Očkovací aktivismus nadace Bill & Melinda Gates Foundation

Autor: Eric Wagner, 21. dubna 2020

V koronové krizi vystupuje miliardář Bill Gates jako očkovací aktivista ve velkém profilu. Podstata: vakcína je řešením, je to jen otázka implementace. Podle Gatese by se G20 měla nyní „zabývat logistikou globálního imunizačního projektu“. Zdá se, že není zájem o další diskuse a zvažování alternativ. Čas je naléhavý a lidé se spoléhají na Gatese, který včas identifikoval nebezpečí pandemie a proto ví co dělat. Jak dalece je ta důvěra oprávněná?

Nadaci bývalého generálního ředitele společnosti Microsoft Billa Gatese, s názvem „Bill & Melinda Gates Foundation“ (BMGF), ovládají tři správci: Bill a Melinda Gates a manažer hedgeových fondů Warren Buffett . Nadace drží aktiva v hodnotě asi 50 miliard USD, z nichž přibližně polovina pochází od Warrena Buffetta a financuje velké množství charitativních projektů.

V USA je BMGF jedním z největších dárců Světové zdravotnické organizace, (WHO) a v roce 2018 jí dotovala částkou vyšší jak 200 milionů dolarů, tedy více než Německo, Francie a Švédsko dohromady ve stejném období. To však není jediný způsob, jakým je WHO financována od společností Gates. Sdružení GAVI, – „Globální aliance pro vakcíny a imunizaci„, poskytlo WHO v roce 2018 dalších 150 milionů USD. Jedním z hlavních dárců GAVI je opět BMGF, například v roce 2016 BMGF poskytla GAVI 1,5 miliardy USD.

Lze tedy říci, že BMGF, tedy rodina Gatesů a Warren Buffett, jsou hlavním zdrojem příjmů WHO prostřednictvím přímých a nepřímých kanálů, což vyvolává otázky o jeho nezávislosti na těchto zdrojích financování. Kromě toho BMGF v roce 2017 rovněž poskytla finanční prostředkyve výši cca 100 milionů USD na zřízení CEPI -„Koalice pro inovaci v prevenci epidemií“, která se zabývá výzkumem a vývojem očkovacích látek. Nadace navíc pravidelně, s miliony USD, podporuje nevládní organizace, jako je PATH, které se podílejí na vývoji očkovacích technologií. Seznam příjemců BMGF také zahrnuje největší světové farmaceutické společnosti, jako jsou Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline a Sanofi Aventis. Z tohoto důvodu je zřejmý komplexní vliv BMGF ve vakcinačním sektoru.

Financování „související s krizí“

V případě korona krize je zarážející, že instituce, které v současné době hrají důležitou roli, jsou rovněž podporovány BMGF. Například Johns Hopkins University, která udržuje celosvětové koronové statistiky, které jsou šířeny ve všech médiích, pravidelně dostává velké dary. Pouze za posledních deset let převedla Gatesova nadace na univerzitu více než 200 milionů dolarů. Účelem těchto darů byly programy pro plánování rodiny.

V listopadu 2019 obdržel sumu 250.000 USD, německý „Institut Roberta Kocha„, jako odpovědná národní epidemiologická agentura. „Charité“ v Berlíně (zaměstnavatel prof. Christiana Drostena, jednoho z nejdůležitějších vládních poradců během krize), obdržela v letech 2019 a 2020 celkem více než 300.000 USD. Stejně jako u WHO je zde zřejmý střet zájmů, pokud tyto instituce, nebo jejich zaměstnanci vydávají politická doporučení, která mají dopad na sponzorované společnosti, nebo do nichž investuje pro finanční účely.

Mezitím byla německý internetový web „Frag den Staat“ („Zeptejte se státu“), využívána ke zjišťování kontaktů a finančních vazeb mezi federálním ministerstvem zdravotnictví, nebo Charitou a BMGF, jejichž výsledky by mohly být odhaleny.

Činnost nadace v Německu se neomezuje pouze na zdravotní aspekty. Poskytuje také finanční podporu zavedeným médiím. Například německý přední zpravodajský časopis Der Spiegel obdržel v prosinci 2018 2,5 milionu dolarů a přední týdeník Die Zeit v prosinci 2019 obdržel 300.000 dolarů. Dá se předpokládat, že se to neděje za nic a že v důsledku toho, pokud jde o činnost nadace Gates, jejich názory postrádají jakoukoliv objektivitu.

Nadace je navíc jedním z organizátorů pandemické simulace zvané „Event 201“ , která se konala v říjnu 2019 krátce před vypuknutím koronové krize. Dalšími účastníky byly opět Johns Hopkins University a Světové ekonomické fórum.

