Obrovský skandál kolem coronaviru v Německu. Falešná pozitiva a Drostenův PCR test.

Autor: F. William Engdahl, 11. prosince 2020

Široce chválený německý model režimu Angely Merkelové pro řešení pandemie COVID-19 je nyní pohlcen řadou potenciálně ničivých skandálů, které se dostaly do samého středu testování a lékařských rad, které se používají k vyhlašování drakonických ekonomických opatření a dalších, vedoucích de facto k povinnému očkování. Skandály zahrnují profesora v srdci koronové poradní skupiny Angely Merkel. Důsledky jdou daleko za německé hranice až k samotné WHO a jejích globálním doporučením.

Celý případ nouzového uzavření podniků, škol, kostelů a dalších společenských míst na celém světě na základě WHO je založen na testu, který byl překvapivě brzy zaveden v čínské ságe o koronaviru ve Wuhanu.

23. ledna 2020 ve vědeckém časopise Eurosurveillance z Centra EU pro prevenci a kontrolu nemocí Dr. Christian Drosten spolu s několika kolegy z berlínského virologického institutu v nemocnici Charite, spolu s vedoucím malé berlínské biotechnologické společnosti, TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, zveřejnili studii, která tvrdí, že vyvinuli první efektivní test pro detekci, zda je někdo infikován novým koronavirem identifikovaným před několika dny ve Wu-chanu. Článek Drostena byl nazván „Detekce nového koronaviru z roku 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase„.

Zprávu okamžitě uvítal zkorumpovaný generální ředitel WHO Tedros Adhanom, první ředitel bez lékařského vzdělání v čele WHO. Od té doby se Drostenův test na virus, nazývaný „test v reálném čase nebo RT-PCR“, rozšířil po celém světě jako nejpoužívanější testovací protokol k určení, zda osoba může být nemocná na COVID-19.

Dne 27. listopadu zveřejnila vysoce respektovaná skupina 23. mezinárodních virologů, mikrobiologů a příbuzných vědců výzvu, aby „Eurosurveillance“ stáhla Drostenův článek z 23. ledna 2020. Jejich pečlivá analýza testu je zdrcující. Jedná se o skutečnou perfektní recenzi.

Obviňují Drostena a jeho kohorty z „fatální“ vědecké nekompetentnosti a nedostatků při prosazování jejich testu.

Vědci kritizují způsob který stanovil Drosten pro PCR testy pro Wuhanský kmen koronaviru a který byl následně s neslušným spěchem přijat vládou Angely Merkel, spolu s WHO pro celosvětové použití – což mělo za následek celosvětovou vážnou ekonomickou a sociální katastrofu – před jeho zveřejněním v časopise Eurosurveillance, nebyl nikdy recenzován. Kritici poukazují na to, že

Dokument Corman-Drosten“ byl předložen Eurosurveillance 21. ledna 2020 a ke zveřejnění byl přijat 22. ledna 2020. 23. ledna 2020 byl dokument online.

Je neuvěřitelné, že Drostenův testovací protokol, který již 17. ledna zaslal WHO v Ženevě, byl WHO oficiálně doporučen jako celosvětový test k určení přítomnosti Wuhanského koronaviru a to ještě před zveřejněním článku.

Jak zdůrazňují kritičtí autoři, pro předmět tak složitý a důležitý pro světové zdraví a bezpečnost není možné, aby neexistovala odborná recenze od alespoň dvou odborníků v oboru. Kritici poukazují na to, že Drosten a jeho spoluautorka Dr. Chantal Reusken nezveřejnili do očí bijící střet zájmů. Oba byli také členy redakční rady Eurosurveillance. Dále, jak uvádí BBC a Google Statistics, 21. ledna došlo na celém světě celkem pouze k 6 úmrtím způsobeným virem Wuhan. Ptají se: „Proč autoři přijali výzvu pro laboratoře veřejného zdraví, když v té době neexistoval žádný podstatný důkaz, který by naznačoval, že ohnisko bylo rozšířenější, než se původně myslelo?“ Dalším spoluautorem dokumentu „Drosten“, který se zabýval zjevnou vědeckou důvěryhodností postupu „Drosten PCR“, byl Olfert Landt, vedoucí společnosti Tib-Molbiol v Berlíně, která vyvinula test, jenž je dnes uváděn na trh, s požehnáním WHO ve stovkách milionů, ale Landt tuto relevantní skutečnost v Dorstenově dokumentu nezveřejnil.

