Nový „Normál“, fáze 2 – plus video

Autor: CJ. Hopkins, 8. března 2021

Takže jsme téměř rok v „Novém normálu“ („patologickém totalitarismu“) a vše stále vypadá … no, docela totalitní.

Většina západní Evropy je stále v „uzamčení“, „zákazu vycházení“, nebo v jiném stavu „zdravotní pohotovosti“. Policie pokutuje a zatýká lidi za to, že jsou venku bez platného důvodu. Protest je stále zakázán. Disent je stále cenzurován. Oficiální propaganda je neúprosná. Vlády vládnou vyhláškou a podrobují lidi neustále se měnící sérii stále absurdnějších omezení nejzákladnějších aspektů každodenního života.

A nyní kampaň na „očkování“ celého lidstva proti viru, který způsobuje mírné až středně závažné příznaky podobné chřipce, nebo častěji vůbec žádné příznaky, u více než 95% infikovaných a že u více než 99% infikovaní přežijí a to nemá žádný skutečný vliv na věkově upravenou míru úmrtnosti a její úmrtnostní profil je víceméně totožný s běžným profilem úmrtnosti je vedena s doslova náboženskou horlivostí.

„Vakcínové pasy“ (které které se nijak nepodobají osvědčením o původu árijských předků ani jiným fašistickým dokumentům typu apartheidu, takže o takovém srovnání vůbec nepřemýšlejte!) se připravují v řadě zemí. V Izraeli již byly vydány.

pasy

Jinými slovy, jak předpovídali naši „konspirační teoretici“, „dočasná nouzová opatření v oblasti veřejného zdraví“ zavedená GloboCap v březnu 2020 jsou stále velmi účinná, a pak ještě přidána další. To znamená, jak jste si pravděpodobně všimli, teror se trochu posouvá, což není překvapující, protože GloboCap nyní přechází z fáze 1 do fáze 2 „New Normal“.

Fáze 1 byla do značné míry klasickým „šokem a hrůzy“. „Byl objeven apokalyptický virus„. Byl vyhlášen globální „výjimečný stav„. Ústavní práva byla zrušena. K realizaci celosvětového policejního státu byli nasazeni vojáci, policie, bezpečnostní kamery, vojenské drony a roboty s kamerami. Masy byly bombardovány oficiální propagandou, fotografie lidí padajících mrtvých na ulici, pacientů v bezvědomí umírajících v agónii, těl nacpaných do provizorních nákladních automobilů, nemocničních lodí, hororových příběhů na JIP, projekcí stovek milionů úmrtí, teroristických orwellovských sloganů, kvanta billboardů atd. Na veřejnost tak byl uplatněn v plné síle nejimpozantnější goebbelsovský propagandistický stroj v historii. (Viz např. CNN, NPR, The New York Times, The Guardian, The Atlantic, Forbes a další „autoritativní“ zdroje, jako je MMF a skupina Světové banky, WEFOSNWHO, CDC.)

Fáze „šoku a hrůzy“ však nemohla trvat věčně a také to nikdy nebylo v úmyslu. Jejím účelem bylo a je:

  • a) cíleně terorizovat masy do stavu podrobení
  • b) nenávratně destabilizovat jejich společnost, aby mohla být radikálně „restrukturalizována“,
  • c) přesvědčivě demonstrovat ohromnou převahu síly, aby masy pochopily, že jakýkoliv odpor je nepředstavitelný.

Tato taktika šoku a hrůzy byla, v průběhu vojenské historie, vždy nasazována ctižádostivými říšemi. V současné době jí nasadil GloboCap proti celému světu. A teď tato fáze končí.

Jak proběhne Fáze 2 ještě není zcela zřejmé, ale lze učinit několik logických předpokladů. Obvykle se jedná o fázi, ve které dobývací síla (v tomto případě GloboCap) obnovuje „normálnost“ (tj. „Novou normálnost„) pro společnost, kterou právě destabilizovala a terorizovala. Nainstaluje novou okupační vládu, vstřícnou k občanům, restartuje ekonomiku a začne uplatňovat postupný přechod od stanného práva k něčemu připomínajícímu „normální“ každodenní život. Rozdává bonbóny dětem, finanční pomoc podnikům, moc generálům a policii a „svobodu“ šokované veřejnost.

Vypadá to tak, že jsme právě teď tam, kde jsme. Jak jste si pravděpodobně všimli, korporační média, vládní představitelé a lékaři začínají mluvit o konci pandemie nebo alespoň o konci její nouzové fáze. Najednou je určitá úroveň Covidu snesitelná. Covid by se mohl stát nemocí jako chřipka, atd.