Vzhledem k mnoha finančním spojením s vlivnými institucemi ve zdravotnictví a médiích by měla být BMGF a jejím přidruženým institucím věnována zvláštní pozornost. To se týká zejména významné úlohy, kterou chce Bill Gates převzít v krizovém řízení a která je mu nabídnuta bez kritického zvážení.

Proč očkovací aktivismus?

Pokud jde o cíl Gatesova očkovacího aktivismu, stojí za to si poslechnout samotného Gatese. Na přednášce TED v roce 2010 uvedl následující otázky týkající se problému CO2 a možné části jeho řešení:

„Dnešní svět má 6,8 miliardy lidí. To vede k nárůstu až k 9 miliardám. Nyní, pokud budeme dělat opravdu skvělou práci na nových vakcínách, zdravotnictví a reprodukčních zdravotních službách, můžeme to snížit asi o 10 nebo 15 procent.“

Říká tedy, že očkování a služby reprodukčního zdraví mohou přispět ke snížení počtu obyvatel, což zase pomáhá vyřešit klimatický problém, i když jen v malém rozsahu. Nyní jsou na toto tvrzení pravděpodobně různá hlediska, o nichž zde nebudeme dále diskutovat. Dalo by se však souhlasit s tím, že takové kroky by měly být učiněny pouze ve spolupráci se zúčastněnými lidmi a s jejich výslovným souhlasem. To zahrnuje především úplné informace o důsledcích a rizicích takových zásahů. To, že tomu tak není v případě projektů BMGF a institucí jimi financovaných, dokládá následující případ.

Zneužívání očkování v Keni

V říjnu 2014 vznesla katolická zdravotnická komise v Keni obvinění v souvislosti s očkováním proti tetanu, které provedly WHO a UNICEF. Bylo tomu tak proto, že v porovnání s předchozími očkovacími kampaněmi existovaly rozdíly, které byly pro odpovědné osoby trochu zvláštní. Například katolická církev jako poskytovatel mnoha zdravotnických zařízení nebyla do kampaně zapojena a publicita proti očkování, byla na rozdíl od předchozích kampaní proti očkování proti dětské obrně, velmi omezená. Očkování proti tetanu bylo dále prováděno bez jakékoli zvláštní zdravotní potřeby a pouze ženám ve věku mezi 14 a 49 lety, což vedlo k podezření, že se může jednat o skryté očkování pro kontrolu porodnosti, v souvislosti s tím, že vakcína obsahuje lidský chorionický gonadotropin, (hCG), (hormon podporující vznik a udržení těhotenství).

V únoru 2015 gynekolog a porodník Dr. Wahome Ngare jménem Keňské katolické lékařské asociace zveřejnil článek v katolickém lékařském čtvrtletníku „Katolické lékařské společnosti Velké Británie“, ve kterém vysvětlil obvinění. Podle jeho článku byla vakcína záměrně upravena a měla pro označení jiné číslo šarže než obvyklé vakcíny proti tetanu. Kromě toho bylo naplánováno pět kol očkování, každé s intervaly šesti měsíců, což je neobvyklé pro tetanus, ale normální pro vakcíny hCG, aby se zabránilo těhotenství.

Taktéž se zmínil o „skrytých“ a metodicky podobných sterilizačních projektech v Mexiku v roce 1993, v Nikaragui a na Filipínách v roce 1994, kde byly dívky a ženy bez jejich souhlasu sterilizovány. Popsal, jak si katolická církev stěžovala keňskému ministerstvu zdravotnictví poté, co se obvinění stalo veřejným a požadoval test vakcíny, který však byl zamítnut. V dalším průběhu se pak katolickým zástupcům podařilo získat přístup k některým dávkám vakcíny a nechat je otestovat nezávislou stranou.

Podle Ngare obsahovala vakcína podezřelý těhotenský hormon, který podle jeho názoru prokazuje vedoucí úlohu WHO v úmyslných hromadných sterilizacích pro kontrolu porodnosti. Před zveřejněním tajných analýz vakcíny, Světová zdravotnická organizace vyjádřila „hluboké znepokojení“ ohledně „dezinformací“ katolické církve, o nichž neexistovaly žádné důkazy. Po zveřejnění výsledků souhlasila s předložením vakcíny společné komisi k nové analýze.

Potvrzeno vědeckou prací

Vědecká studie, kterou v říjnu 2017 zveřejnily univerzity v Louisianě (USA) a Britské Kolumbii (Kanada), spolu s Dr. Wahome Ngare, potvrdila uvedená tvrzení. Plánovaných pět očkování namísto obvyklého postupu pro tetanus, bylo totožné s očkováním pro kontrolu populace a výlučné složení cílové skupiny dívek a žen v plodném věku, nebylo možné přesvědčivě odůvodnit.

