Oficiální charta žlutých vest (gilets jaunes)

25 návrhů jako východisko z krize

Vložil: Admin

Proč jsou Žluté vesty tak nebezpečné? A pro koho? A kdo vlastně použil a zneužil Žluté vesty? K tomu si musíme říct, co vlastně Žluté vesty požadují a okolo čeho se definují. Přečtěte si český překlad Charty, kde se dočtete šílené a neuvěřitelné věci, které vám konečně otevřou oči a pochopíte, proč Žluté vesty ve Francii byly infiltrovány násilníky, kteří zapalují auta a ničí obchody v ulicích, protože hlavním cílem je zdiskreditovat Žluté vesty v původní nenásilné podobě a naopak změnit éthos do takové míry, aby je každý považoval za násilníky. Podívejte se, jak Charta Žlutých vest vypadá. Překlad do češtiny najdete dole pod obrázkem.

charta

Vzhledem k tomu, že politici se tváří, že nechápou požadavky Žlutých vest. Vzhledem k tomu, že požadavky některých nejsou zdaleka postačující pro vážnou a trvalou změnu, zde je neúplný seznam, který však představuje záruku výsledku z dlouhodobého hlediska. Nejsme naivní, plutokrati u moci udělají vše, aby tomu zabránili, ale nicméně je podstatné, aby se uplatnilo těchto několik návrhů

EKONOMIE PRÁCE

 1. Obecný zákon pro daně. Zabudovat do ústavy nemožnost pro stát odebírat na daních více než 25% bohatství obyvatelstva.
 2. Okamžité zvýšení minimální mzdy, důchodů a životního minima o 40%.
 3. Masivní nárůst zaměstnanosti státních zaměstnanců pro navrácení kvality veřejných služeb: nádraží, nemocnice, školy, pošty,…
 4. Bydlení: plán vybudovat 5 milionů nízkonákladových bytů s cílem snížení nájemného, cen nemovitostí a zvýšení dynamiky hospodářství a zaměstnanosti. Těžce trestat prefekty a starosty, kteří nechají nocovat bezdomovce venku.
 5. Banky: snížit jejich velikost, aby byla zajištěna větší ochrana před krizemi, rozbít monopoly, oddělit spekulace od úspor a zakázat veřejné podpory.
 6. Zlikvidovat zadluženost: tato byla již několikrát splacena

POLITIKA

 1. Ústava: přepsat ústavu lidem a pro lid a ve prospěch suverénního lidu. Zavést referendum na základě lidové iniciativy.
 2. Zákaz lobování a dalších vlivových sítí. Definitivní vyloučení z politického života všech, kteří nemají čistý rejstřík, skončit s kumulací funkcí.
 3. FREXIT: vystoupit z EU, abychom znovuzískali politickou, peněžní a hospodářskou suverenitu (respektování referenda z roku 2005), znovuzískání práva na vydávání naší měny vystoupením z článku 123 Lisabonské smlouvy (50 miliard € uspořených ročně).
 4. Daňové úniky: získat 80 miliard € vydaných státem ročně na CAC 40 (40 největších firem z burzovního indexu).
 5. Okamžitý zákaz privatizací a navrácení veřejných statků: dálnice, letiště, parkoviště, dráhy,…
 6. Radary a pokuty: zrušení zbytečných radarů a pokut na základě videa, což není nic jiného, než skryté zdanění.
 7. Veřejné vzdělávání: vyloučit jakoukoli ideologii příslušného ministerstva a prověřit destruktivní výukové postupy (methode globale,…)
 8. Soudnictví: zečtyřnásobit jeho rozpočet a zkrátit čas projednávání. Zjednodušit soudnictví a zajistit jeho bezplatnost a dostupnost všem.
 9. Média: rozbít monopoly a medio-politické propojení. Zpřístupnit sdělovací prostředky veřejnosti a zajistit pluralitu názorů. Ukončit propagandu editokratů (laiků, kteří jsou mediálními hvězdami a ovlivňují veřejné mínění). Odstranit subvencování sdělovacích prostředků (2 mld € ročně) a daňových úlev novinářů.
 10. Zajistit svobodu obyvatelstva a zakotvit do ústavy zákaz zasahování státu do výuky, vzdělávání, zdravotnictví, rodiny,…

ZDRAVÍ, EKOLOGIE

 1. Naprogramovaná obsolence: prodloužit záruky výrobců na nejméně 10 let, pokud jde o zajištění náhradních dílů.
 2. Plasty: co je nejrychleji zakázat plastové lahve a další znečišťující obaly.
 3. Farmaceutické firmy: oslabit jejich vliv, zdanění zdraví a nemocnic.
 4. Zemědělství: zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, látek ovlivňujících hormonální systém, monokultur.
 5. Reindustrializace Francie, aby se snížily dovozy a tím znečištění.

GEOPOLITIKA

 1. NATO: okamžité vystoupení ze Severoatlantického paktu a zákaz účasti francouzské armády v agresívních válkách.
 2. FRANCAFRIKA: skončit s okrádáním, s politickým a vojenským ovlivňováním. Vrátit peníze diktátorů a zločinně získaných statků lidu afrických zemí. Repatriovat okamžitě všechny francouzské vojáky. Ukončit systém franku CFA (koloniální africká měna), který udržuje Afriku v chudobě. Uspořádat mezinárodní vztahy s africkými státy na úrovni rovný s rovným.
 3. Imigrace: zabránit imigračním tokům, které jsou vyloučené nemožností příjmu a integrace vzhledem k hloubce civilizační krize, kterou prožíváme.
 4. Zahraniční politika: přísné dodržování mezinárodního práva a podepsaných závazků.

Žluté vesty požadují pronárodní kotvu, kterou razí také alternativní servery. Proto bylo nutné Žluté vesty infiltrovat násilníky a zapalovači aut, aby bylo možné hnutí poté diskreditovat v očích veřejnosti.

Jak sami vidíte, požadavky Charty Žlutých vest jsou doslova jako vystřižené z programových cílů alternativy, vystoupení z EU, vystoupení z NATO, rozbití bankovních kolosů, výstavba nájemních bytů, aby nájmy v zemi nerostly do astronomických výšek, rozbití monopolů, zabránění spekulacím a bankovním únikům atd. Pokud si přečtete Chartu, tak rázem pochopíte, proč bylo nutné Žluté vesty zdiskreditovat a masivně je infiltrovat zevnitř násilníky, kteří na demonstracích Žlutých vest potom zapalují a převracejí auta, mobilními telefony přijímají instrukce, co mají dělat, ve spolupráci s americkými televizními štáby se domlouvají, jak budou natáčet převrácení a zapálení policejního vozu.

Slušní Francouzi, kteří podporují Žluté vesty, se okamžitě leknou, když v průvodu Žlutých vest najednou zažijí brutalitu, násilí, zapalování aut a rozbíjení výloh obchodů. Toto nemá nic společného se Žlutými vestami. Tito sabotéři ve Žlutých vestách mají za úkol zdiskreditovat hnutí Žlutých vest v očích veřejnosti, jsou to provokatéři, aby poté Rothschildova loutka v Elysejském paláci, Emmanuel Macron, mohla proti Žlutým vestám nasadit tvrdou sílu.

Zdroj textu: AE News