Nyní, když probíhá očkování, se snaží zmírnit masovou paranoiu a nenávist, které podněcují více než rok, s určitou nadějí a vizí pokrizové budoucnosti. Vlády opatrně uvolňují omezení a ujišťují se, že chápeme, že pokud nebudeme poslouchat rozkazy, nosit masky, nenecháme se očkovat, tak proti nám znovu bez milosti zasáhnou. Chtějí nás jemně nasunout do patologicky-totalitní budoucnosti, tak abychom měli pocit, že jsme osvobozeni a vracíme se k nějakému zdání normálního života, i když v v prostředí neustalého ohrožení virem.

Například zde v Německu se vláda rozhodla vrátit lidem trochu svobody a důvěry, ale jsou připraveni tvrdě nás znovu zavřít, pokud budou mít podezření, že jsme „jejich důvěru zklamali„. Podle pětistupňového plánu, se tento týden mohou otevřít knihkupectví a květinářství s limitem jedné osoby na deset metrů čtverečních, bezkontaktní sporty může hrát až 10 lidí a vzájemně se setkat bude moci 5 lidí, ale maximálně z dvou domácnosti. Pokud ale míra výskytu pozitivních testů stoupne nad 100 promile, vrátíme se zpět do tvrdého uzamčení. Poté za dva týdny od 22. března, pokud míra „pozitivních testů“ zůstane pod 50, mohou se otevřít venkovní zahrádky u restaaurací, kina a divadla. Pokud však „míra pozitivních testů“ bude vyšší než 50, ale nižší než 100, bude venkovní stolování povoleno jen na základě přísné rezervace. V plánu jsou další podobné kafkovské podmínky.

Mezitím v USA, přestože DC zůstává pod okupací a Capitol je obklopen žiletkovými ploty, aby chránil demokracii před imaginárním nepřítelem přímo z roku 1984 Georga Orwella, Texas, Mississippi a několik dalších států se připojilo k Floridě v otevřené vzpouře umožnit lidem jít se najíst, dát se dohromady se svými rodinami a přáteli, chodit na veřejnosti bez lékařsky vypadajících masek a jinak žít svůj život naprosto bez paranoidních příkazů a nařízení.

Bez ohledu na pobouření „Svědků Covidových“ tento vývoj není pro GloboCap příliš důležitý, protože pobřežní mocenská centra jsou plnohodnotným „novým normálem“ a liberálové, kteří je převážně obsazují, se transformovali na paranoidní hysterické fanatiky, kteří nyní věnují značné množství času na pronásledování údajných „Covidových popíračů“, „protimaskerů“, „odmítačů vakcín“, „bělošských rasistických extremistů“, „konspiračních teoretiků“, „„libertariánů“, mrtvých a kohokoli jiného kdo nebude podporovat jejich patologicky-totalitní ideologii a posedle je trolují na sociálních médiích, nebo hlásí jejich myšlenkové zločiny policii.

K této transformaci relativně zámožných, převážně liberálních, středních a vyšších vrstev a milionů marně aspirujících na ně, došlo v západní Evropě a jinde v celém globálním kapitalistickém impériu, a bylo to jedním z hlavních cílů GloboCap v celé první Fázi zavedení „Nového Normálu“. Tato transformace probíhá již nějakou dobu, méně dramaticky a bez viru a bude pokračovat i jakmile tento virus zmizí.

Nový normální“ nikdy nebyl jen o viru. Kvůli viru nepotřebujete nový normální. Potřebujete nový normální, když váš současný normální přežil svou užitečnost pro ty, kteří jsou u moci, což jsou v našem případě globální kapitalistické vládnoucí třídy.

 

Píšu o tom už většinu svého života a publikuji články posledních pět let, takže zde nebudu všechno shrnovat, ale v zásadě prožíváme jednu z historických transformací struktury politické moci, kterou obvykle neuznáváme, dokud k ní nedojde. Ne jenom „výměna stráží“, ale transformace povahy moci cestou víry a přesvědčení jakým způsobem se uplatňuje, vykouzlila tuto realitu.

Tato transformace začala koncem studené války, kdy se globální kapitalismus stal prvním globálně hegemonickým ideologickým systémem v historii. Zavádění „nového normálu“ je součástí této transformace, nikoli celé, ale zásadní fáze. Přecházíme z ideologické „reality“ na postideologickou, patologizovanou realitu… realitu, ve které jakákoli odchylka od oficiální ideologie již není politickou výzvou nebo hrozbou, ale „nemoci“, nebo „psychiatrickou poruchou“.

