Ochrana osobních údajů.


TOP-CZ, dodržuje ve všech projektech všechny zásady dané Zákonem o ochraně osobních údajů. TOP-CZ sbírá Vaše osobní data pouze s Vašim souhlasem vyjádřeným kliknutím na tlačítko "Subscribe", "Souhlas", nebo zasláním souhlasného emailu. V tomto případě sbíráme pouze Vaše křestní jméno a emailovou adresu.

TOP-CZ automaticky přijímá obecně uvolněné elektronické záznamy, jako je Vaše IP adresa, "cookies" typ prohlížeče, a další obecně přístupné informace, pokud je máte uvolněny nastavením ve Vašem PC a serveru.

TOP-CZ všechny takto získané informace využívá pouze pro vlastní potřebu následné komunikace s Vámi. Tyto informace nejsou nikdy poskytnuté nějaké třetí straně výjma případné žádosti oprávněných soudních orgánů, nebo orgánů působících v trestně-právní oblasti.

Cookies
TOP-CZ smí nastavit přístup ke cookies na Vašem PC. TOP-CZ umožní přístup ke cookies na Vašem PC i případným dalším společnostem, které si zadávají reklamu na některé z našich stránek.

Reklama
TOP-CZ využívá stránky pro vlastní reklamu, jakož i reklamu partnerských společností a inzerentů. TOP-CZ negarantuje a neodpovídá za obsah reklamy našich inzerentů a třetích stran.

Povolení k použití Vašeho obsahu.
Zasláním jakékoliv informace, návrhu, připomínky, identifikace, nebo jiného materiálu, (dále jen obsah), automaticky dáváte práva pro TOP-CZ, tento obsah bez nejakého licenčního poplatku, využívat na svých stránkách, modifikovat jej, překládat, adaptovat, zveřejnit celý, nebo část, nebo jeho odvozeninu a to jak v CZ, tak i celosvětově. Přitom nezáleží v jaké formě (tisk, webstaránka, audio, video atd.) může být tento obsah zveřejněn.

Všeobecné
Veškerá komunikace od jakýchkoliv projektů TOP-CZ k Vám, je považována za část souhlasu, který jste k tomu udělili kliknutm na tlačítko "Subscribe", nebo registraci do některého projektu. Jakýkoliv elektronický kontakt, email, fax, hovor, nelze proto považovat za nevyžádaný kontakt v souladu s ustanoveními platných zákonů ČR. Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit, kliknutím na "Unsubscribe" spojení, pokud je uvedeno, nebo zasláním emailu s požadavkem odstranit Vaši adresu z databáze.

Změny
TOP-CZ může čas od času v návaznosti na obecně platné změny, udělat změny v této politice ochrany osobních údajů i bez Vašeho souhlasu. Kontrolujte proto tuto stránku pro případné změny. Používáním webových stránek TOP-CZ a jeho projektů, automaticky souhlasíte s provedenými změnami. Pokud ne, musíte zaslat email s požadavkem na odstranění Vaši adresy z databáze.


Administrátor
TOP-CZ Marketing
V Praze dne 01.01. .

Osobní údaje   |    Kontakt   |    O nás   |