Kampaň byla navíc koordinována spíše z hotelu než ze zdravotnického zařízení a dodávka a odběr vakcíny byly prováděyn pod policejní ochranou. Práce sester byla sledována také WHO a policií. V tajně testovaných dávkách vakcíny byly zjištěny těhotenské hormony, zatímco dávky vakcíny dodávané později WHO byly trvale negativní. Podezření na pokus s manipulaci výměnou vakcíny byl proto zřejmý a vysvětluje také rozsáhlá a neobvyklá bezpečnostní opatření přijatá při manipulaci s původní vakcínou. Zásadní úloha WHO při skrytých opatřeních nucené sterilizace a tím i kontroly populace v Keni, tak byla prokázána.

Plánování kontroly populace ve WHO od roku 1972

V této souvislosti vědci také zkoumali historii opatření pro kontrolu populace v rámci WHO. WHO funguje od roku 1945, kdy byla tato organizace založena pod eufemistickým názvem „plánování rodiny„. V roce 1972 byl zahájen výzkumný program WHO o vývoji vakcín pro kontrolu populace a studie byla zveřejněna v roce 1976. Podle vědců jsou „služby“ sterilizace WHO bez souhlasu postižených známy již od 70. let, zatímco případy zmíněné Dr. Ngare z 90 let způsobily pobouření v Mexiku, Nikaragui a na Filipínách.

Nadace Gates, která byla původně založena v roce 1994 otcem Gatesem Williamem Sr., stále financuje rodinné plánování. Jak již bylo zmíněno výše, Johns Hopkins University obdržela za posledních deset let za tímto účelem více než 200 milionů dolarů. Kromě toho BMGF také financuje organizaci „Plánované rodičovství„, která byla vedena otcem Billa Gatese, když byl mladší Gates ještě teenager. Financování WHO a vakcinační aktivismus nadace Gates ve jménu kontroly populace tak vypadá, jak pokračování rodinné tradice.

Znečištění není izolovaný incident?

Přímé zapojení BMGF do zneužívání vakcíny nebylo prokázáno. Otázky však zůstávají otevřené, jak ukazuje případ z Indie v roce 2009. Tam nadace financovala organizaci PATH, jenž provedla očkování 16.000 dívek ve věku 9 až 15 let s vakcínou proti rakovině děložního čípku. Po očkování mnoho dívek onemocnělo a pět zemřelo. Při další akci, ze 14.000 dětí, dvě nepřežily důsledky očkování. Indická vláda obvinila BMGF a PATH, že z jejich strany nedošlo k informování rodičů dětí, z nichž většina nebyla gramotná, o vakcíně, jejich rizicích a cílech a zakázala další působení v Indii.

Právník a kritik očkování Robert F. Kennedy Jr. uvádí ve svém článku celou řadu zneužití v projektech podporovaných nadaci Gates. Jeho organizace „Dětská ochrana zdraví“ naléhavě varuje před Gatesovými vakcínami v souvislosti s pandemii Covid-19.

Agenda ID 2020 – digitální identita

Pokud jde o další projekty financované nadaci Gates, tyto představují ještě větší zneužití očkování.

„Aliance pro digitální identitu“ nebo „ID 2020“ uvádí, že jde o alianci partnerů veřejného a soukromého sektoru, včetně agentur OSN a občanské společnosti. Je to program elektronických identifikací, který používá všeobecné očkování jako platformu pro digitální identitu. Podle „Aliance“ jde o vytvoření digitální identity, která lidem umožní přeshraniční identifikaci a zároveň si zachovat kontrolu nad svými osobními údaji. Zakládajícími partnery projektu jsou Gatesová společnost Microsoft, Gatesem sponzorována očkování aliance GAVI, manažerské poradenství Accenture a nadace Rockefeller, jedna z nejstarších a nejbohatších nadací v USA.

Od září 2019 spolupracuje „Alliance“ s vládou Bangladéše na zavedení digitálních identit. To zahrnuje kombinaci očkování se zaznamenáváním biometrických údajů, jako jsou otisky prstů, aby se umožnila digitální identifikace příslušné osoby.

Jak uvedl odpovědný ministr v článku pro Světové hospodářské fórum, do února 2020 bylo vytvořeno 100 milionů digitálních identit. Tato sbírka je uváděna na trh jako „digitální inkluze“, která má údajně zahrnovat znevýhodněné osoby do výhod moderního světa.

Cestování pouze s „důkazem digitální imunity“.

