rozhodne zvelebit svou obec, aby se zavděčila občanům za jejich hlasy a dostala tyto znovu za 4 roky. Takže hoši chtělo by to kanalizaci, vydláždit chodníky (aspoň před obecným úřadem), modernější osvětlení, opravit kapličku, atd., atd. Že na to nemáme prachy, ale no tak, ony se někde najdou. No a jednou z těch možností jsou pokuty za rychlost. Stačí na vhodné místo jedna kamera s radarem a je vymalováno. Navíc, když se najde soukromá firma, která to za nějaké % z vybraných pokut celé zainvestuje i zajistí. Ale hoši, ne abyste to dali před školu. Tam jezdí rychle jenom pár prasat. Hezky posuneme tabuli se začátkem obce o 300 m dále a za ni 50m kamerku s radarem. Ještě lepší bude, když tam namalujeme přechod pro chodce a před něj omezení rychlosti na 40. To by bylo, aby se penízky nesypaly. Že je to prasárna to všichni vědí, ale kde vzít prachy a nekrást?

2. Nenažranost správních orgánů ve velkých městech, konkrétně v Praze (ale myslím, že se podobné najdou i jinde).

V posledních létech, jediná dopravní opatření, která mají zelenou a rychle se prosazují jsou ta, kde jde o to, jak rychle a co nejvíce vytáhnout lidem peníze z kapes. Modré parkovací zóny, které těm co tam bydlí a zaplatí poplatek (za co?) stejně nezaručí že zaparkují a všem ostatním jenom tvrdě znepříjemňují život.

Kamerové systémy na třípruhových komunikacích a Jižní spojce. K čemu tam jsou? Vůbec omezení rychlosti v úsecích od Strahovského tunelu po Barrandovský most na 70 považuji za hloupost. Tři pruhy tam, 3 zpátky, bez chodníků, bez chodců, tak proč 70? Tak tam dáme ještě po 300 m kamery, ať ti blbci za volantem vědí, zač je toho loket. A to nemluvím o „slavných“ bilboardech kolem silnic. Svého času byla velká akce týkající se bilboardů kolem dálnic a silnic I.třídy. Zejména proto, že z řad občanů již bylo neúnosně mnoho připomínek, jak tyto bilboardy rozptylují pozornost řidičů a jsou nebezpečím pro silniční dopravu. Jaký byl výsledek? Moře peněz, moře času ke zjištění, které z těchto bilboardů byly umístěny bez povolení a ty se musely odstranit. Ty ostatní, jejíchž majitelé si to zaplatili, ty neohrožuji bezpečnost provozu, protože jejich majitel dal příslušný obolus na příslušný úřad a ty všude stojí nadále. To bylo v roce 2005 a nyní se tatáž situace opakuje. S jakým bude výsledkem si dovedu živě představit. Mohl bych uvést další a další podrobnosti, jak správa města tahá peníze občanům, zejména řidičům z jejich kapes. Nic jiného to není než nenažranost. Máme již hodně? Vymyslíme další hovadinu abychom měli více! Přece nám jde především o bezpečnost v silniční a městské dopravě.

3. Dopravní značení.

Zamyslel se někdy někdo, jak je Praha (ale i jiná města a silnice) doslova „přeznačkována“? Těch naprosto zbytečných „zákazů zastavení“ a omezení rychlosti na 40 a dokonce 20 km, a novinka příčné prahy. Že jsou před školou, beru, proč se ale budují na běžných křižovatkách to nepochopím. Jedete z Vypichu směrem do centra, měli byste jet 50 což nám říká zákon. Po asi 300 metrech narazíte na DZ omezující rychlost na 50 km/hod. Kdopak ji tam dal a proč? Těch přenosných 40 a 20 kvůli pracím na vozovce jsou stovky. Hezky tam jsou i v noci a o víkendech, kdy zde nikdo nepracuje a často zůstanou i po skončení akce. Pak se všichni diví, že řidiči si již na to zvykli a pak nedodržují ani ty oprávněné zákazy. V Německu jsou DZ, které pozbyly částečně platnost, zakryty kusem hadru speciálně pro tento účel vyrobeným. Ráno přijdou dělníci do práce, sundají hadr a hotovo. Proč by to však někdo dělal u nás? Je efektivnější tam postavit přenosný radar a vybírat pokutičky.