Budu nepříjemný a ocituji sám sebe, abych to nemusel znovu vysvětlovat. Zde je úryvek z mého nedávného článku:

Globálně-hegemonický systém (např. Globální kapitalismus) nemá žádné vnější nepřátele, protože neexistuje žádné území „mimo systém“. Jeho jediní nepřátelé jsou v systému a proto jsou ze své podstaty povstalci, známí také jako „teroristé“ a „extremisté“. Tyto termíny jsou zjevně naprosto nesmyslné. Jsou čistě strategické a nasazené proti komukoli, kdo se odchyluje od oficiální ideologie GloboCapu, která se nazývá „normálnost“, (nebo v našem případě v současné době „nová normálnost“). Novodobí teroristi nás nenávidí ne jenom pro naši svobodu, nenávidí nás, protože nenávidí „realitu“. Už to nejsou naši političtí ani ideologičtí odpůrci, trpí psychiatrickou poruchou. Už se s nimi nemusíme hádat, nebo je poslouchat, je třeba je „léčit“, „převychovávat“ a „deprogramovat“

Jakmile přejdeme z fáze 1 do fáze 2 „Nového normálu“, bude patologizace politického disentu pokračovat a bude se zjevně i jemně prohlubovat. GloboCap a podniková média budou i nadále varovat před bezprostředními „útoky na demokracii“ imaginárními „domácími teroristy“ i starými „zahraničními teroristy„. Rovněž budou i nadále varovat před bezprostředními hrozbami, které představují exotické viry, a „variantami“ exotických virů s trvalými „podmínkami“ způsobenými viry a dalšími hrozbami pro naše tělesné schránky. Především budou i nadále varovat před nebezpečím požití dezinformací, „konspiračních teorií“ nebo jakéhokoli jiného typu „neověřeného, neoprávněného“ a zejména jimi nekontrolovaného obsahu. Důkladně diagnostikují zdroje takového obsahu a vyčerpávajícím způsobem vysvětlí patologické stavy, kterými tyto zdroje zjevně trpí.

Tyto multiplicitní „hrozby pro demokracii“ (tj. „teroristé“, „viry“, „dezinformace“, „rasismus“, „sexismus“, „homofobie“, „transfobie“, „skepticismus vůči volebnímu systému“, „bělošská rasistická palačinka“, „váhavost očkování“, „náboženství“, atd.) se spojí do jediného nepřítele podobného Goldsteinovi, kterého se budou „nové normální“ děti podmíněně reflexivně bát a nenávidět, a budou chtít odejít z „normální“ společnosti do karantény nebo „vyléčit“ svou „nemoc“ pomocí vládou stanovených „bezpečných a účinných“ farmaceutických terapií.

Ale cokoli … no s tím si nedělalejte starosti. Pravděpodobně jen tvrdě pracuji na ničem. Koneckonců, jak vám řekne spousta mých bývalých přátel, (prostřednictvím jejich více masek a profylaktických štítů na obličeji), jsem jen paranoidní „konspirační teoretik“ šířící „neověřené dezinformace“.

******

CJ Hopkins je americký dramatik, prozaik a politický satirik se sídlem v Berlíně. Jeho hry vydávají nakladatelství Bloomsbury Publishing a Broadway Play Publishing, Inc. Jeho dystopický román Zóna 23 vydávají Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Svazky I a II jeho Consent Factory Essays publikuje Consent Factory Publishing, stoprocentní dceřiná společnost společnosti Amalgamated Content, Inc.

Originál článku: The Unz Review –  An Alternative Media Selection
Překlad: Administrátor TOP-CZ

Poznámka Admina pod čarou: Článek je orientován na Německo a USA. U nás je zatím situace odlišná. Panují, Ústavě a všem dalším mezinárodním předpisům o lidských právech, tvrdá nařízení, jako jsou nepřiměřené zákazy všeho možného, povinnost již ne roušek, ale resirátorů i ve volném prostoru a naprosto logice se vymykající zákaz přejezdu z okresu do druhého. Lahůdkou v porušování Ústavy, Zákoníku práce, Občanského zákona, Norimberského kodxu a Zdravotího zákona je vládní nařízení o povinném testování zaměstaanců. Ale vzomeňte si na tato slova co teď napíší: V průběhu dalších 15 – 20 dnů se budou denně snižovat počty pozitivně testovaných. Jak toho lze v praxi dosáhnout ukazuje toto VIDEO. Samozřejmě to bude prezentováno, jako výsledek povinných testů a zvýšeného očkování. Jsem podobně, jako autor článku, konspirátor a dezinformátor. Akorát nevím čím to je, že moje dezinformace se cca za 2-3 měsíce stávají realitou.