Také v Evropě se objevují první přístupy k zavedení podobné technologie. Například novinář Norbert Häring publikoval zprávu o aplikaci v rámci programu „Známý cestovatel“ Světového ekonomického fóra, která stanoví, zpočátku dobrovolné zveřejnění údajů pro zpracování v letecké dopravě. Po zavedení systému se však z dlouhodobého hlediska jeví možné i povinné nařízení. Což Gates vysvětlil 24. března v rozhovoru s hostitelem TED Chrisem Andersonem:

„Nakonec budeme muset mít osvědčení o tom, kdo je zotavený, kdo je očkovaný, protože nechcete, aby se lidé pohybovali po celém světě, kde máte nějaké země, které nebudou mít virus pod kontrolou. Nechcete úplně blokovat schopnost těch lidí jít tam, vrátit se a pohybovat se kolem. Nakonec tedy bude existovat jakýsi důkaz digitální imunity, který pomůže po globálním opětovném otevření po ukončení karantén“.

Norbert Häring k tomu přidává komentáře:

„Mít důkaz v digitální podobě zní prakticky, protože je rychlejší a snazší. Má-li však být digitální důkaz pro mezinárodní cestování použitelný v celosvětovém měřítku, potřebuje  pro přijatá data úložiště, které je považováno za bezpečné a obecně přístupné. Standard pro výměnu dat, který funguje všude a globální standard pro ověřování pravosti takového důkazu. Program Známý cestovatel, jehož hnací silou je americká vnitřní bezpečnost a Světové ekonomické fórum, to vše chce rozvíjet a provádět. No a Bill Gates je jedním z nejvlivnějších členů Světového ekonomického fóra, ne-li nejvlivnější“.

Současná spolupráce mezi společností Google a Apple, při poskytování jednotné aplikace korony pro identifikaci možných jedinců infikovaných Covid-19, pro dva zcela dominantní operační systémy mobilních telefonů Android a iOS, by mohla vytvořit globálně přístupné úložiště. A program Známý cestovatel bude již připraven s první aplikací. Každý se může sám rozhodnout, zda chce aplikaci používat, nebo zda chce zůstat doma.

Protože Google i Apple úzce a důvěrně spolupracují s bezpečnostními úřady, armádou a zpravodajskými agenturami, nebude problém přidat do aplikace další oblasti. Bezpečnostní orgány mohou nejprve zaškrtnout políčko „nedoporučeno cestovat“ nebo „pečlivě sledovat“, je-li to nutné. Poté může být systém, podle přání dále zdokonalen. Díky Covid-19, „Skutečný Nový Svět“ přichází v obrovských krocích.

V dlouhodobém horizontu tato opatření umožňují komplexní kontrolu, které bude vystaven každý, kdo se bude chtít jakýmkoli způsobem účastnit života. Zdá se, že současná krizová situace poskytuje  vynikající záminku pro urychlení uskutečnění těchto plánů.

„Dáme tuto vakcínu sedmi miliardám lidí“

Přední německý televizní zpravodajský program ARD Tagesthemen nabídl Gatesovi platformu 12. dubna, aby představil svůj projekt německé veřejnosti. Hostitelka, Ingo Zamperoni, působila jako Gatesova asistentka v diskusi, která připomínala spíše tiskovou konferenci BMGF než zpravodajský program pro objasnění. Zamperoni zcela v souladu s Gatesem dospěla k závěru, že „navzdory veškerému našemu úsilí, ovládneme pandemii pouze tehdy, pokud bude vyvinutá vakcína„.

Gates souhlasil a zdůraznil, že se „můžeme vrátit k normálu pouze tehdy, když najdeme zázračný lék, který funguje v 95% případů, nebo když vyvineme vakcínu“. Také zdůraznil, že „my (!) nakonec podáme vyvinutou vakcínu sedmi miliardám lidí“. Vyvstává otázka, o kom Gates přemýšlí, když v této souvislosti mluví o „my„. Dá se předpokládat, že jsou to společnosti podporované jeho nadací.

Je naléhavé konečně začít s kritičtějším přístupem k nadaci Gates a jejím činnostem, včetně důkladných informací o již probíhajícím vývoji, zejména v kombinaci vakcinačního aktivismu, digitální identity a dalekosáhlé kontroly a dohledu.

Mezitím to, že se některá, Gatesem zamýšlená opatření, již stala skutečnosti, prokazuje uzákonění nuceného testování a očkování v Dánsku.

Pokud by taková opatření a struktury nebyly zveřejněny širší veřejnosti, mohla by současná krizová situace vyústit do společnosti policejního a sledovacího státu.

***

Poznámka pro čtenáře: Přeposílejte tento článek vašim známým a přátelům. Publikujte na vašem blogu, na internetových fórech. atd.

Eric Wagner, studoval, historii a politologii v Lipsku, poté evropská jihovýchodní studia v Bělehradě a Lublani. Působí jako pedagog na „Freie Gemeinschaftsschule“ v Německu.

Originál zdroj článku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