4. Mizerná, nebo takřka žádná koordinace při opravách komunikací a inženýrských sítí.

Příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti. Budu mluvit jen o Praze, protože zde znám situaci nejlépe, i když jinde to bude přibližně stejné. Komunikace I. třídy, plus všechny ulice s proběhem MHD spravuje odbor dopravy Magistrátu a jim pověřena organizace Technická správa komunikací (TSK). Všechny ostatní ulice (a chodníky) spadají pod správu odboru dopravy příslušné Městské části (v připojených obcích obce). Do toho kecá Městský DI Policie ČR a obvodní inspektoráty, své si přidá ROPID (Řízení a organizace pražské integrované dopravy), samozřejmě MD ČR, atd. Pro jakýkoliv větší zásah do komunikace musí být vydáno Dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). To vydává po konzultaci se zainteresovanými správci inženýrských sítí, Policii ČR, atd., atd., příslušný odbor dopravy. Kdepak sedí ten pánbůh, který by to vše zkoordinoval?

5. Mizerná, nebo takřka žádná kontrola v průběhu prací a po jejich ukončení.

Výsledkem je, že se řada závazných ustanovení zakotvených ve vydaném DIR v průběhu prací nedodržuje. V podstatě neexistuje ze strany státní správy žádný dozor. Konkrétních příkladů je moře. Pro ilustraci jeden přímo z mého bydliště.

Někdy koncem listopadu, nějaký odborník v odboru dopravy Magistrátu vydal DIR pro osazení SSZ (Světelné signalizační zařízení – semafor) na křižovatku ulic V Korytech a Jabloňová. Pro místní neznalce ulice V Korytech je poměrně značně zatížená komunikace spojující Strašnice s oblasti Záběhlic a dále Spořilova a Hostivaře, včetně návaznosti na výjezd z Jižní spojky. (Viz mapa č.1 a mapa 1 satelitní . Což o to, ten semafor tam je potřebný a místními občany vítaný. Horší je již provedení, respektive provádění celé akce.

a) Práce započala někdy kolem 22-23.11. s předpokladem ukončení do 30 dnů. Stavebník zabral chodník a půlku ze šíře vozovky v délce cca 30 m před zmíněnou křižovatkou. Rozkopal se chodník a část vozovky, před záborem byly postupně umístěny DZ – B1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s podtabulkou Mimo MHD, dále DZ C2c – příkaz jízdy vlevo, a DZ P8 – přednost před protijedoucími vozidly. Jediná DZ IP 10a – Slepá ulice, je umístěna na výjezdu z Jižní spojky, bohužel až za křižovatkou, takže řidič to zjistí když již nemůže nic dělat jenom pokračovat v jízdě. (Náhled Takže po cca 100 m přijede k DZ Zákaz vjezdu……atd., zastaví a uvažuje. Ti otrlí jedou dál rovně, značka neznačka. Neznalci a slušňácí zahnou doleva do Jetelové, kde po pár metrech narazí na křížení s parkovištěm, které však není označeno a vypadá (zejména po setmění) jako standardní ulice. Neznalí místních poměrů tam zahnou, aby po 50 m zjistili, že je to pastička končící uzamčeným vjezdem do garáží. Takže se začnou na tom malém plácku otáčet, jenomže za nimi již stojí další, za nimi další a máme zde příklad klasického bordelu. Náhled . Po šťastném otočení pokračují dolu do Mečíkové , kde je to aicky dovede zpět do ulice V Korytech, odkud vyjeli. Náhled . Je to opravdu k popukání, zejména když napadal, roztál, zmrznul a znovu napadal sníh, protože jak všichni víme, vnitrosídlištní komunikace ještě nikdo nikdy za těch 45 let co zde bydlím, v zimě neprotáhl a neočistil od sněhu.

b) Jak jsem psal v minulém odstavci, předpoklad ukončení akce byl někdy v prosinci. Jenomže ouvej. Odpovědní pracovníci tak nějak zapomněli, že je zima a v zimě občas i mrzne a také padá sníh. Takže při prvních mrazech veškeré práce byly (jak jinak dočasně) přerušeny no a teď již (asi až do jara) není nikoho který by tam něco udělal. Jak také, když je země promrzlá a obden sněží. Že tímto nekvalifikovaným rozhodnutím komplikují život stovkám řidičů, koho to (mimo těch řidičů) zajímá? Větší aroganci odpovědných pracovníků státní správy, včetně Policie těžko hledat.

P.S. Takto tam vypadá situace k 30. březnu 2011:

Stav před křižovatkou ve směru od Jižní spojky – nahoře_01 ; nahoře_02; stav před křižovatkou ve směru od Zábehlic – dole_01 ; dole_02 . Vidíte někde nějaké dělníky? Já tedy ne. Fotografováno bylo v 10,30 dopoledne.

====================================================

Podobných „hurá“ akcí najdete jen v Praze další desítky. Jenom se dívat kolem sebe. Nějaké dokončení akce v daném termínu? Práce organizovaná v třísměnném provozu 24 hodin denně (nemyslím teď v zimě, ale v normálních klimatických podmínkách)? Kde si myslíte že žijete? Uvědomte si, že jste v Česku a v Praze. My – státní správa a podniky služeb, vás občany nepotřebujeme. Vy nás potřebujete. Vy chcete vodu, teplo, proud, čisté ulice, atd., a MY vám to dodáme. My jsme ti, kteří vám zpříjemňuji život. Bez nás byste pochcípali zimou, a žízní. Že nám za to platíte krvavé peníze? No ano, ale zadarmo ani kuře nehrabe. Když se vám naše služby nelíbí, najděte si jiného dodavatele. Že nikdo jiný v Praze není, že jsme monopol? No a co, tak se odstěhujte někam do tramtárie a nám dejte pokoj. Myslíte si, že přeháním? Vůbec ne, bydlím zde již 46 let a za tu dobu toho hodně pamatuji a vím o čem píši. Nejhorší na tom všem je, že to začíná již u vlastní samosprávy družstva a končí, vlastně ani nevím kde to končí.

Mohl bych zde psát o dalších a dalších důvodech proč je naše silniční (a ne jenom silniční) doprava ve stavu v jakém je. Nemalý vliv na tom má prvek v němž máme prim v EU – bezmezná korupce. Korupce na všech úrovních řízení, počínaje tisícovkami pro dopravní policisty a konče desítkami milionů od vybraných dodavatelů inženýrských staveb. Jenomže o tom již bylo napsáno toho tolik, že bych se musel jenom opakovat.

Divíte se stále tomu, že se lidi začali bránit proti tomu bordelu a bezpráví? Začali se bránit tak, jak to kdo umí. No a jednou z možností je i důsledné využívání práva, které nám poskytuje „Listina“ v hlavě 5. Čl.37, odst.1) – Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Otázkou zůstává zneužívání tohoto práva v případech, kdy by šlo o opravdu závažné porušení zákona (příklad – 90km na omezení 40 před školou, nemocnici apod.). Ale to je již na svědomí každého jednotlivce, kdo zvolí a uplatní tento způsob obrany. Osobně ho nevyužívám (nemám v rodině nikoho kdo vlastní ŘP), ale ani neodsuzuji. Odjakživa platí pravidlo – na hrubý pytel, hrubá záplata. A pokud se státní správa vůči nám řidičům bude chovat jako ten hrubý pytel, platí na něj hrubá záplata – uplatnění všeho co lze použít i když jsem si vědom toho, že ten přestupek jsem skutečně spáchal.