Určitě zde není nic podezřelého nebo nevhodného, nebo snad ano? Bylo by dobré znát, jestli Drosten, hlavní vědecký poradce Merkelové pro COVID-19, de facto německý „Tony Fauci“, nedostává nějaké procento z každého testu prodaného Tib-Molbiolem v jejich globální marketingové dohodě se společností Roche. (Poznámka Admina: Dr. Anthony Fauci, je ředitelem NIAID (Národní institut alergických a infekčních nemocí USA) a přímo zorganizoval „odsourcing“ ve vývoji corona viru z USA do Wu-huanu, když Kongres USA zakázal v USA pokračovat ve vývoji. Fauci přesunul vývoj do Číny a zafinancoval to částkou 3,7 milionů USD. Klikněte na tři videa: VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, -otevřou se nová okna).

Falešné pozitivy?

Od konce ledna 2020 nás hlavní světová média zaplavují děsivými hodinovými aktualizacemi o „celkovém počtu infikovaných koronavirem“. Obvykle jednoduše přidají každý denní přírůstek k celosvětovému součtu „potvrzených případů“, v současné době přes 66 milionů. Alarmující, ale pro skutečnost, jak zdůrazňují Pieter Borger a jeho kolegové vědečtí spolupracovníci, „potvrzené případy“ jsou nesmyslná čísla. Proč?

Pieter Borger ve svvé zprávě k Dorstenovu dokumentu z konce ledna uvádí „deset fatálních problémů“. Zde uvedeme jen ty do očí bijící, které většina laiků snadno pochopí.

Drosten & Co. poskytly matoucí nespecifikované sekvence primeru a sondy. Kritici poznamenávají: „Tento vysoký počet variant je nejen neobvyklý, ale také velmi matoucí pro laboratoře. Těchto šest nespecifikovaných pozic by mohlo snadno vyústit v návrh několika různých alternativních sekvencí primerů, které se netýkají SARS-CoV-2. Matoucí nespecifický popis v článku Corman-Drosten není vhodný jako standardní operační protokol. Tyto nespecifikované pozice měly být navrženy jednoznačně.“ Dále uvádí:

RT-PCR se nedoporučuje pro primární diagnostiku infekce. To je důvod, proč RT-PCR test používaný v klinické rutině pro detekci COVID-19 není indikován pro diagnostiku COVID-19 na regulačním základě.

Zesilovací cykly

Ještě horší probléém je v tom, že se nezmínil o tom, co definuje pozitivní nebo negativní výsledek! Zpráva společnosti Borger uvádí: „Tyto typy virologických diagnostických testů musí být založeny na SOP (Standard Operating Protocol), včetně ověřeného a pevného počtu cyklů PCR (hodnota Ct), po nichž je vzorek považován za pozitivní nebo negativní. Maximální rozumně spolehlivá hodnota Ct je 35 cyklů. Nad Ct 35 cyklů lze očekávat rychle rostoucí počet falešně pozitivních výsledků. Vědecké studie ukazují, že s hodnotami nad Ct 35 jsou detekovány pouze neinfekční (mrtvé) viry.

Drosten doporučuje Ct 45 cyklů a údajně v současné době také němečtí zdravotníci. Není divu, že s nárůstem počtu testů na začátku zimní chřipkové sezóny explodují „pozitiva“ PCR v Německu i jinde. Jak zdůrazňují kritičtí autoři, kdyby zdravotnické úřady specifikovaly maximálně 35 cyklů, počet pozitivních koron by byl pouze méně než 3% současného počtu! Poznamenávají: „Analytický výsledek s hodnotou Ct 45 je vědecky a diagnosticky absolutně bezvýznamný (rozumná hodnota Ct by neměla překročit 35)“. To vše by mělo být sděleno velmi jasně.

Je významnou chybou, že dokument Corman-Drosten nezmiňuje maximální hodnotu Ct, při které lze vzorek jednoznačně považovat za pozitivní nebo negativní výsledek testu. Tento důležitý limit prahu cyklu také není uveden v žádném následném podání k dnešnímu dni. Autoři dodávají:

Skutečnost, že tyto produkty PCR nebyly validovány na molekulární úrovni, je další pozoruhodnou chybou protokolu, takže jakýkoli test na něm založený je k ničemu jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.

V jednoduché mluvě spočívá celá stavba nadace Gatese, vlády Merkelové, WHO a WEF, stejně jako případ de facto vynucených nevyzkoušených vakcín, na výsledcích testu PCR na koronaviry, který nestojí ani za hromadu fazolí. Drostenův test u WHO, jsou víceméně exaktní kecy.

Chybí také důkaz „doktora“?

Tato zničující kritika od dvaceti tří předních světových vědců, včetně vědců, kteří mají patenty týkající se PCR, izolace a sekvenování DNA a bývalého hlavního vědce společnosti Pfizer, je usvědčující, ale není to jediný problém, kterému dnes profesor Dr. Christian Drosten čelí. On a úředníci frankfurtské Goetheho univerzity, kde tvrdí, že v roce 2003 získal lékařský doktorát, jsou obviňováni z podvodu s tituly.

Podle Dr. Markuse Kühbachera, specialisty vyšetřujícího vědecké podvody, jako jsou plagiáty disertačních prací apod. Podle zákona musí být každá disertační práce k určitému datu uložena u akademických úřadů na příslušné univerzitě. Ty poté podepíší právní formu, „Revizeschein„, ověřenou s podpisem a razítkem univerzity s názvem práce a autorem a zašlou do archivu univerzity. Spolu s tím jsou uloženy tři původní kopie práce.

Kühbacher obviňuje Goetheovou univerzitu, z nepravdivého prohlášení, že revize Drostenovy disertační práce byla v evidenci. Mluvčí univerzity byl později nucen připustit, že nebyla zařazena, přinejmenším to nedokáží zjistit. Navíc ze tří povinných kopií jeho disertační práce, které jsou vzhledem ke globálnímu významu role Drostenových koronavirů vysoce relevantní, dvě kopie „zmizely“ a zbývající jediná kopie je poškozena vodou. Kühbacher tak naznačil, že Drosten bude pravděpodobně čelit soudnímu řízení za držení podvodného doktorského titulu.

Ať už je to tak, nebo ne, je pravdou, že v Berlíně bylo zahájeno samostatné soudní řízení proti dvěma osobám odpovědným za německé mediální stránky Volksverpetzer.de za pomluvu, které podal známý a kritický německý lékař Dr. Wolfgang Wodarg. Soudní spor požaduje od obžalovaných náhradu škody ve výši 250 000 EUR za zneužití charakteru a materiální škody způsobené Wodargovi obviněnými na jejich online stránkách i v jiných německých médiích, kdy brutálně a bez důkazů hanobili Wodarga a označili ho za „Covid-deniera“ a nazvali pravicovým extremistou, (je celoživotním bývalým poslancem sociálně demokratické strany) a řadou dalších falešných a škodlivých obvinění.

Advokátem Dr. Wodarga je známý německo-americký právník Dr. Reiner Fuellmich. (Klikněte pro důležité video – otevře se nové okno). Ve svých obviněních proti obžalovaným Fuellmich v plném rozsahu cituje obvinění proti výše uvedenému Drostenovu testu na koronavirus, v souladu se stanoviskem Dr. Pietera Borgera a spol.  To ve skutečnosti nutí obžalované vyvrátit Borgerův dokument. Je to zásadní krok na cestě k vyvrácení celého podvodu s testováním WHO COVID-19 PCR. Již odvolací soud v Lisabonu v Portugalsku dne 11. listopadu rozhodl, že test PCR Drostena a WHO není platný pro detekci infekce koronaviru a že není základem pro celostátní nebo částečné zablokování.

Pokud by důsledky nebyly pro lidstvo tak smrtící, bylo by to všechno materiálem pro absurdní komedii. Cedor světového zdravotnictví, šéf WHO Tedros, není žádný lékař, jeho WHO je masivně financována vysokoškolským miliardářským počítačovým manažerem Gatesem, který také radí vládě Merkelové ohledně opatření COVID-19.

Vláda Merkelové používá test Drosten PCR a Drostena jako „všudypřítomného“ experta k zavedení nejdrakoničtějších ekonomických důsledků kromě války. Ministr zdravotnictví Jens Spahn je bývalý bankéř, který nemá žádný lékařský diplom, je jen jako lobbista pro společnosti Big Pharma. Vedoucí německého CDC s názvem Institut Roberta Kocha, Lothar Wieler, není virolog, ale zvěrolékař. Tato „posádka“ ničí Němcům jejich životy drastickými ekonomickými a sociálními opatřeními, jaké si nikdy předtím v životě nedokázai ani představit. Existuje „věda“ a pak existuje „také věda“, jenž je ve skutečnosti jen pavědou. (Poznámka Admina: Nepřipomíná vám to Českou republiku?)

****

F. William Engdahl je konzultant a lektor strategického rizika, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky, a píše pro online časopis „New Eastern Outlook“, kde byl tento článek původně publikován. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

Originál článku: Global Research
Překlad: Administrátor TOP-CZ
Úvodní obrázek z webu New Eastern Outlook

hr

Přečtěte si u nás další články od F. Williama Engdahla: